Zprávy

Česká vláda odmítla rakouské výhrady k plnění takzvaných ujednání z Melku

Česká vláda v úterý v nótě určené rakouskému spolkovému kancléři Alfredu Gusenbauerovi odmítla rakouské výhrady k plnění takzvaných ujednání z Melku, týkajících se jaderné elektrárny Temelín. České stanovisko, které kancléři předal velvyslanec v Rakousku Jan Koukal, opakuje, že cíle vyplývající z melkských dohod byly naplněny. Rakouští protitemelínští aktivisté reagovali tvrzením, že Česko "degraduje melkská ujednání na informační dohodu".

Nóta podepsaná premiérem Mirkem Topolánkem a ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem připomíná, že česká strana vychází z principu, že "zvolená technická řešení při výstavbě jaderných elektráren mohou být odlišná, aniž by některá z nich platila za více, či méně bezpečná". "V celosvětovém měřítku se ukazuje, že jediným kritériem kvality je v tomto případě nepřetržitá práce na zlepšování technických parametrů. Česká strana tuto práci podstupuje ve svém nejvlastnějším zájmu," uvádí se v dokumentu.

Česká nóta reaguje na dopis, který 4. června zaslali Topolánkovi Gusenbauer a ministr životního prostředí Josef Pröll. Rakousko v něm českou vládu vyzvalo k jednání o otázkách týkajících se bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín, které jsou podle Vídně dosud otevřené. Zaslání takového dopisu doporučila rakouské vládě komise právních expertů, která posuzovala možnost podání mezinárodněprávní žaloby proti České republice. Komise došla k závěru, že podání žaloby je prakticky nemožné.

Česká vláda vyjádřila i přesvědčení, že napomáhá dalšímu rozvoji bezpečnostního dialogu s Rakouskem i zlepšování vzájemné důvěry, a jedná tak nikoli v rozporu, ale zcela v duchu melkského procesu. Vyjadřuje naději, že otevřená výměna názorů "povede ke zdárnému ukončení tohoto dlouhodobého problému, a to bez ohledu na ne vždy prospěšnou medializaci".

Organizátoři protitemelínských protestů sdružení v hornorakouském spolku Atomstopp reagovali na českou nótu podle očekávání negativně. Česká republika podle nich ve své odpovědi degraduje z hlediska mezinárodního práva závaznou smlouvu na pouhou informační dohodu. "Je nepřijatelné, že se znovu poukazuje na bezpečnostní dialog mezi Rakouskem a Českem. Dialogu už bylo dost! Je načase odstranit bezpečnostní rizika a naplnit ujednání," uvádějí odpůrci Temelína. Skutečnost, že ČR znovu opakuje, že splnila všechny závazky vyplývající z melkských dohod, dokazuje podle aktivistů "zatvrzelé a neústupné" stanovisko Prahy.

Bursík: Odlišné pohledy na Temelín, společný zájem je bezpečnost

Česká republika a Rakousko mají sice rozdílné názory na jadernou elektrárnu Temelín, ale mají společný zájem na bezpečnosti jejího provozu. Novinářům to řekl ministr životního prostředí a šéf zelených Martin Bursík po schůzce, které se účastnil ještě šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg, hornorakouský hejtman Josef Pühringer a hornorakouský zemský radní Rudolf Anschober. Hejtman v Praze potvrdil odlišné postoje k Temelínu, podle něj však existuje "jasný zájem" na diskusi o bezpečnosti elektrárny na základě dohody z Melku. V hornorakouské oblasti je nejvíce odpůrců jihočeské elektrárny.

Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Opletalová označila schůzku za "vstřícné gesto" ze strany českých diplomatů. "Jsou tady rozdílné pohledy na jadernou elektrárnu Temelín, na tom asi stěží něco změníme... V Rakousku je hodně občanů proti jaderné energii, v Česku je to přímo naopak. Temelín funguje a není tématem jeho zastavení," uvedl Bursík. Podle něj se však Češi i Rakušané shodují v tom, že provoz elektrárny musí být co nejbezpečnější a bez poruch.

