Zprávy čtvrtek, 13. ledna 2000

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Česká vláda je spokojena s plněním legislativních úkolů spojených s Evropskou unií

Vláda je spokojena s plněním legislativních úkolů, které mají přibližovat české zákonodárství Evropské unii. Jak ČTK řekl během středeční schůze kabinetu jeho mluvčí Libor Rouček, ministři vzali zprávu vicepremiéra Pavla Rychetského o plnění legislativních úkolů na vědomí. Vláda podle něj konstatovala, že "v naprosté většině jsou úkoly úspěšně plněny a všechny legislativní předlohy budou předloženy Poslanecké sněmovně tak, aby mohly být parlamentem do června schváleny".

Kabinet také přijal energetickou politiku, k jejímž hlavním cílům patří dokončení privatizace distribučních elektroenergetických a plynárenských společností a deregulace cen paliv a energií "sociálně průchodným způsobem". K návrhu se podle mluvčího Libora Roučka vyjadřovalo generální ředitelství pro energetiku Evropské komise, které konstatovalo, že je v souladu s obdobnými dokumenty zemí Evropské unie.

Vláda vzala na vědomí zprávu o finančních dopadech smlouvy mezi ČR a Slovenskem o společném postupu při dělení federálního majetku. Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr řekl, že je to "dohoda prospěšná pro ČR". Smlouvu podepsali premiéři obou zemí Mikuláš Dzurinda a Miloš Zeman 24. listopadu loňského roku v Bratislavě. Smlouva má být tečkou za mnohaletými spory o zbytek majetku, který se nepodařilo rozdělit při dělení federace. Text smlouvy však dosud nebyl zveřejněn.

Kabinet také vyčlenil ze všeobecné pokladní správy 14,6 miliónu korun k zajištění trvalého pobytu českých navrátilců z vybraných vzdálených nebo ohrožených zemí. Jde o repatriaci Čechů z Kazachstánu, Ruska, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ázerbájdžánu, Arménie a Gruzie, tj. ze zemí bývalého Sovětského svazu. Stát podle návrhu ministra vnitra Václava Grulicha zaplatí za navrátilce nájem a zajistí uzavření nájemních smluv. Obce, které nově příchozí přijmou, dostanou po doložení smlouvy o nájmu bytu rozpočtovou dotaci na rozvoj infrastruktury.

Ministři rozhodli o zrušení kontroverzního Fondu dětí a mládeže. Vláda přerušila projednávání novely zákona, jímž byl fond v roce 1993 zřízen. Vrátila ji ministru školství, mládeže a tělovýchovy Eduardu Zemanovi s tím, aby předložil návrh na jeho zrušení. Ministr Zeman v novele navrhoval fond zrušit k 1. lednu 2002. Fond spravuje od roku 1993 nemovitosti po bývalém Socialistickém svazu mládeže v celkové hodnotě 1,25 miliardy korun. Činnost fondu kritizovali opakovaně od jeho založení různé organizace i politici, včetně vládních. Napadali ho především kvůli ztrátovému hospodaření a nejasnostem v majetkových převodech a ve vyřizování restitucí.

Vládní komise sepsala majetek zabavený za války českým Židům

Celkem 2500 uměleckých předmětů ze státních sbírek pochází z majetku, který nacisté za druhé světové války zabavili české židovské komunitě. K tomuto závěru dospěla smíšená vládní komise pro odškodnění obětí holocaustu a její předseda, vicepremiér Pavel Rychetský, s ním seznámil vládu. Zobrazení předmětů hodlá komise zveřejnit, nejspíše na Internetu. "Kdyby se náhodou našli potomci, některé z těch rodin, ... naše vůle je předat majetek původním vlastníkům," prohlásil vicepremiér. Komise oslovila i 115 českých nestátních muzeí a galerií, aby také prověřily své sbírky. Komise pořídila i seznam nemovitostí, které před začátkem německé okupace Československa patřily židovským obcím, spolkům nebo nadacím. "Těchto nemovitostí bylo přibližně 1300. Z toho 122 nemovitostí je zcela nebo zčásti ve vlastnictví státu, 232 je ve vlastnictví obcí, 308 je ve vlastnictví soukromých fyzických nebo právnických osob a 431 je již vydáno Federaci židovských obcí nebo jednotlivým židovským obcím v České republice," uvedl Rychetský. Vlastníka se nepodařilo zjistit asi u 200 nemovitostí.

