Zprávy čtvrtek, 09. března 2000

Vážení posluchači, sledujete české vysílání Radia Praha. Úvodní zprávy přináší Zdeňka Kuchyňová.

Nyní podrobněji:

Prezident Havel navštíví Službu pro odhalování korupce

Zájem o problematiku potírání organizovaného zločinu přivede prezidenta Václava Havla do Služby pro odhalování korupce

Zájem o problematiku potírání organizovaného zločinu přivede ve čtvrtek prezidenta Václava Havla do Služby pro odhalování korupce. Stejně jako minulý týden při návštěvě Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu doprovodí prezidenta při návštěvě ekonomické kontrarozvědky policejní prezident Jiří Kolář a ministr vnitra Václav Grulich. S Grulichem se Havel setkal před dvěma týdny; ministr ho tehdy informoval především o ekonomické kriminalitě a o útocích na centrální banku. Prezident svůj zájem o ekonomickou kriminalitu a finanční mafie deklaroval i počátkem února na schůzce s premiérem Milošem Zemanem. Loni se prezident na vlastní oči přesvědčil například o tom, jak je připravena na boj proti zločinu Bezpečnostní informační služba (BIS) či příslušníci Útvaru rychlého nasazení.

Vládní integrační výbor bude jednat o přípravě Phare na rok 2000

O národním programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii a programu Phare 2000 bude ve čtvrtek jednat vládní výbor pro evropskou integraci. Zasedání výboru se zúčastní i jeho předseda, premiér Miloš Zeman. Výbor se má sejít ve Strakově akademii, je ale možné, že kvůli zasedání sněmovny se zasedání uskuteční v Poslanecké sněmovně.

Program technické a ekonomické asistence zemím střední a východní Evropy Phare byl jediným nástrojem nevratné pomoci EU České republice do roku 1999. Na něj bylo pro ČR alokováno v jednom roce nejvíce 70 miliónů eur (2,485 miliardy korun). Od letošního roku se počet podpůrných nástrojů rozšiřuje. Rozvoj zemědělství a obnovu venkova podpoří program Sapard, pro podporu rozvoje dopravy a životního prostředí je připraven program Ispa. Národní program je rozdělen do pěti částí. Obsahuje politická a ekonomická kritéria vstupu ČR do EU včetně priorit hospodářské politiky, údaje, jak je ČR schopna zajistit závazky, které z členství v EU plynou, informace o správní kapacitě pro naplňování práva Evropské unie a finanční potřeby, které si naplňování programu vyžádá. Členové výboru hodlají kontrolovat harmonogram příprav na členství každé tři měsíce.

Sněmovna schválila zákon o zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru. Předlohu, která reagovala na záměr společnosti ZVVZ Milevsko dodat do elektrárny vzduchotechniku, podpořilo 128 ze 183 poslanců. Porušení zákona by mohlo ministerstvo financí sankcionovat pokutou až 20 miliónů korun a propadnutím zboží. Poslanecká sněmovna nepřijala návrhy komunistů, které výrazně snižovaly pokuty a usilovaly o kompenzaci vzniklých škod od států mezinárodního společenství. Překvapivě však podporu nenalezl ani společný návrh pravicových opozičních poslanců na povinnost státu kompenzovat vzniklou škodu firem, které měly s íránskou elektrárnou prokazatelně sjednané dohody. Nepřijetí návrhu na zákonné odškodnění dotčených podniků se pokusil zvrátit Ivan Langer (ODS), sněmovna mu však revokaci zákona neumožnila. V závěrečném hlasování o zákonu jako celku proto spolu s dalšími dvaadvaceti poslanci z ODS, KDU-ČSL a Unie svobody hlasoval proti schválení zákona. Otázku náhrady škody pro milevskou společnost nebude nakonec kabinet premiéra Miloše Zemana řešit zákonem, ale individuálně. V konečném hlasování se Zeman zavázal respektovat návrh poslanců, aby vláda přijala taková opatření, která by zabránila negativnímu dopadu zákona na ekonomiku a zaměstnanost.

