Zprávy čtvrtek, 08. června 2000

A nyní podrobněji:

Prezidentovy plíce už zase pracují tak, jak mají

Po nočních komplikacích s dýcháním už jsou průdušky prezidenta Václava Havla opět průchodné. Lékařům se podařilo rehabilitačním cvičením odstranit hleny z průdušek, které v noci na dnešek zkomplikovaly doposud úspěšné zotavování prezidenta z pondělní operace břišní kýly. "Rehabilitační léčbou se podařilo plíce zase rozvzdušnit a dnešní ranní snímek je zcela normální," řekl novinářům plicní specialista Boris Šťastný. Prezident se i přes noční komplikace cítí dobře, zajímá se o dění kolem sebe a v rámci rehabilitace už chodil kolem svého lůžka. Lékaři nemuseli ze zanesených průdušek hleny odsávat, protože na to stačilo speciální reflexní cvičení, které s prezidentem v noci prováděl narychlo přivolaný fyzioterapeut Pavel Kolář, uvedl Havlův ošetřující lékař Ilja Kotík. Havel podle něj i přes den občas dýchá kyslík z přístroje. Uvolňování hlenů a rozšiřování průdušek pomáhají také léky, které dostává, dodal Kotík. Kromě zanesení průdušek je rekonvalescence po pondělní operaci bezproblémová. Rána, kde lékaři Havlovi odstranili rozsáhlou břišní kýlu, se hojí podle plánu, dodal rakouský chirurg Ernst Bodner. Další vývoj Havlova zdravotního stavu nelze podle lékařů bezpečně odhadnout. Tříčlenný tým rakouských lékařů, vedený Bodnerem, ještě není rozhodnut, kdy se vrátí do Rakouska. Jak dnes uvedl Bodner, podle původního plánu počítali s tím, že by v Praze zůstali asi týden a že by se do kliniky v rakouském Innsbrucku vrátili v sobotu.

V Hannoveru byl zahájen národní den České republiky na všeobecné světové výstavě Expo 2000.

Slavnostním vztyčením státních vlajek České republiky a hostitelského Německa a hymnami obou zemí byl na hlavním náměstí výstaviště "Plaza" v Hannoveru zahájen národní den České republiky na všeobecné světové výstavě Expo 2000. Zahájení se zúčastnila delegace české vlády v čele s jejím předsedou Milošem Zemanem, v níž jsou dále ministři zahraničí Jan Kavan, průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kultury Pavel Dostál a místního rozvoje Petr Lachnit. Delegace byla přivítána generální komisařkou výstavy Birgit Breuelovou, německou vládní delegaci na českém národním dnu vede spolkový ministr dopravy Reinhard Klimmt. Breuelová s úlevou zaznamenala, že po deštivém ránu se právě při slavnostním zahájení českého dne objevily poprvé skromné sluneční paprsky. Český pavilón označila za velmi zajímavý a poděkovala české straně za původní příspěvek k různorodosti výstavy. Zdůraznila, že Česká republika je sousední zemí Německa a výstava má být mimo jiné i příspěvkem k dalšímu rozvoji přátelství a spolupráce obou zemí. Připomněla rovněž, že Praha je letos jednou z kulturních metropolí Evropy. Klimmt jménem spolkové vlády vysoce ocenil skutečnost, že Česká republika patří k těm necelým pěti desítkám zemí, které se bez váhání rozhodly, že chtějí být na Expu zastoupeny svým samostatným pavilónem. Připomněl pozitivní vývoj vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo z posledních let a vyjádřil přesvědčení, že tyto vztahy se budou dál dobře rozvíjet a že se Česká republika stane co nejdříve i členem Evropské unie. Zeman uvedl, že výstava je místem, kde se prezentují sny jednotlivých národů, "sny, které dávají našim životům nadčasový rozměr". "Náš český sen je prostý a je hluboko zakotven v našich dějinách. Je to sen trvalé kultivace lidské osobnosti, investic do vzdělání, poctivé a stabilní práce, jejíž výsledky se nikdy nebudou objevovat na prvních stránkách tisku, jež jsou zatíženy katastrofami, sen života, v němž technika není cílem, ale prostředkem rozvoje lidské osobnosti. Prezentací našeho snu chceme přispět k lepšímu porozumění a přátelství mezi národy," řekl Zeman. Obě delegace se pak odebraly na prohlídku německého pavilónu, po níž společně poobědvaly v banketovém sále Evropského domu.