Podle Pühringera je Temelín v Horních Rakousích velmi důležité téma. "Otázka bezpečnosti Temelína a možné nebezpečí, které z něj může vzejít, je téma, které se Hornorakušanů týká," řekl hejtman. Dodal, že pokud bude o Temelínu vážně veden dialog, není důvod ani k blokádám hranic. Ty pravidelně pořádají rakouští ekologičtí aktivisté. Doplnil, že Horní Rakousy mají ve věci Temelína podporu spolkové vlády. Vyslovil také názor, že Rakousko k zásobování elektrickou energií rozhodně nepotřebuje proud z jihočeské elektrárny.

Bursík doplnil, že vedle Temelína se čeští a rakouští představitelé bavili také o tom, jak odstranit kůrovce z lesů na česko-rakouském pomezí.

Německo ujistilo ČR, že na konci roku skončí hraniční kontroly

Německo ujistilo Českou republiku, že na konci roku podle plánu skončí vzájemné hraniční kontroly. V Berlíně na to poukázal ministr vnitra Wolfgang Schäuble po jednání se svým českým protějškem Ivanem Langerem. "Kontroly skončí koncem roku, přípravy postupují zcela bez problémů," uvedl Schäuble na společné tiskové konferenci. "Nepochybuji, že to do konce roku zvládneme."

Od 1. ledna 2008 se většina nových členských států Evropské unie chystá vstoupit do takzvaného schengenského prostoru, v němž mimo jiné na německých hranicích s Českem a Polskem odpadnou kontroly osob a vozidel. Názor Berlína na připravenost nových zemí patří mezi zásadní, protože Německo má velmi dlouhou společnou hranici se státy přijímanými do schengenské dohody. Do ní je už zapojena většina starých členských zemí EU. Účastníci dohody pak kontrolují pouze hranice na vnějším obvodu tohoto prostoru.

Ministr zahraničí rozdal ceny za šíření dobrého jména ČR

Patnáct osobností a dvě organizace ocenil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg za šíření dobrého jména České republiky. V Černínském paláci jim předal cenu Gratias Agit 2007, kterou ministerstvo uděluje každoročně již deset let. Oceněna byla například vietnamská bohemistka a překladatelka Nguyen Thi Mui, přední kanadský dirigent Kerry Stratton nebo zakladatel Ligy přátelství Izrael - Československo Channan Rozen.

Za neúnavnou a obětavou propagaci přeshraničního porozumění a smíření mezi bývalými sudetoněmeckými obyvateli obdrželi cenu Erich Kraus a Brigitte Krausová. Cena Gratias Agit je letos určena také pro Jiřího Hlinku, který je jedním z nejuznávanějších klavírních pedagogů v Norsku, či pro španělského novináře a překladatele české literatury Fernanda de Valenzuela Villaverdeho. Ministerstvo také chtělo poděkovat za podporu povědomí o zemi humanitárnímu hnutí Stonožka - Na vlastních nohou, které pomáhá v zemích postižených válečnými konflikty. Stejně česká diplomacie vyzdvihla práci texaského krajanského centra českého dědictví, které propaguje českou tradici.

Na akci chyběl světoznámý režisér Miloš Forman, jemuž křišťálový glóbus se státním znakem ministr předal již v březnu u příležitosti jeho pětasedmdesátin. Cenu české diplomacie obdržela v lednu, krátce před svojí smrtí, významná česká krajanka Irena Kirklandová, která žila v USA a aktivně pomáhala lidem pronásledovaným za komunismu.

Sněmovna schválila státní závěrečný účet za loňský rok

Poslanecká sněmovna v úterý schválila státní závěrečný účet za loňský rok. Hospodaření státu skončilo schodkem 97,6 miliardy korun proti schváleným 74,4 miliardy korun. Návrh již v dubnu schválila vláda. Ministr financí Miroslav Kalousek v úterý mimo jiné řekl, že loňský rok je proti roku 2005 charakteristický hlavně tím, že rostl podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu a především podíl veřejných výdajů na HDP. Zatímco HDP v běžných cenách loni vzrostl o 7,8 procenta, zvýšil se podíl výdajů státního rozpočtu na HDP meziročně o 0,78 procentního bodu. "Jinými slovy: dobrých časů, dobrého růstu nevyužíváme k tomu, abychom snižovali podíl výdajů na hrubém domácím produktu, ale naopak ještě ten podíl jsme zvyšovali," prohlásil Kalousek.

