Zprávy čtvrtek, 11. května 2000

Při sledování zpravodajské relace českého vysílání Radia Praha vás vítá Renata Prátová. Nejprve krátce k některým tématům...

A nyní podrobněji:

Německo podpořilo Českou republiku na cestě do Evropské unie

Nejvyšší němečtí činitelé - prezident Johannes Rau, kancléř Gerhard Schröder a předseda parlamentu Wolfgang Thierse - ve středu v Berlíně vyjádřili prezidentu Václavu Havlovi důraznou podporu na cestě České republiky do Evropské unie. Kancléř Schröder zároveň ujistil, že Německo nebude vstup Prahy podmiňovat řešením historických problémů mezi oběma státy. Po oficiálním uvítání Václava Havla v berlínském prezidentském sídle - zámku Bellevue - a společném jednání Johannes Rau uvedl, že Německo podporuje co nejrychlejší vstup České republiky do Evropské unie, nevytyčuje však pro tento vstup žádný pevný časový termín. Také kancléř Schröder nezmínil rok, kdy budou noví členové EU přijati, ale zdůraznil, že Německo pracuje na tom, aby Unie byla do konce roku 2002 vnitřně připravena začít přijímat nové členy. "Bilaterální vztahy jsou vynikající," hodnotil kancléř Schröder nynější česko-německé styky. Jakékoli příležitostné diskuse o podmiňování českého vstupu do unie splněním požadavků sudetských Němců považuje německá vláda za "chybné" a podobných rad nebude dbát. Za hlavní podmínky kancléř označil, zda kandidátské státy do společenství chtějí vstoupit a zda se na to připraví.

Oficiální část Havlovy státní návštěvy prezidenti zahájili vzájemným předáním nejvyšších vyznamenání České republiky a Německa - Řádu Bílého lva a Spolkového kříže za zásluhy. Václav Havel s chotí Dagmar byli předtím v zahradě zámku přivítáni slavnostním ceremoniálem s vojenskými poctami. Rau zdůraznil, že Havel je vyznamenáván za mimořádné zásluhy o usmíření mezi Čechy a Němci a o rozvíjení přátelských vztahů obou národů zaměřených na budoucnost. Havel předal Rauovi české vyznamenání jako "ocenění obzvlášť vynikajících zásluh ve prospěch České republiky".

Český prezident poté jednal s kancléřem Schröderem, který zdůraznil, že se jejich rozhovory soustředily na téma rozšiřování Evropské unie a nikoli vzájemné minulosti. Téma tzv. Benešových dekretů o vysídlení a vyvlastnění sudetských Němců v poválečném Československu se podle Schrödera neprobíralo. Důvodem je i to, že kancléř za loňské návštěvy českého premiéra Miloše Zemana v Bonnu uvedl, že Německo nebude vznášet majetková nároky vůči Česku, a Zeman prohlásil, že československé poválečné dekrety už jsou vyhaslé.

Prezident Havel ve středu také položil věnec k německému ústřednímu památníků obětí válek a násilí u Nové strážnice v centru Berlína. V budově rekonstruovaného Reichstagu, kde sídlí německý Spolkový sněm, se setkal s jeho předsedou Wolfgangem Thiersem.

Vláda schválila dokument České republiky a Evropské komise hodnotící politiku zaměstnanosti

Ministři na středečním zasedání schválili společný dokument české vlády a Evropské komise, který hodnotí politiku zaměstnanosti v České republice. Podle mluvčího kabinetu Libora Roučka dokument obsahuje přehled o hospodářské situaci v zemi. Vývoj na trhu práce je charakterizován strukturálními změnami, institucionálním rámcem a vytyčením hlavních úkolů pracovního trhu. V textu se rovněž zdůrazňuje příprava na povolání a odborné vzdělávání, legislativní rámec, reforma veřejných služeb zaměstnanosti a předpoklady k využití Evropského sociálního fondu. Hodnotící dokument podepíší ve čtvrtek vicepremiér a ministr práce a sociálních Věcí Vladimír Špidla a evropská komisařka pro zaměstnanost a sociální věci Anna Diamantopulusová.