Írán ani uvedené jaderné zařízení nepodléhá mezinárodním sankcím. Proti případným dodávkám se však postavily Velká Británie a USA, které se obávají vojenského zneužití zařízení. Realizace zakázky by proto mohla podle premiéra poškodit ČR přímým mezinárodním embargem ve výši 5,5 miliardy korun.

Poslanecká sněmovna schválila návrhy zákonů o krajích a obcích

Volit a odvolávat hejtmana a radu kraje, schvalovat krajský rozpočet, rozhodovat o emisi vlastních obligací i předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně by mělo být v pravomoci nových krajských zastupitelstev. Předpokládá to návrh zákona o krajích, který schválila Poslanecká sněmovna. Zastupitelstvo kraje, v němž žije do 600.000 obyvatel, by mělo mít 45 členů, kraje do 900.000 obyvatel 55 a nad tuto mez 65 zastupitelů.

Sněmovna bude schvalovat zákon o volbách do zastupitelstev

Schvalování vládních návrhů zákonů o volbách do zastupitelstev krajů, o hlavním městě Praze a o kompetencích jednotlivých krajů bude dominovat ve čtvrtek dopolednímu programu jedenáctého jednacího dne únorové schůze. Vládním předlohám, které by měly nastartovat územněsprávní reformu, budou poslanci věnovat pravděpodobně podstatnou část dne. Krátce po poledni by poslanci mohli přistoupit k projednávání situace v České televizi, jejíž činnost je poznamenána nedávnou rezignací některých členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Situace ve veřejnoprávních médiích bývá tradičně poznamenána bouřlivými poslaneckými polemikami.

Ostře sledovaným bodem bude pravděpodobně i vládní zpráva o postupu vlády při privatizaci majetkové účasti státu ve strategických podnicích. Zpráva volně navazuje na středeční vystoupení ministra financí Pavla Mertlíka, který sněmovnu informoval o prodeji České spořitelny rakouské Erste Bank Sparkassen. Minulý týden Mertlík informoval i o záměrech vlády s Komerční bankou a Českou pojišťovnou. Odpolední jednání bude vyhrazeno tradičním ústním interpelacím poslanců na předsedu vlády a jednotlivé ministry.

Pravicoví poslanci kritizovali privatizaci České spořitelny

Pravděpodobně nejtvrdší střet mezi občanskými a sociálními demokraty od jejich zimních polemik kolem státního rozpočtu zažila Poslanecká sněmovna. Poslanci se slovně napadli kvůli prodeji státního podílu v České spořitelně rakouské Erste Bank. Předseda rozpočtového výboru Vlastimil Tlustý z ODS obvinil vládu, že Erste vybrala dříve, než se konalo vlastní výběrové řízení. Kdyby se ho účastnilo více společností, mohla by podle jeho slov být tržní cena spořitelny přinejmenším 50 miliard korun a nikoliv 19. Tlustému se nakonec podařilo prosadit usnesení, aby vláda předložila příslušné smlouvy, které prodej spořitelny zajišťují. Proti pravicovým kritikům vystoupil premiér Miloš Zeman. Bývalé vlády kritizoval pro jejich neschopnost privatizovat ostatní banky. "Nemám rád, když impotent píše učebnice erotiky," shrnul odborné kvality kritiků Zeman. Dodal, že i zahraniční analýzy hodnotí uvedenou privatizaci jako velmi úspěšnou.

Stávka Asociace samostatných odborů neměla příliš velkou odezvu

Ačkoli představitelé Asociace samostatných odborů pokládají její středeční výstražné stávky za úspěšné, protesty měly mezi odboráři poměrně malou odezvu. Protest několika stovek zemědělců na magistrále na pražském Václavském náměstí trval půl hodiny. Demonstranti zablokovali hlavní silniční tah Prahou k velké nelibosti řidičů balíky slámy a hromadou brambor. Mnozí zemědělci se však o plánovaném protestu dozvěděli pouze ze sdělovacích prostředků. Hlavní součást protestů - čtvrthodinové zastavení osobních vlaků - zkrátili odboráři na několik minut. Například na pražském Hlavním nádraží se takto zpozdily čtyři vlaky. Železničáři se k protestu většinou nepřipojili. Žádnou stávku neorganizovali železničáři na hlavních tazích jihovýchodní Moravy. Podle předsedy Asociace nezávislých odborů Bohumíra Dufka chtěli odboráři vyjádřit solidaritu se zaměstnanci, kteří nedostávají mzdy, a obavu z důchodové a sociální reformy.

