Základy Komenského školy objevené v Přerově by měly být kulturní památka

Foto: ČT24

Přerovští archeologové odkryli v centru města unikátní nálezy, které dokládají místní působení Jana Ámose Komenského. Stalo se tak právě v roce 420. výročí Komenského narození. Byly nalezeny základy bratrského sboru, do kterého Komenský docházel, a sousední bratrské školy, kde nejprve sám studoval a později i učil.

Na nejstarším vedutě města Přerova se nachází budova bratrského sboru  (pozdějšího kostela sv. Marka) zcela v popředí přibližně uprostřed  (na lodi chrámu je patrných 6 podlouhlých oken a vpravo věž s atikovou střechou). Za pravděpodobnou budovu bratrské školy byl historiky interpretován vyobrazený dům se třemi štíty vlevo od stavby bratrského sboru
O existenci těchto dvou staveb v Přerově někde na břehu řeky Bečvy se dlouho vědělo. Vedoucí archeologického výzkumu Zdeněk Schenk říká, že jedním z vodítek byla dobová grafika, která vznikla rok po narození Komenského.

"Obě tyto stavby jsou vyobrazeny na nejstarší vedutě města Přerova z roku 1593 od Jana Willenbergera a my jsme již věděli, v kterých místech by se tyto objekty měly zhruba nacházet."

Přesnou lokalizaci ale dosud nikdo nepotvrdil. Až letos v březnu historici objevili základy bratrského sboru, minulý týden pak identifikovali základy sousední budovy bratrské školy. V ní se Komenský nejprve v letech 1608 - 1611 učil latinsky a pak po návratu ze studií v Heidelberku tu sám i vyučoval. A studovaly tu i další osobnosti, jako například Jan Blahoslav nebo Karel Starší ze Žerotína. Objevena byla i zachovaná dlažba, po které všichni zmínění museli s jistotou chodit.

Zdeněk Schenk,  foto: ČT24
"V sousedství východního presbytáře jsme narazili na úzkou, krásně dlážděnou cestu, která bratrský sbor oddělovala od druhého objektu, který interpretujeme jako bratrskou školu."

Dá se nějak potvrdit, že základy budovy patří opravdu škole? Ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler v této souvislosti upozorňuje na zvláštní nález.

"Asi nejvíce zaujala hliněná kulička, která evokuje přítomnost žáků a studentů, kteří se často kromě poznávání věnují i hře a různým zálibám."

Psací náčiní, které by bylo nejspolehlivějším vodítkem, ale zatím nalezeno nebylo. Podle Zdeňka Schenka bude průzkum objektu ještě několik týdnů pokračovat.

Foto: ČT24
"Čekáme, že se nám podaří i za použití detektoru kovů najít i takové drobné předměty, které by mohly souviset s každodenním životem a funkcí té školy."

Oba letošní nálezy jsou unikátní nejen proto, že doplňují historii města Přerova a potvrzují detaily ze života významného filosofa a myslitele. Jsou ale unikátní i archeologicky: základy obou budov zůstaly v centru města dodnes prakticky neporušené.

Objev má svůj praktický důvod. Město se rozhodlo rekonstruovat schátralý Tyršův most a v jeho předpolí vybudovat parkoviště. A práve na jeho místě došlo k epochálnímu nálezu. Jak s ním město naloží, vysvětluje mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal:

Foto: ČT24
"Samozřejmě se nám trochu zkomplikovala situace, protože jsme na tom místě plánovali vybudovat parkoviště, které budeme muset přesunout jinam. Nicméně jsme rádi, že se tyto objevy u nás našly, a s odborníky z Národního památkového ústavu připravujeme architektonickou soutěž na vlastní řešení těchto dvou vykopávek. Úvaha je taková, že se tím bude v závěru prázdnin zabývat rada města a odbor rozvoje již připravuje zadávací podmínky na tu novou soutěž."

Ředitel muzea Himmler doplňuje:

Radim Himmler,  foto: ČT24
"Samnozřejmě ty věci, které jsou součástí nemovité kultzurní památky, by tam měly být zachovány a my budeme usilovat o to, aby tyto nálezy byly zapsány jako kulturní památka."

Osoba Jana Ámose Komenského spojuje město Přerov s nizozemským Naardenem, kde byl Komenský pohřben. Přerovský magistrát se proto rozhodl vyjmout z naleziště dvě dlaždice a symbolicky je Naardenu věnovat.