Premiér Miloš Zeman informoval vyjednavače Evropské unie o reformách a stavu České republiky

Premiér Miloš Zeman ve středu informoval hlavního vyjednavače Evropské unie pro rozšíření Eneko Landabura o příznivě se vyvíjející ekonomické situaci České republiky, klesající inflaci a nezaměstnanosti, i o reformě veřejné správy a soudního systému. ČTK to oznámila Pavlína Rumplová z tiskového oddělení vlády, která se jednání zúčastnila. Landaburu byl podle ní překvapen dosaženými výsledky, o kterých Zeman hovořil. K nezbytné reformě státní správy, s níž souvisí i přijetí zákona o státní službě, a reformě soudního systému připojil ještě nutnost potírání korupce. Evropská komise chce ještě do konce francouzského předsednictví Unii vyhodnotit připravenost kandidátských zemí, dodal Landaburu. Česká republika podle něj však ještě nemá zdaleka vyhráno, přestože čeští vyjednavači ani úředníci Evropské unie už měsíce nehlásí žádné potíže.

Při středečním setkání se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Pavlem Teličkou Landaburu připomněl, že evropská legislativa se nesmí jenom přejímat, důležité je ji zavést do každodenního života. V duchu předchozích prohlášení hlavního vyjednavače Evropské komise pro Českou republiku Michaela Leigha a vedoucího delegace Evropské komise v Praze Ramira Cibriana současně konstatoval, že ve vyjednávání s Prahou nejsou problémy a že se dají očekávat dobré výsledky společné práce.

Evropská komise schválila informační strategii ve prospěch rozšíření Evropské unie

Evropská komise ve středu schválila koncepci informování veřejnosti v členských i kandidátských zemích, co to je východní rozšíření Evropské unie a jaký bude jeho přínos. Reagovala tak na nepříznivé průzkumy veřejného mínění i na opakovaně vyjadřované obavy, aby celý ambiciózní projekt neztroskotal na odporu, lhostejnosti či nepochopení obyvatelstva. Na kampaň bude pro následujících šest let vyčleněno 150 miliónů eur.

Sofres-Factum: Pro vstup do EU by hlasovalo 58 procent českých občanů

V případném referendu by pro vstup České republiky do Evropské unie hlasovalo 58 procent občanů, což je podle průzkumu agentury Sofres-Factum o šest procent více než před sedmi měsíci. Od loňského října rovněž o jednu čtvrtinu na 53 procent vzrostl počet pozitivních hodnocení vzájemných vztahů České republiky s Evropskou unií.

Maďaři hodnotí činnost institucí lépe než Češi, Poláci a Litevci

Obyvatelé Maďarska hodnotí činnost vlády, parlamentu a obecních zastupitelstev ve prospěch většiny lépe než občané České republiky, Polska a Litvy. Ve všech zemích je pak nejlépe vnímána práce obecních zastupitelstev, v Maďarsku a ČR se dokonce více než polovina lidí domnívá, že reflektují zájmy většiny obyvatel. Vyplynulo to z mezinárodního dubnového šetření, jehož výsledky ČTK poskytl Institut pro výzkum veřejného mínění (IVVM). O tom, že vláda bere ohled na zájmy většiny obyvatel, je přesvědčeno 30 procent Maďarů, souhlasí s tím 27 procent Čechů, 17 procent Poláků a deset procent Litevců. Osmdesát procent Litevců, 76 procent Poláků a 66 procent Čechů i stejný počet Maďarů soudí, že zohledňuje jen zájmy menšiny.

Rakousko chce omezení pohybu pracovních sil

Rakousko ve středu oficiálně sdělilo, že nesouhlasí s plnou liberalizací pohybu pracovních sil z nových členských zemí včetně České republiky po jejich vstupu do Evropské unie a bude požadovat nějaké přechodné omezení. Podepřelo své stanovisko výpočtem, podle něhož by v prvních pěti letech po vstupu počet cizinců překračujících hranice do Rakouska za prací mohl dosáhnout 110.000, ba později 200.000. České ministerstvo zahraničí prohlásilo, že rakouský postoj ho nepřekvapuje. Podle mluvčího ministerstva Aleše Pospíšila je nejdůležitější shoda na takovém počtu a délce přechodných období, které nenaruší proces rozšíření a které z nově přijatých zemí neučiní země druhé kategorie. "Samotný základní princip Evropské unie spočívá na rovnosti všech členských států," podotkl Pospíšil.

Senát přijal smlouvu o federálním majetku, projednal i jiné normy

Senát ve středu přijal smlouvu o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské federativní republiky. Dohodu o vypořádání federálního majetku loni podepsali po sedmiletých přerušovaných rozhovorech premiéři obou zemí, čímž ukončili majetkové spory mezi Českou republikou a Slovenskem.

Senátoři také přijali nový zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Genetická norma v české legislativě doposud chyběla. Zákon stanoví pravidla pro zacházení s geneticky upravenými produkty a má zabezpečit ochranu životního prostředí a zdraví lidí i zvířat.

