Zprávy čtvrtek, 06. dubna 2000

Vážení posluchači, u českého vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Poslanecká sněmovna odmítla novelu zákona o mimosoudních rehabilitacích

Poslanecký návrh novely zákona o mimosoudních rehabilitacích, který měl podle jeho autorů otevřít českým krajanům cestu k restitucím, v prvním čtení zamítla Poslanecká sněmovna. Pro zamítnutí hlasovalo 100 ze 170 přítomných poslanců. O zamítnutí novely rozhodly hlasy levicových zákonodárců a části klubu Občanské demokratické strany. Lidé, kteří v době komunistického režimu přišli o české občanství, jej podle zákona z roku 1999 mohou dostat zpět. Restituovat majetek ale nemohou, protože termín pro uplatnění takového nároku již uplynul. Ve středu zamítnutá novela měla lhůty prodloužit. Podle autorů předlohy je současný stav nespravedlivý, zakládá nerovné postavení v restitučním procesu a zasahuje do základních principů právního státu.

Sociálním demokratům, komunistům a části poslanců z ODS se v Poslanecké sněmovně podařilo prosadit v druhém čtení zamítnutí senátního návrhu zákona o Památníku doby nesvobody 1939 až 1989. Rozhodnutím sněmovny vyvrcholily spory o to, zda má vzniknout nová instituce přispívající ke studiu doby nacistické okupace a komunistického režimu. Oponentům se nelíbilo, že zákon považuje za dobu nesvobody i roky 1945 až 1948 a že se vůbec nezmiňuje o době po podpisu Mnichovské dohody v září 1938, kdy se Francie, Velká Británie, Německo a Itálie dohodly na odtržení československého pohraničí od země a na jeho připojení k Německu. Navíc varovali, že zákon zpochybňuje právní pořádek, na jehož základě se po druhé světové válce obnovilo Československo.

Nejtěsnějším poměrem hlasů Poslanecká sněmovna ve druhém čtení zamítla návrh novely trestního zákona, která měla umožnit důraznější a účinnější postup státních orgánů při stíhání projevů fašismu, ale i komunistické ideologie. Zamítnutí podpořili komunisté a naprostá většina sociálních demokratů s výjimkou například nového ministra vnitra Stanislava Grosse. Novela výslovně komunismus jako názorový směr, jehož propagátoři by mohli být stíháni, nezmiňovala. Důvodová zpráva k ní nicméně uváděla, že právě současná KSČM se od třídní teorie dosud nedistancovala dostatečně zřetelným způsobem.

Dolní parlamentní komora také nebude prošetřovat postup státních orgánů v kauze soukromé milevské firmy ZVVZ, která se snažila dojednat obchod, v jehož rámci by dodala vzduchotechnické a klimatizační zařízení do jaderné elektrárny v íránském Búšehru. Sněmovna totiž neschválila návrh skupiny pravicových poslanců, aby ustavila vyšetřovací komisi, která by se zabývala postupem vlády, ministerstev a dalších správních orgánů ve zmíněné záležitosti.

Poslanecká sněmovna také odložila projednávání vládního návrhu zákona, který měl do roku 2002 zmrazit platy ústavních činitelů. Poslanci budou tuto předlohu znovu posuzovat až poté, co jim vláda předloží novelu příslušného zákona, která by komplexně změnila odměňování představitelů státní moci. Vládní návrh předpokládal, že do roku 2002 neporostou mimo jiné platy ministrů, poslanců a senátorů, prezidenta republiky, představitelů vybraných státních orgánů, soudců a státních zástupců.

