Žadatelé o víza z některých zemí musí doložit, že nemají nakažlivou nemoc

r_2100x1400_radio_praha.png

Ministerstvo zahraničních věcí spouští nový elektronický systém vydávání víz. Chce tak zabránit korupci a machinacím, k nimž údajně docházelo v některých zemích. Od stejného data musí žadatelé o dlouhodobá víza předkládat i lékařské potvrzení, že nemají nakažlivé nemoci. Více už Milena Štráfeldová:

Mnohahodinové fronty před konzuláty, úplatky a mafiánské praktiky zprostředkovatelských agentur - tak údajně vypadala situace při vydávání českých víz například na Ukrajině, v Mongolsku nebo ve Vietnamu. Podle Vietnamců žijících v Česku se za dlouhodobé vízum platilo zprostředkovatelům v Hanoji až deset tisíc dolarů.

"Naše ambasáda ve Vietnamu za poslední dva roky vydala 14 094 víz za účelem podnikání v České republice, tedy novodobým stánkařům,"

uvedl přitom pro Českou televizi předseda Česko - vietnamské společnosti Marcel Winter. Ministerstvo zahraničí proto s platností od začátku června spustilo nový systém elektronických žádostí o víza:

"Aby žadatel o vízum měl především rovný a spravedlivý přístup a nestával se obětí nějakých čachrů,"

Jan Kohout, foto: ČTK
vysvětlil šéf resortu Jan Kohout. Tzv. Visapoint byl zatím vyzkoušen ve Vietnamu a nyní podle něj budou žádat o víza i občané Číny, Mongolska, Thajska, Kazachstánu a Uzbekistánu. Postupně bude rozšířen i na Ukrajinu, Bělorusko, Rusko, Moldavsko, Srbsko a další země. Žádosti se budou podávat výlučně elektronicky, po internetu, a každý úřední úkon bude možné vysledovat. Podle ředitele odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáše Haišmana se tak zabrání machinacím:

"Je to velmi spravedlivý instrument pro vízovou praxi 21. století."

Žadatelé z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska a několika dalších zemí přitom budou muset doložit i lékařské potvrzení, že nemají tuberkulózu, syfilis nebo HIV. České úřady se tak snaží zabránit dalšímu rozšíření těchto nakažlivých nemocí v Česku. Loni byl totiž z celkového počtu 835 nemocných tuberkulózou každý pátý cizinec. Jejich podíl na celkové nemocnosti podle Jana Vyčítala z ministerstva zahraničí dále stoupá.

"Jedná se zejména o čísla, která má k dispozici Světová zdravotnická organizace a zároveň hlavní hygienik České republiky, který na základě počtu nakažených cizinců přijíždějících do České republiky vyhodnotil situaci spolu s cizineckou policií. A vyšlo nám těch deset států jako nejrizikovějších."

Tato opatření budou vztahovat na Keňu, Kongo, Moldavsko, Mongolsko, Nigérii, Pákistán, Turkmenistán, Tádžikistán, Ukrajinu a Vietnam. Podle ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka ale není problém si takový dokument obstarat:

¨Lékaři v těch zemích jsou zpravidla za nějaký poplatek schopni vystavit vcelku jakékoli potvrzení. Takže myslím, že to potvrzení nebude padělané, akorát bude nepravdivé."

V současné době je vydávání dlouhodobých víz pro občany z Vietnamu pozastaveno kvůli hospodářské krizi.