Začal společný rozhlasový pořad pěti evropských stanic

Pět veřejnoprávních rozhlasových stanic z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Polska a Česka se podílí na tvorbě rozhlasového magazínu v angličtině "Insight Central Europe", tedy přibližně "O střední Evropě". Poprvé byl vysílán všemi zúčastněnými stanicemi v sobotu odpoledne. Pořad sestavuje rakouské Radio Austria International z příspěvků českého vysílání do zahraničí Rádio Praha a partnerských stanic Radio Slovakia International, Radio Budapest a Radio Polonia z Varšavy. Projekt vznikl na společném setkání představitelů těchto stanic v říjnu 2001 ve Vídni. David Vaughan, šéfredaktor Rádia Praha ČTK řekl, že na tvorbě magazínu se v každé ze zemí podílí dva redaktoři. Připravují 22 minut publicistického pořadu, který má přibližovat různé pohledy na život ve střední Evropě. Hovořit se bude o politice, ekonomice, ale i sociálních a kulturních tématech.