Zprávy

Krajané v Praze mluví o médiích a ocení významné Češky

Do Prahy se sjely asi dvě stovky českých krajanů a exulantů. Během Týdne zahraničních Čechů budou diskutovat například o roli médií v krajanském životě, spolupráci s českým státem i nevládními organizacemi či o problémech komunit specifických pro jednotlivé oblasti. Při pondělním zahájení akce to řekl tajemník Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Ivan Dubovický. V pátek program uzavře slavnostní předání ceny "Významná česká žena ve světě 2006". Osobně má ocenění převzít například podnikatelka Ivana Trumpová žijící v USA, dirigentka Olga Machoňová Pavlů ze Švýcarska nebo zakladatelka Ligy proti rakovině Eva Siracká, která působí na Slovensku. Mezi oceněnými je i bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová nebo vnučka Jana Antonína Bati Dolores, která zachovává rodinnou tradici v Brazílii. Před třemi lety si cenu odnesla například krasobruslařka Ája Vrzáňová nebo návrhářka Blanka Matragi.

Společné setkání Čechů žijících v zahraničí se koná již počtvrté, poprvé se sešli v Praze v roce 1998. Podle odhadu ministerstva zahraničí se k české národnosti v zahraničí hlásí až 1,8 milionu lidí. Novinkou letošního týdne je diskuse ve třech regionálních blocích zaměřených na problematiku krajanů v zemích Evropské unie, v anglosaském světě a ve východní Evropě. "Předchozí setkání ukázala, že Češi žijící v těchto regionech mají specifické problémy - jiné mají krajané na Slovensku, jiné v Americe a úplně jiné zase Češi žijící třeba v Kyrgyzstánu," uvedl Dubovický. Poprvé se Týdne zahraničních Čechů zúčastní i zástupce krajanské komunity na Novém Zélandu.

Krajané již delší dobu usilují o korespondenční hlasování, trápí je také nevyřešené restituce, mají rovněž společný zájem na lepší prezentaci v českých médiích a dialogu s původní vlastí. V sekcích se zaměří na konkrétní problémy, které je v té které části světa trápí - anglosaská sekce se zaměří na investice, daně, infrastrukturu či právní prostředí v Česku a možnost posílení obchodní spolupráce se Severní i Jižní Amerikou, Austrálií a Afrikou. V bloku EU budou účastníci diskutovat o nových podmínkách, které nastaly po přijetí Česka do unie. Češi žijící na Balkáně, ve východní Evropě či zemích bývalého Sovětského svazu budou spolu se zástupci státních i nevládních institucí mluvit o potřebě krajanského zákona, o krajanském školství, spolkovém životě či vydávání knih v češtině.

Dotknou se také národnostní či náboženské nesnášenlivosti, které menšiny v některých oblastech zažívají ze strany většinové společnosti. Zvláštní sympozium bude věnováno krajanským tiskovinám, rozhlasovému a televiznímu vysílání i vztahu českých sdělovacích prostředků k zahraničním Čechům.

Organizace přátel ČR zahajuje v USA kampaň za zrušení víz

K pomoci při naléhání na členy amerického Kongresu, aby zrušil víza pro české občany, mají přispět dopisy adresované Čechoameričanům a vůči České republice přátelsky naladěným americkým organizacím a institucím. V těchto dnech je začíná rozesílat společnost Američtí přátelé České republiky (AFCR), řekl ČTK český velvyslanec ve Washingtonu Petr Kolář. Dopis, na jehož přípravě se podíleli čeští diplomaté, obsahuje i návrh textu, který je možné jen podepsat a zaslat svému kongresmanovi. AFCR jich připravila sedm tisíc, ale Kolář věří, že se nakonec dostane k daleko více adresátům. Podle velvyslance jde o další fázi snah o zrušení víz. Už na jaře oslovili velvyslanci šesti nových členských zemí Evropské unie vysvětlujícím dopisem kongresmany a s řadou z nich se pak osobně setkali. "Někteří vůbec nemají ponětí, proč takový vízový režim platí," řekl Kolář ČTK.

Zatímco Češi, Slováci a občané dalších nových členských zemí EU při cestách do USA víza potřebují, Američané směřující opačným směrem nikoli. Do Spojených států mohou nyní bez víz cestovat pouze občané 27 zemí světa. Mezi nimi je většina starých členských zemí EU, z nováčků jen Slovinsko. Pomoc a spolupráci prý nabízí stále více členů Kongresu, i když, jak velvyslanec připomněl, jsou mezi kongresmany i ti, kteří bezvízovému režimu nepřejí a z bezpečnostních důvodů by víza zavedli i zemím, které ho už mají.