Návrh na razantní omezení imunity ve sněmovně neuspěl

Senátní návrh na razantní omezení imunity poslanců a senátorů ve sněmovně neuspěl už v prvním čtení. Příslušnou změnu ústavy v úterý poslanci vrátili Senátu k dopracování. Senátoři chtěli, aby se imunita napříště vztahovala jen na projevy a hlasování v parlamentu. Vrácení novely navrhl Marek Benda. Předlohu označil za úplný a věcný omyl Senátu, byť ji navrhli jeho straničtí kolegové z ODS a získali pro ni souhlas vlády. Návrh na vrácení podpořilo 116 ze 154 přítomných poslanců. Pro byla většina poslanců ODS, ČSSD a všichni komunisté, zelení byli proti podobně jako lidovci. Benda ve shodě se zástupci ČSSD vyčetl senátorům, že loni zamítli poslaneckou novelu, podle níž se imunita měla vztahovat jen na dobu výkonu mandátu. Nyní je praxe taková, že pokud parlament svého člena k trestnímu stíhání nevydá, je už v daném případě navždy vyloučeno. Senát v listopadu zamítl sněmovní novelu s tím, že chce důslednější omezení imunity.

Poslanecká sněmovna schválila dvouletý odklad státních maturit

Start společných státních maturit se zřejmě nejméně o dva roky odkládá, poprvé by měly studenty čekat až v roce 2010. S dvouletým odkladem počítá novela školského zákona, kterou v úterý velkou většinou hlasů schválila sněmovna. Nyní ji posoudí Senát. Současný zákon předpokládá, že maturity budou mít od školního roku 2007/2008 dvě části - společnou státní a školní. Většina poslanců se ale nakonec přiklonila k názoru, že spuštění společných maturit není připraveno a teď by způsobilo víc škody než užitku. Za jejich odklad v květnu v Praze demonstrovalo zhruba 10.000 studentů. Dolní komora v úterý schválila dvouletý odklad - to znamená, že v roce 2010 by měli studenti poprvé skládat společné maturity z češtiny a cizího jazyka, z volitelného předmětu se má začít podle nových pravidel maturovat ještě o dva roky později.

Za některé prohřešky budou řidiče zřejmě čekat mírnější tresty

Řidiče budou zřejmě čekat za některé prohřešky mírnější tresty. Poslanecká sněmovna v úterý v závěrečném čtení schválila novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která má zmírnit vybrané postihy a zároveň odstranit některé chyby a nelogičnosti zákona. Novela mimo jiné ruší trest pro řidiče či cyklistu, který při nehodě zraní sám sebe. Norma ještě musí do Senátu a poté k podpisu prezidentovi. Ministr dopravy Aleš Řebíček poslance ujistil, že v Senátu je předjednáno, aby horní komorou tato technická novela prošla v co nejkratší době.

Novela ruší také například výjimku ze zákazu zastavení a stání na zákonem vymezených místech pro řidiče vozidel rozvážejících poštu. Tuto výjimku podle předkladatelů řidiči těchto vozidel často mylně vnímali jako neomezenou výjimku ze zákazu zastavení a stání. Do novely se také rozhodnutím poslanců nedostalo omezení, které určovalo, že dopravně psychologické vyšetření může vykonat pouze klinický psycholog. Novela ruší i dvojí trest za vjezd do pěší nebo obytné zóny. V případě stání na vyhrazeném místě pro invalidy zůstane trestem jen pokuta. Nově bude zákon postihovat zejména řidiče motocyklů, kteří zakrývají státní poznávací značku, aby policie nemohla zjistit jejich číslo.

Parkanová chce jmenovat Páleníka do čela Vojenského zpravodajství

Ministryně obrany Vlasta Parkanová v úterý poslancům sněmovního výboru pro obranu navrhla Ondreje Páleníka jako kandidáta na ředitele Vojenského zpravodajství. Výbor Páleníkovu nominaci projednal. Bude ji však ještě muset odsouhlasit vláda. Dosud armádní tajnou službu, která spojuje rozvědku i kontrarozvědku, provizorně vedl Pavel Adam.