V ČR by měl vzniknout Úřad pro etnickou rovnost a integraci Romů

Ochraňovat práva Romů i dalších menšin a napomáhat jejich integraci do společnosti by měl zamýšlený Úřad pro etnickou rovnost a integraci Romů. Ročně by měl na aktivní podporu zaměstnanosti a bydlení potřebovat půl až jednu miliardu korun. Předpokládá to vládní Koncepce romské integrace, jejíž návrh ve sněmovně asi 150 romským i neromským zástupcům státní správy i nestátních organizací předložil k diskusi vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl. Úřad by měl nahradit činnost Rady pro národnosti a Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. Jeho vznik a působnost by měl upravit menšinový zákon, jehož věcný záměr má místopředseda vlády Pavel Rychetský vládě předložit v prvním čtvrtletí. Koncepci by měla vláda projednat ve druhé polovině ledna.

Práce českých vojáků u NATO je ohrožena pomalými prověrkami

Pomalý průběh bezpečnostních prověrek českých vojáků ohrožuje práci armádního zastoupení u Severoatlantické aliance i v mezinárodních misích. Náčelník generálního štábu Jiří Šedivý řekl, že asi v deseti případech museli být lidé pracující při NATO vyměněni, protože dosud neprošli prověrkami. Šedivý poznamenal, že se kvůli tomuto problému chce obrátit na nejvyšší státní představitele. V této souvislosti uvedl případy z velitelství mezinárodních misí KFOR i SFOR, kde je podle jeho informací situace kritická. Dříve byla podle něj armáda schopna místo těchto lidí poslat náhradu. "V současné době už takové rezervy nemáme. Nyní potřebujeme, aby ti lidé byli skutečně prověřováni, aby ty certifikáty měli," dodal. Na špatnou situaci českých vojáků zatím upozorňovali pouze jejich kolegové z ostatních zemí aliance.

Ministerstvo obrany vypracuje seznam osob, u nichž je potřeba kvůli jejich práci v orgánech NATO rychlé bezpečnostní prověření. ČTK to řekl ministr obrany Vladimír Vetchý. Národní bezpečnostní úřad by pak měl tyto osoby prověřit přednostně.

Situace v českých věznicích se nadále zklidňuje

Situace v nápravných zařízeních, jejichž vězňové se od pondělí přidávali ke vzpouře vinařické věznice na Kladensku, se nadále postupně uklidňuje. Podle informací ČTK klesá počet vězňů, kteří hladovkou protestují proti novému znění zákona o výkonu trestu, přeplněným věznicím a špatným sociálním podmínkám. Relativní klid je v ostravské věznici v Heřmanicích. Po zhlédnutí středečních večerních televizních zpráv sice někteří vězni bušili kovovými předměty do okenních mříží, ale vydrželi jen asi deset minut. Po třídenním jednání se vedení věznice zřejmě podařilo splnit všechny požadavky vězňů. Ve čtvrtek se někteří z nich vrátí do práce. Z 1100 vězňů drží hladovku kolem 700 odsouzených. Obdobná situace je ve valdické věznici. "Měli jsme zde drobné incidenty. Někteří vězni se dožadovali rozhovoru a pokřikovali z oken, teď už je klid," řekl zástupce ředitele Pavel Kuřátko. Ve čtvrtek čeká vedení věznice schůzka s mluvčími vězňů.

Problémy vězeňství způsobuje také častá vazba obviněných

Předsedkyně Nejvyššího soudu Eliška Wagnerová je přesvědčena, že jednou z příčin současných problémů českého vězeňství je časté braní obviněných do vazby. Wagnerová to řekla ČTK v souvislosti s protesty vězňů, kteří si stěžují na zákon o výkonu trestu a přeplněnost věznic. "Návrhy na vazby by měly být uvážlivější," míní Wagnerová. O vazbě sice rozhoduje soudce, avšak na návrh státního zástupce, který má podle Wagnerové v počátku vyšetřování více bezprostředních informací. Nechce spekulovat o tom, do jaké míry je braní podezřelých do vazby projevem jisté pohodlnosti vyšetřovatelů. Upozornila však na to, že veřejnost již člověka, který je zatím jen ve vazbě a neodsouzený, často vnímá jako vinného. Připustila, že délka přípravného řízení je v ČR značná.