Podle předsedy francouzského senátu Christiana Ponceleta si Evropa musí umět zajistit svoji bezpečnost

Na nutnost, aby Evropa byla při řešení vlastních bezpečnostních problémů samostatná, poukázal předseda francouzského Senátu Christian Poncelet při svých rozhovorech s představiteli českého státu. Spolu s předsedkyní Senátu Libuší Benešovou se stal spoluzakladatelem asociace evropských Senátů, jejíž první zasedání se příští týden koná ve Francii. Setkání, jehož úkolem je mj. obhajoba dvoukomorového parlamentního systému, se mají zúčastnit představitelé 20 evropských Senátů. Poncelet je přesvědčen, že v parlamentních demokraciích jedna komora parlamentu nestačí. I když Senáty ve světě plní různé funkce - například některé zastupují menšiny a jiné mají vazbu na místní samosprávu, jsou podle něj důležité.

Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus ukončil návštěvu Spojených států Předseda Poslanecké sněmovny a šéf ODS Václav Klaus ukončil ve středu návštěvu Spojených států, kde pronesl přednášku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a poté na michiganské Hillsdale College. V New Yorku pohovořil na obědě v prestižním Riverclubu s podnikateli a investory. Podle diplomatů se nesetkal s americkým podnikatelem Ronaldem Lauderem, který vede proti ČR arbitrážní řízení kvůli údajnému znehodnocení své investice do televizní stanice Nova. Lauderova kancelář na dotaz ČTK odpověděla, že ponechává dotaz, zda se Lauder s Klausem sešel, bez komentáře. V obou přednáškách, které Klaus nyní v USA přednesl, shrnul vývoj české ekonomiky a společnosti v uplynulých deseti letech. V rekapitulaci poukázal hlavně na dva hlavní vnější aspekty transformace. Jednak jde o vysoký stupeň evropské integrace a na druhé straně nekompatibilita mezi zranitelností přechodových ekonomik, jejich vysokým stupněm otevřenosti, rostoucí vzájemnou závislostí na světové ekonomice neboli globalizací a enormním stupněm pohybu kapitálu.

Klaus navštívil Spojené státy loni v dubnu, kdy měl přednášku v Dallasu (stát Texas) a poté se jako člen oficiální delegace zúčastnil dubnového summitu Severoatlantické aliance, který se konal ve Washingtonu krátce po přijetí České republiky, Polska a Maďarska za členské státy.

Američtí rabíni umístili k soše na Karlově mostě vysvětlující tabulky

Křesťansko-židovským aktem smíření se stalo na pražském Karlově mostě odhalení tabulek, jež vysvětlují hebrejský nápis na sousoší s ukřižovaným Kristem. Skupina severoamerických rabínů s uspokojením přijala iniciativu primátora Jana Kasla a způsob, jakým se Praha vyrovnala s existencí nápisu, který sahá daleko do historie a dodnes uráží židovské náboženské cítění. Hebrejský posvátný text "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů" umístěný na křesťanské Kalvárii - přisuzuje boží znaky Kristu, což je v rozporu s učením judaismu. Jako potupný trest za údajné hanobení kříže ho tam musel nechat v 17. století umístit pražský Žid Elias Backoffen.

Římskokatolický biskup František Radkovský na mostě prohlásil, že křesťané se umístěním trojjazyčného vysvětlení k soše hlásí k nápravě minulých křivd vůči židovské komunitě. Americký velvyslanec v Praze John Shattuck přečetl poselství ministryně zahraničí Madeleine Albrightové, která vyjádřila přesvědčení, že vysvětlující tabulky "symbolizují rostoucí svazky mezi židovským a křesťanským společenstvím v Praze, v České republice i jinde".

