Zprávy čtvrtek, 22. července 1999

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Ivo Prokop. Na úvod přehled zpráv.

A nyní podrobněji:

Prezident Havel zvládl cestu na Islad bez problémů a cítí se dobře

Prezident Václav Havel, který v úterý odcestoval s manželkou Dagmar na dovolenou na Island, zvládl cestu bez problémů a cítí se dobře. Na Islandu je 15 stupňů Celsia, což je příjemné teplo, jako třeba nyní v Krkonoších," řekl Havlův osobní lékař Ilja Kotík s tím, že chladnější počasí je pro prezidenta vhodné, protože nezatěžuje organismus jako zdejší teploty. Kotík potvrdil, že sice místo dovolené si prezident vybíral sám, ale s lékaři se poradil a ti nebyli proti.

Jednala vláda České republiky

Vláda rozhodla o rozdělení dvou miliard korun, které by měly vynést státní dluhopisy na financování důsledků kosovské krize. ČTK to po skončení nočního jednání kabinetu řekl jeho mluvčí Libor Rouček. Ze zmíněných dvou miliard korun dostane 792 miliónů ministerstvo obrany na polní nemocnici, letoun An-26, uprchlický tábor v Albánii a na účast českých vojenských sil v misi KFOR v Kosovu. Ministerstvu vnitra ministři přidělili 318 miliónů na zajištění dočasného útočiště pro kosovské uprchlíky. Ministerstvo zahraničí bude moci disponovat 140 milióny korun na humanitární pomoc. Resortu průmyslu a obchodu kabinet přidělil 500 miliónů korun na podporu podnikatelské angažovanosti v programech hospodářské stabilizace a rekonstrukce regionů jihovýchodní Evropy. Pro humanitární potravinovou pomoc ministři vyčlenili ministerstvu zemědělství 150 milionů korun a zbylých 100 miliónů korun ponechali ve vládní rezervě.

Vláda schválila věcný záměr zákona o přiznání k majetku v úhrnné hodnotě nad deset miliónů korun a odmítla naopak návrh ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra na dotěžení snadno dostupných ložisek uranové rudy. Ministři rovněž vyjádřili souhlas s věcným záměrem zákona o veřejných sbírkách, s rozvojem dopravních sítí v České republice do roku 2010 a s novelou zákonů o komoditních burzách, cenných papírech a o burze cenných papírů.

Podle věcného záměru zákona o přiznání k majetku by tuto povinnost měly mít osoby s bydlištěm v České republice, které by vlastnily zákonem vymezený majetek v úhrnné hodnotě vyšší než deset miliónů korun, manželé 20 miliónů korun. Sledovat se bude majetek nemovitý i movitý, například automobily, lodě, letadla nebo motocykly, i vklady na účtech u peněžních ústavů. Majetková přiznání by se měla podávat poprvé 30. června 2001, dále v roce 2003 a poté ve tříletých intervalech. Bude-li zjištěný přírůstek majetku vyšší než 500.000 korun a povinná osoba neprokáže nabytí ze zdaněných nebo od daně osvobozených či dani nepodléhajících příjmů, má být zdaněn čtyřicetiprocentní sazbou.

Kabinet sice zamítl Grégrův návrh na dotěžení zásob smolince, v souladu s dosavadními usneseními vlády však souhlasí s pokračováním těžby v dole Rožná 1 na Žďársku, přestože rozhodl o zastavení těžby v Dole Hamr 1 na Českolipsku. Důvodem proti dotěžení smolince v Hamru je podle premiéra Zemana nízký obsah uranu v rudě, vysoké náklady na těžbu a fakt, že zastavení těžby nijak dramaticky nezvýší tamnější nezaměstnanost. V dole Rožná se bude těžit až do roku 2001 s tím, že případnou další těžbu vláda posoudí.

Zákon o veřejných sbírkách, jehož věcný záměr ministři schválili, má nahradit současný princip povolování veřejných sbírek principem oznamovacím a nově definovat, co to je veřejná sbírka a kdo ji může vyhlásit. Omezit by měl délku veřejných sbírek nejdéle na tři roky. Budoucí zákon by měl také stanovit částku, kterou lze použít k úhradě nákladů na veřejnou sbírku a zmocnit ministerstvo vnitra, aby vedlo evidenci veřejných sbírek.

