Zprávy čtvrtek, 18. února 1999

A nyní podrobně:

Informace z jednání vlády

Vláda ve středu přijala bezpečnostní strategii a zahraniční politiku státu. Návrh, který předložili premiér Miloš Zeman a ministr zahraničí Jan Kavan, vymezuje zájmy země, obecná bezpečnostní rizika a definuje dlouhodobé záměry a opatření. Kromě tradičních rizik vojenských zahrnuje i živelní katastrofy, průmyslové a ekologické havárie. Přijatá bezpečnostní koncepce je v souladu s naším směřování do evropského bezpečnostního systému.

Kabinet dále přijal vládní program boje proti korupci. Materiál se zabývá charakterem boje proti korupci, cíli tohoto boje a konkrétními opatřeními, která mají korupci zabránit. Schválený text se týká nejen korupce ve státních institucích, ale i v soukromé sféře především tam, kde její dopady mohou mít široký společenský dopad.

Opět blíže k českému občanství jsou po jednání vlády bývalí Čechoslováci, kteří pozbyli československé občanství mezi 25. únorem 1948 a 28. březnem 1990. Kabinet totiž schválil novelu zákona o nabývání a pozbývání státního občanství a návrh zákona o státním občanství některých bývalých státních občanů.

Návrhy zákonů o státním občanství nebudou mít podle vicepremiéra Pavla Rychetského vliv na majetkové restituce. Zákon o státním občanství některých bývalých státních občanů je podle jeho slov jakýmsi rehabilitačním zákonem. Jeho podstatou je umožnit všem bývalým občanům Československa, kteří občanství pozbyli od 25.února 1948 do 28.března 1990, získat občanství zpět pouhým prohlášením. Týká se to Čechoameričanů, kterým naturalizační dohoda USA s ČSR dvojí občanství zakazovala a znemožňovala jim ho dosud získat, uvedl místopředseda. Zákon umožní každému z bývalých občanů Československa volit do obou parlamentních komor. Podle novel volebních zákonů, které vláda připravuje, to bude možné i mimo území ČR, dodal. Novela zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky považuje každého, kdo po rozpadu Československa volbou získal slovenské státní občanství i nadále za občana ČR. Rovněž každý bývalý občan Československa, který nemá české občanství, ale žije na území ČR ode dne rozpadu federace, má právo získat občanství pouhým prohlášením, že byl československým občanem a že se na území ČR zdržuje od rozpadu státu. Trvalý pobyt prokazovat nemusí. Novela má podle Rychetského upravit především poměry Romů a umožnit jim využívat zejména sociální zákonodárství. Cestu k občanství budou mít volnou i lidé žijící v ČR, kteří se dříve museli z původního občanství vyvazovat. Dvojí občanství bude dovoleno cizím státním příslušníkům, žijícím na území ČR déle než 20 let. Jde především o příslušníky polské menšiny z Těšínska, nebo o Rumuny a Řeky, kteří do Československa přišli v poválečných migračních vlnách.

Představitelé čs.exilu v USA krok vlády vítají

Představitelé československého exilu ve Spojených státech přivítali rozhodnutí vlády vyslovit souhlas s novelou zákona umožňující nabývání českého státního občanství lidmi, kteří je ztratili v letech 1948 až 1990. Bývalý předseda československé sociální demokracie Jiří Horák upozornil, že schválení novely parlamentem přispěje k uklidnění napětí, které existuje mezi částí Čechoameričanů a vládou ČR. Neochota ČR připustit dvojí občanství přispívá podle Čechoameričanů ke brzdění jejich restitučních nároků.

NATO ani česká legislativa nepožaduje prověřování ministrů

Severoatlantická aliance nepožaduje prověrky členů vlády v souvislosti s jejich stykem s tajnými dokumenty. Ve středu to řekl ministr zahraničí Jan Kavan. Ministři nepodléhají prověrkám ani podle současného platného zákona o utajovaných skutečnostech, zdůraznil. Ministr Kavan podotkl, že tento zákon je z pohledu aliance přespříliš přísný. Vláda ho proto bude novelizovat tak, aby odpovídal standardu zemí NATO, dodal.

ČR zatím nepožádala o omluvu za aktivity SIS proti vstupu do NATO

Vláda ani ministerstvo zahraničí zatím nepožadují od Slovenska omluvu za to, že Slovenská informační služba 'SIS) měla vyvíjet na českém území aktivity s úmyslem poškodit ČR před rozšířením NATO. "V tuto chvíli na základě mých znalostí tu omluvu nepožadujeme," prohlásil ve středu na tiskové konferenci k jednání vlády ministr zahraničí Jan Kavan. Podle tajné zprávy o působení SIS, určené slovenskému parlamentu, měla Slovenská tajná služba organizovat diskreditaci České republiky před vstupem do NATO či podněcovat rasové nepokoje. Slovenská vláda podle mluvčí Miriam Fiťmové uvažuje o tom, že zprávu o aktivitách SIS odtajní.

