Zprávy čtvrtek, 03. června 1999

A nyní zprávy podrobné:

Václav Klaus se v Bangkoku zúčastní konference o asijské krizi

Účast na mezinárodní konferenci nazvané "Politická stránka asijské ekonomické krize" bude hlavní náplní víkendové návštěvy předsedy Poslanecké sněmovny a ODS Václava Klause v Thajsku. Ve středu odcestoval do jeho hlavního města Bangkoku. ČTK o tom informovala Klausova mluvčí Eliška Klepalová, bližší informace o programu však neuvedla.

Šéfka útvaru EK pro rozšíření bude jednat v Praze o připravenosti ČR na vstup do EU

Přípravy na vstup České republiky do Evropské unie 'EU) budou tématem čtvrtečních jednání ředitelky útvaru Evropské komise 'EK) pro rozšíření Catherine Dayové, která se v Praze setká se zástupci ministerstev financí a zahraničí. Poobědvat by měla i s vicepremiérem pro ekonomiku Pavlem Mertlíkem. "Chtěli bychom jejím prostřednictvím předat Evropské komisi anglickou verzi Národního programu přípravy ČR na členství v EU," řekl ve středu ČTK vrchní ředitel odboru koordinace vztahů s EU na ministerstvu zahraničí Petr Kubernát. Aktualizovaný program přípravy na členství schválila po předchozích připomínkách Bruselu vláda minulý měsíc. Odborníci hovoří o tom, že další očekávané připomínky EK budou brány v úvahu při průběžné aktualizaci programu. Jeho ve čtvrtek předložený obsah bude také jedním z podkladů pro letošní výroční hodnotící zprávu Evropské komise. Připomeňme, že loňská zpráva se k českému pokroku při přibližování k EU vyslovila kriticky. ale i v současnosti se ozývají varovná slova k tempu domácích příprav. Česká vláda nedávno přiznala, že postup řady resortů v uvedené oblasti je nadále nedostatečný.

K dvoudennímu jednání do Prahy o problematice Romů i dalších etnik přijíždí slovenský vicepremiér pro menšiny Pál Csáky

O právech etnických menšin i romské problematice bude jednat slovenský vicepremiér pro menšiny Pál Csáky, který přijíždí do České republiky na dvoudenní návštěvu. Ve čtvrtek se setká s představiteli slovenských krajanských spolků, v pátek ho čekají mimo jiné jednání s premiérem Milošem Zemanem, vládním zmocněncem pro lidská práva Petrem Uhlem a zástupci Poslanecké sněmovny. Styčných bodů je velmi mnoho, hovořit se bude i o novele zákona o nabývání a pozbývání státního občanství, kterou v únoru přijala vláda. Novela upravuje podmínky, za kterých mohou občané rozpadnuvšího se Československa, kteří si zvolili buď české nebo slovenské občanství, získat i občanství druhého státu.

Poslamecká sněmovna pokračuje ve své schůzi

Ve svém jednání pokračuje Poslanecká sněmovna. Měla by se zabývat především závěrečným schvalováním vládního návrhu zákona o penzijním připojištění a dalšími předlohami.

Ve středu sněmovna schválila návrh novely několika zákonů, který by měl znamenat zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti. Zatímco dosud pobírají lidé bez práce první tři měsíce 50 procent své průměrné čisté mzdy, nejvíce ale 5145 korun, po vstupu novely v platnost by mohli dostat 8575 korun měsíčně. Nezaměstnaný, který se rekvalifikuje, má nyní nárok nejvýše na 6174 korun, schválená úprava tuto částku zvyšuje na 9604 korun.

Definitivní podoby se dočkal vládní návrh zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu, který zpřísňuje pravidla pro podnikání v oblasti cestovního ruchu a zvyšuje ochranu zákazníků cestovních kanceláří. Neměly by se opakovat případy především z předloňské sezóny, kdy zkrachované cestovní kanceláře nebyly schopny dopravit své klienty zpět domů.

Poslanci schválili také vládní návrh na vznik Národního parku České Švýcarsko. Park o rozloze 7500 hektarů má vzniknout na Děčínsku a sídlem jeho správy má být obec Krásná Lípa.

