Zprávy

Vicepremiér Vondra: Nadále podporujeme polský návrh na změnu hlasování v EU

Česko dál podporuje polský požadavek změnit rozdělení hlasů v Evropské unii, kterým Poláci podmiňují svůj souhlas s novou unijní smlouvou. Rozdělení hlasů by podle nich mělo být spravedlivější a více odpovídat počtu obyvatel v jednotlivých zemích, než systém převzatý z původní euroústavy. Sdělil to v Lucemburku řekl český vicepremiér Alexandr Vondra. Podle něj se při nedělním zasedání ministrů zahraničí podařilo vyřešit několik problémů, které zůstávaly otevřené před summitem EU, jenž začne ve čtvrtek. Stále však zbývají zhruba tři otázky - Charta základních práv, nadřazenost evropského práva a rozdělení pravomocí mezi unii a státy.

Německo, které unii v současnosti předsedá, přitom původně vymezilo pro summit šest témat "k diskusi" - symboly EU (vlajka a hymna); otázka, zda by měla být výslovně zmíněna nadřazenost evropského práva; Charta základních práv; evropská zahraniční politika; rozdělení pravomocí mezi unii a státy; úloha národních parlamentů. "Už jsem si vyčistil program na sobotu," naznačil Vondra, že summit plánovaný jako dvoudenní se nejspíš protáhne.

Český vicepremiér upozornil, že existují i další návrhy, které mohou ovlivnit finální podobu unijní smlouvy. Jedním z nich je holandský návrh, který požaduje více pravomocí pro národní parlamenty a s nímž Češi souhlasí. Najít kompromis v tomto bodě však nebude tolik komplikované jako u polského návrhu na změnu rozdělení hlasů mezi členské státy. "I tady věříme v kompromis, ale to neznamená kapitulaci," řekl Vondra.

Premiér Mirek Topolánek po nedělním jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou uvedl, že Česko podpoří polský návrh systému hlasování v EU, ale že by na unijním summitu vetovalo pouze snahy oživovat ztroskotanou euroústavu nebo případné pokusy některých států vyjednávat exkluzivní výjimky z dojednávaných pravidel. Kromě Česka polský požadavek žádný jiný členský stát otevřeně nepodporuje.

EU odsoudila stav lidských práv na Kubě, ale svůj postoj zmírňuje

Ministři zahraničí Evropské unie v pondělí schválili rezoluci, která odsuzuje stav lidských práv na Kubě, ale zároveň zmírňuje postoj k tamnímu politickému režimu. Zástupcům kubánské vlády se totiž poprvé v historii dostalo celounijního pozvání k návštěvě Bruselu. Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který patří k ostrým kritikům kubánského politického režimu, však přijetí rezoluce nevnímá jako prohru. V Lucemburku řekl, že je důležité, že zůstávají v platnosti sankce, které EU na Kubu uvalila v roce 2003 po zásahu režimu proti kubánským disidentům. Sankce sice unie zanedlouho pozastavila, ale podle Schwarzenberga je důležité, že je nezrušila. Zrušení sankcí by přitom vyhovovalo například Španělům, kteří jsou přesvědčeni, že ke změně kubánských poměrů by vedly jen malé ekonomické změny.

Kancléř Gusenbauer trvá na splnění dohod z Melku

Rakouský kancléř Alfred Gusenbauer v pondělí prohlásil, že trvá na splnění takzvaných melkských ujednání, týkajících se jaderné elektrárny Temelín. Vyslovil se však proti dalším blokádám českých hranic ze strany rakouských odpůrců jaderné energie. Gusenbauer se tak vyjádřil v Linci, kde se poprvé ve funkci kancléře oficiálně setkal se zemskou vládou spolkové země Horní Rakousy. Právě v této zemi se soustřeďuje většina nejaktivnějších odpůrců Temelína. Gusenbauer slíbil, že spolková vláda ve Vídni vyčerpá všechny možnosti k tomu, aby prosadila splnění požadavků uvedených v melkském protokolu. V dopise, který rakouská vláda zaslala před dvěma týdny do Prahy, je oficiálně vyjádřen postoj Vídně, podle něhož česká strana dosud ujednání nesplnila, a melkský proces proto nemůže být uzavřen.