Prezident Havel jednal s předsedy bezpečnostních výborů Parlamentu

Přílišná dramatizace boje proti hospodářské kriminalitě není podle předsedů parlamentních bezpečnostních výborů Petra Nečase a Michaela Žantovského na místě, problémem je však třeba se systematicky zabývat. Oba zákonodárci to prohlásili po středeční návštěvě u prezidenta Václava Havla, který se před pár týdny začal více zasazovat za účinnější potírání korupce a závažné ekonomické kriminalitě. Nečas i Žantovský se vyslovili pro zjednodušení systému zpravodajských služeb, nad jejichž koordinátorem se stále vznáší otazník. "Jaký je skutečný záměr vlády v koordinaci tajných služeb, je velmi těžké odhadnout, protože vláda to velmi úspěšně maskuje tím, že neustále vydává rozporuplné signály," řekl šéf sněmovního výboru Nečas. Reagoval tak na to, že zpravodajské služby měl podle původního záměru koordinovat premiér Miloš Zeman, poté byl tento týden dohledem nad Bezpečnostní informací službou pověřen místopředseda vlády Vladimír Špidla. V budoucnu by však měl podle dostupných informací všechny čtyři zpravodajské služby koordinovat vicepremiér pro zahraniční a bezpečnostní politiku Jan Kavan.

Ministr Kavan informoval prezidenta Havla o stavu jednání ČR s Evropskou unií

O aktuálním stavu jednání o vstupu České republiky do Evropské unie informoval ve středu ministr zahraničí Jan Kavan prezidenta Václava Havla. Jejich schůzka se uskutečnila v rámci pravidelných konzultací o různých aspektech české zahraniční politiky, řekl ČTK ministrův mluvčí Aleš Pospíšil. Kavan s prezidentem podle Havlova mluvčího Ladislava Špačka konzultovat jen zahraničně politické body a jejich setkání nemělo nic společného se spekulacemi, že by Kavan měl v budoucnu koordinovat zpravodajské služby.

Senát schválil dohodu legalizující Informační centrum OSN v Praze Více než padesátiletou existenci Informačního centra Organizace spojených národů (OSN) v Praze legalizuje vládní návrh dohody mezi Českou republikou a OSN o působení centra, který jednohlasně schválil Senát. Dohodu už loni v červenci podepsali v Praze ministr zahraničí Jan Kavan a generální tajemník OSN Kofi Annan. Informační centrum OSN působí v Praze od prosince 1947 a patří mezi deset nejstarších center OSN ve světě. Je součástí celosvětové sítě informačních center OSN v téměř 70 zemích. "Přesto, že působí v Praze již více než 50 let, nebyla jeho přítomnost dosud podložena smluvním dokumentem," řekl senátorům Kavan.

Senátoři také schválili trestně-právní úmluvu o korupci, která má zlepšit mezinárodní spolupráci v boji proti tomuto trestnému činu. Podpisem úmluvy o korupci se Česká republika řadí mezi státy, které se hlásí k protikorupčním aktivitám Rady Evropy. Úmluva má podle předkladatelů nezastupitelný význam pro budoucí členství ČR v Evropské unii. Podepsáním listiny, kterou již ratifikovala většina členů Rady Evropy, se Česká republika zavazuje k přijetí nezbytných protikorupčních norem.

Senát podpořil i zákon o náhradách škod způsobených některými chráněnými zvířaty, novelu upřesňující rozsah majetku, který obce vlastnily k 31. prosinci 1949, a několik mezinárodních smluv. Senátoři přijali i opatření, kterým reagují na opakované nepřesnosti v zákonech, jež Senátu zasílá Poslanecká sněmovna.

Velvyslanec Evropské komise Ramiro Cibrián v Senátu vyjádřil přání, aby horní komora prosadila konec monopolu Českého Telecomu k 1. lednu 2001. Vládní návrh zákona přitom počítá s liberalizací v telekomunikacích až od června 2002. S Cibriánem se setkal místopředseda Senátu Ivan Havlíček, který ČTK řekl, že Evropská komise by ocenila pozměňovací návrh Senátu, umožňující volbu operátora o rok a půl dříve. Senátoři budou o předloze jednat zřejmě ve čtvrtek.