Dále sněmovna schválila dílčí novelu tiskového zákona, který má odstranit nesoulad této normy s novým zákonem o utajovaných skutečnostech.

Rovněž přijat byl nový zákon o výkonu trestu odnětí svobody, který usiluje zejména o dosažení vyšší účinnosti trestu odnětí svobody spolupůsobením a pozitivní motivací odsouzených.

V projednávání prvních čtení vládních a poslaneckých předloh se pravděpodobně největší pozornost věnovala návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie. Předloha nakonec postoupila do druhého čtení.

V prvním čtení uspěl i vládní návrh zákona, který má zakázat používání, skladování a výrobu protipěchotních min a návrh nového zákona, který usiluje o vznik oficiálního publikačního prostředku zvaného Sbírka mezinárodních smluv. Sněmovna podpořila též novelu zákona o nájmu nebytových prostor.

S neúspěchem se naopak v prvním čtení setkal poslanecký návrh na vydání zákona o evidenci motorových vozidel a senátní návrh novely zákona o platech ústavních činitelů.

Prezident vrátil sněmovně novelu transformačního zákona

Prezident Václav Havel vrátil Poslanecké sněmovně novelu transaformačního zákona, která měla napomoci při vypořádání dosud nevypořádaných majetkových nároků podílníků v družstvech. Novelu sněmovna schválila 19.května poté, co přehlasovala veto Senátu. Prezident vrátil novelu zejména proto, že přijatý zákon podle něj prohlubuje nerovnost mezi jednotlivými skupinami oprávněných osob, konkrétně mezi osobami, které začaly provozovat zemědělskou výrobu a mezi těmi, které ji provozovat nezačaly. Uvedl to v dopise, který má k dispozici ČTK.

Nominaci Musílkové do čela VZP poslanci vnímají spíše kladně

Rozhodnutí správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny 'VZP), která ve středu navrhla Poslanecké sněmovně jako kandidáta na funkci ústřední ředitelky VZP její prokuristku Jiřinu Musílkovou, přijímají poslanci většinou kladně, případně neutrálně. Z prvních reakcí členů sněmovního výboru pro zdravotnictví se zdá, že dolní parlamentní komora by s jejím jmenováním mohla souhlasit. Místopředseda zdravotního výboru ODS Milan Cabrnoch, který je sám jedním z členů správní rady pojišťovny, připomněl výraznou podporu, kterou Musílková v tomto orgánu, kde pro ni hlasovalo 22 z 26 členů, získala. Další z členů výboru Václav Krása z Unie svobody je s návrhem správní rady VZP spokojen. Musílková stojí v čele VPZ již třičtvrtě roku, od doby, kdy na funkci ředitele rezignoval bývalý šéf pojišťovny Jiří Němec.

Šedivý: Vyslání českých průzkumníků do KFOR je jednou z možností

Podle náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého navrhla Česká republika Severoatlantické alianci více možností, jak přispět do připravovaných mírových sil pro Kosovo. Šedivý po jednání se zástupcem vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě ve středu novinářům řekl, že česká armáda nabídla pro KFOR průzkumnou rotu jako jednu z několika možných variant. Složení KFOR začalo v úterý projednávat devatenáct členských států NATO a dvanáct nečlenů. V KFOR by mělo být 45.000 až 50.000 vojáků, kteří se budou v Makedonii připravovat na zásah v Kosovu. Zatím se počítá s tím, že budou nasazeni jako mírové síly po schválení rezoluce Rady bezpečnosti OSN a po odsunu srbských jednotek z Kosova k zajištění návratu uprchlíků a vytvoření bezpečného prostředí.

Vojáci ve Vyškově nacvičovali záchranu pozorovací mise

Problémy se zhoršující se situací mezi fiktivními státy Koral a Topaz museli ve středu řešit účastníci velitelsko-štábního cvičení Cooperative Guard 99 ve Vyškově, na němž se podílí dva tisíce vojáků z 26 zemí NATO a Partnerství pro mír. Nacvičovali také, jak ve vyhrocených konfliktech zajistit bezpečnost příslušníků mírové mise.