Rakouský kancléř při setkání s novináři nevyloučil ani podání mezinárodněprávní žaloby na Českou republiku, přestože nedávná expertiza rakouských odborníků tuto cestu označila za neschůdnou. "Bude-li existovat třeba jen jiskřička naděje, že se s žalobou prosadíme, pak to uděláme. Teď jde ale o to, dělat správné kroky ve správnou chvíli a vyhnout se nebezpečí, že si Rakousko udělá mezinárodní ostudu," řekl kancléř.

Vláda zefektivní boj s korupcí; opozice jí vyčítá Čunka

Vláda chystá další kroky, která mají zefektivnit boj s korupcí. Podle ministra vnitra Ivana Langra například všechna ministerstva do konce prázdnin vyhodnotí protikorupční audity. Kabinet také v pondělí schválil principy zákona o kontrole, který sjednotí současných více než 230 právních předpisů v této oblasti. Ministři hodlají i více spolupracovat s nevládními organizacemi, které se potíráním korupce zabývají.

Opozice ale považuje za paradoxní, že s korupcí chce bojovat vláda, jejímž prvním místopředsedou zůstává člověk obviněný z korupce. Právě lidovecký vicepremiér Jiří Čunek, který podle policie před pěti lety přijal půlmilionový úplatek, schůzi kabinetu řídil místo premiéra Mirka Topolánka, který byl na summitu visegrádské čtyřky v Bratislavě. Langer stejně jako ministryně školství Dana Kuchtová na tiskové konferenci řekli, že je třeba i v Čunkově kauze ctít presumpci neviny. "Žijeme, stále věřím, v demokratickém právním státě a ne ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný. A nepoužíváme pojmy sprostý podezřelý," míní Langer.

Podle zprávy Transparency International z loňského listopadu se míra korupce v České republice v roce 2006 proti předcházejícímu roku zlepšila, přesto země v rámci Evropské unie dál patří k nejhorším. V roce 2005 byla ČR se 4,3 bodu s Namibií, Slovenskem a Řeckem na 47. místě. Loni se díky 4,8 bodu umístila o příčku výše.

Vláda schválila novelu školského zákona, usnadní studium cizincům

Cizinci v Česku by mohli v brzké době získat lepší přístup ke vzdělání. Za stejných podmínek jako čeští žáci a studenti by měli chodit do škol nejen občané EU, ale i lidé s povolením k pobytu nad 90 dní. Základní školu by pak mohli navštěvovat i potomci cizinců, kteří žijí v ČR nelegálně. Po jednání kabinetu to řekla ministryně školství Dana Kuchtová. Školský zákon platí od ledna 2005. Do základní školy mohou podle něj chodit cizinci s povolením k trvalému pobytu, s dlouhodobým či krátkodobým vízem, azylanti či žadatelé o azyl nebo osoby s dočasnou ochranou. Za stejných podmínek jako Češi pak mohou v ČR podle Kuchtové zatím studovat jen občané EU a jejich rodinní příslušníci či lidé s trvalým pobytem. Potomci lidí z jiných zemí, kteří v zemi pracují a žijí dlouhodobě, tuto možnost nemají. Návrh novely umožňuje vzdělávat se i jim. Podle Kuchtové zlepšení přístupu cizinců ke vzdělání usnadní jejich zapojení do společnosti a zabrání jejich případnému vyloučení. Právě cizinci patří ke skupinám, které odsun na okraj společnosti ohrožuje.

Podle nynějšího zákona mají školy požadovat po školácích z ciziny to, aby nejpozději při svém nástupu k výuce prokázali oprávněnost svého pobytu v ČR. Podle pracovníků neziskových organizací pro pomoc uprchlíkům tak český školský zákon svým požadavkem na doložení legálnosti pobytu brání dětem "ilegálů" do školy chodit. Upozorňují na to, že současná norma tím porušuje právo dětí na vzdělání a je v rozporu s mezinárodními dokumenty, k jejichž dodržování se ČR zavázala. Mezi ně patří například Úmluva o právech dítěte či dodatek k Úmluvě o ochraně lidských práv. Novelu projedná také sněmovna a Senát. Pokud ji obě komory schválí, dostane ji k podpisu prezident.

