Zemřel Milan Platovský

Cena Gratias agit

29. prosince zemřel v Santiagu de Chile Milan Platovský Stein. Bylo mu 90 let. Patřil mezi nejznámější Čechy v Chile, kde žil od roku 1950. V 90. letech obdržel cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Milan Platovský trpěl tím, že pocházel z bohatých poměrů a byl žid. Po válce přišel o všechno, ale dokázal se obdivuhodným způsobem vypracovat. Svůj strastiplný a dobrodružný život vylíčil v knize Přežít a žít.

Narodil se v roce 1922 do židovské podnikatelské rodiny. Chtěl jít studovat medicínu, ale plány mu zhatila válka. Rodina přišla o majetek. Otec zemřel 15. března 1939, zbytek rodiny zahynul v koncentračních táborech. Milan Platovský byl jako žid přidělen do pracovní čety na zámek v Panenských Břežanech, kde žila vdova po Reinhradu Hendrichovi Lina. Četě velel Klaus Ritter, esesák, kterého tížila vina za popravy v období heydrichiády. K mladému židovi Platovskému se upnul a vzniklo mezi nimi podivuhodně silné přátelství.

Na jaře 1944 musel Milan Platovský do Terezína. Prošel koncentračními tábory Osvětim-Birkenau, Goldschau a Sachsenhausen. Pak jej vyhnali na pochod smrti. To už ale končila válka a nacističtí hlídači zubožené vězně ponechali svému osudu. Milan Platovský se přes americkou polní nemocnici dostal domů. Po válce v Praze převzal rodinné podniky Pragoferra a Amta. Období svobody bohužel netrvalo příliš dlouho. Přišel Únor 1948 a Milan Platovský utíká do Francie. Zde se poznal se svou budoucí ženou Janou. V roce 1950 spolu odplouvají do Chile. Patřili mezi zhruba tři stovky Čechoslováků, kteří si vybrali za svou druhou vlast tuto jihoamerickou zemi.

Milan Platovský | foto: Archiv Slovensko-Českého klubu

Neuměl španělsky a začínal z ničeho. Pomohl přítel Fredy Singer, který mu půjčil na zakoupení podílu ve své firmě. V 50. letech Chile liberalizovalo obchodní politiku a Platovský začal dovážet zboží z ciziny. Dobře rozjetý obchod zmařil nástup Salvadora Allenda k moci v roce 1970. Žena s dětmi odjela do zahraničí. Když Allendova vláda znárodnila Platovského podniky, odjel i on. Jeho novým domovem se stalo Mexiko. Po Pinochetově převratu v roce 1973 se naskytla možnost k návratu. Platovský převzal zpět své podniky, zdevastované a zadlužené, a začínal znovu téměř od začátku. Koncem 70. let znovu prosperoval. Po zkušenostech s gottwaldovským a allendovským znárodněním se netajil sympatiemi ke generálu Pinochetovi.

Platovského podnik Mellafe y Salas postupně převzali jeho synové Daniel a Jan. Dcera Kateřina žije v USA. V roce 1995 byl Milan Platovský vyhlášen chilským podnikatelem roku. Jeho vzpomínková kniha Přežít a žít, v níž popisuje hrůzy holocaustu, vyvolala v Chile velký rozruch a stala se bestselerem. Byla přeložena také do češtiny. V 90. letech byl Milan Platovský předsedou Chilsko-československé obchodní komory. V roce 1998 se v Praze zúčastnil Týdne zahraničních Čechů v Praze, pořádaném při příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy. O rok později ocenilo české ministerstvo zahraničí jeho zásluhy udělením ceny Gratis Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.