Podobné akce jako AFCR podle Koláře prosazují i diplomaté Slovenska, Maďarska, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, i když české snahy jsou zřejmě nejdál, domnívá se velvyslanec. Jistý pozitivní posun spatřuje i u americké administrativy, která podle jeho názoru "hledá kroky ke zracionálnění vízového procesu". Osobně si nedovede představit, že by Češi v roce 2009, kdy bude Praha předsedat EU, potřebovali pro cesty do USA víza. Od načasování dopisové akce před listopadovými parlamentními volbami v USA si diplomat slibuje, že kandidáti se tak s vízovou problematikou setkají přímo ve svých volebních obvodech.

Podobně se na Čechoameričany obrátily v roce 1999 Americké listy, české noviny vydávané v USA, v nichž před jednáním Kongresu o rozšíření NATO vyšel text dopisu určený kongresmanům. "Někteří senátoři potom skutečně změnili názor," řekla ČTK spoluvydavatelka listu Věra Bísková. Rozesílání dopisů o vízech může přinést úspěch, domnívá se ze zkušeností.

Podle českého ministra zahraničí Alexandra Vondry neexistuje žádný důvod, proč by Češi měli mít při cestách do USA jinou pozici než například Němci či Francouzi. Hospodářským novinám řekl, že změna může přijít do jednoho až dvou let. Vondra řekl, že předpokladem úspěchu je spojit se v tlaku s ostatními zeměmi střední Evropy. Plánuje proto setkání ministrů zahraničí Slovenska, Maďarska, Polska, Estonska, Litvy a Lotyšska tento týden v New Yorku. "Je třeba vytvořit koalici, která téma víz ve vztahu ke Spojeným státům vznese jako politickou otázku," řekl listu.

USA tvrdí, že pro zařazení do bezvízového programu musí každý stát splnit určitá kritéria. Jde zejména o to, že nesmí mít víc než tři procenta odmítnutých žádostí o víza. V případě České republiky jde asi o devět procent. Prolomit tento princip se snažila skupina amerických senátorů, díky níž byla letos na jaře včlenila do návrhu novely imigračního zákona pasáž o možném zrušení víz pro nové země EU. Podmínkám ale vyhovovalo jen Polsko. Zákon ovšem jako celek nebyl dosud schválen a není pravděpodobné, že by se tak stalo do nadcházejících voleb.

Ministerstvo financí zahájilo jednání s Nomurou a ČSOB, chce ukončit arbitráže

Ministerstvo financí chce ukončit probíhající arbitráže mezi ČR a japonskou Nomurou týkající se zkrachovalé IPB. Ministr financí Vlastimil Tlustý se proto v pondělí setkal s šéfem ČSOB Pavlem Kavánkem a podle serveru iDnes i s hlavním vyjednavačem Nomury Sajídem Sadekem. Na setkáních bylo dohodnuto složení pracovních týmů všech zúčastněných stran a komunikační a procedurální záležitosti pro budoucí jednání, informovalo ministerstvo financí. "Věřím, že tím zvrátíme dosavadní vývoj v tomto dlouholetém sporu", uvedl Tlustý pro ČTK.

Česká republika vede s japonskou Nomutou v současnosti dvě arbitráže. V březnu rozhodla takzvaná Londýnská arbitráž, že ČR nedokázala ochránit investice společnosti Saluka, dceřiné společnosti Nomury. Nomura žalovala stát o 40 miliard korun. ČR se následně odvolala, ale Švýcarský federální nejvyšší soud 11. září odvolání zamítl. Nyní probíhá druhé kolo arbitráže, ve kterém arbitři rozhodnou o výši platby. Ve druhé, takzvané Curyšské arbitráži, ČR naopak žaluje japonskou finanční skupinu o 111 miliard korun jako náhradu nákladů spojených s nucenou správou v bývalé IPB. V případu začátkem září skončila ústní jednání, arbitři nyní důkazy posuzují, konkrétní termín rozhodnutí však není určen.

Vstupné do katedrály sv. Víta asi náklady na provoz pokryje

Katolická církev předpokládá, že příjmy ze vstupného do katedrály sv. Víta budou na pokrytí nákladů spojených s provozem chrámu stačit. Dvacetimilionovou částku, o níž se zmiňovala Správa Pražského hradu před předáním kostela, považuje církev za nadnesenou, konkrétnější čísla však na dnešní tiskové konferenci neuvedla. Základní vstupné do katedrály nyní činí sto korun.