Vláda schválila i návrh rozvoje dopravních sítí do roku 2010. Kabinet se rozhodoval mezi původními variantami ministerstva dopravy a spojů a připomínkami ministerstva životního prostředí. Ve většině případů byly podněty ministerstva životního prostředí zohledněny. Jak uvedl premiér Miloš Zeman, stanoviska obou ministerstev se sblížila například u problematických staveb dálnice D8 přes České středohoří a obchvatu D5 okolo Plzně. "U dálnice D8 se stanoviska sblížila na tak zvané tunelové variantě. U obchvatu Plzně je nejméně ekologické současné řešení, tedy bez obchvatu," uvedl Zeman. Variantu obchvatu Plzně, kterou by vláda preferovala, nesdělil. Dálnice D 3, která spojí Prahu přes Horní Dvořiště s Rakouskem, bude v úseku Praha-Benešov řešena podle výsledků zpracovávaného velkého územního celku pražské aglomerace, úsek Benešov-České Budějovice bude řešen postupně jako dálnice D3 a úsek České Budějovice-hranice s Rakouskem jako rychlostní komunikace R3. Rychlostní silnice R6 bude vedena jako čtyřpruhová komunikace kromě úseku Nové Strašecí-Karlovy Vary, kde bude řešena jako dvoupruhová komunikace a územně chráněna pro budoucí vedení čtyř pruhů v závislosti na vývoji dopravní potřeby. Komunikace číslo 11 z Prahy přes Hradec Králově na Jaroměř bude budována jako dálnice D11 a z Jaroměře přes Trutnov na státní hranici s Polskem jako rychlostní silnice R11. O vedení koridoru R43 Brno-Svitavy bude definitivně rozhodnuto až po schválení velkého územního plánu brněnské aglomerace. Vedení rychlostí silnice R 52 z Pohořelic na státní hranici s Rakouskem bude řešeno až po výsledcích jednání česko-rakouské expertní komise. Úsek rychlostní silnice R 55 Olomouc-Přerov-Hulín-Břeclav bude řešen v kategorii rychlostní silnice s postupnou výstavbou v závislosti na vývoji potřeb dopravy a finančních možnostech. Výstavba části Břeclav-státní hranice Rakousko bude schválena v závislosti na výsledcích jednání společné česko-rakouské komise. Vedení nově navrhované rychlostní komunikace R 28 Postoloprty-Most-Mníšek-státní hranice s Německem bude řešeno pouze v případě souhlasu německé strany z hlediska návaznosti na německou silniční síť. V oblasti modernizace železniční koridorů bude dána přednost přípravě a výstavbě čtvrtého železničního koridoru z Prahy přes Veselí nad Lužnicí a Horní Dvořiště do Rakouska před budováním třetího koridoru Norimberk-Plzeň-Praha. V oboru vodní dopravy se vláda rozhodla zajistit zlepšení splavnosti dolního Labe a výstavbu nových vodních cest upřesňovat a zabezpečovat na základě potřeb dopravního trhu a finančních možnostech státu.

Mexická ministryně zahájila návštěvu jednáním se Zemanem

Setkáním s premiérem Milošem Zemanem zahájila mexická ministryně zahraničí Rosario Greenová třídenní oficiální návštěvu Prahy. Hlavním cílem její cesty je jednání o vzájemných česko-mexických vztazích a některých aktuálních mezinárodních otázkách. Ve čtvrtek Greenovou čekají rozhovory s předsedy obou parlamentních komor Libuší Benešovou a Václavem Klausem, v pátek pak jednání s místopředsedou vlády Egonem Lánským ministrem zahraničí Janem Kavanem. S ním má šéfka mexické diplomacie jednat také o přípravě nových dohod o vzájemném obchodu, kulturní spolupráci, cestovním ruchu a bezvízovém styku. Greenová do ČR zavítala jako vůbec první hlava mexické diplomacie v rámci evropské cesty, během níž má na programu jednání i v sousedním Polsku.

Sociálního pracovníka vyšle do Ústí nad Labem obecně prospěšná společnost Člověk v tísni při České televizi

Terénního sociálního pracovníka vyšle do Matiční ulice v Ústí nad Labem obecně prospěšná společnost Člověk v tísni při České televizi. Takzvaný streetworker by měl v Matiční ještě červenci nebo počátkem srpna začít pomáhat místní romské komunitě s jejími sociálními problémy. Akce je součástí širšího projektu romských komunitních center, kterých má společnost přibližně sedm. Další sociální pracovníky v rámci projektu má Člověk v tísni například v Brně, Jirkově, Rožnově pod Radhoští nebo v Chomutově. Sociální pracovník v Ústí by měl mít kancelář přímo v Matiční, nadace nyní jedná s místním úřadem.