Severoameričtí rabíni s potěšením přijali záměr ministra kultury Pavla Dostála předložit vládě k projednání varianty řešení sporu o středověký židovský hřbitov. Na jeho části hodlá Česká pojišťovna postavit administrativní budovu a podzemní garáže. "Bylo potěšující slyšet, že ministr kultury vyvíjí úsilí řešit tuto citlivou záležitost, vidět, že projevil osobní zájem, protože v zahraničních židovských kruzích panoval dojem, že se o to české úřady nestarají," řekl ČTK prezident Severoamerické rady rabínů Marc Schneier. O údajném příslibu zahraničních židovských kruhů pomoci v kauze finančně slyšel však poprvé. Stanovisko izraelských náboženských autorit odmítá dřívější dohodu pražského rabína Karla Sidona s pojišťovnou, podle níž mohl být hřbitov spuštěn pod budoucí budovu. Ortodoxní judaismus zakazuje s ostatky předků hýbat a na místě nálezu stavět. Sidon proto nyní žádá zachování hřbitova. Dostál přesunul odpovědnost za rozhodnutí, náležející podle Židů ministerstvu, na vládu.

Návštěvu ČR zahájí palestinský ministr Nabíl Šás

Do České republiky přiletí ve čtvrtek palestinský ministr pro plánování a mezinárodní spolupráci Nabíl Šás, aby jednal o dalším rozvoji vzájemných vztahů. S ministry zahraničí a financí Janem Kavanem a Pavlem Mertlíkem bude hovořit zřejmě o pokračování české rozvojové pomoci pro palestinská autonomní území a o zapojení českých subjektů do dalšího rozvoje regionu na komerční bázi. I při dalších plánovaných setkáních s prezidentem Václavem Havlem nebo předsedkyní Senátu Libuší Benešovou dojde asi i na aktuální vývoj mírového procesu na Blízkém východě. O vývoji na Blízkém východě letos v ČR jednal již izraelský ministr zahraničí David Levy. Před příjezdem na dvoudenní oficiální návštěvu ČR měl Šás jednat v Polsku a na Slovensku.

Po roce členství v NATO čeká nové státy ještě řada testů

Pokračování modernizace ozbrojených sil, jazyková příprava a další rozsáhlé investice do obrany mají podle generálního tajemníka Severoatlantické aliance George Robertsona stále před sebou tři benjamínci NATO - Česká republika, Polsko a Maďarsko. Robertson to řekl na tiskové konferenci, kterou uspořádal v Bruselu pro novináře z těchto zemí u příležitosti prvního výročí zatím posledního rozšíření aliance.

V Kosovu by měly působit desítky českých policistů

V jihosrbském Kosovu by mělo působit v rámci mezinárodních sil několik desítek českých policistů. Tento počet by podle předsedy sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Petra Nečase odpovídal rozloze České republiky. V Kosovu nyní působí jen šestičlenná skupina českých policistů, což se zdá málo i americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové, která v neděli požádala prezidenta Václava Havla o posílení české policejní účasti na Balkáně.

Senátor ČSSD žádá milost pro muže házející vejce po Albrightové

Sociálnědemokratický senátor Miroslav Coufal požádal prezidenta Václava Havla o udělení milosti pro anarchisty, kteří v pondělí v budově brněnské Masarykovy univerzity házeli vajíčka po šéfce americké diplomacie Madeleine Albrightové. Aktéry demonstrativního útoku Jindřicha Lumbacha a Milana Náplavu vyšetřovatel obvinil z výtržnictví a nyní jim hrozí dva roky vězení. Senátorovi to připadá příliš tvrdé a s ohledem na okolnosti případu pro ně požaduje milost.