V ČR prý chybí dlouhodobé návody k řešení problémů romských ghett

V Česku chybí dlouhodobé a ucelené koncepce, podle nichž by města a obce mohly řešit situaci a problémy takzvaných romských ghett. Vyplývá to ze zprávy o stavu romských komunit za loňský rok, s níž se seznámila vláda. Sdělila to ministryně školství Dana Kuchtová. Podle odborné analýzy existují v Česku přes tři stovky chudinských domů a čtvrtí, v nichž žijí převážně Romové. Může to být až 80.000 lidí. Většina dospělých v těchto oblastech je bez práce. Rodiny jsou závislé na sociálních dávkách. Děti často končívají ve speciálních školách, prakticky si tak uzavírají cestu k dalšímu vzdělání.

Podle Kuchtové zpráva za loňský rok ukázala, že "lokální, komplexní a dlouhodobé strategie" k řešení problému vyloučených romských komunit v ČR chybí. Materiály by měly vycházet z konkrétní situace, míní ministryně. Uvedla, že zpráva zmiňuje ale i mnoho opatření, která se při začleňování Romů do společnosti osvědčila. Jmenovala například asistenty pedagogů ve školách, přípravné třídy, terénní sociální pracovníky v obcích či romské poradce a koordinátory v úřadech. "Budu ze zprávy vycházet při plánování vzdělávacích programů," řekla Kuchtová. Dodala, že v oblasti vzdělávání připravuje "cílený, rozvojový program".

Václav Klaus nesouhlasí s rozsudkem soudu, jenž se týká jmenování soudce

Prezident Václav Klaus nesouhlasí s verdiktem soudu, podle něhož bude muset v nejbližší době rozhodnout o případném jmenování či nejmenování soudního čekatele Petra Langra do funkce soudce. Soud vyhověl Langrově žalobě na prezidenta. Předběžné a obecné stanovisko prezidenta ČTK sdělil jeho mluvčí Petr Hájek. Dodal, že reakce prezidenta nemusí být finální, protože hlava státu čeká na doručení rozsudku. "Konečné stanovisko závisí na přesném znění rozsudku," uvedl mluvčí. Hájek uvedl, že soud vynesl výrok, ze kterého vyplývá, že "v případě prezidentova rozhodování jde o běžný proces správního rozhodování, a proto prezidentovi v této souvislosti ukládá učinit určitá rozhodnutí, a ještě mu k tomu stanovuje lhůtu". "Tomuto výkladu pravomocí prezidenta republiky se prezident bude bránit standardní procedurou," řekl mluvčí.

Prezident předloni v březnu odmítl jmenovat soudci celkem tři desítky justičních čekatelů mladších 30 let. Někteří z nich se pak obrátili na soud. Právě oni nyní zůstávají bez soudního taláru, zatímco zbylí neúspěšní adepti, kteří se soudně nebránili, se mezitím zřejmě většinou soudci stali. Soud nyní rozhodl ve prospěch jednoho z čekatelů. Soudkyně Eva Pechová listu Právo řekla, že soud vyhověl žalobě na nečinnost žalovaného, kterým je v této věci prezident republiky. "Žalovanému jsme uložili, aby ve věci jmenování pana Langra soudcem rozhodl ve lhůtě šesti měsíců od nabytí právní moci našeho rozsudku," uvedla soudkyně. Soudcovská unie věří, že čekatelé, kteří si na Klause stěžovali u soudu, nakonec talár obléknou. "Doufám, že se kolegové, kterých se to týká, u soudu uplatní," řekl ČTK šéf Soudcovské unie Jaromír Jirsa.

Spolek Šalamoun: Skončit by měl Čunek i Vesecká

Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun vyzval v otevřeném dopise premiéra Mirka Topolánka a ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, aby se zasadili o odvolání vicepremiéra Jiřího Čunka a nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké. Text dopisu spolek poskytl ČTK. Čunek čelí obvinění z korupce. Úřad Renaty Vesecké nedávno rozhodl o výměně žalobce v jeho kauze, což opozice vnímala jako účelový a politicky motivovaný krok. "Špičkový ústavní činitel by měl vždy reagovat na zahájení trestního stíhání proti němu okamžitým odstoupením, protože vyšetřování mu bude odebírat čas a energii, které je povinen věnovat svému úřadu," vysvětlili členové spolku Šalamoun, proč by měl Topolánek odvolat Čunka. Vicepremiér by se tím podle nich vyhnul i podezření, že setrváním ve funkci si "obstarává ohledy" ze strany orgánů činných v trestním řízení. Vesecké aktivisté vyčítají, že výměnou státního zástupce podle nich účelově porušila ústavní princip rovnosti občanů před zákonem.