V BIS údajně pracovali lidé s úzkými vazbami na Slovensko

V Bezpečnostní informační službě 'BIS) pracovali po rozpadu československé federace lidé s úzkými vazbami na Slovensko. Potvrdil to ve středu ČTK předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Jan Klas 'ODS). Podle zdroje ČTK z kontrarozvědky působí údajně někteří z nich ve službě i dnes.

Mluvčí BIS Jan Šubert se k otázce pracovníků BIS s vazbami na Slovensko nechtěl vyjádřit, pouze obecně uvedl, že současné vnitřní prověrky pracovníků BIS jsou zaměřeny i na možné vazby konkrétních osob na cizí zpravodajské služby.

Bývalý ministr vnitra Jan Ruml na dotaz ČTK uvedl, že za BIS mluvit nemůže, neboť ji neřídil. "Ale co se týče Úřadu pro zahraniční styky a informace, tak tam byla tato situace naprosto jednoznačně vyřešena tím, že ti lidé museli přijmout české občanství a projevit svoji loajalitu vůči českému státu," dodal Ruml.

Podle tajné zprávy nového šéfa SIS Vladimíra Mitra se slovenská rozvědka snažila vyvolat názorovou polemiku mezi občany ČR o vstupu země do NATO, krycí název akce zněl Neutron. V rámci operace Dežo se měla realizovat tzv. aktivní opatření na vyvolání neofašistické kampaně, rasistických nálad a vyostření romské otázky mezi občany ČR, aby se zabránilo přijetí této země do euroatlantických integračních struktur.

Vláda by měla jednat o vízové politice nejdříve v květnu

Náměstek ministra zahraničí Martin Palouš se domnívá, že vláda by měla projednat koncepci vízové politiky nejdříve v květnu. Palouš ve středu novinářům řekl, že by bylo praktické, aby se kabinet zabýval zavedením víz pro některé východoevropské a postsovětské země až poté, co premiér Miloš Zeman navštíví v březnu Bulharsko a Rumunsko a po květnové vrcholné schůzce představitelů zemí visegrádské skupiny.

Loni byl v Kanadě udělen politický azyl více než 700 českých Romů

Více než 700 českým Romům byl loni v Kanadě udělen status politického uprchlíka, což představuje 70 procent těch, kdo si podali příslušnou žádost. S odvoláním na kanadské imigrační úřady to uvedla tisková agentura AFP. Podle studie o politické situaci v ČR, kterou připravila IRBC, bylo v ČR od roku 1990 zabito přinejmenším 28 Romů v rámci pronásledování, za které je odpovědno zhruba 4000 skinheadů.

Parlament musí podle Pavla Teličky víc dohlížet na soulad zákonů s právem EU

Hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do Evropské unie Pavel Telička volá po tom, aby senátoři a poslanci více kontrolovali přípravu právních norem nezbytných pro integraci naší země do Unie. Uvedl to ve středu před senátním výborem pro evropskou integraci s tím, že parlamentu při přejímání legislativy Evropské unie chybí větší razance.

Letošní hodnocení České republiky Evropskou unií považuje Pavel Telička za klíčové. Je totiž možné, že orientační termín rozšíření Evropské unie bude vyřčen ještě letos závěrem roku, kdy bude Evropské unii předsedat Finsko, dodal. Vybídl proto senátory, aby si na své výbory v předstihu před danými termíny zvali ministry a úředníky z jednotlivých resortů, kteří by je informovali o stavu příprav norem.

Senátoři projednali zprávu vlády o zahraničních aktivitách armády

První velitelsko-štábní cvičení po vstupu České republiky do Severoatlantické aliance začne 18. května v posádce Vyškov. Uvádí to vládní zpráva o aktivitách armády a jejích zahraničních partnerů v roce 1999, kterou ve středu projednal zahraniční výbor Senátu. Armáda letos absolvuje přes 60 společných cvičení sjednaných se složkami NATO, v rámci programu Partnerství pro mír či na základě dvoustranné spolupráce.

Sněmovna a Senát plánují společnou akci k přijetí ČR do NATO

Představitelé Poslanecké sněmovny a Senátu se dohodli na tom, že při příležitosti vstupu ČR do NATO, které se plánuje na 12.března, by měly obě parlamentní komory uskutečnit společnou slavnostní akci. Novináře o tom po společné večeři představitelů sněmovny a Senátu informovali jejich předsedové Václav Klaus a Libuše Benešová 'oba ODS), aniž by charakter připravované akce upřesnili.