Cvičení Cooperative Guard, které potrvá do 4.června, je zaměřeno na postupy NATO pro plánování a vedení všeobecné operace na podporu míru a zlepšení interoperability mezi partnerskými státy a aliancí. Pod přímým velením NATO cvičí poprvé ve Vyškově i mnohonárodnostní sbor Eurocorps. Je složen z vojsk Belgie, Francie, Lucemburska, Německa a Španělska a může padesáti tisíci příslušníky přispět k operacím vedeným NATO nebo OSN.

Čeští vojáci se zúčastní přísahy německých kolegů

Čestná jednotka druhého průzkumného praporu české armády z Vimperka 'okres Prachatice) se příští týden zúčastní slavnostní přísahy vojáků německého osmého horského pluku v příhraničním městečku Freyung nedaleko Pasova. Velitelství první horské divize bundeswehru ve středu ČTK oznámilo, že půjde o vůbec první účast českých vojáků na přísaze jejich německých kolegů. "V žádném případě nejde o společnou přísahu, ale jedná se o účast českých vojáků a ministra obrany na přísaze německých vojáků," řekl ČTK mluvčí ministra obrany Milan Řepka.

Plénum Ústavního soudu zrušilo část zákona o civilní službě

Plénum Ústavního soudu ve středu zrušilo k 31. prosinci letošního roku část zákona o civilní službě. Ustanovení, podle něhož se nepřihlíží k prohlášením o odepření výkonu vojenské služby podaným po zákonné lhůtě, podle Senátu odporuje ústavně zajištěným principům. Soudce zpravodaj Vladimír Jurka rozhodnutí odůvodnil tím, že pokud lhůta uplynula, nelze ji vrátit, ani když ji občan promeškal ne vlastní vinou. Soudci proto příslušnou část zákona zrušili, aby ji parlament mohl upravit a aby mohl zmírnit "přílišnou tvrdost právní normy."

Civilní službu vykonává občan, pokud kvůli svědomí nebo náboženskému vyznání odmítá vykonávat vojenskou základní službu. Prohlášení o odepření výkonu vojenské služby lze podat nejpozději do 30 dnů od ukončení odvodního řízení.

Battěk nepotvrdil spekulace, že by byl kandidátem na ombudsmana

Spekulace o tom, že veřejným zastáncem lidských práv by se měl stát bývalý disident sociolog Rudolf Battěk, ve středu nepotvrdil ani Battěk, ani vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl. Ten úvahy o obsazení funkce ombudsmana považuje za předčasné, neboť dosud nebyl přijat ani zákon, který úřad veřejného zastánce lidských práv v českém právu zakotvuje. Uhl podotkl, že zákon o ombudsmanovi dosud existuje jen v návrhu, který koncem března doporučila vládě ke schválení její legislativní rada. Zůstane-li zákon v navrhované podobě, schvaloval by ombudsmana na návrh stanovených osob parlament.

HOST požádal ministra Grulicha o setkání kvůli Street Party

Hnutí občanské solidarity a tolerance 'HOST) ve středu písemně požádalo ministra vnitra Václava Grulicha o uspořádání schůzky s představiteli ministerstva a policie kvůli chystané Street Party na pražském Těšnově. Na schůzce chce HOST ozřejmit své znepokojení plynoucí z dlouhodobého vyhodnocování policejních aktivit při ochraně veřejného pořádku a ve vztahu k subkulturám mládeže. Hnutí ministra požádalo, aby sám stanovil místo a čas schůzky. Kopii dopisu poskytl ČTK zástupce hnutí Michal Horák. Street Party, která se má konat 5.června, naváže na loňské Global Street Party a Local Street Party. První demonstraci poznamenaly útoky účastníků proti některým obchodům v centru města a násilný policejní zásah, druhá se obešla bez incidentů.

Policie v souvislosti s letošními pražskými prvomájovými demonstracemi stíhá 11 lidí

ll osob - sedm anarchistů a čtyři skinheady - stíhá v souvislosti s letošními pražskými prvomájovými oslavami policie. ČTK o tom ve středu informovala mluvčí pražské policie Eva Brožová, podle níž lze předpokládat, že budopu obviněni ještě další demonstranti. Čtveřici příslušníků hnutí skinheads policisté obvinili z podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů, a to na základě vyhodnocení videozáznamů a fotodokumentace z prvomájové akce.