Z jednání Senátu

Senátoři se ve středu rozhodli nezabývat se novelou zákona předloženou Poslaneckou sněmovnou, která upravuje několik zákonů v souvislosti s nedávno přijatým zákonem o ombudsmanovi. Horní komora tím novelu schválila. Právní úpravu musí ještě podepsat prezident Václav Havel. Ombudsman se podle novely například bude moci u Ústavního soudu účastnit jednání o návrzích na zrušení právních předpisů, což souvisí s jeho oprávněním navrhovat změny či zrušení předpisů.

Senát také podpořil novelu zákona o spotřebních daních, která mimo jiné povede k zavedení takzvané zelené nafty. To znamená, že zemědělci dostanou zpět 60 procent z z daně z použité nafty. Zavedení zelené nafty je po několika letech průlomem v této problematice. Pokud předlohu podepíše prezident, vznikne nárok na vrácení procentuální částky daně právnickým a fyzickým osobám, které se zabývají zemědělskou prvovýrobu, obnovou lesa a provozováním lesních školek.

Zahraniční výbor Senátu vyzývá vládu k bezpečnostním opatřením

Zahraniční výbor Senátu vyzývá vládu, aby bránila pronikání cizích zpravodajských služeb na území České republiky, posílila boj proti mezinárodnímu terorismu a organizovanému zločinu a uvedla českou vízovou politiku do souladu s principy Schengenské dohody a normami uplatňovanými v rámci Evropské unie. Výbor to uvádí ve svém středečním usnesení k bezpečnostní situaci České republiky. Vládu výbor vyzývá i k tomu, aby aplikovala moderní technologie zpravodajské ochrany, zesílila boj proti úniku informací a zajistila bezpečnost počítačových databází. Kabinetu dále doporučuje, aby vytvořil legislativní rámec pro zkvalitnění spolupráce mezi zpravodajskými službami a ostatními civilními bezpečnostními složkami.

ODS konkretizuje podmínky, za nichž bude tolerovat vládu ČSSD

Občanská demokratická strana stále pracuje na upřesnění podmínek, za nichž bude i nadále tolerovat menšinovou vládu sociálních demokratů. O šestibodovém seznamu požadavků, které chtějí občanští demokraté předat ČSSD, jednalo ve středu politické grémium ODS na svém mimořádném večerním zasedání. "Nechceme stanovovat nesplnitelné požadavky. Neprojednávali jsme žádné počty, žádná jména," řekl ČTK bezprostředně po jednání šéf senátorského klubu ODS Mirek Topolánek. Dodal, že požadavky ODS vyjadřují negativní vymezení, za nichž je strana Václava Klause ochotna tolerovat kabinet Miloše Zemana.

Místopředseda ODS Ivan Langer po skončení politického grémia na dotaz ČTK upřesnil, že některé návrhy ODS jsou "již téměř ve finální fázi" a po definitivním schválení na pravidelném pátečním jednání stranického grémia budou téhož dne odpoledne předány vyjednavačům ČSSD při druhém kole smírčího řízení obou stran.

Příští úterý předloží vláda poslancům již třetí verzi státního rozpočtu na letošní rok. Mnozí členové vedení ODS opakovaně hovoří o tom, že tento klíčový zákon podpoří poslanci ODS jen tehdy, přistoupí-li premiér Miloš Zeman k zásadní rekonstrukci vlády. Šéf ODS Václav Klaus nicméně uvedl, že jeho strana nehodlá přebírat zodpovědnost za případné personální změny ve vládě. Zeman tvrdí, že pro ČSSD je nepřekročitelnou hranicí programové prohlášení vlády. Změny v ministerských funkcích, a to ani jejich obsazení nezávislými odborníky, ale nevyloučil.

Signatáři výzvy chtějí, aby byla čtyřkoalice aktivnější

Strany čtyřkoalice, tedy lidovci, Unie svobody, Občanská demokratická aliance a Demokratická unie, by podle signatářů výzvy "Děkujeme, odejděte!" měly důrazněji plnit svou roli opoziční síly, srozumitelněji oslovovat občany a předkládat jim vlastní řešení problémů. Během středečního setkání iniciátorů výzvy a šéfů čtyřkoalice v budově Senátu to novinářům řekli Martin Mejstřík a Monika Pajerová. "Čtyřkoalice nedostatečně pokročila od kritiky opoziční smlouvy k nabízení konkrétních vizí a témat... Nebyla dostatečně aktivní v předkládání zákonů či novel, nedařilo se jí úplně oslovit občany tak, jak si představovala," uvedla Pajerová.