Senát schválil i novelu, která má zajistit tvrdší postup proti prodejcům padělků. Přijatá novela zákona o České obchodní inspekci má zpřísnit nynější nedostatečný postih za prodej padělaného zboží a ochránit před padělky zákazníky.

Naopak vládní normu rušící krajské obchodní soudy v Praze, Brně a Ostravě vrátili senátoři s úpravami Poslanecké sněmovně. Úprava chce zabránit tomu, aby vzniklo více krajských soudů, než jak předpokládá vláda.

Senát dále schválil novelu zákona o civilním letectví a mimo jiné ratifikoval mezinárodní úmluvu o potlačování teroristických bombových útoků a Evropskou úmluvu o osvojení dětí. Senátoři souhlasili také s Evropskou úmluvou o kontrole nabývání a držení střelných zbraní a s prohlášením České republiky k mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace.

Žádné usnesení Senát nepřijal k zákonu, který má vládě umožnit vydání dluhopisů za 35,2 miliardy korun. Zákon bude po uplynutí zákonné lhůty 30 dnů považován za Senátem schválený.

Další informace ze středečního jednání české vlády

Česká průzkumná rota, která plní své úkoly v rámci mise KFOR v jihosrbské provincii Kosovo, i prapor působící v jednotkách SFOR v Bosně, zůstanou na místě nejméně do konce letošního roku. Ministr obrany Vladimír Vetchý po jednání vlády upřesnil, že kabinet o dalším osudu českých vojáků působící v těchto misích rozhodne do konce října. Armáda původně navrhovala stáhnout přibližně 200 českých vojáků z Kosova už v červenci, a to hlavně kvůli vysokým finančním nákladům, a soustředit se na práci v misi SFOR v Bosně a Hercegovině, kde působí přes 500 českých vojáků. Pokud se vláda na podzim rozhodne prodloužit pobyt českých vojáků v Kosovu či Bosně, bude muset o souhlas požádat Poslaneckou sněmovnu.

Do konce září dostane česká vláda od ministrů obrany, financí, zahraničí a průmyslu a obchodu návrh podmínek pro výběrové řízení na nákup nejvýše 36 nadzvukových stíhacích letounů pro českou armádu. Ministři musí zároveň navrhnout z jakých zdrojů by byl nákup letadel financován.

Účastníci zářijového zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze budou mít k dispozici 230 limuzín Audi, 30 mikrobusů Volkswagen a třicet octavií. Vozidla zapůjčí Škoda Auto, která vyhrála poptávkové řízení. Vláda schválila možnost odkoupit tato vozidla později se slevou pro vlastní vozový park. Zatím ale není jisté, kolik automobilů a za jakou cenu ministerstva koupí.

Česká republika odmítne pozastavit členství Ruska v Radě Evropy

Česká delegace bude hlasovat proti tomu, aby bylo Rusku kvůli opakovanému porušování lidských práv v Čečensku pozastaveno členství v Radě Evropy. Oficiální stanovisko České republiky, které ČTK tlumočil mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil, bude ve čtvrtek předneseno v sídle Rady Evropy ve Štrasburku. Definitivní rozhodnutí české diplomacie přichází jen tři dny poté, co místopředseda vlády Pavel Rychetský prohlásil, že Praha bude zřejmě hlasovat pro pozastavení členství Ruska v této evropské instituci. Rozhodnutí je také v rozporu s přáním prezidenta Václava Havla a doporučením Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Rakousko odškodní nuceně nasazené Čechy stejně jako ostatní České občany, kteří byli za druhé světové války nuceně nasazeni na území nynější alpské republiky, odškodní Rakousko stejným způsobem jako občany Polska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Znamená to, že všichni Češi budou odškodněni přímo z nadace, do níž vloží prostředky Rakousko, řekl ČTK velvyslanec České republiky ve Vídni Jiří Gruša. Až dosud se pokládalo za možné, že by právě Češi na rozdíl od občanů ostatních středoevropských a východoevropských zemí museli žádat o odškodnění přímo Rakousko, které by o jejich nároku rozhodovalo. Gruša v úterý dojednal návrh dvoustranné smlouvy s rakouskou vládní zmocněnkyní Mariou Schaumayerovou a ve středu toto ujednání dostalo písemnou podobu; podle něho nejsou ještě některé podrobnosti úplně hotové, bude se o nich ještě rokovat.