Po oficiálním zahájení národního dne České republiky na všeobecné světové výstavě Expo 2000 v Hannoveru byl další program především ve znamení české kultury. Brzy po poledni se dvakrát zapojila do každodenního průvodu národních tradic, který prochází výstavištěm, také Jízda králů ze slováckého Vlčnova. Sedmdesát obyvatel této obce se přepravilo do Hannoveru speciálně na tuto akci v úterý a přivezlo si nejen vlastní koláčky, slivovici a víno k pohoštění návštěvníků, ale i osm koní a dvacet variant krojů. Mládenci provázející jedenáctiletého krále se dokonce naučili anglicky a německy stručné vysvětlení původu obyčeje. Jinými trasami současně po výstavišti procházela hudba hradní stráže a české policie, která navíc hrála na ústředním náměstí "Plaza" a uspořádala odpoledne samostatný koncert také před českým pavilónem. Ke vstupu do pavilónu lákala po celý den, stejně jako jindy, skupina kejklířů ve středověkém oblečení. Odpoledne pavilón poprvé navštívila i česká vládní delegace v čele s premiérem Milošem Zemanem v doprovodu německých hostitelů Expa. Pavilón tvoří lehká dřevěná konstrukce na betonových sloupech, kterou bude možné po skončení výstavy použít k jiným účelům. Expozice uvnitř pavilónu je založena na kontrastu mezi dobou Karla IV. a současností. Symbiózu minulosti a současnosti představuje soubor kopií madon ze 14. století a soudobých "Madon roku 2000" na velkoformátových fotografiích. Vrcholem výstavy je kopie kaple svatého Kříže z hradu Karlštejna jako místo meditací, které vyzývá k zamyšlení nad významem historie pro současnost, doplněná unikátními exponáty nejstarších českých knih. Zajímavým objektem je "Gravity mixer", kruhová stavba z knih a zrcadel, která má vytvořit perspektivu nekonečnosti lidského vědění. Podle očekávání slaví u návštěvníků značný úspěch "automat na reinkarnace", který zhotovuje pro každého hosta obraz jeho samého v podobě nějaké historické postavy z jakéhosi návštěvníkova minulého života. Zeman při krátkém setkání s novináři na závěr své návštěvy pavilónu vyjádřil poděkování všem, kdo se na jeho vzniku podíleli. Připomněl, že od rozhodnutí předchozí vlády z roku 1995 zúčastnit se výstavy vlastním pavilónem se po tři roky prakticky nic nedělo a o to těžší byla úloha nynějšího komisaře české účasti Václava Bartušky, projektantů, stavitelů i dělníků. Skutečnost, že se jim přesto podařilo včas dokončit stánek, za který se rozhodně nemusíme stydět, zasluhuje vysoké ocenění, řekl premiér. Hlavní hvězdou českého dne na Expu je ovšem v Německu stále velmi populární zpěvák Karel Gott, jehož hlas zněl už od rána v místních rozhlasových stanicích. "Plaza" patřila odpoledne ještě před Gottem pásmu Česká hudba třetího tisíciletí, které konferoval Marek Eben a v němž se představili mimo jiné Iva Bittová, Dagmar Andrtová, Jiří Stivín, Zuzana Navarová, skupina Hradišťan a další umělci.

Vláda podpořila založení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vláda podpořila založení Univerzity Tomáše Bati, která má vzniknout v příštím roce ve Zlíně. Kabinet o tom rozhodl při zasedání, které za nepřítomnosti premiéra Miloše Zemana řídil vicepremiér Vladimír Špidla. Zlínská univerzita bude podle odboru vysokých škol ministerstva školství mládeže a tělovýchovy již čtyřiadvacátou vysokou školou univerzitního typu v České republice. Součástí nové univerzity se mají stát zlínská Fakulta technologická a Fakulta managementu a ekonomiky a zlínský Institut reklamní tvorby a marketingových studií, které navštěvuje 2200 posluchačů. Vláda na svém zasedání rovněž schválila záměr dokončit privatizaci majetkové účasti státu v a.s. Nová huť metodou přímého prodeje majoritního podílu strategickému investorovi, který bude schopen dokončit restrukturalizaci společnosti a prokáže finanční zdroje ke koupi podílu i zajištění plného provozu Nové huti. Vláda také schválila opatření k zajištění finanční stabilizace Nové huti. Uložila ministru financí Pavlu Mertlíkovi zajistit do 30. června pro Novou huť provozní úvěr od Konsolidační banky až do výše 750 miliónů korun. Věcný záměr zákona o menšinách si zřejmě na své schválení ještě počká. Vicepremiér Pavel Rychetský jej totiž stáhl z jednání kabinetu. Stejný osud potkal i další dva Rychetského návrhy, vládní politiku romské integrace a návrh na přípravu věcného záměru zákona o soužití osob téhož pohlaví. Schválen byl návrh na zřízení kanceláře ombudsmana. Přerušeno bylo jednání o věcném záměru zákona o vojenských veteránech. Roky očekávaný návrh definuje pojem veterán a má umožnit jednak morální ocenění veteránů, ale má jim také zajistit důstojné podmínky života. Navrhuje, aby ministerstvo obrany zřizovalo a provozovalo ústavy sociální péče pro veterány. Podle tiskového oddělení Úřadu vlády chybělo na zasedání sedm ze 17 členů kabinetu. Řada z nich je po boku premiéra na světové výstavě Expo 2000 v Hannoveru.

