Zprávy čtvrtek, 18. ledna 2001

Vilém Faltýnek

Krize v České televizi pokračuje, otevřený konflikt mezi Valterovou a Paluskou polarizuje politickou scénu i veřejnost

Původní finanční ředitel České Televize Ladislav Paluska se ve středu s podporou stávkujících zaměstnanců ujal řízení televize. Tento krok narazil narazil na odpor Věry Valterové, kterou vedením ČT pověřil odstoupivší ředitel Jiří Hodač. Podle Valterové vznikla po úterním jednání se zástupci stávkujících na druhé straně zřejmě nespokojenost a nervozita kolem otázky dalšího řízení zpravodajství a funkce finančního ředitele. "Bylo zpochybněno mé legitimní právo, abych ... vykonávala svou práci tím, že mi bylo znemožněno pracovat na svém pracovišti," řekla Valterová. "Skupina lidí", z nichž část byli zřejmě členové stávkového výboru a část bývalí vedoucí pracovníci, které Hodač odvolal, podle Valterové vyzvala pracovníky sekretariátu k jeho opuštění a předání klíčů. Oznámili, že vedení ČT se ujímá Paluska, doplnila s tím, že "v prostorách se nadále zdržují hlídky stávkového výboru a někteří pracovníci zpravodajství ČT".

Krizový výbor stávkujících zaměstnanců později oznámil, že podá trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na Jindřicha Beznosku, kterého řízením finančního úseku ČT pověřil Hodač. Beznoska totiž dopoledne zveřejnil informaci, že takzvané "stávkové hlídky" obsadily ředitelství a Palusku dosadily na místo ředitele televize. S touto interpretací svého postupu krizový výbor nesouhlasí. "Rozšíření této zprávy, o jejíž nepravdivosti musel pan Beznoska podle našeho názoru vědět, došlo k narušení chodu ústavních orgánů, konkrétně Senátu, který právě projednával zákon o ČT," uvedl mluvčí krizového výboru Schmarcz s tím, že zmíněná informace "měla zřejmě vliv na rozhodování senátorů o tom, jak budou hlasovat".

Kolegium vedené Paluskou navrhlo vznik provozního výboru, který by řídil Českou televizi do jmenování prozatímního ředitele. Paluska vysvětlil převzetí provozními problémy televize. "Není mou ambicí obsazovat sekretariáty," uvedl. Vedení jako statutární zástupce přijal, aby zamezil pohybu nepovolaných lidí po Kavčích horách a chránil majetek České televize. Jmenovat prozatímního ředitele by měla Poslanecké sněmovně umožnit novela zákona o ČT, kterou ve středu Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy čtyřkoalice. Kolegium navrhlo, aby v provozním výboru byli zástupci vedení obou znesvářených stran a předsedala mu Valterová. Před tím ale musí podle vedoucích pracovníků ČT doložit, že má platné pověření zastupovat generálního ředitele ČT. Valterová se zasedání kolegia neúčastnila.

Akci krizového výboru, který převzal kontrolu nad prostorami televizního ředitelství, odsoudily obě strany opoziční smlouvy. Politické grémium ODS vidí za děním v ČT snahu zabránit auditu hospodaření tohoto veřejnoprávního média. Martin Schmarcz za Krizový výbor toto tvrzení důrazně odmítl. Miloš Zeman oznámil, že sociální demokracie nebude Palusku podporovat.

Poslední kroky stávkujících zaměstnanců České televize považuje ministr kultury Pavel Dostál za velmi nešťastné a ve svém důsledku za naprosto kontraproduktivní nejen pro Českou televizi, ale i pro českou společnost. Odhaduje, že to ve své podstatě zkomplikovalo veškerá jednání, která se v tuto chvíli vedla. Podle ministra to zkomplikovalo i situaci ve společnosti, protože ta se bude "obrovským způsobem polarizovat". Soudí, že část lidí bude "vzývat" toto revoluční řešení, zatímco pro jiné bude důkazem absence demokracie v České republice. "A už vůbec to není dobrá zpráva pro Evropskou unii," poznamenal Dostál. Po návratu z krátké návštěvy ČT pak s odkazem na takto získané informace senátorům řekl, že Ladislav Paluska převzal řízení ČT pouze dočasně "na několik hodin" do doby, než bude ustaven provozní výbor ČT v čele s Věrou Valterovou.