Dva kamióny vezou do makedonských táborů i rodin materiální pomoc

Další dva kamióny s humanitární pomocí odjely ve středu z Prahy a Liberce směrem do Makedonie. Společnost Člověk v tísni ve spolupráci s partnerskými humanitárními organizacemi rozdělí zásilky přímo na místě běžencům žijícím v uprchlických táborech i v hostitelských rodinách. "Pražský" kamión je naložen kbelíky, jídelními miskami, polštáři a dalším vybavením. Na financování zásilky se podílela firma Eurotel, která věnovala 631.449 korun, dalších 150.753 korun vynesla sbírka mezi jejími zaměstnanci. Kamión vypravený z Liberce veze základní potraviny a hygienické potřeby. Na jeho vyslání přispěl liberecký magistrát částkou 300.000 korun.

Respekt: Kavan drogy opravdu pašoval, podáme na něj žalobu

Týdeník Respekt trvá na tom, že Jan Kavan před lety opravdu pašoval drogy, přestože to současný ministr zahraničí opakovaně odmítl a oznámil, že kvůli uvedenému obvinění podá žalobu na ochranu osobnost. Šéfredaktor Respektu Petr Holub ve středu naopak ČTK oznámil, že želobu na Kavana podá týdeník. Ministr měl podle šéfredaktora totiž Respektu "lhát a dopustit se podvodu, ke kterému využil svého postavení vysokého veřejného činitele, tedy důvěryhodné osoby".

Václav Havel s manželkou vysoudili na firmách M.A.R.S. a Raveli půl miliónu korun

Václav a Dagmar Havlovi ve středu částečně uspěli v soudním sporu s firmami M.A.R.S. a Raveli, které se podílely na vytvoření a zveřejnění kontroverzního billboardu známého jako "Václavka a Dášenka". Vrchní soud v Olomouci přiznal prezidentskému páru pouze desetinu požadované částky pět miliónů korun a změnil důvody, kvůli kterým jim firmy peníze zaplatí. Krajský soud v Brně loni přiznal každému z prezidentského páru 2,5 miliónů korun, které měly vyplatit firmy M.A.R.S. a Raveli, a současně zamítl zničení plakátů a nepovolil ani požadovaný zákaz jejich další distribuce. Vůči středečnímu rozhodnutí Vrchního soudu se nelze odvolat.

Havlovi dají peníze z vyhrané soudní pře na humanitární účely

"Manželé Havlovi se dohodli, že peníze získané jako odškodnění za zveřejněný billboard, snižující podle nich vážnost prezidentského páru v očích veřejnosti, věnují ve prospěch občanů města Veselí nad Moravou a na rozvoj této lokality, kde sídlí právě firma Raveli," řek ČTK Martin Krafl z prezidentské kanceláře. Havlovi už před časem slíbili, že peníze z vyhraného soudního sporu pošlou lidem postiženým záplavami. Veselí nad Moravou je jednou z lokalit, kde velká voda předloni zanechala vážné následky. Podle Krafla se prezidentský pár k verdiktu soudu vyjadřovat nebude.

Průzkum veřejného mínění - aktivní podíl občanů na životě obcí

Necelá třetina občanů se v uplynulém roce podílela připomínkami nebo aktivitami na životě svých obcí, dvě pětiny lidí za posledních 12 měsíců přispěly na dobročinné účely. Vyplývá to z výsledků ve středu zveřejněného průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění 'IVVM), podle něhož se v porovnání s loňskými letními výsledky podíl na životě obce výrazně nezměnil, zatímco počet přispěvatelů na dobročinnost od loňska, kdy ale Českou republiku postihly povodně, poklesl. Celkem 29 procent občanů loni přispělo do obecního života, přičemž 15 procent se podílelo připomínkami a 14 procent jinými aktivitami.