Totalsport: Předseda ČMFS Mokrý má pozitivní lustraci

Předseda Českomoravského fotbalového svazu Pavel Mokrý byl pozitivně lustrován. Ve svém aktuálním vydání to tvrdí sportovní magazín Totalsport, podle něhož byl třiapadesátiletý funkcionář od roku 1981 pracovníkem StB. Mokrý se k tomu přímo nevyjádřil, svaz pouze zaslal ČTK prohlášení, v němž činovníci připomínají, že žádné fotbalové normy povinnou lustraci nikomu nenařizují. O lustraci požádal Mokrý před dvěma lety v době, kdy ho vyzvali členové moravské části svazu, aby kandidoval na předsedu. Tehdy byla uvnitř svazu napjatá atmosféra, česká a moravská strana těžko hledaly dohodu. Až třetí valná hromada určila, že se jím stal Mokrý.

Stanovy ČMFS striktně nevyžadují lustrační osvědčení, ale moravští delegáti se na schůzce před valnou hromadou dohodli, že kandidovat mohou jen ti, kteří mají čistý trestní rejstřík a negativní osvědčení. Mokrý podle Totalsportu tehdy, v březnu 2005, ještě pozitivní osvědčení v ruce neměl, ale sám prý dobře věděl, jaký bude výsledek. Kandidaturu přesto přijal. "Následující den mu přišla poštou obálka. Modře na žlutém bylo na papíře uvedeno, že Pavel Mokrý má pozitivní lustraci a byl příslušníkem StB jakožto člen Sboru národní bezpečnosti. S podpisem ministra Bublana. Spis byl založen v roce 1981," tvrdí autor článku.

EU na seznam chráněných výrobků zařadí lomnické suchary

Lomnické suchary budou dalším z řady tradičních potravinářských výrobků z Česka, kterým Evropská unie udělí ochrannou známku. Proti registraci pečiva, které se vyrábí ve východočeské Lomnici nad Popelkou, nevznesla během uplynulého půl roku žádná země námitky. ČTK to potvrdil mluvčí EK Michael Mann. Lomnické suchary jsou už devátou českou lahůdkou, kterou bude EU chránit. Jen za posledních šest měsíců uspěla ČR při zápisu na evropský seznam chráněných potravinářských a zemědělských produktů šestkrát. Kromě lomnických sucharů nyní v lichotivé společnosti dalších proslavených evropských lahůdek figurují také štramberské uši, pohořelický kapr, žatecký chmel, hořické trubičky a karlovarský suchar.

Účastníci běhu za modrou planetu si předali štafetu v Česku

Účastníci běhu za modrou planetu, kteří odstartovali 1. června z centra OSN v New Yorku, si v pondělí brzy ráno předali štafetu v Praze. Jejich cílem je upozornit na nedostatek vody na světě. Dvacet lidí uběhne za 95 dnů trasu 24.460 kilometrů, která vede přes 16 zemí tří kontinentů. V Česku si štafetu předávají na 23 místech, hranice země opustí ve středu v Českém Těšíně. Bezpečný přístup k pitné vodě dnes, podle Rady pro zásobování vodou a sanitační služby, nemá více než miliarda lidí na světě.

Jde o první ročník běhu za pitnou vodu. V Evropě účastníci běželi Irskem, Velkou Británií, Francií, Belgií, Nizozemskem a Německem. Z Čech se běžci přesunou do Rakouska, přes Vídeň se vrátí na Moravu a Slezsko a zamíří do Polska a Ruska. Cíl běhu je plánován na 4. září opět v New Yorku. Běžci pocházejí ze 13 zemí světa, je jim od 23 do 60 let a byli vybráni ze tří stovek zájemců. Každý z nich běží čtyři dny za sebou šestnáctikilometrový úsek denně, pátý den je vyhrazen pro odpočinek. Běží se celý den i noc sedm dní v týdnu.

