Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

Zejména kulatému výročí komunistického převratu, také úvahám o konzervativizmu nebo o problematice výstavby amerického radaru v Brdech je věnováno první letošní číslo nového Polygonu, plné obsáhlých úvah, esejů, ale také postřehů a povídek.

I Český dialog přináší stanovisko českobudějovického Akademického klubu Společnosti pro vědy a umění k výstavbě radaru. SVU, která spojuje původem české a slovenské vědce a umělce v cizině s jejich domovem, má místní organizace roztroušeny po celém světě a Akademický klub v Českých Budějovicích je jednou z nich, připomíná prohlášení. Většina členů tohoto klubu strávila několik let ve Spojených státech a poznala tuto zemi dobře nejen z hlediska organizace a úrovně vědy, ale i vzhledem k politickému systému a mentalitě Američanů, píší autoři a pokračují: „Dle našeho názoru je výstavba radaru pro náš stát natolik výhodná, že je její odmítání nepochopitelné. Mezinárodní politika USA v posledních letech nebyla příliš šťastná, to však nic nemění na dlouhodobém postoji této země, která je spolehlivou oporou demokratického světa,“ uvádí se v prohlášení. To dále připomíná, že Spojené státy podstatně přispěly k ukončení první světové války, porážce fašismu ve druhé světové válce a posléze k pádu komunismu. „Odpůrci výstavby radaru prohlašují, že jim jde o nezávislost naší země, kupodivu to ale nejsou lidé, kteří se zasazovali o odchod sovětských vojsk,“ připomíná dále Akademický klub Společnosti pro vědy a umění. Obrací se i na ty, kteří by rádi viděli obranný systém Evropy nezávislý na USA, autoři ale reagují slovy – „my jako vědci však dobře víme, nakolik vědecká a technologická úroveň Evropy zaostává za USA. (...) Pokud nevyužijeme obranný systém USA, žádný obdobný mít nebudeme.“


Bulettin Československého ústavu zahraničního připomíná blížící se tři čtvrtě století, které 6. března uplyne od smrti starosty tehdy druhého největšího amerického města Chicaga, a jak píše, velkého Čechoameričana Antonína Čermáka. Ten se v únoru 1933 zotavoval v Miami na Floridě, kde jako angažovaný demokrat a dokonce šéf strany ve státě Illinois sledoval návštěvu tehdejšího amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Při pokusu o atentát se Čermák vlastním tělem snažil krýt a chránit prezidenta před střelami, které starostu zasáhly spolu s dalšími pěti lidmi v okolí auta. Prezidentův vůz zavezl Čermáka do nemocnice, kde ale přes všechnu snahu lékařů začátkem března zemřel.