Zatím jen desítky romských dětí prošly vzdělávacími programy ministerstva

Vzdělávání národnostních menšin v České republice je podle úředníků ministerstva školství na vysoké úrovni a téměř bez problémů. Maďarské, slovenské, polské, německé děti navštěvují školy pro menšiny nebo běžné české školy se speciálními programy pro cizojazyčné žáky a studenty. Problémy však ministerstvo řeší především s romskou menšinou. Proč?

Negramotnost rómské populace se v České republice snížila na minimum, vyskytuje se už jen u starší generace, která přišla ze zahraničí a nezískala základní vzdělání, tvrdí náměstek ministryně školství Jaroslav Müllner. Jedním dechem však dodává, že počet romských studentů, kteří by dosáhli maturity, vyššího nebo univerzitního vzdělání je velmi nízký. Podle Müllnera je důvodů několik. Na prvním místě jmenoval ten, že u Rómů není vzdělání příliš ceněnou hodnotu. Proto se ministerstvo školství snaží Rómy nalákat na různé vzdělávací programy.

"Takové programy jsou například - zavádění přípravných tříd při základních školách, protože máme zjištěno, že romské děti často nemají zvládnutý český jazyk, nemají pracovní návyky, a tak dále."

Promiňte, přeruším vás. To jsou jen programy, ale jaké konkrétní výsledky přináší?

"Zvyšuje se počet žáků, kteří už dnes absolvují střední školu."

Máte k tomuto nějaké přesnější statistiky?

"Ano máme, takže je to například Evangelická akademie v Praze, Vyšší odborná škola sociálně-právní, v roce 1998 vznikla soukromá rómská střední sociální škola v Kolíně."

Kolik tedy rómských dětí prošlo těmito vzdělávacími programy?

"Tady v těch školách, o kterých jsem mluvil, jsou to řádově desítky, ale je tady problém. My nejsme schopni zjistit kolik je Rómů v různých typech škol, ročnících, třídách, protože u nás žádná statistika, kdo je nebo není Róm, neexistuje.

Říká náměstek ministryně školství Jaroslav Müllner. Na konferenci k problematice vzdělávání menšin jsem oslovil sedmdesáti osmiletého pedagoga Miroslava Dědiče, který desítky let učil na rómské škole. Zeptal jsem se ho, proč je takový problém se vzděláváním Rómů?

"Problém spočívá v tom, že přerod Rómů trvá teprve 50 let. Všechny ostatní národnosti se vzdělávaly celá staletí. Chtěl bych připomenout, že i český národ se od doby národního obrození přerodil a stal se z negramotného národa, ten přerod ale trval oněch dvě stě let. Rómům, kteří se začali víceméně přizpůsobovat kulturním požadavkům současnosti, to také bude nějaký čas trvat a nebude to možné, aby se to stalo během jedné generace."