Zdravotnická zařízení budou sbírat data pro nutriční audit

Stovka zdravotnických zařízení v Česku se zapojí do celosvětové akce, při níž se mapuje nutriční péče na lůžkových oddělení nemocnic a léčeben a v domech pro seniory. Na pracovištích se budou sbírat údaje o výživě a příjmu potravy pacientů, následně se vyhodnotí a využijí pro zhodnocení úrovně nutriční péče, kterou zařízení poskytují. Jak uvedl předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče Pavel Těšínský, nedostatečná výživa je problémem, který se týká všech pacientů, zejména však dlouhodobě nemocných, seniorů a onkologických pacientů. "U všech těchto skupin podvýživa snižuje šanci na uzdravení a vede k zvýšenému výskytu komplikací a ke ztrátě soběstačnosti," uvedl Těšínský. Letošní ročník se od předchozích ale liší tím, že předpokládá získávání doplňujících údajů z onkologických lůžkových oddělení.

Předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček před časem uvedl, že v Česku je podvýživou ohrožen každý druhý pacient s rakovinou. Dubnový průzkum na onkologiích ukázal, že u téměř třetiny pacientů klesla váha půl roku od zahájení léčby minimálně o pět procent. Zhruba každý pátý sní méně než polovinu toho, co jedl před nemocí. Onkologičtí pacienti totiž mají problémy s jídlem v nemocnicích, kde se podle zjištění hygieniků ne vždy dobře vaří, mají s ním problém ale i při ambulantní léčbě, kdy se stravují doma. Trpí nechutenstvím a mají potíže cokoli spolknout.