Ústavní soud zrušil části zákona o obcích

Středeční rozhodnutí Ústavního soudu zrušit ty části zákona o obcích, podle nichž mohla Poslanecká sněmovna rušit sporná rozhodnutí obecních samospráv, se setkalo se souhlasem starostů i poslanců. "Napadené ustanovení překračuje kompetence Poslanecké sněmovny a přímo odporuje Ústavě," zaznělo v nálezu soudu. Možnost dřívější České národní rady rozhodovat o sporných rozhodnutích obcí byla podle ústavních soudců pozůstatkem předchozí éry. Ústava, která platí od roku 1993, jednoznačně dělí moc ve státě na zákonodárnou, výkonnou a soudní.

Návrh na zrušení sporných pasáží zákona o obcích podala Ústavnímu soudu zastupitelstva Ústí nad Labem a jeho části Neštěmice. Sněmovna právě tuto část zákona využila, když v říjnu zrušila více než rok staré usnesení neštěmického zastupitelstva o stavbě kontroverzního plotu v ústecké Matiční ulici, který měl oddělit starousedlíky v rodinných domcích od neplatičů, převážně Romů, v obecních domech.

Verdikt soudu přivítal i vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl, který patřil spolu s dalšími politiky a ochránci lidských práv z ČR i ze zahraničí k největším odpůrcům neštěmického plotu. "Vítám, že arbitrem mezi státem a samosprávou už nebude Poslanecká sněmovna, protože to byl příliš politizovaný orgán, než aby mohl rozhodovat nestranně, ale že to bude soud," řekl Uhl.

Podle neštěmického starosty Pavla Tošovského má nález Ústavního soudu obrovský význam pro všechny zastupitele a obce. Nález označil za "vykřičník a varovný prst" proti všem, kteří by si začali vykládat zákony po svém a začali s nimi politicky žonglovat.

Stávkující horníci zatím nevyfárají, dohodu o prodeji dolu vítají

Stávkující horníci z dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích na Mostecku zatím nevyfárají. Nepřiměla je k tomu ani středeční dohoda mezi vedením Mostecké uhelné společnosti (MUS) a zástupcem firmy SHD-Peel, ve které se MUS zavazuje prodat 100 procent akcií dceřiné firmy Důl Kohinoor. ČTK o tom informoval odborový předák Kohinooru Vladimír Perlík. Havíři dohodu přivítali a chápou ji jako odrazový můstek k plnění svých požadavků, uvedl. "Horníci doufají, že dohoda skutečně vyústí ve splnění jejich zásadního požadavku, tedy notářsky ověřené smlouvy o prodeji majetku MUS v dole Kohinoor," řekl Perlík. Nyní je podle něho prostor k realizaci s prodejem souvisejících podmínek havířů: změnu představenstva a dozorčí rady akciové společnosti Důl Kohinoor, zastavení likvidace dolu a zachování pracovních míst.

Padesát horníků dolu Kohinoor na Mostecku pokračuje už šestý den v okupační stávce. Horníci se dali slyšet, že z hloubky 365-ti metrů nevyfárají dříve, než Mostecká uhelná společnost prodá důl společnosti SHD Peel, která jim má údajně zaručit práci. Vláda však do jednání o prodeji dolu nebude zasahovat, protože jde o obchodní vztahy mezi dvěma soukromými právnickými osobami. Na schůzce zástupců obou firem, odborů a Kanceláře prezidenta republiky to slíbili ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Neshledali rovněž žádné překážky pro to, aby státní dotaci na útlum těžby v dolu Kohinoor dostal nový vlastník. Podmínkou však zůstává, že bude pokračovat v dohodnutém útlumovém programu.

Prezident Václav Havel osobním dopisem vyjádřil solidaritu s horníky z dolu Kohinoor. Zároveň jim však vzkázal, že nemá prostředky na to, aby mohl jejich situaci řešit. Prezident tím odpověděl na dopis, v němž ho horníci žádali o pomoc a který dva zástupci stávkujících přinesli na Pražský hrad v pondělí.

