Začíná se stavět nejdelší pražský silniční tunel

tunel.jpg

Letenská pláň v Praze patří mezi výrazná místa Prahy, lze odtud shlížet na řeku Vltavu a Staré Město Pražské, stromový porost nabízí odpočinek, zatravněná plocha zase prostor k rekreačnímu sportu. V roce 1989 se tu sešel milion občanů k demonstraci za změnu režimu, koncertovaly tu velké zahraniční kapely, například Rolling Stones... Zkrátka místo není Pražanům a Čechům vůbec lhostejné. Je to ale také prostor pro nové stavby. Měla by brzy tu vyrůst nová Národní knihovna a také tady vyústí nejdelší pražský tunel.

Nejdelší pražský tunel bude dlouhý 6 kilometrů a spojí pražské části Dejvice a Trója. Povede pod řekou Vltavou a do provozu bude uveden na podzim roku 2011. V jaké fázi je dnes stavba?

"Na té stavbě prakticky končí přípravné práce a začínáme razit tunel stroji. Na Letné už jsme si ohradili staveniště a hloubíme jámu stroji, abychom se dostali k portálu, který budeme razit od stadionu Sparty směrem do Tróje,"říká mluvčí dodavatelské firmy Metrostav František Polák.

Pražský radní zodpovědný za dopravu Radovan Šteiner z ODS je přesvědčen, že díky tunelu se doprava v Praze přesune do podzemí a obytné zóny budou ochráněny. Tunel je součástí starého konceptu dvou okruhů, nově budovaný tunel bude součástí vnitřního okruhu. Měl by sloužit pouze osobním automobilům, kamiony budou svedeny na okruh vnější. Účelem tunelu je také spojení jednotlivých částí města.

Radní Jiří Witzany z SNK-ED ale o výsledném přínosu tunelu není přesvědčen: "Ten tunel je veden uvnitř města a auta nezůstanou v tunelu, ale vjedou odněkud a někam dál uvnitř města zase pojedou. Tunel sám o sobě vytvoří další indukovanou dopravu na návazných místech. Usnadní dopravu uvnitř města, ale zvýší celkový objem dopravy."

Druhým problémem je podle Witzanyho otázka financování stavby. Tunel by měl stát 28 miliard korun. "Ta stavba byla zahájena, aniž by město mělo představu, jak jej vlastně dokončí," tvrdí Witzany.

Řada evropských měst se rozhodla modernizovat nabídku dopravních možností a tak regulovat dnes převládající individuální automobilovou dopravu. Witzany dodává:

"Je to prostě o hlubší diskusi, zda chceme více prostoru pro ježdění, využívání individuální automobilové dopravy, nebo lepší podmínky pro dýchání, lepší životní prostředí. A v tom myslím není jasno. ta diskuse bohužel nebyla vedena a začíná být veden možná až dnes, kdy už ten tunel se staví."