Nezaměstnanost v ČR se snížila - činí 9,7 procenta

Míra registrované nezaměstnanosti v České republice je 9, 7 procenta. Oproti lednu se snížila o jednu desetinu. Bez práce je více než půl miliónu lidí. Míru nezaměstnanosti vyšší než 12 procent vykazuje 20 okresů. Nejvyšší nezaměstnanost je v severočeském Mostě, kde přesahuje 20 procent. Za překvapivým poklesem míry nezaměstnanosti stojí podle analytiků ekonomické oživení, příliv zahraničních investic nesoucí s sebou nové pracovní příležitosti a státní pomoc problémovým podnikům.

Meziroční inflace činila v únoru 3,7 procenta

Meziroční inflace činila v únoru 3,7 procenta. Oproti lednu vzrostly v únoru spotřebitelské ceny o 0,2 procenta. Bylo to způsobeno zejména růstem výdajů na volný čas, zejména zvýšením cen zimních pobytů na horách. Rostly i ceny pohonných hmot a jízdné v autobusové dopravě.

Dvanáct poslanců píše do Rakouska, že se obává netolerance

Skupina 12 českých poslanců v písemném poselství vyjádřila znepokojení nad "posunem" v rakouské vnitřní politice, který by podle nich mohl vést ke zpochybnění hodnot, které vyznává evropská tradice, a k pokusům o revizi výsledků druhé světové války a o nové otevírání již uzavřených kapitol minulosti. Poselství podepsali například Hana Orgoníková (ČSSD), Jiří Payne (ODS) a Vojtěch Filip (KSČM). Rakousko již více než měsíc čelí bojkotu ze strany mnoha zemí Evropské unie, které ochlazením vzájemných vztahů reagovaly na vstup nacionalistické Strany svobodných do rakouské vlády.

Rakouský kancléř Schüssel jednal se zástupci národnostních menšin

Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel a vicekancléřka Susanne Riessová-Passerová jednali se zástupci národnostních menšin. Předseda Poradního sboru české menšiny Karl Hanzl poté ČTK řekl, že chystané krácení příspěvků menšinám o 15 procent by se mohlo projevit na činnosti České školy Komenského ve Vídni, ve které oproti školám, jež spravují ostatní menšiny, přibývá žáků. Učitele v české škole sice platí rakouský stát, ale provoz školy hradí Školský spolek Komenský především ze státního příspěvku. Podle Hanzla stojí provoz školy ročně pět miliónů šilinků, ale spolek je s to zajistit 3,5 miliónu, přestože se všechny ostatní organizace Čechů žijících v Rakousku jakýchkoli nároků na peníze od vídeňské vlády vzdaly. Hanzl také naznačil, že větší zájem o finanční situaci školy by měl projevit také český stát, který v 90. letech přispěl významnější částkou jen na rekonstrukci budovy.

Delegace senátorů se v Rakousku setkala s českými krajany. Předseda stále komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Milan Špaček jim sdělil, že se připravuje zákon o krajanech, kteří žijí v zahraničí ve druhé nebo třetí generaci, ale nemají potřebu získat české občanství. Tito krajané by měli mít možnost požívat v ČR určité výhody. Krajané se dotazovali na možnost získání českého občanství v případě, že mají občanství rakouské, a na uplatňování práv, jež by s dvojím občanstvím souvisela. Kritizovali také praxi "dvojích cen" v českých hotelích. Senátoři přislíbili, že budou zkoumat, jak by český stát mohl finančně pomoci České škole Komenského ve Vídni.

Spojené státy se chystají otevřít v ČR úřadovnu FBI

Americký Federální úřad pro vyšetřování by měl ještě letos otevřít v České republice svoji úřadovnu. Hovořila o tom v těchto dnech šéfka americké diplomacie Madeleine Albrightová. Pobočka FBI by měla podle amerického velvyslance John Shattucka pomáhat zejména při přípravě policistů, prokurátorů a soudců na boj s organizovaným zločinem a praním špinavých peněz.

Specialisté celní správy odhalili mezisklad balkánské drogové mafie

Specialisté celní správy odhalili mezisklad balkánské drogové mafie a zabavili látky k přípravě omamných prostředků, za něž by překupníci dostali na černém trhu 40 miliónů korun. Po několikaměsíční přípravě tak dokončili akci pod názvem Balkánský vlk, při níž se v tajném úkrytu podařilo zabavit na 20 kilogramů efedrinu a amfetaminu.