ČLK bude požadovat od pojišťoven 500 korun za hodinu práce lékaře

Česká lékařská komora 'ČLK) bude v cenových jednáních požadovat od zdravotních pojišťoven, aby v novém seznamu lékařských výkonů byla hodinová cena práce lékaře 500 korun, což je dvojnásobek platné ceny. Na středeční tiskové konferenci to řekl prezident ČLK David Rath. Potvrdil, že na tomto požadavku bude komora trvat. "Pokud pojišťovny na náš požadavek nepřistoupí, nebudeme bránit lékařům, aby od pacientů vybírali," prohlásil Rath. Připomněl, že 500 korun za hodinu práce mu doporučili na úterním jednání v Praze předsedové okresních sdružení ČLK.

Předseda Svazu pacientů Luboš Olejár se pozastavuje nad tím, že Česká lékařská komora se zabývá cenou práce lékařů a "přitom řešení stížností na odbornost, etiku a vzdělávání lékařů při poskytování zdravotní péče odkládá".

Až tři miliardy korun ze zdravotního pojištění by musela vyplatit Všeobecná zdravotní pojišťovna 'VZP) navíc lékařům, pokud by přistoupila na požadavek ČLK na hodinovou cenu lékařské práce 500 korun. ČTK to ve středu řekla prokuristka VZP Jiřina Musílková.

Požadavek lékařů na hodinovou mzdu ve výši 500 korun považuje ministr zdravotnictví Ivan David za omyl. "Předpokládám, že se jedná o nedorozumění, nemůže jít o hodinovou mzdu, domnívám se členové České lékařské komory 'ČLK) jsou gramotní a že umějí počítat," řekl ve zpravodajství televize Prima David.

Protestní akce zemědělců by měly začít 1. března

Protestní akce zemědělců proti dotovaným dovozům by měly na území celé České republiky vypuknout 1. března. Dohodli se na tom ve středu zástupci agrárních komor a producentů vepřového masa na zasedání v Havlíčkově Brodě. Účastníci jednání vyzvali k přípravě akce a okamžitému svolání krizového štábu Agrární komory. Zemědělci se například chystají zablokovat ústřední orgány, tedy Úřad vlády a jednotlivá ministerstva.

IVVM: ČSSD má 29 procent voličské přízně, ODS 25 a KSČM 13

Největší voličské přízni se i nadále těší sociální demokraté. Jak vyplývá z šetření Institutu pro výzkum veřejného mínění, pokud by se nyní konaly volby, ČSSD by získala 29 procent hlasů, zatímco druhá Občanská demokratická strana 25 procent a třetí Komunistická strana Čech a Moravy 13 procent. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Unie svobody by podle IVVM obsadily se shodnými 12 procenty volebních preferencí čtvrtou příčku pomyslného žebříčku.

Vyšetřování bamberské aféry potrvá ještě několik měsíců

Vyšetřování bamberské aféry potrvá ještě několik měsíců. Potvrdil to ve středu vedoucí zvláštního odboru Úřadu vyšetřování Martin Hádek s tím, že klíčová postava aféry, česko-švýcarský podnikatel Jan Vízek, je dlouhodobě hospitalizován. Jeho výslech se proto neuskuteční dříve něž za několik měsíců. Bamberská aféra vypukla před rokem poté, co se v médiích objevily informace, že předseda ČSSD Miloš Zeman jednal se skupinou česko-švýcarských podnikatelů o poskytnutí vysokých funkcí ve státní správě za finanční půjčku pro jeho stranu. Případem se zabývala také Bezpečnostní informační služba. Došla k závěru, že šlo o provokaci, zinscenovanou bývalými příslušníky první správy komunistické Státní bezpečnosti vůči sociální demokracii.

Na mapě Microsoftu je Česká republika Sudetoněmeckou zemí

Česká republika je na mapě světa, kterou má na svých internetových stránkách počítačová společnost Microsoft, uvedena jako Sudetoněmecká země. Informovala o tom Česká televize. Podle ní zástupci Microsoftu tvrdí, že mapa není výrobkem firmy a neví, jak na ní uvedená informace objevila. Představitelé české pobočky firmy Microsoft považují tuto záležitost za velmi nepříjemnou a podle televize slíbili, že ji do konce týdne vyřeší. Sudety byl název pro české a moravskoslezské pohraniční regiony s velkým počtem německy mluvícího obyvatelstva, které byly na základě mnichovské dohody z roku 1938 připojeny k nacistickému Německu a čeští obyvatelé z nich byli násilně vystěhováni. Po konci druhé světové války v roce 1945 byli z tohoto území odsunuti naopak občané hlásící se k německé národnosti.