Chrám převzala Metropolitní kapitula u sv. Víta letos v září po třináctiletých soudních peripetiích na základě rozsudku, podle něhož patřil a patří katolické církvi. Představitelé arcibiskupství současně přiznali, že negativnímu ohlasu v médiích na okamžité zvětšení placeného prostoru v katedrále mohli včasnějším vysvětlením svým důvodů či citlivějším přístupem předejít. Chtěli totiž především omezit pohyb turistů, jejichž chování v dosavadní volně přístupné části katedrály někdy nerespektovalo duchovní charakter tohoto prostoru. "Není snadné se pohybovat v mediální době, někdy je z naší strany i něco podceněno," řekl ČTK biskup Václav Malý. I v případě převzetí chrámu podle něj církev nedomyslela všechny důsledky.

Projekt o migrantkách získá cenu Zlatá hvězda od Evropské komise

Ocenění Zlatá hvězda 2006, které uděluje Evropská komise za propagaci aktivního občanství v EU, získá i český projekt. Dvouletý program zaměřený na migrantky zorganizovalo sdružení Evropská kontaktní skupina v ČR (EKS). Jeho zástupkyně cenu převezmou 28. září při slavnostním ceremoniálu v Bruselu.

Projekt se uskutečnil v letech 2004 a 2005. Prostřednictvím migrantek chtěl přispět ke zvýšení tolerance k přistěhovalcům a ke zlepšení jejich integrace. Zúčastnilo se ho přes 120 žen z 33 zemí, které dlouhodobě žijí v Evropě. Zapojily se do něj příslušnice etnických menšin, přistěhovalkyně i žadatelky o azyl. Výsledkem projektu se stalo memorandum, které obsahuje návrhy na zlepšení integrace ve státech EU. Vychází ze zkušeností migrantek se vzděláváním a s přístupem k sociálním a zdravotním službám v zemích pětadvacítky. Doporučení ke zlepšení situace obdržely evropské instituce, určeno je i samosprávám. Na projektu s EKS spolupracovaly organizace z Holandska a Belgie, česká Organizace pro pomoc uprchlíkům, Centrum pro otázky migrace a sdružení Berkat.

Evropská kontaktní skupina v ČR je nezisková organizace. Zaměřuje se zkoumání dopadů ekonomických a společenských změn na ženy. Snaží se přispět k jejich lepšímu uplatnění a vyšší zaměstnanosti. Podporuje činnost ženských organizací.

Pět romských sdružení zastavilo svou činnost

Pět romských organizací zastavilo svou činnost, která vedla k začleňování Romů do české společnosti. Reagovaly tak na rozsudek plzeňského soudu, který potrestal vojáka za zbití Roma dvouletou podmínkou. ČTK to řekl mluvčí aliance pěti romských organizací Václav Miko. Alianci tvoří organizace Info Roma Kontakt Plzeň, Roma Realia Dobroměřice, Romani Aliance Rokycany, Futurum Roma Beroun a ROS Karlovy Vary. Již minulý týden vyzvaly Romy k emigraci. Nyní chystají další kroky.

Vojákovi Pavlu Pechovi v rokycanské směnárně neznámý muž nabídl výhodnější kurz při výměně peněz. Místo bankovek mu předal bezcenné papíry. Pecha podvodníka hledal. Považoval za něj osmapadesátiletého Roma, kterého zbil. Svůj čin poté nahlásil policii. Policisté neprokázali, že nepoctivcem byl napadený. Soudce Přemysl Špicar potrestal osmatřicetiletého vojáka, kterému hrozilo až 12 let vězení, dvouletou podmínkou. Státní zástupkyně s rozsudkem souhlasila. "Rozhodně jsme zastavili veškerou činnost pomoci společnosti s adaptací Romů. Odmítáme integraci. Je to marné a zbytečné. Jestli společnost vytváří separaci Romů, chceme ji ucelit," řekl Miko, který je synem napadeného muže.

Podle představitelů aliance soudce i žalobkyně pochybili a jsou zaujatí. Státní zastupitelství pak podle jejich prohlášení "fatálně selhalo". Miko ČTK řekl, že organizace již připravily stížnost ministrovi spravedlnosti. Informace poskytnou i ombudsmanovi. Obrátit se chtějí i na ministerstvo vnitra, aby případ prošetřilo. Předseda plzeňského krajského soudu Zdeněk Jaroš ČTK již dříve řekl, že o Špicarově nestrannosti nepochybuje a stojí za ním.

