Zprávy čtvrtek, 09. listopadu 2000

Renata Prátová

Česká republika si od loňska hodně polepšila, i když některé stíny přetrvávají

Zpráva o pokroku České republiky za poslední rok - schválená a zveřejněná ve středu Evropskou komisí - je výrazně lepší než loňská. Pozitivní tón převládá v celém stodvacetistránkovém textu. Razantní změny k lepšímu vidí komise zejména v jednotlivých odvětvích, při naplňování požadavků na přejímání a aplikaci unijní legislativy. Přetrvávající stíny spatřuje naopak v ekonomice, ačkoli uznává, že vzrostla makroekonomická stabilita, obnovil se hospodářský růst, povedlo se zachovat nízkou inflaci a příznivou obchodní bilanci, pokračovala restrukturalizace a privatizace průmyslu i bank, zvýšila se průzračnost veřejných financí. Finanční sektor komisi však připadá nadále slabý, reformy málo soustavné.

Evropská komise při hodnocení ekonomických výkonů kandidátských zemí umístila Českou republiku spolu se Slovinskem o stupínek za Maďarsko, Polsko a Estonsko. Hodnotila přitom nejen poslední makroekonomické výkony, ale brala ohled na dlouhodobější trend, stabilitu reformního procesu a oddanost principům tržní ekonomiky. Ve schváleném "strategickém dokumentu", který shrnuje závěry hodnotících zpráv o všech 12 jednajících kandidátech, označila komise Kypr a Maltu za fungující tržní ekonomiky, jež by měly být schopny čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v Evropské unii. O Maďarsku, Polsku a Estonsku napsala, že "jsou fungující tržní ekonomiky" a že "by měly být schopny splnit druhé kritérium v blízké době", pokud setrvají na dnešní cestě reforem. Českou republiku a Slovinsko "lze považovat za tržní ekonomiky", schopné splnit druhé hledisko "v blízké době za předpokladu, že dokončí a zavedou zbývající reformy". Ostatní kandidáti - Slovensko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko - se pohybují na nižších stupních plnění těchto kritérií.

Evropská komise ve středu také oznámila, že podle jejího názoru bude možné ukončit vstupní rozhovory s nejlépe připravenými kandidáty v roce 2002. Unie sama bude podle ní připravena na přijímání nových zemí od konce téhož roku. Závěr obsažený v dokumentu Strategie rozšíření, který ve středu exekutiva Evropské unie schválila a zveřejnila, není ničím novým, pouze shrnuje už učiněné závazky.

Hodnocení Evropské komise v České republice vyvolalo rozpaky, znepokojení i odpor

Hodnocení příprav České republiky na vstup do Evropské unie, které ve středu zveřejnila Evropská komise, se u českých představitelů setkalo s rozpačitým až odmítavým přijetím, přestože bylo výrazně příznivější než loni. Pozornost na sebe totiž přitáhlo zejména zařazení republiky až do třetí skupiny kandidátských zemí podle stavu jejich ekonomické připravenosti na vstup do Unie.

Znepokojení nad tím vyjádřil prezident Václav Havel i předseda sněmovny a Občanské demokratické strany Václav Klaus. Ministerstvo zahraničí, které v minulosti zdůrazňovalo, že zpráva bude výrazně pozitivní, zařazení republiky na třetí místo odmítlo s tím, že vychází z nevhodně zvolených kritérií. Diplomaté se tomuto umístění snažili do poslední chvíle zabránit. Státní tajemník a náměstek ministra zahraničí Pavel Telička přitom zdůraznil, že hodnocení České republiky je celkově "velmi pozitivní" a že i v ekonomické oblasti komise republice přiznala dosažení "znatelného pokroku".

Proti přeceňování ekonomického zařazení Česka až do třetí kandidátské skupiny vystoupil i šéf zastoupení Evropské komise v Praze Ramiro Cibrian. Velvyslanec novinářům řekl, že mezi druhou a třetí skupinou nejsou žádné "zásadní rozdíly". Zároveň podtrhl, že není možné zaměňovat hospodářská kritéria s obecnější a širší připraveností na vstup do Unie. Komise letos hodnotí celkovou připravenost České republiky na vstup do Unie výrazně lépe než v minulých letech.

Předseda senátního zahraničního výboru, bývalý velvyslanec ve Spojených státech Michael Žantovský označil zařazení Česka do určité míry za prohru současné české diplomacie.

Poslanci mají na závěry komise velmi rozporné názory. Polemiku vyvolalo tvrzení komise, že novela zákona o České národní bance je v rozporu se Smlouvou o EU. Strany opoziční smlouvy, tedy ČSSD a ODS, s tím na rozdíl od ostatních nesouhlasí. Předseda sněmovního rozpočtového výboru Vlastimil Tlustý (ODS) řekl, že zpráva, zejména co se ekonomiky týče, je neobjektivní a nekorektní. Předseda Unie svobody Karel Kühnl prohlásil, že Česká republika není "třetiřadou" zemí.

