Začíná mezinárodní televizní festival Zlatá Praha

La Maison municipale, photo: CzechTourism

Ve dnech 8. až 12. května se v Obecním domě v Praze uskuteční v pořadí 41. ročník Mezinárodního televizního festivalu "Zlatá Praha", jehož mediálním partnerem je mimo jiné také náš Český rozhlas.

Obecní dům v Praze
Tradice festivalu sahá do počátku šedesátých let, kdy celkové společensko-politické uvolnění života v našem státě nazrálo k tomu, aby vedle historicky starších reprezentativních západoevropských přehlídek jako jsou například "Prix Italia" či "Monte Carlo",

mohla vzniknout i ve východní Evropě významná soutěžní akce, která je v současnosti tou nejprestižnější ve světě, pokud jde o prezentaci televizní tvorby v oblasti vážné hudby, tance, jazzu a world music. Letos do "Zlaté Prahy" přihlásilo svou produkci 30 zemí. Celkem jde o 120 pořadů s hudební a taneční tématikou, které se budou ucházet o hlavní cenu festivalu "Grand Prix Golden Prague", dotovanou hlavním městem Prahou částkou 5000 Euro, jíž udělí hlavní porota vítěznému pořadu. Dalšími cenami jsou pak: 4 "České křišťály" - pro vítěze jednotlivých kategorií, "Studentská cena", udělovaná mezinárodní studentskou porotou, Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Cena ředitele festivalu, a konečně i Cena nadace Český hudební fond - pro televizní dílo, které ztvární některou soudobou českou skladbu, vzniklou po roce 1950. K neustále rostoucímu zájmu o účast na přehlídce, a blíže k tématům některých snímků ředitel festivalu Tomáš Šimerda Radiu Praha řekl...

"Letos přišly pořady z tak vzdálených zemí, jako je například Nový Zéland. To nás těší nejen kvůli té geografické vzdálenosti, ale především proto, že je to země přece jenom se specifickou kulturou, odlišnou od našich evropských zvyklostí, s kulturou národní, velmi svébytnou. Poměrně vysoký počet pořadů přihlásila také japonská televize NHK. Přihlášen na "Zlatou Prahu" je skvělý hodinový dokument, který vyrobila německá společnost EuroArts Music International GmbH o dirigentovi Claudiu Abbadovi. BBC vyrobila hodinovou kreslenou verzi Janáčkovy opery 'Příhody Lišky Bystroušky'."

Tématu české hudby z produkce BBC je věnován například i další pořad - jako samostatný útvar natočené druhé jednání Janáčkovy opery "Její pastorkyňa", podle mínění autorů, samo o sobě dramaticky nosné. Pokud jde o Českou televizi, tu bude v letošní soutěži reprezentovat dokument o Janáčkově "Zápisníku zmizelého", záznam lednové brněnské premiéry "Její pastorkyně" a dokument o šéfdirigentovi České filharmonie Zdeňku Mácalovi...

"Jsem rád, že také máme velmi významného čestného hosta festivalu, kterým je choreograf českého původu Jiří Kylian, který většinu své tvůrčí kariéry spojil s holandským národním tanečním divadlem (Nederlads Dans Theater - pozn. red.). Mistru Kylianovi se dostalo těch největších ocenění, jaká v jeho oboru je možné si představit. Program večera 9. května bude poctou jemu a jeho tvorbě," uvedl Tomáš Šimerda, a závěrem ještě dodal, že na festivalu se - jako tradičně - uskuteční také tvůrčí dílna "Setkání s Východem", která letos představí televizní společnosti z bývalých středoasijských a zakavkazských sovětských republik, z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Vůbec poprvé se má na "Zlaté Praze" prezentovat celosvětová kulturní organizace "World Culture Forum".