Poškozený se chystá proti rozsudku odvolat. Podle Miky je připraven obrátit se v budoucnu případně i na Ústavní soud či Evropský soud pro lidská práva. "Není možné, aby soudce odůvodnil napadení Roma vybočením z řádného života. Proč státní zástupkyně jde s případem k soudu, když se spokojí s tímto trestem? Soud byl fraška. Poškozený se cítil jako obviněný," řekl Miko. Mluvčí dodal, že alianci vyjadřují podporu aktivisté a romské organizace z celé republiky. "Mezi Romy se objevují ale i návrhy na odplatu. Mohly by nastat nekontrolované problémy. Nechceme krveprolití. Romové ale už nemají v policii a soudy důvěru," dodal.

Klienti ústavu se vrátí z nemocnic, nikdo není ohrožen na životě

Klienti a zaměstnanci Ústavu sociální péče ve Stodě, kteří se zranili při nedělní havárii autobusu v Rakousku a zůstali v rakouských nemocnicích, se začnou postupně vracet. První tři by měli dorazit už v noci na úterý. V nemocnicích jich zůstalo přes 30. Někteří jsou zranění těžce, jiní méně závažně. Nikdo není v ohrožení života, řekl ČTK ředitel ústavu Radomír Bednář. Většina zraněných lidí bude do Čech převezena z rakouských nemocnic v úterý, doplnila Jana Filípková, mluvčí krajského úřadu, který je zřizovatelem ústavu. "Jeden z nich se vrátí nazpět do Stodu, druhý bude hospitalizován ve Fakultní nemocnici v Plzni a třetí bude umístěn do domácího ošetření," uvedla. Také zbývající zranění klienti ústavu zůstanou podle Bednáře po převozu do Čech podle charakteru zranění buď v ústavu nebo budou převezeni do některé z místních nemocnic.

Neštěstí se stalo v neděli časně ráno na 106. kilometru silnice B2 poblíž českých hranic nedaleko dolnorakouského Schremsu. Autobus se vracel z týdenního pobytu v Chorvatsku. Při nehodě zemřeli čtyři chovanci ústavu, dalších 45 lidí se zranilo. Rakouská policie přijala vysvětlení českého řidiče, že nehodu jeho autobusu zavinila srna, která vběhla na vozovku. Důstojník policie ve Schremsu ČTK řekl, že toto tvrzení nebylo možné vyvrátit.

Uplynulý víkend na silnicích: 16 mrtvých, nejvíce od července

V sobotu a v neděli zemřelo na českých silnicích celkem 16 lidí, nejvíce od červencového zavedení nového silničního zákona a bodového systému. Podle policejního experta na statistiky nehod Josefa Tesaříka jde o vůbec nejhorší víkend letošního roku. Policisté doufají, že nejde o dlouhotrvající trend. Hlavní příčinu zvýšení počtu usmrcených vidí ředitel republikové dopravní policie Zdeněk Bambas v politické "antikampani" proti novele silničního zákona a následné menší míře obezřetnosti řidičů.

Podle policejních statistik přinesl právě skončený víkend 625 dopravních nehod. V sobotu 16. září policisté vyšetřovali 343 nehod s devíti mrtvými, v neděli 282 nehod se sedmi usmrcenými. Horší bilanci než uplynulá sobota mají letos jen pátek 19. května a sobota 24. června, kdy na silnicích zahynulo po deseti lidech.

Ve srovnání s počátkem prázdnin se podle Bambase snížila ukázněnost řidičů. "Jde o to nasadit jim brouka do hlavy, což udělala kampaň tvůrců zákona na začátku července a přineslo to ovoce. Ovšem politici všech barev a příslušnosti začali ihned s antikampaní, podle níž je zákon potřeba buď zrušit, nebo na něj vydat amnestii či ho změkčit a změnit. Tím toho brouka z hlav řidičů zase vyhnali, a tento víkend je toho důsledkem," myslí si Bambas.

S tím částečně souhlasí i expert na dopravu Václav Špička z Autoklubu ČR, vinu podle něj ale nesou i sami policisté a státní orgány. "Například nebyly jasné limity dodržování rychlosti a chyby radarů, které se budou tolerovat," uvedl. "Od počátku jsme kritizovali přehnaný optimismus tvůrců nového zákona v oblasti statistik nehodovosti. Nebyl na místě, ale stejně tak není na místě v současné době přehnaný pesimismus. Hodnotit nehodovost lze jen s určitým odstupem," míní Špička.