Verheugen se pozastavil nad Klausovým návrhem vypsat referendum

Člen Evropské komise pro rozšíření Evropské unie Günter Verheugen se pozastavil nad návrhem předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa ODS Václava Klause, aby bylo v České republice napřesrok uspořádáno referendum o vstupu do Evropské unie. Považuje ho za prapodivný a domnívá se, že by bylo lépe předložit referendu až dohodu o přistoupení, kterou Česká republika s unií vyjedná. Usoudil, že vzhledem k pokročilému stavu přibližování České republiky k Evropské unii by bylo "mnohem lepší se lidí zeptat, až budou vědět, co se tím přistoupením přesně míní. Až budou tedy znát okolnosti, podmínky, podstatu dohody o přistoupení." Postup, který navrhuje Klaus, mu připadá "přinejmenším poněkud neobvyklý, což je velmi mírně řečeno". Günter Verheugen zcela chápe postoje, které vyjádřili ministři zahraničí České republiky a dalších pěti kandidátských zemí v pondělním prohlášení v Lublani, a do značné míry se s nimi ztotožňuje. Upozornil však zároveň, že členské státy unie zatím nesouhlasí s tím, aby unie do konce roku stanovila scénář procesu rozšíření včetně termínů ukončení jednání, což byl jeden z lublaňských požadavků. Toto stanovisko bude komise tlumočit ve čtvrtek předsedovi české vlády Miloši Zemanovi.

Premiér Zeman přijede podnítit české přistupování k Evropské unii

Český premiér Miloš Zeman bude ve čtvrtek v Bruselu informovat nejvyšší představitele Evropské komise o tom, jak si Česká republika počíná při přípravě na členství v Evropské unii, a vyjádří její zájem posunout jednání do kvalitativně nové etapy. "Sdělí, že Česká republika je po úspěšném otevření 29 kapitol připravena přejít k podstatnému jednání o problematických bodech," řekl český velvyslanec při Evropské unii Libor Sečka. Takový podnět je podle něj důležitý, protože "jsme dospěli do období, kdy sledujeme jisté rozpaky a pochyby na straně unie, jak postupovat dál". Souvisí to s tím, že "jsme dospěli k těžkým kapitolám a finančním otázkám". Zeman předsedovi Evropské komise Romanovi Prodimu nastíní, jak Praha plní priority vytyčené ve "vstupním partnerství", tedy jak schvaluje nezbytné zákony, uvádí je do praxe, vytváří orgány a instituce nutné pro jejich aplikaci. Po loňské nevalné hodnotící zprávě se bude moci pochlubit lepšími výsledky. Komise, která už pilně pracuje na letošním posudku, si je pokroku vědoma. "V posledních osmi-devíti měsících je Česká republika na velmi dobré cestě. Struktury jsou silné a účinné. Schvalování legislativy není už tak těžkopádné. Vláda správně vytyčuje priority," řekl komisař pro rozšíření Günter Verheugen, který ve čtvrtek posnídá se svým českým protějškem Janem Kavanem.

