Zdvojování předpon

0:00
/
0:00

Poslední dobou upoutala moji pozornost česká slovesa, u kterých pozoruji narůstající počet předpon. Čeština předpony využívá velice ráda, u sloves totiž dokážou vyjádřit např. to, zda děj začal, probíhá či skončil nebo mohou určit míru děje apod. Předpony jsou tedy v češtině zcela běžné, dokonce tak běžné, že se naprosto bez ostychu připojují i ke slovesům, která se k nám dostala přes hranice.

Slovesa vykomunikovat nebo zafinancovat možná někoho tahají za uši, ale současná doba se bez nich neobejde (komunikace a peníze prostě hýbají světem). Zdvojování předpon ovšem v češtině už zase tak běžné není.

S čím sledovaný jev souvisí? Jak jinak než s internetem a jak jinak než s cizími jazyky (nakupenými předponami oplývá zejména němčina). Jedním takovým slovesem, o které zavadilo moje ucho, je sloveso přeposlat. Pravda, jeho užívání se vcelku vžilo, a to díky poměrně rozšířenému přeposílání e-mailů. Ve Slovníku spisovné češtiny z roku 1998 ho však nenajdeme. Posílat dopisy ve stejném znění někomu dalšímu nebylo zřejmě dříve zvykem. Také psaníčka, nelibě se vyjadřující k průběhu vyučovací hodiny, jsme ve škole posílali pouze o lavici dál a svým spolužákům je tedy nepřeposílali.

Můj jazykový cit se se slovesem přeposlat poměrně snadno vyrovnal. Ona ta předpona po- je už poněkud zastřená, a i když přeposílané e-maily nepatří k těm nejoblíbenějším, hromadná korespondence je prostě rychlejší. Čas se dá ušetřit také například v kuchyni, použijeme-li předpřipravené suroviny, nicméně u slovesa předobjednat se můj jazykový cit o poznání více vzpírá. Obdobně tvořené sloveso předobjednat (tentokrát předpona před- a ob-) znamená něco v tom smyslu "objednat se ještě před tím, než se objednám najisto". Vyhneme se tak sice složitému přeobjednávání (mimochodem sloveso přeobjednat obsahuje také dvě předpony, ale tak nějak se ujalo - snad díky slovesu přeorganizovat a snad proto, že vyhovuje dnešní nejisté a proměnlivé době), ale život nám nijak neusnadní. Objednávku budeme muset potvrdit nebo zrušit, takže čas strávený telefonováním či psaním e-mailů se nijak nezkrátí.


"Čeština, jak ji neznáte" není kurzem českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.