Životní prostředí kontra doprava a spoje

Návrh Ministerstva dopravy a spojů ČR o vybudování dvou jezů na řece Labi byl zamítnut Ministerstvem životního prostředí jako neekologický. Tím se koncepce vodní dopravy v ČR za šest miliard korun vypracovaná ministrem dopravy Jaromírem Schlingem zhroutila. Přesto se s negativním stanoviskem Ministerstva životního prostředí nehodlá smířit. Prohlásil, že jezy na Labi jsou potřeba a časem se prostě postaví. Podrobnosti přinesl Mikuláš Kroupa.

Spor se vede hlavně o čtyřiceti kilometrový úsek mezi Prostředním Žlebem a malém Březně na Ústecku, kde je hloubka Labe pro ponor nákladních lodí příliš malá. Dva jezy by měli hladinu zvednout o půl metru po celý rok a šest měsíců v roce zvětšit hloubku na 220 centimetrů, což je skoro o metr a půl více než původní stav. Podle Ministerstva životního prostředí by takové zvýšení významně poničilo vzácnou bukovinu po okrajích řeky a vydalo nesouhlasné stanovisko k výstavbě vodních děl. Potvrdila to náměstkyně pro životní prostředí Eva Tylová.

"Důvodem jsou vážné argumenty. Nebylo prokázáno, že zvýšená hladina a motorový provoz by neponičil v této oblasti zachovanou faunu a floru. Je zde řada chráněných biotopů a rezervací podle Natury 2000, což jsou směrnice Evropské unie k ochraně životního prostředí."

Nesouhlas ministerstva životního prostředí s výstavbou jezů na Labi podle ministra dopravy Jaromíra Schlinga projekt neohrozí. Před novináři naopak Miloši Kužvartovi, ministrovi životního prostředí, vzkázal. "Dříve či později jezy postaveny budou. Ta stavba je potřeba, a tudíž se postaví,"říká ministr dopravy a spojů.

"Pokud se postaví, tak tyto jezy zaručí téměř po celý rok spolehlivě ponor pro plavidla 140 cm a to je pro každého rejdaře důležité, aby mohl uzavřít smlouvy s přepravci."

Nejvyšší kontrolní úřad ČR zjistil, že během přípravy projektu došlo ke zvýšení předpokládaných nákladů na jezy ze 6 miliard na 8,5 miliard korun. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart přirovnal jezy na Labi díky tomuto navyšování za obdobu jaderné elektrárny Temelín, která během své stavby musela rozpočet několikrát násobit. Miloš Kužvart svému kolegovi z vlády přes novináře vzkázal.

"Obecně přístup zemí v Evropské unii je, že se lodě přizpůsobují řece."

Podporu projektu vyslovili v polovině února zastupitelé Ústeckého kraje, kteří chtějí, aby stavba měla přednost před ochranou přírody. Proti jezům je kromě ekologických iniciativ na české straně také saské ministerstvo životního prostředí.

Plavební stupně by podle ministerstva dopravy měly zvýšit přepravu zboží po Labi na tři až čtyři milióny tun ročně. Nyní to je 1,3 miliónu tun. Stavba by měla být hotova v roce 2007. Návratnost investice má být 18 let. S tím ale nesouhlasí Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj se kvůli zvýšeným nákladům a prodloužení doby výstavby návratnost investic do zlepšení plavebních podmínek na Labi snížila na minimum.