Evropskou komisi zklamalo zpoždění reformy českého soudnictví

Reforma veřejné správy, soudnictví a boj s korupcí jsou tři oblasti, ve kterých po vyhodnocení příprav na členství v Evropské unii za poslední rok bude muset Česká republika přidat. "Jsme zklamáni tím, že bude zpožděna reforma soudnictví, protože jsme přesvědčeni, že moderní a výkonné soudnictví je zásadní, nezbytný požadavek pro členský stát Evropské unie," řekl vyjednávač Evropské komise s Českem Michael Leigh po dvoudenním zasedání Výboru přidružení Evropské unie a České republiky. Podle ředitele sekce evropské integrace ministerstva zahraničí Petra Kubernáta bude Česká republika schopná přijmout potřebné zákony týkající se soudnictví do začátku roku 2002, ale reforma českého soudnictví se kvůli neschváleným novelám trestního zákona a Ústavy zpozdí. Dokončená by měla být k 1. lednu 2005.

Míra registrované nezaměstnanosti klesla v květnu na 8,7 proc.

Míra registrované nezaměstnanosti v České republice se k 31. květnu 2000 snížila na 8,7 procenta z 9,0 procenta na konci dubna. Úřady práce evidovaly na konci května 453.843 lidí bez práce, což je o 17.357 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 32.269 osob. ČTK to sdělilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Index spotřebitelských cen v květnu meziměsíčně vzrostl o 0,2 pct

Index spotřebitelských cen vzrostl v květnu proti předchozímu měsíci o 0,2 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen činila v květnu 2000 proti květnu loňského roku 3,7 procenta.

Německá vláda varuje před zatěžováním česko-německých vztahů

Německo nebude předkládat České republice žádné odškodňovací nebo restituční požadavky související s konfiskacemi majetku Němců po druhé světové válce. Podle agentury ddp to v Berlíně prohlásil ve Spolkovém sněmu náměstek německého ministra zahraničí Ludger Volmer. Přátelský dialog s Českem nelze vrhnout zpět do stavu právnické konfrontace, konstatoval politik vládních Zelených ve zřejmé reakci na nové výpady bavorského zemského premiéra Edmunda Stoibera, jehož kabinet prosazuje zájmy sudetských Němců. Německo-české dohody stanoví, že oba státy budou vzájemně respektovat rozdílné právní výklady druhé strany. Dvoustranné vztahy proto nelze zatěžovat politickými a právními problémy z minulosti, konstatoval Volmer a potvrdil tak v minulosti několikrát vyjádřené stanovisko vlády sociálnědemokratického kancléře Gerharda Schrödera, která se ujala moci v roce 1998. Stoiber v Mnichově kritizoval ministra zahraničí Joschku Fischera kvůli jeho odmítavé reakci na požadavek odškodnění pro sudetské Němce. Stoiber řekl, že tento politik Zelených svým kontroverzním chováním poškozuje německo-české usmíření. Vyjádřil politování nad tím, že společný Fond budoucnosti se nechce zabývat návrhem sudetských Němců na odškodnění "sudetoněmeckých obětí českého násilí".

Česká republika podepsala úmluvu o účasti cizinců na místním veřejném životě

Stálý zástupce České republiky při Radě Evropy Jiří Mucha podepsal ve Štrasburku za přítomnosti generálního tajemníka organizace Waltera Schwimmera Úmluvu o účasti cizinců ve veřejném životě na místní úrovni. Úmluva usiluje o postupné přiznávání skutečných občanských a politických práv cizincům v místních komunitách. V první fázi předpokládá uznání "klasických práv" svobody vyjadřování, shromažďování a sdružování, včetně práva na tvoření odborů. V druhé fázi by mělo být cizincům se stálým pobytem umožněno vytváření konzultativních organizací na místní úrovni a poradní účast na práci místních úřadů. Třetí fáze počítá s přiznáním cizincům práva volit a být volen v místních volbách po pěti letech pobytu. S tímto právem počítá Evropská unie pro občany členských zemí unie žijících v jiném státě unie. Úmluva, kterou Česká republika podepsala, zavazuje státy, aby informovaly průběžně generálního tajemníka Rady Evropy o vývoji, pokud jde o účast cizinců na místním veřejném životě. Úmluva platí v Itálii, Nizozemsku, Norsku a Švédsku. Podepsaly ji také Kypr, Dánsko, Finsko a Británie.