Premiér Miloš Zeman ve středu dokumenty Evropské komise odmítl komentovat s tím, že ale nechce přeceňovat informace ze Strategie procesu rozšiřování, podle nichž je Česko z hlediska plnění ekonomických kritérií spolu se Slovinskem až na třetí pozici za Maltou, Kyprem, Maďarskem, Polskem a Estonskem.

Listopadovou schůzku Miloše Zemana s Wolfgangem Schüsselem česká strana kvůli blokádám zrušila

Listopadová vídeňská schůzka premiéra Miloše Zemana s rakouským spolkovým kancléřem Wolfgangem Schüsselem, na které se oba politici dohodli minulé úterý v Židlochovicích, se kvůli hraničním blokádám konat nebude. Rozhodla o tom česká strana. ČTK to ve středu odpoledne řekl mluvčí ministerstva zahraniční Aleš Pospíšil. Premiér Zeman už dříve svolil k rozhovoru o jaderné elektrárně Temelín, ovšem podmiňoval jej tím, že blokády českých hranic skončí do pondělního večera. Rakouští odpůrci jaderné energetiky a temelínské elektrárny se však rozhodli do čtvrtečního večera blokovat tři hraniční přechody mezi Horními Rakousy a jižními Čechami. Nadále tím usilují o zastavení reaktoru, o půlroční "pauzu na rozmyšlenou" a o zkoušku vlivu elektrárny na životní prostředí.

Premiér Miloš Zeman ve středu během zasedání vlády potvrdil, že pokračujícími blokádami česko-rakouských hraničních přechodů je znemožněn listopadový termín vídeňského jednání s rakouským spolkovým kancléřem Wolfgangem Schüsselem o jaderné elektrárně Temelín. Zeman současně nevyloučil, že se schůzka uskuteční později. Jednání s rakouskou stranou podle něj budou pokračovat, ne však na úrovni ministerských předsedů. O novém termínu jeho setkání se Schüsselem se podle něj bude jednat "obvyklými diplomatickými kanály". Zeman věří, že se jeho schůzka se Schüsselem uskuteční, protože by považoval za "nenormální, kdyby se takové schůzky neuskutečňovaly". Za bezpředmětné však považuje jednání v atmosféře blokád nebo hrozby blokádami.

Rakouští odpůrci Temelína rozhodnutí českého premiéra Miloše Zemana o zrušení očekávané schůzky se svým rakouským protějškem Wolfgangem Schüsselem litují. Podle Josefa Pühringera z hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí ale demonstranti navzdory tomuto odřeknutí ukončí blokády tří česko-rakouských přechodů ve čtvrtek ve 20:00 SEČ, jak to už dříve přislíbili.

Informace ze středečního jednání české vlády

Vláda rozhodla, že příští rok bude v mírových misích na Balkáně působit maximálně 800 českých vojáků. V mírové misi SFOR v Bosně a Hercegovině to bude až 600 vojáků, v jihosrbské provincii Kosovo by mělo podle rozhodnutí ministrů působit do 200 vojáků. Vláda vzala rovněž na vědomí informaci o působení českých jednotek v těchto mezinárodních mírových misích v první polovině letošního roku a postoupila ji Poslanecké sněmovně. Prodloužení české účasti v SFOR a KFOR musí totiž ještě schválit parlament.

Vláda dále schválila zahájení likvidace dolu Rožná v lokalitě Dolní Rožínka nejpozději od 1. ledna 2004. Posunula tak původní termín o dva roky. Těžba na dole měla totiž skončit už k 1. lednu 2002. Podle mluvčího vlády Libora Roučka je podstatou návrhu úplné dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná. Česká republika se loni zavázala, že těžba uranu bude ukončena do konce roku 2001 a prodloužena nebude ani vyhláška zakazující dovoz paliva pro tuzemské jaderné elektrárny. Rozhodnutím o dotěžení uranu vláda sleduje snížení objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu na likvidaci tohoto ložiska v období let 2001 až 2003 a zároveň chce umožnit dostatečný časový posun ve snižování počtu zaměstnanců a v této souvislosti pro vytvoření nových pracovních míst.

Kabinet rovněž schválil první projekty obnovy Jugoslávské svazové republiky (JSR) a Balkánu. "Jde o komodity, které budou s humanitárním příspěvkem českého státu vyvezeny především do JSR," řekl na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr s tím, že ČR je jednou z prvních zemí, která k tomuto kroku přistoupila a docílí tím kladných referencí pro další hospodářské aktivity v tomto důležitém teritoriu.