V současnosti se diskutuje o podobě tajných služeb v Česku. Vládní výbor pro zpravodajskou činnost nedávno podle ministra vnitra Ivana Langera doporučil, aby výsledkem transformace bylo vytvoření dvou zpravodajských služeb, rozvědky a kontrarozvědky. Došlo by tak ke sloučení civilní rozvědky (ÚZSI-Úřad pro zahraniční styky a informace) s vojenskou rozvědkou a na druhé straně civilní kontrarozvědky (BIS-Bezpečnostní informační služba) s vojenskou kontrarozvědkou. Kompletní plán reformy by měl být podle Langra hotov na podzim.

Páleník byl v minulosti šéfem speciální prostějovské brigády, která se dvakrát účastnila mise v Afghánistánu. Před časem byl povýšen do hodnosti generála a nyní působí na generálním štábu armády.

Prima: Tlustý chce založit vnitrostranickou frakci v ODS

Bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý údajně chce v ODS založit s několika dalšími poslanci frakci. Vznik nové vnitrostranické platformy hodlá oznámit ve středu, uvedla v úterý televize Prima. Sám Tlustý označil tuto informaci za předčasnou. Dodal ale, že pokud vznik platformy oznámí, bude to po středečním hlasování o důvěře vládě. Soudržnost koalice se rozhodla otestovat ČSSD poté, co se jí nepodařilo prosadit diskusi o případu vicepremiéra Jiřího Čunka, obviněného z korupce.

Tlustý patří v ODS k nejhlasitějším kritikům vládní reformy veřejných financí. K plánům kabinetu mají výhrady i další poslanci ODS, kteří se netají sympatiemi k bývalému ministru financí. Podle Tlustého se reforma příliš zpronevěřuje předvolebním slibům ODS. Poslanec mimo jiné žádá, aby se zjednodušil zákon o dani z příjmu.

Balík daňových, sociálních a zdravotnických změn začátkem června přežil hlasování po prvním kole parlamentní debaty. Rozhodující souboj o reformu, s níž Topolánkova vláda svázala svou další existenci, začne podle dostupných informací v polovině srpna.

Řešením energetických problémů ČR je podle Římana jaderná energie

Řešením energetických problémů ČR je za současného stavu jen další využívání jaderné energie. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Martin Říman na veřejném slyšení Senátu, které se týkalo důsledků březnového rozhodnutí EU o zvýšení podílu obnovitelné energie na 20 procent v roce 2020 a jeho vlivu na českou energetickou politiku. "Jadernou energetiku považuji za konečné řešení energetických problémů aspoň pro tuto dobu," uvedl ministr. Závazek z programového prohlášení kabinetu o tom, že "vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků", nepokládá Říman za tak fatální. Podle ministra to konečně rozhýbalo debatu o tom, zda pokračovat ve výstavbě. Věří proto, že na základě veřejných diskusí se podaří dospět k rozumným závěrům, které budou celospolečensky akceptovatelné.

Říman připomněl, že Česko je z jedné třetiny závislé na dovozu energetických zdrojů, jakými jsou ropa a plyn. Těžba uhlí má podle propočtů skončit v roce 2015; Česko by pak muselo v roce 2020 dovážet osm milionů tun černého uhlí, v roce 2040 pak už 32 milionů tun, dodal Říman. Alternativní zdroje energie podle ministra nemohou tuto energetickou bilanci vyřešit. "Těch 80 procent někde prostě bude muset být vzato," uvedl Říman s poukazem na poměr mezi obnovitelnými a ostatními zdroji energie, s nímž počítá rozhodnutí EU.

Římanův postoj podpořil Daniel Koštoval z ministerstva zahraničí, který se věnuje energetické bezpečnosti. Uvedl, že v horizontu pěti či deseti let při současných zdrojích nebude dost elektrické energie při rostoucí poptávce. Nejpřijatelnějším řešením je prý proto nyní výstavba nového jaderného bloku. "Nový zdroj na bázi jádra se nám zdá jako něco, o čem je třeba vážně přemýšlet," uvedl Koštoval.

Jeho postoj zpochybnil Edvard Sequens ze Sdružení pro záchranu prostředí Calla. Podle něj je třeba počkat na závěry Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu, kterou vede předseda Akademie věd Václav Pačes. Podle Sequense není například jisté to, zda by bylo možné potřeby nového jaderného bloku pokrýt z českých zásob uranu a zda by jej také nebylo možné dovážet.