Počet loupežných přepadení v Praze stoupá

Počet loupežných přepadení v Praze výrazně stoupá. Od začátku letošního roku zaznamenali pražští kriminalisté 363 přepadení, což je o 106 více než za stejné období loňského roku. Nárůst si vysvětlují tím, že přepadáváním obchodů a bank se vedle organizovaných zločineckých skupin začali zabývat i lidé, kteří se tak rozhodli řešit svoji obtížnou sociální situaci.

Obžalovaný Brit Denning pokračoval ve své závěrečné řeči další tři hodiny

Přibližně tři hodiny trvalo v pořadí už deváté pokračování závěrečné řeči Brita Chrise Denninga, který spolu s dalšími třemi cizinci čelí u Obvodního soudu obžalobě z pohlavního zneužívání nezletilých chlapců. Jeho řeč tak soudu dosud zabrala 44 hodin. Denning svoji závěrečnou řeč začal přednášet letošního12. ledna jako poslední ze všech obžalovaných. Tehdy tvrdil, že bude hovořit asi 20 hodin. Zatím není jasné, jak dlouho bude ve své řeči ještě pokračovat.

Lidé nejvíce důvěřují prezidentovi, nejméně Senátu

Z ústavních institucí občané ČR nejvíce důvěřují prezidentovi a nejméně Senátu. Zatímco prezidentovi věří 53 procent lidí, Senátu důvěřuje jen 17 procent. Vládě věří 27 procent občanů a Poslanecké sněmovně 19 procent lidí. Vyplývá to z únorového šetření Institutu pro výzkum veřejného mínění.

Na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí ve francouzském Cannes vystavuje Praha, Ostrava a Pardubice

Na 11. ročníku největšího světového veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Mipim ve francouzském Cannes se letos představuje Praha, Ostrava a poprvé i Pardubice. Své služby či projekty zde nabízí také asi dvacet českých komerčních firem, které podnikají ve stavebnictví. Praha ve svém stánku seznámí účastníky veletrhu s novým územním plánem. Dále představí projekt Kongresového centra, Pražský veletržní areál a Industriální a technologický park, který má vyrůst na východě města. Ostrava nabídne mj. projekt vybudování obchodní zóny v areálu letiště Ostrava-Mošnov.

Pohostinští živnostníci si stěžují na dopad "cizineckého zákona"

Hostinští a ubytovatelé se obávají možného negativního dopadu zákona o pobytu cizinců na jimi poskytované služby. Uvádí se to v otevřeném dopise, který předseda společenství pohostinských živnostníků Čeněk Rytina adresoval ministru vnitra Václavu Grulichovi. Na ubytovací služby má podle společenstva negativní dopad např. denní faxování domovní knihy na útvar cizinecké policie. Po příjezdu zahraničních skupin je tak nutné zadržovat v recepci cestovní doklady hostů, než z nich recepční opíše požadované osobní údaje.

Vyšetření lékařského pochybení by mělo být podle sdružení na ochranu pacientů věcí veřejnou

Vyšetření lékařského pochybení by podle předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů Vladimíry Boškové mělo být věcí veřejnou. "Zatímco ve vyspělých zemích je vyšetření případů lékařského pochybení veřejnou záležitostí, v ČR se pacient ani nedostane ke své dokumentaci. Pacientům se smrtelnou nemocí se někdy údajně nedostane péče, pokud je postihne nějaká běžná obtíž," řekla Bošková. Dodala, že v západních zemích by rodina při nesouhlasu s postupy lékařů nebo s ukončením hospitalizace měla právo žádat o nezávislé přešetření zdravotního stavu pacienta, u nás neexistuje nezávislý revizní orgán.