ODS a ČSSD si vyměnily kompromisní verze zákona o fondu bydlení

Občanská demokratická strana a Česká strana sociálně demokratická si ve středu vyměnily kompromisní stanoviska k vládnímu návrhu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, jehož podoba se v dubnu stala příčinou sporu mezi oběma stranami. V příštích dnech si stanoviska prostudují a příští úterý o nich budou znovu jednat na úrovni vedení poslaneckých klubů. ČTK to řekli šéf regionálního výboru sněmovny Miroslav Beneš (ODS) a sociálnědemokratický poslanec Jan Bláha.

Aktivisté sbírali v centru Prahy podpisy za referendum o Temelínu

Petici za všelidové hlasování o spuštění jaderné elektrárny Temelín nabízeli ve středu k podpisu občanům v ulicích centra Prahy členové koalice občanských iniciativ Referendum 2000. Akce nazvané Referendum pro všechny se zúčastnilo přibližně 30 aktivistů, na jejich cestu ulicemi hlavního města dohlížel přibližně stejný počet policistů. "Za tři týdny jsme nasbírali 24.000 podpisů, účelem středečního pochodu centrem je přidat k nim další," řekl novinářům člen Hnutí Duha Jan Beránek a dodal, že rozhodně nejde o demonstraci. Podobné akce se ve středu konaly také v Ostravě, Plzni, Aši, Domažlicích a dalších městech Čech a Moravy. Ve sběru podpisů pod petici chtějí její autoři pokračovat do doby, než poslanci a senátoři jejich požadavek splní a přijmou zákon o referendu. Chtěli by však, aby se referendum o Temelínu uskutečnilo v termínu podzimních voleb do Senátu.

Zástupci rakouských zemských sněmů přijali prohlášení k Temelínu

Zástupci rakouských zemských sněmů v prohlášení žádají rakouskou spolkovou vládu, aby se na politické úrovni mezistátní i v rámci Evropské unie snažila dosáhnout zastavení stavby atomové elektrárny Temelín v jižních Čechách. Napsal o tom ve středu hornorakouský list Oberösterreichische Nachrichten s tím, že se na textu prohlášení shodli zástupci všech devíti rakouských zemských sněmů na úterní konferenci v Salcburku.

Japonská firma Daiho má zájem v Plzni investovat 400 miliónů korun

Japonská společnost Daiho projevila zájem vyrábět v Plzni plastové odlitky skříní k televizorům Panasonic. Japonci hodlají v industriální zóně Borská pole postavit výrobní závod za přibližně 400 miliónů korun, řekl ve středu ČTK náměstek plzeňského primátora Miroslav Kalous s tím, že nový podnik má zajistit zaměstnání až pro 300 lidí. "Firma Daiho předpokládá zahájit výstavbu podniku v co nejkratší době po získání pozemku," upřesnil náměstek. Zároveň podotkl, že prodejem tříhektarového pozemku pro nového investora se bude ve čtvrtek zabývat plzeňské zastupitelstvo. Vedle firmy Matsushita, která byla prvním investorem na Borských polích a od roku 1997 zde vyrábí televizory Panasonic, by společnost Daiho byla druhou japonskou firmou, která se v Plzni usadí.

BCPP podepsala memorandum o spolupráci s londýnskou burzou

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Burzou cenných papírů Praha (BCPP) a londýnskou burzou (LSE) ve středu podepsali generální tajemník BCPP Pavel Hollmann, předseda burzovní komory Petr Budinský a zástupce předsedy LSE Ian Salter. Memorandum má podpořit oboustrannou kotaci českých i britských společností na obou burzách. Na tiskové konferenci to řekla ředitelka vnějších vztahů BCPP Jana Marcová. Dohoda, která vstupuje od středy v platnost na pět let, dále umožní výměnu informací citlivých pro tvorbu cen, výměnu zkušeností a zaměstnanců, včetně stáží. Pražská burza očekává od tohoto kroku podporu projektu zvyšování informační otevřenosti společností a opatření pro dohled nad kapitálovým trhem.

Ředitel kladrubského hřebčína dostal dánské vyznamenání

Řediteli Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Norbertu Zálišovi byl jménem dánské královny Margrethe II. udělen dánský kříž Dannebrog. Podobné ocenění má v České republice pouze prezident Václav Havel. ČTK to ve středu oznámilo dánské velvyslanectví v Praze. Záliš vyznamenání převzal během slavnostního oběda, který na jeho počest uspořádal velvyslanec dánského království Ulrik Helweg-Larsen. Udělení vyznamenání je oceněním zásluh za rozvoj vzájemných česko-dánských vztahů a zvláště za rozšíření poznatků o Dánsku a dánské královské rodině v České republice.