Ministři schválili i Sektorový operační program Průmysl na léta 2001 až 2006, který je zaměřen na osvojení přípravy pro využívání strukturálních fondů, které po vstupu Česka do EU mohou významně přispět k rozvoji celé ekonomiky. Podle ministra Grégra jsou jednotlivá opatření zaměřena na podporu českého průmyslu a růstu konkurenční schopnosti s multiplikačními účinky na ostatní odvětví ekonomiky. Využity byly zkušenosti zejména Německa, Rakouska a Irska.

Vláda také schválila Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001, který kabinetu předložil ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Celková suma peněz podle dokumentu má v příštím roce dosáhnout zhruba jedné miliardy korun proti 700 miliónům korun schváleným na letošní rok.

Schválen byl i návrh zákona o knihovnách a informačních službách. Ten má především umožnit návštěvníkům knihoven přístup k Internetu. Nová právní úprava nahrazuje dosavadní knihovnický zákon z roku 1959. Zákon nově vymezuje práva a povinnosti veřejných knihoven, jejichž úkolem je zabezpečovat veřejné knihovnické a informační služby včetně evidence, revize a ochrany veřejných knihovních fondů.

O dva roky kabinet sociální demokracie odložil Fakultní nemocnici Motol a Všeobecné fakultní nemocnici splácení vládního úvěru přesahujícího 1,5 miliardy korun, který obě nemocnice dostaly na vyrovnání dluhů svým dodavatelům v roce 1997.

V Paříží byla ustavena Asociace evropských senátů

Za účasti místopředsedy českého Senátu Ivana Havlíčka byla ve středu v Paříži ustavena Asociace evropských senátů, na níž se podílí 15 zemí s dvoukomorovým parlamentem. Účastníci schůzky zdůraznili, že tato spolupráce je užitečná rovněž při prohlubování evropského integračního procesu pro členy i kandidáty Evropské unie, řekl ČTK Havlíček o setkání, jehož se zúčastnili předsedové a místopředsedové senátů mimo jiné z Německa, Rakouska, Británie, Polska, Švýcarska, Rumunska či Chorvatska. Byla zde rovněž vyslovena podpora kandidátským zemím a zazněla myšlenka vytvořit evropský senát jako druhou komoru Evropského parlamentu, dodal český senátor.

Odbory z východní Evropy odmítají regulaci pohybu pracovníků

Odborové organizace ze zemí kandidujících na členství v Evropské unii odmítají zavedení přechodných opatření k regulaci pohybu pracovních sil po rozšíření evropské patnáctky. Prohlásili to ve středu předáci odborů z České republiky, Polska, Maďarska, Slovinska a Slovenska ve Vídni po setkání se šéfem Rakouského odborového svazu (ÖGB) Fritzem Verzetnitschem. Neztotožňujeme se se stanoviskem rakouských odborů v otázce zavedení přechodných opatření, řekl místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Zdeněk Málek. Evropská unie by se podle něj měla spíše orientovat na potírání práce "načerno". "Takto se zavede opatření, které postihne 100 miliónů lidí ve střední a východní Evropě," upozornil Málek. ÖGB totiž požaduje zavedení přechodných pravidel ohledně pohybu pracovních sil, dokud průměrná mzda v kandidátských zemích nedosáhne 80 procent úrovně Rakouska a dokud uchazeči o vstup do Unie nepřizpůsobí pracovněprávní otázky standardům EU.

Rozpočtový výbor podpořil vydání povodňových dluhopisů

Sněmovní rozpočtový výbor ve středu podpořil vydání povodňových dluhopisů ve výši téměř 1 a půl miliardy korun. Vzhledem k malému finančnímu objemu nedoporučuje ministerstvo financí samostatnou emisi, ale zvýšit některou z plánovaných emisí státních dluhopisů; buď státních pokladničních poukázek, nebo zaknihovaných střednědobých státních dluhopisů. Stanovený rozsah škod byl vyčíslen podle kritérií ministerstva financí. To rozhodlo, že peníze získané z dluhopisů bude možné poskytnout na odstranění škod pouze subjektům, které spravují nepojištěný nemovitý státní majetek a nepojištěný nemovitý majetek obcí, na němž vznikla škoda přesahující deset miliónů korun.