Srp a kladivo by měly z centra Ústí nad Labem zmizet

Ústecký primátor Miroslav Pátek vyzval dopisem majitele budovy bývalého stranického deníku Průboj, aby do tří dnů nechal odstranit či zakrýt srp a kladivo, které z průčelí této budovy vévodí od minulého pátku centru Ústí. Komunistické symboly se opět objevily poté, co vedení města nechalo sundat z průčelí budovy informační ceduli s aktuálními údaji o koncentraci škodlivin v ovzduší, která zakrývala srp a kladivo od počátku devadesátých let. Majitel budovy s kancelářemi a obchody, teplický podnikatel Václav Jelínek, však nyní prý začal požadovat od města za pronájem plochy ročně 324.000 korun, které město nechtělo platit.

Josef Gočár zvítězil v anketě o nejvýznamnějšího architekta 20. století

Architekta Josefa Gočára, mezi jehož práce patří například Dům U Černé Matky Boží v Praze či urbanistická koncepce Hradce Králové, vybrali za nejvýznamnější osobnost české architektury 20. století respondenti ankety pořádané Agenturou Kdo je kdo. Stavbou století je podle jejich názoru televizní věž s hotelem na Ještědu Karla Hubáčka a Zdeňka Patrmana. Prostřednictvím dotazníku hodnotilo osobnosti a realizace české architektury posledního století 417 architektů, urbanistů, designerů i historiků a teoretiků architektury.

V Praze budou zahájeny Dny evropského filmu

Celkem 33 snímků nabídne program Dnů evropského filmu, jejichž sedmý ročník zahájí ve čtvrtek večer v pražském kině Lucerna hudební dokument německého režiséra Wima Wenderse nazvaný "Buena Vista Social Club". O týden později pražskou část této prestižní přehlídky, která bude od 20. do 29.března pokračovat v Brně, osobně zakončí italský režisér Bernard Bertolucci se svým snímkem "Obležení". Do programu letošního ročníku byly zařazeny snímky 15 členských a osmi nečlenských zemí Evropské unie. Třiadvacet z nich bude mít českou premiéru. Téměř polovinu nabídky tvoří koprodukce - nejpočetněji jsou zastoupeny kinematografie německá, francouzská, belgická, dánská, španělská a nizozemská. Polovinu připravených snímků podpořil fond Eurimages. Domácí tvorbu reprezentuje Kachyňova Hanele, Brabcovo Kuře melancholik a sedm krátkých snímků. V Praze se bude promítat v kinech Hvězda, 64 U hradeb a Lucerna. Vstupné je jednotné a činí 70 korun. Filmy bez českých titulků budou simultánně tlumočeny.

Sběratel Radek Kratochvíl má 80 elektrofonických kytar čs.výroby

Na 80 elektrofonických kytar čs. výroby má ve své sbírce šestadvacetiletý podnikatel Radek Kratochvíl ze Žďáru nad Sázavou. K ucelení sbírky, která mapuje historii výroby od roku 1953 do roku 1989, mu schází osm modelů značky Alexandra. Kratochvíl by chtěl v létě ve Žďáru uspořádat první výstavu. K vidění na ní bude i Jolana Big-Beat z roku 1963. Tato rarita ve tvaru motýlka má ve spodní části umístěný vlastní zesilovač s rádiem napájeným bateriemi. Svou konstrukcí nemá ve světě obdoby, tvrdí sběratel.

Vsetínský truhlář vyrábí ze dřeva modely automobilů

Do USA, Austrálie a dalších zemí putují modely automobilů pětadvacetiletého Petra Marka ze Vsetína. "Vyrábím je ze dřeva a vlastní je například prezident Václav Havel, bývalý německý prezident Roman Herzog, představitelé vlád, světových automobilek a další osobnosti," řekl vsetínský truhlář. V současnosti zhotovuje ve své dílně značky Mercedes, Laurin a Klement i americký Mac. Výroba jednoho modelu mu trvá zhruba měsíc.

Počasí

Na výrazný vzestup hladin menších podhorských toků a horních částí hlavních řek v západních Čechách upozorňují plzeňští meteorologové. Vydatné srážky a vyšší teploty v rozmezí 7 až 11 stupňů očekávají hydrometeorologové i ve čtvrtek a v pátek.

Tolik zprávy Radia Praha.