Šéf senátního ústavně-právního výboru Vyvadil chce v ústavní novele posílit roli prezidenta po volbách

Šéf senátního ústavně-právního výboru Jiří Vyvadil chce změnit návrh ústavní novely tak, aby tolik neoslaboval pozici prezidenta při tvoření vlády po volbách. Vyvadil to řekl po jednání svého výboru s tím, že o jeho i dalších pozměňovacích návrzích rozhodne výbor na příštím zasedání. Novela, kterou v Poslanecké sněmovně prosadily ČSSD a ODS, předpokládá, že by prezident musel pověřit sestavením kabinetu zástupce vítězné strany ve volbách. Podle Vyvadilova návrhu by v první fázi po volbách mohla hlava státu jmenovat předsedu vlády sama, avšak se souhlasem Poslanecké sněmovny nebo podle jejího návrhu. Pokud by se s jeho návrhem sněmovna neztotožnila, jmenoval by prezident předsedu vlády podle návrhu Poslanecké sněmovny, přiblížil senátor. Nynější znění ústavní novely předpokládá, že prezident má po vyhlášení výsledků voleb do sněmovny požádat představitele strany, která získá nejvíce mandátů, aby mu do 30 dnů navrhl složení vlády. Pokud se svojí žádostí neuspěje nebo pokud tato vláda nezíská důvěru sněmovny, osloví hlava státu stejným způsobem představitele strany, která získala druhý největší počet mandátů. Výbor jednal také o prezidentských milostech, jejichž udílení předloha značně omezuje. Nyní může hlava státu odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem, zahlazovat odsouzení a nařizovat, aby nebylo zahájeno trestní řízení. Nově by mohl jen odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem a zahlazovat odsouzení. Senátor KSČM Jaroslav Doubrava s tím nesouhlasí a chce, aby o milostech spolu s prezidentem mohl rozhodoval člen vlády, a to i před zahájením soudních procesů. Pro schválení ústavní novely nemají ČSSD a ODS v Senátu dostatek hlasů, navíc senátní komise pro Ústavu měla k předloze řadu výhrad.

Sdružení Iniciativy proti ekonomické globalizaci uspořádá kontrasummit k Mezinárodnímu měnovému fondu a několik demonstrací

Členové Iniciativy proti ekonomické globalizaci chtějí ještě před výročním zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze uspořádat "kontrasummit" a poté několik demonstrací. Řekla to zástupkyně tohoto sdružení Alice Dvorská. Zdůraznila, že všechny akce mají být nenásilné. Zasedání světových finančních institucí bude v hlavním městě koncem září. Alternativní fórum, kterého se mají zúčastnit ekonomové, politologové a sociologové, bude podle Dvorské na akademické půdě a v kulturních domech. Kvůli tomu, že pořadatelé ještě neuzavřeli žádné smlouvy, bližší podrobnosti neuvedla. Jiné fórum, které pořádají organizace Bankwatch Network, Milostivé léto a Přátelé Země, se uskuteční v Městské knihovně. Členové iniciativy ohlásili podle aktivistky úřadům šest demonstrací a pochodů, mimo jiné na náměstí Míru v Praze 2, kterou tamní úřad zakázal, jeho rozhodnutí ale zrušil soud, a na Letnou v Praze 7, uvedla Dvorská. Dodala, že v případě zákazů se iniciativa opět obrátí na soudy. Konkrétní podoba protestů bude záviset zvláště na tom, kolik odpůrců globalizace v září do Prahy přijede, řekla aktivista. Očekává se, že jich má být až 20.000. Právě tato iniciativa pověřila soukromou firmu, aby pro kritiky zasedání zajistila ubytování. Firma podle Dvorské jedná s magistrátem o Strahovském stadiónu, kde by mělo vyrůst stanové městečko až pro 10.000 lidí. Aktivity iniciativy, která požaduje zrušení obou finančních institucí, budou podle Dvorské stát "řádově stovky tisíc korun". Peníze dostává mimo jiné z nizozemských nadací XminY a Alert! a americké nadace Deep Ecology Fund.

České a německé vzdušné síly budou devět dní cvičit na Doupově

Společné devítidenní cvičení vzdušných sil české a německé armády začne ve čtvrtek ve vojenském výcvikovém prostoru Doupov - Hradiště na severozápadě Čech. Cvičení Common Goal 2000, kterého se zúčastní letectvo, protiletadlové a radiotechnické vojsko armád obou zemí, je součástí největšího letošního taktického cvičení Severoatlantické aliance Clean Hunter 2000. Cvičení Clean Hunter začalo již 22. května a stejně jako manévry na Doupově skončí 16. června. Manévrů NATO, které se odehrávají na území Evropy o rozloze 2000 krát 2900 kilometrů, se kromě českých a německých vojáků účastní také vzdušné síly Belgie, Dánska, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Polska, Turecka, Velké Británie a Spojených států. Při cvičení si mají vzdušné síly těchto zemí ověřit plánování a vedení bojové činnosti při taktických vzdušných operacích v souladu se standardy NATO.