Autoři novely školského zákona chtějí umožnit absolventům zvláštních škol, aby se i oni mohli pokusit o přijetí na střední školu

Umožnit absolventům zvláštních škol, aby se i oni mohli pokusit o přijetí na střední školu, má dílčí novela školského zákona, kterou sněmovně předložila skupina poslanců v čele s Monikou Horákovou z Unie svobody. Autoři předlohy navrhují, aby mohli být na střední školu přijati všichni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo dosáhli věku šestnácti let, a kteří při přijímacím řízení prokázali schopnosti, vědomosti a zájmy požadované pro zvolený typ školy. Současný zákon předpokládá, že na střední školy mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu. Absolventi zvláštních škol jsou tedy z možnosti studovat na střední škole vyloučeni.

Senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku hlasoval pro schválení Evropské sociální charty Senátem

Senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku hlasoval výraznou většinou pro schválení Evropské sociální charty Senátem. Chartu už počátkem měsíce na návrh vlády ratifikovala Poslanecká sněmovna. Evropskou sociální chartu, která představuje základní pojetí sociálních standardů uplatňovaných v zemích Evropské unie, podpořili ve sněmovně nejen poslanci ČSSD, ale i lidovci, poslanci Unie svobody a komunisté. Proti byla většina zákonodárců ODS, kteří se nikdy netajili svým chladným postojem k tomuto dokumentu. Podle nich mají totiž některé jeho články socialistický charakter. Charta formuluje různá sociální a ekonomická práva, například právo na práci za spravedlivých podmínek a spravedlivou odměnu, právo organizovat se a právo na ochranu zdraví či na sociální zabezpečení. Ratifikace dokumentu znamená, že se Česká republika k těmto zásadám hlásí a hodlá je uplatňovat ve svém právním řádu.

Ve čtvrtek skončí česko-britské cvičení Horizont '99

Úspěšnou akcí na záchranu 12 rukojmích z ohroženého objektu pokračovalo ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku česko-britské cvičení Horizont '99. Společně s 200 britskými výsadkáři se ho účastní i 300 jejich kolegů ze 43. výsadkového mechanizovaného praporu české armády. Záchranné akci předcházel v úterý v podvečer seskok britských i českých parašutistů a jejich noční přesun do prostoru soustředění. Celé cvičení Horizont '99 oficiálně skončí ve čtvrtek.

Česká vojenská polní nemocnice, která působí v Albánii se možná vrátí do České republiky

Česká vojenská polní nemocnice, která působí v Albánii, se možná na podzim vrátí do České republiky. Náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý novinářům řekl, že osud polního lazaretu stejně jako dalších českých jednotek na Balkáně bude záviset na výsledcích plánovací konference, která se příští týden uskuteční na vrchním velitelství NATO v Evropě v belgickém Monsu. Podle Šedivého chce aliance přehodnotit, jak velké množství vojáků bude zapotřebí v Bosně a Hercegovině, jugoslávském Kosovu a Albánii.

Vojáci v záloze budou mít od září možnost přihlásit se dobrovolně na týdenní cvičení

Muži, kteří absolvovali vojenskou službu a jsou tedy vojáky v záloze, budou mít od září možnost přihlásit se dobrovolně na týdenní cvičení. "Jsme řadu let v situaci, kdy povoláváme spoustu vojáků ze zálohy do armády a spousta vojáků nenastupuje," zdůvodnil náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, proč se armáda rozhodla učinit vstřícnější krok vůči "záložákům". Představitelé armády si podle něj uvědomují, že mezi muži se vyskytuje odpor k nástupu na vojenská cvičení. Na druhou stranu však chtějí vyjít vstříc lidem, kteří by si rádi ověřili své vojenské dovednosti a zavzpomínali na léta strávená na vojně. Šedivý uvedl, že se často setkává s muži, kteří by si po letech chtěli například vyzkoušet střelbu ze samopalu či jízdu v tanku. Cvičení bude trvat pět dnů; pokud bude některý z jeho účastníků nespokojen, může kdykoliv skončit. Zájemci se podle Šedivého nemusejí obávat, že je budou velitelé například nutit k pořadovým cvičeních. Za dobu strávenou na manévrech by dostali náhradu mzdy stanovenou zákonem. Zájemci se budou moci poprvé přihlásit na okresních vojenských zprávách v září. Ke cvičení pak nastoupí na základě povolávacího rozkazu.