Sportovci podpoří očkování pro děti z rozvojových zemí

Někteří čeští sportovci podpoří projekt Dětského fondu OSN (UNICEF) zaměřený na očkování dětí z nejchudších rozvojových zemí. Sportovci v čele s hokejistou Patrikem Eliášem si zahrají volejbal proti návštěvníkům pražských Žlutých lázní, připravena je i hudba a tanec v afrických rytmech. Výtěžek charitativní akce Hurá léto!, která se koná 23. června, poputuje právě na očkovací programy proti tuberkulóze, spalničkám, tetanu, černému kašli, záškrtu a dětské obrně. Informovala o tom ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

"Je to o tom, abychom se u toho pobavili a získali co nejvíc peněz pro UNICEF," uvedl vyslanec dobré vůle UNICEF Patrik Eliáš. "Už pár let žiju v Americe, tam je charitativní činnost součástí života pro ty, kteří měli to štěstí a jsou zdraví a mají dobrý životní styl. Je potřeba, aby se pomáhalo těm, kteří mají menší štěstí," řekl. "Najít vyslance, člověka, který má o UNICEF zájem, není úplně jednoduché," řekla Gomba. Organizace by ráda řady posílila o další osobnost, kdo jí bude, se ovšem podle ředitelky ještě neví.

Archeologové objevili kontakty lidu doby železné se Středomořím

Archeologové objevili důkaz o obchodních kontaktech lidu z přelomu starší a mladší doby železné, který před 2500 lety sídlil v Dobrovízi u Prahy, se Středomořím. Je jím střep řecké černofigurové keramiky. "Může to znamenat přímé nebo spíš zprostředkované kontakty se středomořskou oblastí," řekl ČTK vedoucí výzkumu Jaroslav Řídký. Střep vykopali při archeologickém výzkumu, při kterém už odkryli na 35 zahloubených staveb. Ležel v jedné z obdélníkových staveb, jejíž účel se zatím ještě nepodařilo zjistit. Takový a podobné nálezy, které ještě mohou archeologové objevit, můžou pomoci zpřesnit stáří staveb, které pocházejí přibližně z 5. století před Kristem.

Stavby z želené doby nejsou jediným archeologickým objevem. Výzkumníci u Dobrovíze rovněž objevili kolem 25 kostrových hrobů z pozdní doby kamenné (asi z konce 3. tisíciletí). Nedaleko pohřebiště nalezli také stopy po několika neolitických chatách, které jsou ještě o 500 starší než hroby. Hroby jsou od sebe značně vzdáleny, některé i 50 metrů. Řídký to vysvětluje tím, že mnohé z hrobů, které jsou poměrně mělké, mohly být v minulých desítiletích zničeny hlubokou orbou. Neolitických pohřebišť s nálezem více než dvaceti hrobů není v České kotlině podle Řídkého mnoho.

Televizní festival Zlatá Praha přinesl Pocty slavným režisérům

Programovým blokem Pocty... věnovaným velikánům světové režie hudebních a tanečních pořadů pokračoval v neděli druhý den mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha 2007, který se do 20. června koná na pražském Žofíně. Svou životní cestu osobně představil jako první ze tří slavných tvůrců britský hudební režisér Brian Large. Je autorem téměř 500 televizních programů z opery, symfonické hudby a tance. Působil jako režisér a šéfproducent operního vysílání televize BBC. Několik let studoval také v Praze, kde jeho zájem vzbudilo dílo Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů, jimž věnoval dvě knižní monografie. Zájem o jeho výklad měli zejména zahraniční účastníci festivalu a odborníci. V následujících dnech se v tomto cyklu představí také britský režisér Humphrey Burton, jehož aktivity jsou spojeny mimo jiné s osobností dirigenta Leonarda Bernsteina. Další významný tvůrce je český režisér Petr Weigl, jehož jméno je označováno za synonymum klasické hudby na televizní obrazovce.

V Praze se uskuteční mezinárodní festival argentinského tanga

Praha bude v příštích dnech hostit mezinárodní festival argentinského tanga. Přehlídka nazvaná Tango Alchemie se v metropoli uskuteční od 21. do 24. června. "Festival propojuje tanec a hudbu s atmosférou magické Prahy a zároveň myšlenkově navazuje na její někdejší význam coby evropské křižovatky mystiků a alchymistů," řekli v Praze organizátoři. Spojení tanga a alchymie podle nich není nahodilé, festival se totiž volně inspiruje filosofií alchymistů a především myšlenkou spojením mužského a ženského prvku v jeden celek. "V symbolické rovině se podobný proces odehrává i při tangu, dramatickém a vášnivém tanci v intimním objetí muže a ženy, při němž dochází ke vzájemné výměně a sdílení," uvedli. Festival zahájí ve čtvrtek taneční večer v zahradním altánu na Žofíně, v dalších dnech se festivalové programy přesunou do kavárny Černá labuť, Michnova paláce na Malé Straně a vinného altánu Gröbovka na Vinohradech. V Michnově paláci se uskuteční také doprovodná výstava fotografií. Program festivalu je uveden na internetové stránce www.tangoalchemie.com.