Některé plánované projekty akce Praha 2000 se neuskuteční

Některé plánované kulturní projekty, které by měly být součástí akce Praha 2OOO - Evropské město kultury, se neuskuteční. Oznámil to ve středu prezident stejnojmenné společnosti, která akci organizuje, Michal Prokop. Důvodem je podle něj nedostatek peněz. Jen na letošní rok chybí minimálně 140 miliónů korun. Realizace všech projektů by stála 1,6 miliardy korun.

V bytech v Praze 1 by mohli bydlet vysocí úředníci NATO

V několika domech v centru Prahy mají vzniknout služební byty pro potřeby vlády. Byty, které by měly vzniknout rekonstrukcí rozsáhlých nebytových prostor, by mohly posloužit také k ubytování vysokých úředníků Severoatlantické aliance. Ti přijedou do Prahy poté, co se naše země stane součástí NATO. Vedoucí Úřadu vlády Karel Březina ve středu uvedl, že rozhodnutí o osudu těchto bytů bude obsahovat také tuto možnost.

Edmund Stoiber uvítal fond, žádá nápravu i od ČR

Vytvoření fondu německých podniků k odškodnění obětí nucených prací uvítal ve středu bavorský premiér a předseda CSU Edmund Stoiber a označil je za další projev toho, že Německo se hlásí ke své historické odpovědnosti. Zároveň však s poukazem na Českou republiku prohlásil, že Německo má právo žádat také od ostatních národů, aby se rovněž znaly i k temným stránkám své historie.

Rakouská "severní" dálnice k hranicím s ČR je prý "hotovou věcí"

Podle středeční zprávy rakouského listu Kurier je vybudování "severní" dálnice z Vídně k hranicím s Českou republikou "hotovou věcí". Rakouský ministr dopravy a hospodářství Hannes Farnleitner a předseda zemské vlády Dolních Rakous Erwin Pröll se dohodli, že projekt bude rychle dokončen tak, aby mohla být dálnice ještě na jaře zahrnuta do silničního zákona.

Výrobci oceli v USA obviňují osm zemí včetně ČR z dumpingu

Skupina amerických výrobců oceli se připojila k požadavkům svých zaměstnanců a obvinila z dumpingu při vývozu na americký trh výrobce oceli v osmi zemích včetně České republiky. Důvodem je podezření Američanů, že tito vývozci v USA prodávají ocel za ceny, které poškozují domácí výrobce. Uvedla to v noci na středu agentura Reuters. Stížnost byla podána u amerického ministerstva obchodu a u americké komise pro mezinárodní obchod 'ITC) a je namířena proti vývozcům z České republiky, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonska, Makedonie a Jižní Koreje.

Česká republika neposkytuje domácím výrobcům oceli subvence při jejím vývozu. ČTK to ve středu sdělilo ministerstvo průmyslu a obchodu 'MPO). Reagovalo tak na tvrzení skupiny amerických ocelářů, že někteří zahraniční producenti, včetně českých, na něž podala stížnost z dumpingu, dostávají tyto subvence až 56 procent ceny. "Pokud se příslušné orgány USA rozhodnou zahájit antidumpingové řízení, budou muset přesně specifikovat dotčený výrobek a upřesnit technologii výroby," zdůraznilo MPO. Američany uvedená specifikace "cut-to-lenght plate" není údajně zřejmá.

Rada ČRo vypsala řízení na ředitele

Výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu na období 1999 až 2005 se ve středu rozhodla vyhlásit Rada Českého rozhlasu. Zároveň vyzvala nynějšího ředitele Vlastimila Ježka, který se rozhodl ke konci června odejít z funkce, aby se řízení účastnil. ČTK o tom informoval úřadující předseda rady Pavel Scheufler. Vlastimil Ježek ČTK řekl, že si věc musí rozmyslet.

Zemřel první český rektor Nepomucena

Monsignore ThDr. František Planner, první český rektor římské papežské koleje Nepomuceno, zemřel 15. února v Římě ve věku 86 let. ČTK to oznámila Česká biskupská konference. Nepomuceno je kolej sloužící pro vzdělávání českých katolických duchovních. Mons.Planner byl pohřben v kryptě kanovníků v bazilice Panny Marie Větší v úterý 16. února. Na jeho poslední cestě jej doprovodilo společenství českých a moravských kněží a bohoslovců s představiteli Nepomucena a krajané, kteří žijí v Římě.

A ještě předpověď počasí pro Českou republiku na čtvrtek:

Očekáváme většinou oblačno, občas se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty - 2 až 2 stupně Celsia. Od vyšších poloh se budou i nadále tvořit závěje, v nižších polohách místy sněhové jazyky.

Tolik zprávy Radia Praha.