Macek dostal za pohlavek Rathovi pokutu 3000 korun

Někdejší místopředseda ODS Miroslav Macek dostal od Úřadu městské části Praha 2 pokutu 3000 korun za pohlavek, který uštědřil na květnovém stomatologickém sněmu tehdejšímu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi (ČSSD). "Dostal jsem vyrozumění, podle něhož jsem spáchal přestupek proti občanskému soužití. Odvolávat se proti tomu rozhodně nebudu, s rozhodnutím úřadu souhlasím a pokutu zaplatím," řekl ČTK Macek. Nechce podle svých slov mít další komplikace s úřady.

Brněnské letiště v Tuřanech má novou odbavovací halu

Brněnské letiště v Tuřanech dnes otevřelo novou odbavovací halu, která zvýší přepravní kapacitu letiště. Do nového terminálu vstoupil jako první prezident Václav Klaus, který do Brna přiletěl na zahájení strojírenského veletrhu. Nová hala zvládne ve špičce odbavit až 1000 cestujících na odletu za hodinu. Splňuje přísná bezpečnostní opatření, která jsou důsledkem teroristických hrozeb a útoků, odpovídá takzvané schengenské úmluvě. Díky novému terminálu bude mít brněnské letiště od ledna příštího roku postavení mezinárodního letiště Evropské unie.

Škoda Auto zveřejnila podobu studie třídvéřového vozu Joyster

Automobilka Škoda Auto dnes zveřejnila první snímky designérské studie třídvéřového vozu Joyster. Poprvé jej představí na pařížském autosalonu, který začíná koncem září. Sériovou výrobu tohoto vozu firma zatím nechystá. Studie by měla oslovit budoucí zákazníky automobilky, především z řad mladé generace. ČTK to řekl mluvčí firmy Evžen Krauskopf.

Joyster je třídveřový automobil s kompaktními vnějšími rozměry, ale uvnitř je podle firmy překvapivě prostorný. Úvahy o tom, zda automobilka počítá v případě zájmu do budoucna se sériovou výrobou tohoto modelu, označil mluvčí za předčasné. Studie podle něho naznačuje nové formy a funkce kompaktního vozu, který by měl vyhovovat především mladým lidem.

Automobilka Škoda představí v Paříži poprvé také model Octavia Scout, která vychází z modelu Octavia Combi 4x4 a patří do segmentu vozů pro volný čas. Na trh bude uvedena v prvním čtvrtletí roku 2007, ceny zatím automobilka nezveřejnila. Vůz by měl lépe než předchozí modely zvládat i špatné cesty s vyjetými kolejemi či úseky s nezpevněným povrchem.

Kraj pošle do základního kamene Národní knihovny uhlí a vřídlovec

Karlovarský kraj pošle do základního kamene připravované stavby Národní knihovny, jež má vyrůst v Praze na Letné, dva nerosty, které tento region nejvíce symbolizují. Bude jím Vřídlovec z Karlových Varů a hnědé uhlí ze Sokolovska. Vřídlovec mohou lidé vidět do čtvrtka ve vestibulu Krajské knihovny v Karlových Varech. ČTK to oznámila mluvčí knihovny Jana Dusilová. Vřídlovec pochází z karlovarské lokality Zámecký vrch a jeho stáří je asi 100.000 let. Kus uhlí z povrchového dolu na Sokolovsku má rozměry zhruba 30 krát 30 centimetrů. "Nerosty pro symbolický základní kámen Národní knihovny předají zástupci Svazu knihovníků a informačních pracovníků z jednotlivých regionů v pátek na happeningu Národ sobě II," uvedla Dusilová.

Nová budova Národní knihovny by měla vyrůst v Praze na Letné do roku 2010. Podle propočtů z roku 2004 by měla stát přibližně 1,8 miliardy korun. Do mezinárodní projektové soutěže na její stavbu se přihlásilo 760 architektů, studií a ateliérů z celého světa.