Slivovice nadále může používat své označení; EP napravil chybu

Tradiční moravská pálenka ze švestek bude moci nadále nést označení slivovice. Europoslanci totiž při schvalování návrhu o označování lihovin opravili chybu, která by existenci slivovice ohrozila. ČTK o tom informoval europoslanec Jan Březina. Tuzemská Unie výrobců lihovin (UVL) je podle prezidenta Vladimíra Steinera spokojena, že byla chyba napravena.

Při březnovém jednání o nařízení, které označuje alkoholické nápoje, zmizela z definice české slivovice nedopatřením věta, že tradiční název je možné používat nejen pro alkohol na bázi lihu, ale i pro alkohol na bázi ovoce. Pokud by tento návrh prošel i parlamentem, postavil by slivovici před hrozbu zániku. "Kdyby to nebylo napraveno, znamenalo by to, že se název slivovice nebude moci používat pro výrobky pouze ze švestek. To by byl úplný nesmysl," řekl ČTK Steiner.

Police chce vyslechnout Škrlovou, patrně se tak stane na dálku

Česká policie chce vyslechnout dvaatřicetiletou Barboru Škrlovou, která se delší čas vydávala za třináctiletou Aničku Mauerovou a je nyní u příbuzných v Dánsku. S tímto požadavkem se kriminalisté obrátili na jejího právního zástupce Zdeňka Hrouzka. "Výslech by se mohl odehrát na dálku, aby se klientka nemusela vzhledem k mediálnímu tlaku, který tady vznikl, zatím vracet do vlasti," řekl advokát ČTK. Pro policii je výslech Škrlové klíčový. Může zodpovědět otázky spojené s týráním sedmiletého chlapce Ondry v Kuřimi na Brněnsku, ale i to, proč se Mauerovi snažili pro Škrlovou vytvořit identitu Aničky Mauerové a neváhali přitom podstoupit náročná jednání.

Pohraničníci, kteří unesli emigranta z Rakouska, se vrátí k soudu

Tři pohraničníci, kteří před 35 lety zavlekli emigranta Jaromíra Masaříka z Rakouska na moravskou stranu hranic v Mikulově na Břeclavsku, stanou před soudem. Rozhodl tak Nejvyšší soud na návrh Nejvyššího státního zastupitelství. Čin není promlčen, stojí v odůvodnění verdiktu, který ČTK potvrdil mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig. Obecné soudy dosud odmítaly případ řešit právě kvůli údajnému promlčení, nyní musejí kauzu projednat a rozhodnout. Nejvyšší soud s odkazem na zákon o protiprávnosti komunistického režimu uvedl, že období mezi 25. únorem 1948 a 29. prosincem 1989 se nezapočítává do promlčecích lhůt u zločinů spáchaných veřejnými činiteli nebo v souvislosti s politickým, rasovým a náboženským pronásledováním.

Masařík čekal 2. května 1972 na rakouské straně přechodu Mikulov-Drasenhofen na svou manželku, která se vracela z návštěvy rodičů v Brně. Vojín základní služby Josef Šoustek jej vylákal do prostoru kontrolní hlídky na území Československa. Další dva muži, šéf oddělení pasové kontroly Zdeněk Palásek a jeho zástupce Lubomír Kratochvíl, služebním autem zablokovali Masaříkův vůz. Když pohraničníci vystoupili z auta, Masařík se zalekl a začal utíkat. Šoustek jej dvěma výstřely ze samopalu zasáhl do kotníku a stehna. Stalo se to v okamžiku, kdy už byl Masařík více než 200 metrů na rakouské straně hranice. Trojice pohraničníků zraněného Masaříka vtáhla zpět do Československa. Ve vazbě byl obviněn z pokusu o vraždu. Vykonstruované trestní stíhání skončilo po sedmi měsících a muž byl dopraven do Španělska.

Celou událost popsal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. "Není to výjimečný případ. Rozvědka unášela nebo se pokoušela unášet emigranty ze zahraničí, dělo se to i na hranici. Někdy třeba někoho postřelili, a aby zahladili stopy, přetáhli jej přes hranice," řekl ČTK nedávno pracovník úřadu Jan Srb. Uvedl, že promlčení bývá u zločinů z dob komunismu sporné. "Výklad pojmu bývá hrou o slovíčka," uvedl. Soudy si podle něj odmítavými rozhodnutími někdy ulehčují práci - je snazší věc odložit, než se složitým a starým případem zabývat.