Ze sportu:

Český útočník Jan Koller dostal před začátkem pondělní exhibice mezi fotbalovými internacionály a čerstvým nováčkem první ligy Bohemians 1905 zlatý odznak Nadace fotbalových internacionálů. Ocenění, které obdrží každý hráč, jenž nastoupil v barvách národního týmu alespoň k 50 zápasům, mu ve vršovickém Dolíčku předal prezident nadace Antonín Panenka. Koller odehrál padesáté reprezentační utkání už před třemi lety na Letné proti Bulharsku, ovšem cenu převzal až nyní. Útočník Monaka a nejlepší střelec v historii české reprezentace oblékl dres národního celku už osmasedmdesátkrát, což ho řadí v historické tabulce podle počtu startů na sedmé místo. Rekordmanem je se 118 starty Karel Poborský.

Hokejový útočník Patrik Eliáš byl v uplynulé sezoně NHL nejproduktivnějším hráčem New Jersey Devils, přesto ji považuje pouze za průměrnou. Hlavně proto, že jako kapitán dovedl tým pouze do druhého kola Stanleyova poháru. Hned po návratu z Ameriky domů se proto vrhnul do tvrdé přípravy a tréninkové dávky polykal i minulý týden na dovolené, kterou trávil společně s Martinem Havlátem a dalšími kamarády na jachtě v Chorvatsku. Jednatřicetiletý Eliáš nasbíral v základní části v 75 zápasech 69 kanadských bodů a do průměru bod na utkání mu tak moc nechybělo. Lepší bilancí se z českých hráčů v NHL mohli pochlubit pouze Jaromír Jágr, Milan Hejduk a Martin Straka.

Odvetou za nepovedený Götzis bude pro Romana Šebrleho první ryze vícebojařský mítink v České republice. V Kladně na Sletišti se olympijský vítěz v úterý a ve středu totiž podruhé v letošní sezoně postaví proti objevu roku Andreji Kraučankovi z Běloruska, který je spolu s českým světovým rekordmanem největší hvězdou závodu. Na startu bude také Tomáš Dvořák, který se před třemi týdny v Mekce vícebojů v Rakousku zranil.

Plavkyně Yvetta Hlaváčová úspěšně dokončila svůj pokus o zdolání Vltavy. Sedmou a poslední etapu plavby završila v pondělí před půl šestou večer na pražské Smíchovské pláži, kde ji přivítalo asi 150 diváků. Podle organizátorů bude výkon Hlaváčové zapsán do české Guinnessovy knihy rekordů, žádná žena dosud takovou plavbu neabsolvovala. Podle Miroslava Marka z dohlížející agentury Dobrý den Hlaváčová urazila během sedmi dnů 138,7 kilometru, ve vodě strávila 31 hodin. Nejdelší z etap měřila 25,3 kilometru. Absolutním rekordmanem na Vltavě je třiapadesátiletý Slovinec Martin Strel, který v červnu 2005 uplaval během týdne 365 kilometrů dlouhý úsek mezi Lipnem a Mělníkem.

Tenista Tomáš Berdych si díky triumfu na turnaji v Halle polepšil ve světovém žebříčku o dvě místa. Nejvýše postavený český hráč je v současnosti jedenáctý v systému ATP pro přihlašování do turnajů a od nejlepší desítky jej dělí pouhých patnáct bodů. V Champions Race Berdych pronikl do druhé desítky a je šestnáctý. O pět míst se posunul další Čech Radek Štěpánek, který je v aktuálním pořadí ATP šedesátý. Nejlepší české tenistce Nicole Vaidišové patří ve světovém žebříčku stále čtrnáctá příčka. Na stejné pozici jako před týdnem se drží i 26. hráčka světa Lucie Šafářová.

Krátce o úterním počasí v České republice:

Polojasno, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty 24 až 30 stupňů Celsia.