Racionalizace lůžek začala

0:00
/
0:00

Ministerstvo a zdravotní pojišťovny chtějí optimalizovat síť zdravotnických zařízení v celé České republice, což mimo jiné předpokládá zrušení zhruba 10 tisíc lůžek akutní péče. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) proto v úterý podepsal s Jihomoravským krajem dohodu o spolupráci na koncepci lůžkové péče. Plán je součástí reformy, která má přinést peníze na růst platů lékařů a sester i na lepší péči.

Leoš Heger a Michal Hašek  (vpravo) podepsali 1. března v Praze dohodu o spolupráci na koncepci lůžkové péče,  foto: ČTK
"Ukázalo se jako naprosto jasné, že je potřeba zdravotní péči v České republice racionalizovat. Struktura sítě nemocnic a poskytování zdravotní péče potřebuje jakousi inventuru a optimalizaci," uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger. Návrh nové podoby nemocniční sítě na jižní Moravě má být hotov do konce května. Některá akutní lůžka by se měla přeměnit na lůžka následné péče. Právě dohoda, kterou hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek podepsal s ministrem Hegerem a zástupci pojišťoven, má restrukturalizaci lůžek umožnit:

"K té dohodě patří i určitý předpoklad, že se ta aktivita rozšíří na všechny kraje naší republiky. Kraj jihomoravský je představitelem mnoha krajů, které mají v sobě duální zdravotnickou síť: jednu, která patří pod kraj jako takový, a druhá soustava patří pod ministerstvo zdravotnictví a je realizována většinou nemocnicemi fakultními,"řekl ministr Heger.

Podle hejtmana Haška je na jihu Moravy 9 tisíc akutních lůžek. Z nich 52 procent je ve státních, třetina v krajských a zbytek v městských a soukromých zařízeních. Lůžka následné péče chybějí, uvedl hejtman Hašek, který je zároveň předsedou Asociace krajů. Proto doufá, že stejný krok udělají i další kraje:

Michal Hašek,  foto: ČTK
"Postupně začnou být měněny smluvní vztahy v souladu s tím, co bude dohodnuto, tak, aby už ve druhé polovině roku začaly faktické restrukturalizační kroky. Je to ale dohodnutá restrukturalizace. Nepleťte si to, prosím, se slovem restrikce, protože my nechceme lůžka pouze mechanicky škrtat, ale chceme také měnit část akutního lůžkového fondu na lůžka následné péče, případně na lůžka sociální."

Jihomoravský kraj začal s přípravou koncepce loni na podzim. Proti rušení nemocničních lůžek už dříve protestoval Svaz pacientů. Bojí se toho, aby to nezhoršilo dostupnost péče. Ministr Heger ale ujišťuje, že se pacienti nemusí bát rušení nemocnic. V některých se jen zvětší podíl následné péče:

"Ten strašák následné péče, nebo-li lidově řečeno LDN, je zbytečný. Já doporučuji každému, aby se podíval ve vyspělých západních zemích, jak tyto ústavy vypadají. Mají výhodu v tom, že poskytují péči, která je velmi kvalitní pro chronické pacienty, a ti pacienti mají blízko ke svým příbuzným. A to, že tato péče byla u nás zanedbána, tak my se chystáme velmi radikálně napravit."

Pacienti se podle ministra Hegera nemusí ani bát delšího čekání na operace:

"Díky tomu, že bude tady větší objem následné péče, uvolní se naopak ruce těm akutním nemocnicím pro to, aby během kratších hospitalizací, které budou končit doléčením třeba v jiném ústavu méně intenzivní medicíny, tak se ty nemocnice naopak spíše zpřístupní lidem z okrajových částí krajů."

Díky zeštíhlení nemocniční sítě by měly zdravotní pojišťovny ušetřit. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Jaromíra Gajdáčka ale úspora nebude tak velká a ani to není podstata věci:

"Jde spíše o to, abychom skutečně udělali krok k určité restrukturalizaci, která přinese efektivitu do poskytování zdravotní péče. Dnes je skutečně těch akutních lůžek hodně, a vzhledem třeba ke stárnutí obyvatelstva do budoucna bude velmi důležité ta lůžka změnit na lůžka ošetřovatelská, lůžka pro dlouhodobě nemocné a podobně."

Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák prohlásil, že rušení akutních lůžek a přeměna jejich části na lůžka následné péče "nepovede k redukci financování sítě nemocnic". Méně peněz by podle něj nemocnice dostávat neměly.