Loni Nejvyšší soud rozhodl, že k soudu půjde šest důstojníků pohraniční stráže, kteří v roce 1978 stříleli na autobus, jímž se únosci, bratranci Barešovi, chtěli dostat přes hranice do západního Německa. Nižší soudy případ předtím také uzavřely jako promlčený.

Praha 8 nebude odstraňovat desku připomínající atentát

Radnice Prahy 8 nebude odstraňovat pamětní desku připomínající československé parašutisty, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Památník se objevil v noci na pondělí v místech, kde se událost před 65 lety stala. Umístila jej tam skupina, která si říká "barbaři". "Radnice to řešit nebude," řekla ČTK mluvčí úřadu Helena Šmídová. Navzdory tomu, že osmá městská část s umístěním desky nesouhlasí, by podle mluvčí nebylo vhodné ji sundat. "Je na majiteli nemovitosti, jak s tím naloží," dodala Šmídová.

O instalaci památníku na československé parašutisty se uvažuje již dlouho. Nyní záměr dostává jasnější obrysy. "Instalace přišla právě v době, kdy se poprvé a velmi konkrétně řeší otázka budoucího umístění památníku, jeho podoby i textu, a samozřejmě i otázka financování," uvedla v úterní tiskové zprávě místostarostka Vladimíra Ludková. Noční "černou" instalaci desky na zeď s nápisy sprejerů pokládá za "naprosto nedůstojnou". Radnice nechce přípravu oficiálního památníku uspěchat. "Volba správného textu, který bude připomínat pro budoucnost Československa zcela zásadní čin, ale zároveň nebude oslavovat něčí smrt, je velmi náročná," konstatovala Ludková. Musí se také najít místo, kam památník umístit. Zatáčka, v níž Jan Kubiš a Jozef Gabčík na vůz vezoucí Heydricha zaútočili, už v podstatě neexistuje. Řada lidí se rovněž obává toho, aby památník nelákal neonacisty ke vzpomínkovým akcím na zastupujícího říšského protektora.

Za první rok uzavřelo registrované partnerství 346 párů

Celkem 346 homosexuálních párů si za první rok platnosti zákona o registrovaném partnerství řeklo v Česku své "ano". Většinou do svazku vstoupili muži. Některé registrované dvojice už se ale stihly i rozejít. Norma, která umožňuje osobám stejného pohlaví uzavírat svazky, platí od loňského července. Nejvíc párů vstoupilo do partnerství v Praze. Za rok si své "ano" řeklo 126 dvojic. O druhou příčku pomyslného žebříčku se dělí Středočeský a Jihomoravský kraj, kde svazek uzavřelo 36 dvojic. Po nich následuje Ústecký kraj s 35 partnerstvími. Nejméně se ženy a muži "hrnuli na radnici" v Karlovarském kraji, matrika registrovala dvě dvojice.

Předseda Akademie věd Václav Pačes ocenil čtyři špičkové vědce

Předseda Akademie věd Václav Pačes v úterý předal ocenění Praemium Academiae čtyřem špičkovým vědcům. Představuje finanční podporu do výše pěti milionů korun ročně po dobu šesti let. Letos se uděluje poprvé. "Pro mně je dohánění špičkové vědecké Evropy pořád pomalé. Chce to další a další impulsy a tohleto je jenom jeden z nich," řekl Pačes při slavnostním aktu.

Ocenění Praemium Academiae získali matematik Eduard Feireisl, který je světovou špičkou v teorii parciálních diferenciálních rovnic, fyzik Václav Petříček, který je autorem programového systému Jana užívaného k výpočtu struktur látek, světově uznávaný odborník na myší genetiku a genomiku Jiří Forejt a chemik Pavel Hobza. Jeho největším objevem je nepravá vazba vodíku. Tito vědci jsou podle Pačese nejenom excelentní, ale je u nich také záruka, že budou po dobu šesti let svůj obor rozvíjet a vytvoří něco jako jeho českou školu. Věda v ČR je podle něj pořád hodně jen českou, zatímco v západních státech pracuje mnoho cizích vědců. V Akademii věd pracují zatím jen vědci z východních zemí. "Rádi bychom to promíchali Němci, Angličany či Američany," uvedl předseda.