Pražské jaro: Stein omdlel, druhou polovinu dirigoval Turnovský

Jednasedmdesátiletý německý dirigent Horst Stein ve středu večer podlehl během koncertu ve Smetanově síni Obecního domu slabosti a program Bamberských symfoniků na festivalu Pražské jaro musel být přerušen. Ve druhé polovině se ujal taktovky český exilový dirigent Martin Turnovský, který byl shodou okolností v sále přítomen jako posluchač. Od počátku očividně indisponovaný Stein omdlel po 45 minutách uprostřed závěrečné věty Brahmsovy 3.symfonie, skácel se z dirigentského stupínku a byl odveden do zákulisí. Ze zdravotních důvodů se posléze podle ředitele festivalu rozhodl ve vystoupení nepokračovat. Publikum však díky Turnovskému o další plánované Brahmsovo dílo - 4.symfonii - nepřišlo. Přítomní znalci hudebního života se v kuloárech shodovali, že s podobnými situacemi se posluchač při koncertech setkává zcela výjimečně. Turnovského záskok bez možnosti jakékoli přípravy či nazkoušení oceňovali jako vysoce profesionální, a také publikum dirigenta zahrnulo ovacemi.

Na čtvrteční večer připadl orchestru Bamberských symfoniků úkol uzavřít Pražské jaro Beethovenovou Devátou symfonií, a to podle zveřejněného programu s jiným dirigentem.

Air Ostrava zahájila lety do Kolína nad Rýnem

Od začátku června zavedla letecká společnost Air Ostrava pravidelnou linku z Prahy do Kolína nad Rýnem. ČTK to sdělila Monika Trčková z oddělení marketingu firmy. Pravidelné spojení šestkrát týdně tak rozšíří stávající linky mezi Prahou a Ostravou a Prahou a Berlínem. Air Ostrava, s r.o. vznikla privatizací leteckého oddělení Vítkovických železáren a činnost zahájila v květnu 1994. Společnost loni na svých linkách přepravila 110.000 pasažérů.

Ze sportu:

Český oštěpař Jan Železný obsadil na mítinku v estonském Tartu druhé místo. Železný hodil 84 metry 74 centimetry a za vítězným Finem Parviainenem zaostal o 33 centimetrů. Sprinterka Hana Benešová skončila v závodě na 200 metrů rovněž druhá.

České volejbalistky porazily v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy v Mladé Boleslavi Polsko 3:2.

Na mistrovství Evropy v Polsku utrpěly druhou porážku naše basketbalistky, když ve svém pátém utkání ve skupině B podlehly Jugoslávii 75:85 po poločase 35:42. Nejlepší střelkyní českého týmu, který si již v neděli zajistil postup do čtyřfinále, se stala s 27 body Eva Němcová.

Obhajoba titulu české tenistky Jany Novotné ve Wimbledonu, který letos začíná 21.června, je vážně ohrožena. Čtvrtá hráčka světa se totiž při středečním utkání čtyřhry na French Open srazila při doběhu míče se svou partnerkou Natašou Zverevovou z Běloruska, upadla a podvrtla si kotník. Zranění si česká tenistka přivodila, když při kolizi šlápla Zverevové na nohu.

Čtyřiadvacetiletý ofenzívní záložník Ivo Ulich ve středu prodloužil o další tři roky smlouvu ve Slavii Praha. Obavy vedení klubu, že po odchodu Labanta opustí Slavii před novou sezónou také další opora, se tak nenaplnily. "Přestože jsme jednali hodně dlouho, tak to naštěstí dopadlo dobře pro obě strany," přiznal s úlevou generální ředitel Slavie Praha Vladimír Leška. "Po předcházejících jednáních jsme již jen doladili některé finanční podmínky," dodal s tím, že bližší podrobnosti smlouvy zatím ponechá v tajnosti.

Fotbalová Sparta sice má nedlouho před vstupem do Ligy mistrů, ale z jejího kádru zřejmě zmizí další pilíř základní sestavy, Sportovní ředitel klubu Mnichov 1860 Edgar Geene po úterním jednání v Praze totiž prohlásil, že smlouva o přestupu Tomáše Votavy ze Sparty je těsně před podpisem. "Jsme velmi optimističtí, že k nám Votava přijde," řekl po pražském jednání německý činovník, který se ve středu sešel také s generálním ředitelem českého mistra Jozefem Kopačkou.

Počasí:

V noci bylo většinou zataženo s deštěm nebo s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami, teploty se pohybovaly kolem 18 až 14 stupňů Celsia. Ve dne má být na území České republiky zpočátku oblačno až zataženo, postupně bude oblačnost ustupovat a očekáváme polojasno s nejvyššími teplotami 24 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.