Odboráři Nové huti požadují pomoc vlády, jinak hrozí stávkou

Kolem sedmi tisícovek zaměstnanců největší české ocelářské společnosti Nová huť se ve středu i přes nepřízeň počasí sešlo před branou ostravského hutního gigantu na manifestaci odborů. Účastníci mítinku požadují, aby stát, jako majoritní vlastník Nové huti, urychleně zajistil financování výroby. Pokud kabinet nezasáhne, hrozí odbory výstražnou hodinovou stávkou. Odboráři Nové huti, kteří před nedávnem vyhlásili stávkovou pohotovost, nejsou spokojeni s výsledkem dosavadního jednání s vládou. "Není vyřešeno finanční jištění nákupu surovin, materiálů a energií v rozsahu, který by umožňoval trvalou výrobu v letošním roce," řekl na mítinku odborový předák Nové huti Werner Stuchlík. Zástupci zaměstnanců také poukazovali na to, že vedení firmy se zatím nedohodlo s bankami na financování výroby. "Doposud nebyly vytvořeny podmínky pro úspěšnou privatizaci Nové huti," dodal Stuchlík. Není dokonce podle něj jisté, zda podnik vyplatí v plné výši a všem zaměstnancům mzdu.

Desítka lidí žádala demisi ministra spravedlnosti Motejla

Demisi ministra spravedlnosti Otakara Motejla žádali ve středu demonstranti před budovou ministerstva v Praze. Odchod ministra požadovalo asi patnáct zástupců Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů, Svazu občanské sebeobrany a českobudějovická advokátka Elvíra Tomášková. Mluvčí ministerstva Vladimír Voráček na dotaz ČTK uvedl, že ministerstvo se k protestu nehodlá vyjadřovat. Advokátka Tomášková řekla, že výroky ministra svědčí o rozpolcenosti jeho osobnosti. "Pokud pan ministr řekne: restituce politicky ano, právně ne, tak tam nemá co dělat, protože dává soudcům návod, aby restituční majetky nevydávali," upozornila Tomášková. Od roku 1991, kdy restituční zákon začal platit, se podle ní vydává stále méně majetku původním majitelům.

Vedení Českých drah hrozí lidem kvůli stávce výpovědí

Vedení Českých drah (ČD) zaslalo podle odborářů některým zaměstnancům takzvaný vytýkací dopis, v němž je kvůli účasti v nedávné březnové stávce železničářů upozorňuje na porušení pracovních předpisů a hrozí výpovědí. Chystáme proto žalobu na správní radu ČD, protože porušila ústavní právo občanů, řekl ČTK šéf železničních odborářů Jaromír Dušek, který přijel do Ostravy na zasedání krizového odborového štábu ČD. Vedení drah nařčení odborářů odmítlo komentovat. "Problematika účasti ve stávce byla projednána na všech úrovních řízení firmy od generálního ředitele až na úroveň stanic. Vzhledem k tomu, že se jedná o vnitřní záležitost podniku, tak tuto záležitost nehodláme řešit přes média," řekl ČTK mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Na otázku, zda může potvrdit existenci vytýkacích dopisů, uvedl: "Ani nepotvrdím, ani nevyvrátím."

Vězni v Oráčově na Rakovnicku opět drželi hladovku

Ve věznici Oráčov na Rakovnicku ve středu opět vypukly nepokoje. Vězni kvůli údajně nevyhovujícím životním podmínkám a nedodržování svých práv přestali před polednem odebírat stravu. Do protestů se zapojilo 200 vězňů, uvedli na dotaz ČTK pracovníci věznice. Ještě týž den večer po několikahodinovém protestu všichni vězni hladovku ukončili. Po večerním jednání se zástupci vězeňské služby totiž přistoupili na požadavek nastolení kázně a pořádku.