Dva české dokumenty zapsány do seznamu UNESCO Paměť světa

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu se rozhodla zařadit do svého seznamu Paměť světa dalších 38 významných dokumentů - včetně dvou z České republiky. Organizace to oznámila v Paříži. Z České republiky jde o sbírku rukopisů z období české reformace a o soubor periodik, která v letech 1918 až 1945 v tehdejším Československu vydávali ruští, ukrajinští a běloruští emigranti. Oba soubory uchovává Národní knihovna. Pro Českou republiku jsou to první dva zápisy do seznamu Paměti světa. Česká Národní knihovna dostala už předloni v rámci programu Paměť světa cenu za zvláštní přínos pro digitalizaci dokumentů a za příspěvek k ochraně a zpřístupnění kulturního dědictví.

Program Paměť světa existuje už 15 let. Jeho cíl je zachovat dokumentační dědictví lidstva. Po nynějším rozšíření je na jeho seznamu 158 položek. O nových zápisech rozhodl generální ředitel UNESCO Koičiro Macuura na návrh mezinárodního poradního výboru, který minulý týden zasedal v Pretorii.

Kaplického návrh knihovny zvítězil v soutěži v Británii

Návrh nové budovy Národní knihovny ČR od britského ateliéru Future Systems získal ocenění v rámci tradiční Letní výstavy pořádané britskou Královskou akademií umění. Letní výstava (Summer Exhibition) je jednou z největších přehlídek současného umění, letos se jí účastnilo na 9000 umělců s malbou, plastikou, fotografiemi, grafickou tvorbou a architektonickými modely. ČTK o tom informoval ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek. Na Letní výstavě se společně prezentují zavedená jména se začínajícími a mladými umělci. Návrh ateliéru Future systems založeného Janem Kaplickým dostal nejvyšší cenu v kategorii architektury nazvanou A.J. Bovis Award.

Studenti sbírají podpisy za zachování Klementina jako knihovny

Stoleček, na kterém sbírají podpisy pod svou petici, si v úterý postavili před pražským Klementinem dva vysokoškolští studenti. Svou akci nazvali Ježek v kleci byznysu s odkazem na jméno ředitele Národní knihovny. Obávají se toho, že po zprovoznění nové budovy na Letné přestane barokní komplex v centru města sloužit studentům a badatelům a stane se z něj turistické centrum. Vycházejí z prohlášení ředitele Národní knihovny Vlastimila Ježka, který zveřejnil záměry vedení knihovny s jejím hlavním sídlem. Ježek chce Klementinum více otevřít - vedle knihovnické funkce, jež bude stále základem, chce knihovnu návštěvnickou a výukovou; v areálu by se podle něj mohly i konat kongresy. "Neplánujeme žádnou kongresovou turistiku. Všeobecná studovna se stane přednáškovým sálem a budou ji moci využívat různé kulturní i akademické instituce, jen když zůstane nevyužita, nabídneme ji jako místo pro uspořádání kongresu," řekl ČTK Ježek.

Studenti se obávají toho, že prostor ztratí genia loci, přestane být místem setkávání lidí z akademické obce, živým prostorem a stane se turistickým skanzenem. Domnívají se, že veškerý provoz se přesune do nové budovy. To však vedení knihovny popírá a znovu říká, že na Letnou se mají stěhovat jen novodobé fondy, starší tisky i další fondy budou stále přístupné badatelům v Klementinu. "Staré tisky musejí zůstat v barokním objektu, který je postaven tak, že tamní klima citlivému papíru a pergamenu vyhovuje. Moderní klimatizaci vždycky hrozí, že přestane fungovat, a v takovém případě by prudká změna vlhkosti a teploty tyto vzácné tisky zničila," řekla ČTK ředitelka historických a hudebních fondů NK Miroslava Hejnová.

Ježek plánuje při rekonstrukci Klementina, na kterou má slíbené státní peníze spolu s financemi na novou budovu, také například podzemní garáže. I to odpůrci kritizují. Ředitel ale říká, že jen zapustí pod zem stávající počet parkovacích míst na dvoře objektu.