Peruánský ministr zahraničí přednášel v Praze o globalizaci

Nad dilematem globalizačního procesu se během středeční přednášky na Univerzitě Karlově v Praze zamyslel peruánský ministr zahraničí Fernando de Trazegnies, který je v České republice od pondělí na oficiální návštěvě. Přijetí na půdě nejstarší středoevropské univerzity bude peruánskému hostu navždy připomínat pamětní medaile Univerzity Karlovy, kterou převzal z rukou jejího rektora Karla Malého. "Být zde je pro mne obzvlášť příjemné i proto, že se cítím více univerzitním profesorem než ministrem zahraničí," uvedl de Trazegnies, který již více než 35 let vyučuje na Katolické Univerzitě v Peru filozofii práva, dějiny práva a další předměty.

Útlum zemědělství údajně ohrožuje potravinovou bezpečnost ČR

Útlum českého zemědělství již překročil únosné meze, takže je ohrožena potravinová bezpečnost České republiky a spolu s tím její vyjednávací suverenita vůči Evropské unii. Na středeční tiskové konferenci to řekl předseda Strany venkova a místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jan Veleba. Trvalý útlum zemědělství začal podle jeho slov rokem 1991, což bylo v určitých fázích vývoje správné, nicméně pokračuje dosud a nejsou žádné signály o zpomalení tohoto útlumu. Alarmující je podle něj i fakt, že kumulativním výsledkem českého zemědělství od roku 1991 do listopadu loňského roku je ztráta 48 miliard korun. Podle Veleby by měl být rozsah zemědělství takový, aby zajistil zhruba 95 procent tuzemské spotřeby potravin.

Starosta nepovolil komunistům protest pod okny prezidenta Havla

Využít ozdravného pobytu prezidenta Václava Havla v Karlově Studánce v Jeseníkách chce Komunistická strana Československa. Tamní radnici oznámila, že pod okny lázeňského domu, v němž prezident bydlí, hodlá v pátek uspořádat protestní demonstraci. Čáru přes rozpočet se jim ale rozhodl udělat starosta Luděk Jurajda: protestní akci nepovolil. "Prezident přijel na léčebný pobyt a chce si tady odpočinout. Proto když jsem zaslechl, že komunisté něco chystají, nechtěl jsem strčit hlavu do písku, ale hledal jsem zákonnou možnost, jak jejich demonstraci zakázat," řekl Jurajda ČTK. Šéf severomoravského krajského výboru Komunistické strany Československa Ludvík Zifčák však ČTK řekl, že strana nebude verdikt starosty respektovat a protest uskuteční.

Evropská unie udělila Ústí vyznamenání za kvalitu ovzduší

Vyznamenání za kvalitu ovzduší udělila Evropská unie severočeskému městu Ústí nad Labem. Mluvčí města Milan Knotek ČTK řekl, že Ústí nad Labem tak uspělo v celoevropské soutěži "Města o cenu za splnění požadavků Evropské unie roku 1999". Evropská unie tak ocenila podle Knotka politiku města v oblasti ochrany ovzduší po roce 1989. V uplynulých deseti letech bylo v Ústí nad Labem například odstraněno více než 95 procent lokálních topenišť, velké místní zdroje znečištění byly odsířeny a denitrifikovány, zastavila se těžba uhlí v sousedním chabařovickém lomu. Ústecká radnice investovala v 90. letech do životního prostředí kolem půl miliardy korun.

Ze sportu:

Čeští házenkáři porazili ve svém třetím utkání kvalifikace mistrovství světa v Chomutově Itálii vysoko 29:14. Svěřenci Vladimíra Habera si tak připsali druhou výhru a v tabulce druhé skupiny mají čtyři body. Odvetu s italským týmem sehrají čeští reprezentanti v sobotu 15. ledna v Terstu.

Vedoucí muž průběžného pořadí Světového poháru v běhu na lyžích Thomas Alsgaard z Norska vyhrál v Novém Městě na Moravě závod na 15 kilometrů klasickou technikou. Nejlepší z českých reprezentantů Lukáš Bauer byl na jedenáctém místě. V běhu žen na deset kilometrů klasickou technikou vyhrála Ruska Larisa Lazutinová. Nejlepší z českých závodnic byla třiadvacátá Zuzana Kocumová, třicátá dojela Kamila Rajdlová. Kateřina Neumannová se závodu kvůli nachlazení nezúčastnila.

Krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Polojasno až skoro jasno. Teploty -3 až +1 stupeň Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.