Pražská 6. zabezpečovací brigáda získala bojovou zástavu

Bojovou zástavu a historické jméno "Pražského povstání" získala ve středu pražská 6. zabezpečovací brigáda. Prapor vojáci, kteří zabezpečují chod ministerstva obrany a generálního štábu, převzali za asistence zástupce náčelníka štábu Jiřího Martinka, ale i starosty Prahy 6 Pavla Béma. Právě tato městská část výrobu bojové zástavy financovala. Brigáda je sedmou jednotkou, které byla z rozkazu prezidenta Václava Havla od vzniku České republiky bojová zástava propůjčena.

Soud odsoudil piloty MiGů k 20 měsícům s dvouletou podmínkou

K trestu odnětí svobody v délce 20 měsíců s podmíněným odkladem na dva roky odsoudil ve středu samosoudce Okresního soudu v Českých Budějovicích dva vojenské piloty, kteří způsobili 8. června 1998 srážku stíhacích letounů MiG-21 nad Českými Budějovicemi. Uznal je tak vinnými trestným činem obecného ohrožení, kterého se dopustili nevědomou nedbalostí. Piloti Luboš Kubát a Miroslav Holak po přečtení rozsudku uvedli, že se proti němu odvolají. Státní zástupce vyčká na písemné vyhotovení rozsudku.

Fabia se před uvedením na polský trh umístila v anketě Auto roku

Značné popularitě se před svým uvedením na polský trh u tamních obyvatel těší nový vůz mladoboleslavské automobilky Škoda Fabia. Ve veřejném hlasování se automobil umístil na třetím místě ankety o polské Auto roku 2000. Premiéra nejmladšího z vozů české automobilky Škoda se na polském trhu uskuteční 25. května během poznaňského mezinárodního veletrhu. Ve stejný den přitom začne rovněž prodej tohoto modelu v zemi.

Novoborští skláři vyrábějí pro Expo 2000 sklo ve stylu art deco

Kolekci nápojového skla ve stylu art deco a broušené hranolové solitéry jako dárky pro "velmi důležité osoby" (VIP) z řad návštěvníků připravují pro světovou výstavu Expo 2000 v německém Hannoveru skláři firmy Astera v Novém Boru. ČTK to ve středu řekl generální komisař účasti České republiky na EXPO 2000 Václav Bartuška. Sklárna se tak zařadila mezi firmy, které budou v Hannoveru reprezentovat typicky české výrobky.

Žluté kvítky zdobily oblečení tisíců Pražanů

Žluté látkové květy měsíčku lékařského se ve středu staly součástí oblečení tisíců Pražanů. Dostali je lidé, kteří přispěli libovolnou částkou na budování Centra preventivní a následné onkologické léčby, které vzniká v nemocnici svaté Alžběty v Praze Na slupi. Letošní 4. Květinový den pořádala Liga proti rakovině, která se angažuje především v prevenci proti této zhoubné nemoci a pomáhá při následné léčbě. Dobrovolníci nabízeli květy nejen v Praze, ale i na dalších 260 místech České republiky. Celkem liga připravila 600.000 symbolických kvítků, z toho 216.000 bylo určeno pro hlavní město.

V jeskyních Moravského krasu uslyší turisté i krásnou hudbu

Více než 500 turistů bude mít v létě možnost zúčastnit se některého z hudebních vystoupení v jeskyních Moravského krasu. Koncerty jsou součástí letošního třetího ročníku hudebního festivalu Čarovné tóny Macochy. Hudební zážitek z nich dotvářejí také světelné efekty při vystoupení v podzemí, řekl ve středu ČTK jejich organizátor Josef Matoušek. "Koncerty v jeskyních Moravského krasu jsou středoevropskou raritou, která láká stále více turistů. Loni se jich zúčastnila dokonce i skupina Japonců," uvedl Matoušek. Dodal, že na letošek je naplánováno 15 koncertů, přičemž jedno vystoupení trvá od 30 do 60 minut. Každé je spojeno i s prohlídkou jeskyní. Sérii koncertů zahájí 9. června vystoupení houslisty Jaroslava Svěceného a klavíristy Petra Maláska u jezírka v Punkevních jeskyních.

Ze sportu:

Fotbalisté Slovanu Liberec zvítězili v letošním ročníku Poháru Českomoravského fotbalového svazu. Ve středečním finálovém duelu v Praze na Strahově zdolali druholigový Baník Ratíškovice 2:1. Liberec vyhrál domácí pohár poprvé v klubové historii, navíc účast v příštím ročníku Poháru UEFA bude pro Severočechy také premiérovou záležitostí.

A ještě informace o čtvrtečním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.