Brněnská Husa na provázku uvede komedii Shakespyré

Páteční premiérou a sobotní reprízou nové komedie Jiřího Jelínka Shakespyré se brněnská Husa na provázku rozloučí s domácím publikem před divadelními prázdninami. Sezonu na přelomu června a července uzavře turné, které divadelníky zavede do Hradce Králové, Karlových Varů a Prahy. Kromě nové hry tam představí i další tituly z repertoáru, řekla ČTK Martina Měšťanová z propagace divadla.

Při psaní Shakespyré se režisér a herec Jiří Jelínek inspiroval dílem Williama Shakespeara. Hra má podtituly Commedia plná omylů a Všechno, co jsme věděli o Shakespearovi a nikdo se nás na to neptal. Na alžbětinskou scénu ve dvoraně divadla vystoupí Romeo s Julií, Macbeth, Othello i král Lear, ovšem Husa na provázku jim přisuzuje jiné osudy než jejich původní autor. Podle Jelínka například není pravda, že Hamlet je nejtragičtější postavou Shakespearova díla. Je prý spíše hrdinou komedie o nedorozumění - kdyby řekl Ofélii, že ji má rád, mohlo vše dopadnout jinak. Nedorozumění a omyly divadelníci nacházejí i v dalších hrách. Romeo a Julie prý měli spolu utéci z Verony, Desdemona měla chovat vřelejší cit k Othellovi, Lear měl lépe vychovat své dcery.

Fotbalový šéf Mokrý tvrdí, že v StB nebyl

Předseda fotbalového svazu Pavel Mokrý tvrdí, že ve službách Státní bezpečnosti (StB) nikdy nebyl. V písemném prohlášení reagoval na informace, které přinesl sportovní magazín Totalsport. Podle časopisu byl první muž českého fotbalu členem StB, což prý dokazuje jeho lustrace, o kterou požádal před dvěma lety. Mokrý se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. "Ve Sboru národní bezpečnosti, nebo v StB jsem nikdy nepracoval. Ani jsem s nimi nespolupracoval," uvedl předseda ČMFS po svém návratu z mistrovství Evropy jednadvacítek v Nizozemsku. Argumentuje svým profesním životem. "Po absolvování vysoké školy v Brně v roce 1978 jsem nastoupil do tehdejšího národního podniku Kovolit Modřice, ve kterém jsem pracoval až do roku 1998. V roce 1998 jsem se stal pracovníkem Krajské správy Policie ČR - oddělení hospodářské kriminality, kde jsem působil do roku 2003," uvedl Mokrý. Před nástupem do čela svazu ještě dva roky podnikal. "Kdybych před listopadem 1989 v těchto strukturách byl zaměstnán, bylo by téměř vyloučené, abych se v roce 1998 stal profesionálním pracovníkem policie," tvrdí Mokrý. Informace o údajné pozitivní lustraci označil za zavádějící a účelovou skandalizaci své osoby. "Proto se k tomu již nadále nebudu vyjadřovat," konstatoval.

Podle Totalsportu se Mokrý stal pracovníkem StB v roce 1981 a před dvěma lety před podáním kandidatury na předsedu svazu požádal o lustraci na výzvu delegátů moravské komory. Nakonec ji ale předkládat nemusel, protože svazové normy jí nepodmiňují práci v kterékoliv funkci.

Cyklisté Lazar s Kaňkovským skončili šestí na Šestidenních

Výborně si vedli cyklisté Petr Lazar a Alois Kaňkovský na mezinárodních Šestidenních závodech na dráze v italské Fiorenzuole. Bronzový pár z letošního mistrovství světa skončil na šestém místě, což je historicky nejlepší český výsledek ze Šestidenních závodů. Druhá česká dvojice Martin Bláha a Milan Kadlec obsadila 16. místo.

Počasí

Ve středu meteorologové čekají slunečno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti a v západní polovině Čech místy, jinak jen ojediněle bouřky. Teploty 29 až 33 stupňů Celsia, na horách kolem 25 stupňů Celsia. Večer na západě Čech ojediněle hrozí silné bouřky s krupobitím nebo přívalovými srážkami.