Lemberk bude hostit mezinárodní festival komorní hudby

Koncert renesanční hudby zahájí ve čtvrtek na státním zámku Lemberk devátý ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby. Pro návštěvníky koncertu je připravena i prohlídka zámku, ostatní festivalové koncerty se uskuteční v říjnu v Jablonci nad Nisou. ČTK to řekla jeho ředitelka Bohumila Nitschová. V prvním koncertu se podle ní představí operní pěvkyně Jarmila Chaloupková, hudební soubor Ambrosie a anglický loutnista Brian Wright, který skládá hudbu a vyučuje hře na loutnu po celém světě. "Na festivalu hostuje již potřetí, do Čech jezdí také vyučovat hru na loutnu v rámci Mezinárodní školy komorní hudby ve Valticích," dodala. Jablonecký soubor Ambrosie, který se věnuje ansámblové hudbě 16. století, zahraje na flétny, loutny a bubínky. Vystupuje v dobových kostýmech a má i repliky dobových nástrojů, jako je šalmaj, kornamusa či píšťala s bordunem a měchuřinou.

Festival pořádá Sdružení přátel školy hudby v Jablonci nad Nisou. Tam se také ve starokatolickém kostele uskuteční další dva jeho koncerty. První z nich bude věnován zpívání o lásce a vystoupí v něm komorní pěvecký sbor Collegium Verbascum ČR a smíšený pěvecký sbor Wang z Polska. Festival uzavře koncert pro vodní violu, fujaru, buben a hrdelní zpěv, nazvaný Příběhy vodní říše. Posluchačům při něm zahraje bubenický šaman a muzikoterapeut Václav Kořínek.

Ze sportu:

Tepličtí fotbalisté remizovali v utkání sedmého ligového kola se Spartou 1:1. Domácí vedli po gólu Martina Kleina z 28. minuty, za Spartu vyrovnal v první minutě nastaveného času Libor Došek. Sparta si v ligové tabulce udržela páté místo. Severočeši zůstali dvanáctí.

Irským fotbalistům bude v říjnovém utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti české reprezentaci chybět dlouholetá gólmanská jednička Shay Given. Brankář Newcastlu United utrpěl v nedělním zápase anglické ligy proti West Hamu zranění břicha, s nímž musel na operaci, a podle vyjádření klubu ho čeká nejméně šestitýdenní pauza.

Útočník Jaromír Jágr se připravuje s hokejisty New Yorku Rangers na novou sezonu NHL, ale z preventivních důvodů zatím nezasáhl do tréninkových utkání. Není to však nic, co by českou hvězdu znervózňovalo, neboť po operaci levého ramena poraněného během vyřazovacích bojů minulé sezony jde zatím vše podle předpokladů. Vítěz Ceny Lestera B. Pearsona z minulé sezony, trofeje pro nejlepšího hráče, o které rozhodují sami hokejisté, se sice v pátek zapojil do přípravy, ale tréninkovým utkáním zatím pouze přihlížel.

Na stadionu, který nese jeho jméno, se oštěpař Jan Železný rozloučí s atletikou na českém území. V úterý v Mladé Boleslavi předá pomyslnou štafetu domácím mladým talentům při exhibičním závodu. Čtyřicetiletá legenda pak úplně naposledy hodí oštěpem při nedělním mítinku v Jokohamě, kde si Železného účast vyžádal jeho dlouholetý sponzor firma Mizuno. Světový rekordman a trojnásobný olympijský vítěz netoužil po velkolepé rozlučce, při své domácí derniéře chtěl potěšit hlavně mladé talenty.

V nadcházející baráži Davisova poháru s Nizozemskem bude Tomáš Berdych jedničkou českého týmu, ale tíhu zodpovědnosti si nepřipouští. V Leidenu určitě nastoupí do dvouher a není vyloučeno, že se postaví i po bok Martina Damma do sobotní čtyřhry. Berdych má v Davis Cupu bilanci sedmi vítězných a dvou prohraných zápasů a jako třináctý hráč světového žebříčku by podle papírových předpokladů neměl v duelu s Nizozemskem zaváhat.

Český endurový jezdec Roman Michalík se stal o víkendu ve Francii absolutním mistrem Evropy v dvoudenních motocyklových soutěžích. V závěrečném dílu seriálu zůstal dvaatřicetiletý závodník Motoklubu Chrastava věrný tradici a stejně jako v předchozích třech pokračováních ME vyhrál první polovinu soutěže a zajistil si nedostižný náskok.

Basketbalistky Kary Trutnov vyhrály 10. ročník mezinárodního turnaje O pohár primátora města Poprad. Český účastník Evropského poháru FIBA porazil domácího bronzového medailistu slovenské ligy, Olomouc a rakouský Wels. Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Darina Mišurová z Trutnova, nejlepší střelkyní se stala olomoucká Milena Steffanová.

Krátce o úterním počasí v České republice:

Oblačno, na většíně území přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.