Václav Havel sleduje s obavami situaci v Černé Hoře

Prezident Václav Havel sleduje s obavami vývoj v Černé Hoře a vadí mu nezájem západních politiků o dění v této jugoslávské republice. Prezident své znepokojení vyjádřil na schůzce s nezávislým kosovským novinářem a někdejším jugoslávským politikem Vetonem Surroiem, kterého ve středu přijal na Pražském hradě. Prezidentovi připomíná postoj světa vůči problémům prozápadně orientované Černé Hory situaci v Bosně a Hercegovině a v Kosovu před vypuknutím tamních válečných konfliktů, řekl ČTK Havlův mluvčí Ladislav Špaček. "Tisíce úředníků všech evropských států, zpravodajských služeb a důstojníků v generálních štábech sleduje situaci, aby zase byli potom překvapeni, co se tam může odehrát," zmínil podle Špačka prezident na schůzce s kosovským žurnalistou.

Podle Amnesty International Romové nemají v ČR před útoky dostatečnou ochranu

Romové v České republice byli ve druhé polovině uplynulého roku nadále vystaveni rasistickým útokům, uvádí ve své zprávě organizace na obranu lidských práv Amnesty International (AI). Čeští policisté údajně často nezasáhnou, aby Romy chránili. A v případě útoků, které mají za následek zranění nebo smrt, mají pak soudy tendenci odsoudit tyto pachatele za méně závažné, jen okrajové přestupky, hodnotí situaci AI. Hrozba skinheadů násobená shovívavým postojem úřadů vytváří pro Romy v České republice ovzduší strachu, uvádí Amnesty International ve zprávě, která se zabývá porušováním lidských práv v jednotlivých evropských zemích od července do prosince loňského roku.

OSN zařadila diplomata Vochoče mezi diplomaty, kteří pomáhali Židům

Zesnulého československého diplomata Vladimíra Vochoče zařadila Organizace spojených národů mezi 84 diplomatů z 24 států, kteří za druhé světové války riskovali vlastní život pro záchranu Židů před nacistickými tábory smrti. Fotografická výstava v newyorském sídle OSN zahrnuje snímky diplomatů, Vochočův portrét tam však chybí, protože se žádný nepodařilo sehnat ani s pomocí jeho příbuzných.

Vochoč působil na československém konzulátě ve francouzské Marseilli. Po okupaci ČSR nacistickým Německem jej odmítl odevzdat a pokračoval neoficiálně v činnosti do března roku 1941 dokonce i krátce po kapitulaci Francie. Ve spolupráci s americkým diplomatem Hiramem "Harry" Binghamem a americkým dobrovolníkem Varianem Fryem vydával falešná víza a cestovní pasy Židům a členům protinacistického odboje.

Ministr Gross zahájil personální změny

Nový ministr vnitra Stanislav Gross hned první den, co nastoupil do funkce, odvolal prvního náměstka Jaroslava Kopřivu. Ten ve funkci přežil už několik ministrů - náměstkem byl více než sedm let. Na jeho místo přijde Petr Ibl, který šéfuje ústřední kontrolní komisi sociální demokracie. Funkce se ujme 7. dubna. Gross vysvětluje Kopřivův odchod tím, že některé koncepční změny na ministerstvu chce prosazovat s lidmi, kteří se na jejich přípravě podíleli. Gross nevylučuje, že Kopřiva nebude jediný, kdo odejde. "Na úrovni náměstků nepředpokládám v nejbližších dnech další změny," řekl nový ministr.

Škoda Auto je generálním partnerem zasedání MMF a SSB v Praze

Automobilka Škoda Auto se stala generálním partnerem výkonného organizátora výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Skupiny Světové banky (SSB), které se koná v září letošního roku v Praze. Vyplývá to ze smlouvy, která byla podepsána mezi Ministerstvem financí ČR, organizátorem zasedání, a automobilkou Škoda. "Automobilka dodá celkem 300 vozů, které budou sloužit jako oficiální vozy pro výroční zasedání," informoval ČTK tiskový mluvčí automobilky Milan Smutný.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, od středních poloh sněhové. Teploty 6 až 10 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.