V případu zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě intervenují čeští poslanci, politikové, církev i prezident Havel

Chargé d'affaires českého velvyslanectví v Havaně Josef Maršíček ve středu jednal o zadržení poslance Ivana Pilipa a bývalého studentského vůdce Jana Bubeníka se zástupci kubánského ministerstva zahraničí. Jeho rozhovory však nepřinesly žádný pokrok ve vyjednávání o osudu obou mužů. Kubánská strana ani při této příležitosti podle českého ministerstva zahraniční nereagovala na české protestní nóty a označila je za nepřijatelné. Pilipa s Bubeníkem zadržely kubánské úřady kvůli tomu, že se na Kubě setkali s odpůrci komunistického režimu. Oba čeští občané byli obviněni, že se jako agenti USA věnovali udržování "podvratných styků". Zároveň úřady sdělily, že oba Češi budou postaveni před soud.

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Petra Buzková zaslala šéfovi kubánského parlamentu Alarcónu y de Quesadaovi dopis, v němž vyjádřila víru, že kubánský parlament podpoří žádost sněmovny o okamžité propuštění zadržovaných českých občanů na svobodu a jejich návrat do České republiky. Kubánský chargé d'affaires v ČR David Paulovich odmítl dopis převzít s odůvodněním, že k tomu zatím nemá z Havany pověření. Do kubánského parlamentu byl proto zaslán faxem. Čeští poslanci zvažují, že v případě, že by poslanec Pilip a Jan Bubeník byli na Kubě obviněni a postaveni před soud, vyšlou do Havany pětičlennou parlamentní delegaci tvořenou zástupci poslaneckých klubů.

Čeští poslanci zvažují, že v případě, že by poslanec Pilip a Jan Bubeník byli na Kubě obviněni a postaveni před soud, vyšlou do Havany pětičlennou parlamentní delegaci tvořenou zástupci poslaneckých klubů. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Petra Buzková zaslala šéfovi kubánského parlamentu Alarcónu y de Quesadaovi dopis, v němž žádala, aby kubánští poslanci podpořili žádost o okamžité propuštění vězňů. Podle církevních zdrojů také zvažuje svoji případnou intervenci osobně u papeže Jana Pavla II.

Katolická církev se obrátila na vatikánský státní sekretariát s prosbou o intervenci ve prospěch českých občanů Ivana Pilipa a Jana Bubeníka zadržovaných již šestý den na Kubě kvůli jejich kontaktům s kubánskými disidenty. Kubánci označili oba české občany za agenty USA a chtějí je postavit před soud. Podle církevních zdrojů se zvažuje, že se prezident Václav Havel obrátí s žádostí o zprostředkování v tomto česko-kubánském konfliktu osobně na papeže Jana Pavla II. Kardinál Miloslav Vlk zaslal s prosbou o pomoc dopis havanskému arcibiskupovi, jímž je kardinál Jaime Lucas Ortega y Alamino. Obou Čechů se Vlk zastal, obvinění označil za absurdní a pro Pilipa jako katolíka žádá možnost setkání s knězem. "Obvinění vznesená proti těmto osobám považuji za absurdní a fakt, že oběma zadrženým je znemožňován styk s českým zastupitelským úřadem, je zjevné a flagrantní porušení mezinárodního práva. Jsem přesvědčen, že takovéto kroky kubánských úřadů Vaší zemi v očích mezinárodní veřejnosti rozhodně neprospívají," napsal kardinál Vlk kubánskému chargé d'affaires Davidu Paulovichovi.

Vláda schválila návrh ekologické prověrky Temelína a navrhla zrušení zákona o opatřeních proti Jugoslávii

Vláda navrhla zrušení zákona o opatřeních proti Jugoslávské svazové republice. Ten ztratil smysl poté, co kabinet loni po pádu autoritativního režimu Slobodana Miloševiče zrušil veškeré sankce proti Jugoslávii. Pokud by v budoucnu Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rada Evropské unie přijaly mezinárodní sankce, bude možné využít zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, uvedl mluvčí Libor Rouček. Na základě tohoto "obecného sankčního zákona" bude moci vláda podle Roučka přijmout příslušná nařízení, která budou obsahovat konkrétní sankce. Zákon směřující výhradně proti Jugoslávii se již přežil, dodal mluvčí. Veškeré sankce proti Jugoslávii zrušil kabinet již loni 11. října. Na podzim tedy přestal platit zákaz poskytování ropy a ropných produktů JSR, zákaz letů mezi ČR a JSR, zákaz dispozic s kapitálem a zákaz investování ve vztahu k JSR. Sankce byly zavedeny v souvislosti s postupem Miloševičova režimu proti albánskému obyvatelstvu v jihosrbské provincii Kosovo.

