Ze života národnostních menšin žijících v České republice

Dnešní krajanská rubrika bude snad trochu netradiční. Více Vám k ní již řekne Milena Štráfeldová:

V našem nedělním pořadu se pravidelně věnujeme českým krajanům v zahraničí. Dnes ale svou pozornost obrátíme opačným směrem - nahlédneme krátce do života národnostních menšin žijících v České republice. V těch několika minutách, které jsou krajanské rubrice v našem vysílání vyhrazeny, nemůžeme samozřejmě postihnout život všech menšin, které v Česku žijí. Soustředili jsme se proto na jednu z nich, která má v historickém kontextu bývalého Československa trochu výjimečné postavení. Zaměříme se na Slováky žijící v Čechách a na Moravě.

Podle posledního sčítání obyvatel, které ovšem proběhlo ještě v dobách federace, žije na území České republiky asi 350 tisíc osob, které se hlásí ke slovenské národnosti. Ne všichni se pochopitelně vůči svému okolí vymezují jako Slováci a ne každý má potřebu zapojit se do slovenských národnostních aktivit. Přesto se mnozí z nich již řadu setkávají v Klubu slovenské kultury v Praze. O vzniku tohoto klubu mi jeho tajemnice Jana Haluková řekla: Dům slovenské kultury v centru Prahy si mnozí Pražané jistě pamatují jako kulturní centrum, kde probíhala ještě v první polovině 90. let řada velmi pěkných vystoupení slovenských umělců, kde se daly koupit zajímavé knihy ve slovenštině, a kde bylo možné konec konců i příjemně posedět ve slovenské kolibě. Po zániku Domu slovenské kultury hledal slovenský klub nové útočiště a dnes již, i když v omezených prostorách, na svou předchozí činnost může navázat. Jana Haluková k tomu uvádí: Jednou z velmi aktivních institucí, která s Klubem slovenské kultury spolupracuje, je folklorní sdružení Limbora. Ta si v letošním roce, právě v těchto dnech, připomíná patnáctileté výročí své činnosti. Ve sdružení pracuje hned několik souborů, od dětské Limborky, kde se předškolní děti při hrách a jednoduchých choreografiích seznamují se základy slovenského lidového umění, až po folklorní soubor s cimbálovou muzikou. O Limboře nám jeho umělecká vedoucí dr. Miňová řekla: Největší akcí, kterou Limbora v posledních letech uspořádala, je každoroční mezinárodní setkání folklorních souborů národnostních menšin žijících v České republice. Toto setkání pod názvem "Praha, srdce národů" probíhá v letním období na otevřené scéně na Staroměstském náměstí. Slovenskou lidovou písničku v podání souboru Limbora přijměte nejen jako rozloučení s dnešní trochu netradiční krajanskou rubrikou, ale i jako pozvání na letošní folklorní setkání.