Říjnová míra nezaměstnanosti České republiky klesla na 8 a půl procenta

Míra registrované nezaměstnanosti se k 31. říjnu snížila na 8,5 procenta, když v září činila 8,8 procenta. Úřady práce v České republice ke konci října evidovaly celkem 445.174 uchazečů, což je o 13.098 osob méně než v září letošního roku, a o 18.890 osob méně než ve stejném měsíci loňského roku. V průběhu října bylo na úřadech práce nově evidováno 54.144 uchazečů o práci, což je o 11.775 osob méně než v předchozím měsíci a o 1532 méně než v říjnu loňského roku. ČTK o tom ve středu informovalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Míra inflace v říjnu vzrostla meziročně na 4,4 procenta

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen činila v říjnu letošního roku proti stejnému měsíci loni 4,4 procenta, v září to bylo 4,1 procenta. Celková hladina spotřebitelských cen tak v říjnu 2000 vzrostla proti předchozímu měsíci o 0,3 procenta, přičemž růst rozhodujícím způsobem ovlivnil pohyb tržních cen, a to v převážné míře u potravin, nápojů a tabáku. Jak vyplývá z údajů, které ve středu ČTK sdělil mluvčí Českého statistického úřadu Ladislav Pištora, míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních dvanáct měsíců proti průměru předchozích dvanácti měsíců činila v říjnu 3,6 procenta.

Vyšetřovatel ÚDV zastavil stíhání Lubomíra Štrougala kvůli Lidovým milicím

Bývalý československý předseda vlády Lubomír Štrougal nebude stíhán v kauze nedovoleného ozbrojování Lidových milicí. Vyšetřovatel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) jeho trestní stíhání zastavil. ČTK to ve středu řekl mluvčí ÚDV Jan Srb. Vedení Úřadu podle něj s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Proto se obrátilo na Vrchní státní zastupitelství v Praze, aby rozhodnutí zrušilo a nařídilo případ přidělit jinému vyšetřovateli. To může podle zákona učinit jen státní zastupitelství. Podle mluvčího ÚDV vyšetřovatel Štrougalova případu dospěl k závěru, že se bývalý předseda vlády žádného trestného činu nedopustil, protože Lidové milice byly ve své době zákonem povolenou organizací.

Kvůli Lidovým milicím bylo původně stíháno sedm vysokých komunistických funkcionářů: Miloš Jakeš, Lubomír Štrougal, Josef Korčák, Jozef Lenárt, Karel Hoffmann, Milán Václavík a Miroslav Novák. Nyní se už stíhání netýká žádného z nich. U Jakeše, Hoffmanna a Lenárta bylo v lednu 1995 zastaveno z důvodu promlčení, Václavík byl omilostněn a Korčák zemřel. Stíhání někdejšího náčelníka hlavního štábu Lidových milicí Miroslava Nováka bylo nyní zastaveno společně se Štrougalovým. Štrougal ale nadále čelí obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele, kterého se údajně dopustil v březnu 1965, kdy byl ministrem vnitra.

IVVM: Valná většina Čechů si nepřeje návrat komunistického režimu

Bezmála tři čtvrtiny Čechů, konkrétně 70 procent, si nepřejí návrat komunistického režimu. Uvítala by jej necelá pětina dotázaných, 11 procent oslovených se nedokázalo vyjádřit. Vyplývá to z říjnového průzkumu, který vypracoval Institut pro výzkum veřejného mínění (IVVM) v souvislosti s blížícím se 11. výročím pádu komunismu v bývalém Československu.

Nuncius Giovanni Coppa převzal čestné občanství Karlových Varů

Čestné občanství města Karlovy Vary převzal ve středu na tamní radnici velvyslanec Vatikánu v České republice, apoštolský nuncius Giovanni Coppa u příležitosti svých čtvrtečních 75. narozenin. Karlovarský primátor Josef Pavel řekl, že město ocenilo Coppův zájem o největší západočeské lázně, kde vždy v květnu od roku 1995 světí léčebné prameny, aby zahájil lázeňskou sezónu.

V Salcburku se přátelé rozloučili s herečkou Lídou Baarovou

Krematorium městského hřbitova v Salcburku a dvě desítky smutečních hostů byly ve středu odpoledne svědky církevního obřadu posledního rozloučení s filmovou hvězdou třicátých a čtyřicátých let Lídou Baarovou. V tomto rakouském městě žila v poslední době opuštěná a zbavená svéprávnosti. Její dříve tak rušný život, poznamenaný blízkým vztahem s nacistickým ministrem propagandy Josefem Goebbelsem, se uzavřel 27. října ve věku 86 let.

Baarová, vlastní jménem Ludmila Babková, stála poprvé před filmovou kamerou jako sedmnáctiletá. O tři roky později měla za sebou už téměř dvě desítky rolí. V polovině třicátých let natáčela především v Německu. Kvůli vztahu z Goebbelsem byla po válce v Praze uvězněna a obviněna z kolaborace, což se však neprokázalo. V roce 1948 emigrovala.

A ještě informace o čtvrtečním počasí v České republice:

Většinou oblačno, ojediněle přeháňky, na hřebenech hor sněhové. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 stupňů, na horách kolem 4 stupňů Celsia.