Vláda také s připomínkami schválila návrh ekologické prověrky temelínské jaderné elektrárny, který jí předložil ministr životního prostředí Miloš Kužvart minulou středu. Vláda uložila Kužvartovi, aby vypracoval do 22. ledna ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničí Janem Kavanem a ministrem průmyslu a obchodu Miroslavem Grégrem jeho konečné znění. Pro Grégra ze schváleného materiálu vyplývá, že má do 22. ledna zabezpečit technicky a organizačně prověrky včetně sekretariátu komise. Podle dohody s Rakouskem má být ekologický dopad elektrárny posouzen do konce května.

V Temelíně byla dokončena část zkoušek

Pracovníci Jaderné elektrárny Temelín a dodavatelských firem ukončili v další část zkoušek v rámci energetického spouštění a odstavili reaktor prvního bloku. V průběhu následujících zhruba tří týdnů čeká primární i sekundární část bloku revize, při níž by měly být také odstraněny vibrace přívodního potrubí turbíny. Revize byla původně naplánována až po podetapě s výkonem reaktoru do 45 procent. Vzhledem k vibracím se však ČEZ rozhodl, že ji provede již po testech při výkonu do 30 procent.

Rakouští ekologové jsou nespokojeni s návrhem prověrek

Rakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín jsou "absolutně nespokojeni" s návrhem realizace ekologické prověrky této jihočeské elektrárny, který schválil kabinet premiéra Miloše Zemana. O tom, zda během páteční demonstrace současně zablokují provoz na hraničním přechodu ve Wullowitzu, protitemelínské iniciativy zatím nerozhodli. "Očekávali jsme zapojení rakouské veřejnosti do průběhu prověrky," řekl Josef Pühringer z Hornorakouské iniciativy proti atomovému nebezpečí.

Výsledky Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka, kterou počátkem ledna uspořádala poprvé po celé republice Česká katolická charita, vynesla prostřednictvím 5500 skupinek koledníků s kasičkami 22,5 miliónu korun. Další finanční dary organizátoři ještě očekávají jako výsledek rozdávání složenek do domácností. Sbírka by tak mohla podle odhadů vynést kolem 27 miliónů korun. "Peníze půjdou na pomoc seniorům, matkám s dětmi v tísni a sociálně slabým rodinám," uvedl mluvčí charity Jan Oulík.

A zprávy ze sportu:

Nejdražší český fotbalista Tomáš Rosický nastoupil za Borussii Dortmund k prvnímu zápasu na venkovním hřišti a podílel se na výhře německého mužstva nad Basilejí 4:1. Před zraky 4000 diváků na Vestfálském stadiónu odehrál bývalý sparťanský záložník 75 minut a podle reakcí stejně jako při nedávném německém halovém šampionátu naznačil, že Borussia investovala 25 miliónů marek správným způsobem. "Potřebuji vidět jak se osvědčí v opravdovém zápase," řekl před utkáním o Rosickém trenér Matthias Sammer. Už ve druhé minutě český hráč připravil šanci pro Bobice a po chvíli málem překonal slovenského reprezentanta Königa v brance švýcarského celku sám umístěnou střelou. Podle komentáře na internetové stránce Borussie Rosický potvrdil pověst, jež ho předcházela - prokázal herní inteligenci, výbornou techniku a především skvělý přehled.

Basketbalistky Gambrinusu Brno zvítězily v osmém kole Evropské ligy ve francouzském Bourges rozdílem čtyř bodů 70:66 po poločase 34:32. Výhrou, o které rozhodly zejména přesnější kombinací a lepším doskakováním pod oběma koši, si Brňanky upevnily druhé místo v tabulce skupiny H.

Druhé místo obsadil Karel Loprais s Tatrou v šestnácté etapě Rallye Paříž - Dakar mezi kamióny. Do cíle 214 kilometrů dlouhé speciální zkoušky dojel se ztrátou sedmnácti sekund na vítězného Itala Corrada Pattoniho. Lopraisův nejbližší pronásledovatel v průběžném pořadí, Japonec Jošimasa Sugiwara, dojel čtvrtý a na vedoucího českého závodníka ztrácí už téměř osm hodin. V závodě pokračují i motocyklisté Oldřich Bražina a Josef Macháček. Bražina, který musel ve středu měnit zadřený motor za nový, skončil sedmapadesátý. Macháček, jenž sahá po vítězství v kategorii čtyřkolek, dojel o jedno místo před ním. Bražina je celkově třicátý, Macháček čtyřiačtyřicátý.

Počasí:

Oblačno až zataženo, teplota se pohybuje od 0 do -4 C.