Směrnice Evropské unie o integrované prevenci se dotkne 1600 českých podniků

Za pomoci nizozemských odborníků se státní správa a podniky v České republice chystají na přijetí evropské směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění. Přijetí směrnice, jejíž českou obdobou je připravovaný zákon o integrované prevenci, se dotkne přibližně 1600 českých podniků. Seminář pro úředníky a zaměstnance slévárenských firem, na který naváže vypracování dvou pilotních projektů, připravila konzultační společnost DHV. "Tato směrnice jako jediná zahrnuje ochranu všech složek životního prostředí a lze ji považovat za nejobtížnější ze všech 90 evropských směrnic týkajících se životního prostředí," uvedl na tiskové konferenci generální ředitel české pobočky DHV Vladislav Bízek. Obtížnost zavedení směrnice do praxe spočívá podle něj nejen v nákladech na nové čistší technologie, ale i v komunikaci mezi podniky a státní správou. Chemické závody, spalovny, ocelárny a další velké podniky budou muset po zavedení směrnice získat od státní správy povolení integrované prevence. Podle zákona, který na jaře přijala v podobě věcného návrhu vláda, by nejdříve měla platit pro podniky budované od letošního roku, později i pro starší. Případové studie integrovaného povolení vypracují Nizozemci společně s Českou inspekcí životního prostředí a ministerstvem životního prostředí pro slévárny Feramo Brno a Kovohutě Povrly.

Ibis Ae-270 z Aera Vodochody by měl vzlétnout do konce června

První prototyp malého dopravního letounu Ibis Ae-270 z produkce Aero Vodochody, vyvinutý ve spolupráci s tchajwanskou společností AIDC, by měl vzlétnout do konce června. "Stroj nedávno prošel motorovými zkouškami," řekl na leteckých dnech ILA 2000, které se konají 6. až 12. června v Berlíně, prodejní manažer Aera Karel Sovák. Do poloviny příštího roku by letoun měl získat certifikát letové způsobilosti a první dodávky případným zákazníkům připadají v úvahu na konci téhož roku. "Zpočátku by se mělo uplatnit 80 procent produkce na trhu Severní Ameriky," domnívá se Sovák. Dalšími plánovanými teritorii pro vývoz letounu s maximálním počtem deseti lidí na palubě, jehož cena má činit 1,895 miliónu USD, jsou Dálný Východ a Afrika. "Nyní musíme vytvořit prodejní síť a servisní centra," líčí Sovák nejbližší nezbytné úkoly nově se rodícího produktu.

Ukázky střelby připomněly 50. výročí dělostřelecké základny

Ukázkami bojové střelby a výcviku palebných a průzkumných jednotek dělostřelectva si několik desítek hostů připomnělo 50. výročí založení 1. výcvikové a mobilizační základny dělostřelectva - Jaselské v Jincích na Příbramsku. Oslav se zúčastnili zástupci armádního velení, vojenští a letečtí přidělenci v České republice i bývalí velitelé. Velitel útvaru Jaroslav Vácha připomněl, že první výstřely padly na dělostřelecké střelnici v Jincích už 19. května 1930. Postupem času se vojenský výcvikový prostor rozšířil na současných 26.038 hektarů. Na jeho ploše jsou střelnice tanková, dělostřelecká, protitanková, letecká, pěší a prostor pro házení ručních granátů. Historii dělostřelecké základny začal psát rok 1950, kdy byla vytvořena 3. dělostřelecká brigáda ve Strašicích na Rokycansku. V rámci reorganizace se útvar několikrát stěhoval až skončil v roce 1991 v Jincích na Příbramsku. K 1. červenci 1997 se dělostřelecká brigáda transformovala na 1. výcvikovou a mobilizační základnu dělostřelectva. Loni 8. května jí byl udělen čestný historický název Jaselská. Z celkové rozlohy výcvikového prostoru využívá armáda k bojovému výciku asi 10 procent. "Dělostřelci nejsou ničitelé prostoru," řekl s mírnou nadsázkou Vácha. Připomněl, že díky omezenému přístupu do výcvikového prostoru se v něm podařilo zachovat mnoho vzácných druhů rostlin.

A ještě krátce o čtvrtečním počasí.

Polojasno až skoro jasno, ojediněle při zvětšené oblačnosti přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů Celsia.