Pražští taxikáři musejí do konce září složit test z místopisu a právních předpisů

Pražští taxikáři, kteří musejí do konce září složit test z místopisu a právních předpisů, zatím o zkoušky žádný větší zájem nemají. Z údajů vyplývá, že za téměř deset měsíců přišla ke zkouškám jen o něco více než polovina pražských taxikářů, licenci jich získalo přes dvě pětiny. V Praze úřady evidují zhruba 4500 řidičů taxi. Ani dva měsíce před termínem, do kterého, aby mohli jezdit, musejí řidiči testy složit, prý žádný zvýšený zájem o zkoušky nezaznamenali. Řidiči, kteří zkoušky do konce září nesloží, nebudou moci svou živnost po tomto datu vykonávat. Pokud budou jezdit bez licence, hrozí individuálním provozovatelům taxislužby nebo firmám, které taxikáře zaměstnávají, až miliónová pokuta.

Shakespearovou hrou Romeo a Julie zahájila svou divadelní existenci zbrusu nová scéna Globe

Klasickou Shakespearovou hrou Romeo a Julie zahájila svou divadelní existenci zbrusu nová scéna Globe, která sídlí na pražském Výstavišti. Jde o repliku stejnojmenné londýnské scény, která téměř dokonale kopíruje původní konstrukci alžbětinského divadla postaveného před 400 lety. Podobně jako v londýnském divadle a předtím i v klasickém alžbětinském divadle se budou v pražském Globe odehrávat dramata i komedie anglického dramatika a básníka Williama Shakespeara. Divadlo však nebude zasvěceno pouze dílům slavného autora. Producenti hodlají uvádět hry několika různých souborů, inspirované evropským renesančním divadlem, i řadu dalších příbuzných projektů. V srpnu se v divadle bude testovat filmová technika, aby se zde mohly promítat i filmy, které byly natočeny podle Shakespearových her.

Pražský primátor Jan Kasl zahájil provoz výtahu na Staroměstské radnici

Nejen po schodech se od středy obyvatelé i návštěvníci Prahy dostanou na výstavy a jiné kulturní akce ve Staroměstské radnici. Pražský primátor Jan Kasl zde totiž zahájil provoz zrekonstruovaného výtahu pro osm lidí. Do konce roku začne fungovat také zrekonstruovaný výtah vedoucí ze třetího poschodí radnice na věž, kterým se do jejího nejvyššího patra dostanou i vozíčkáři. Oba výtahy sice dělí deset schodů, u těch ale bude nainstalována pojízdná plošina. Právě výtah ve věži, který má být kolaudován v listopadu, je konstrukčně a staticky nejsložitější. Zájemci budou moci podobu nového výtahu porovnat s jeho předchůdcem, který je v Národním technickém muzeu na Letné.

Výstava Život 99 na plzeňské radnici potrvá do 20. srpna

Sedm desítek nejúspěšnějších snímků, které vzešly z letošní fotografické soutěže pro tělesně postižené občany nazvané Život '99, bude od pondělí vystavovat v mázhausu plzeňské radnice Fotoinvaklub České republiky se sídlem v Plzni. "Je to již 14. ročník soutěže, jehož se zúčastnili fotografové z celé republiky. Z více než stovky přihlášených prací na volné téma jsme vybrali 75 nejzdařilejších snímků," řekl tajemník klubu Josef Fidler. Fotografickou soutěž obeslalo 22 autorů. První cenou v kategorii barevné fotografie byl oceněn Karel Adam za snímky Pošumaví a Svítání a v kategorii černobílé fotografie Ivan Císař za soubor snímků s různými tématy. Výstava na plzeňské radnici potrvá do 20. srpna.

Ve zchátralé restauraci Expo 58 by po roce 2002 mohla být vystavena Slovanská epopej Alfonse Muchy

Ve zchátralé restauraci Expo 58 v Praze na Letné by po roce 2002 mohla být vystavena Slovanská epopej Alfonse Muchy. Novinářům to řekl pražský radní Igor Němec. Epopej, která patří Praze, je nyní vystavena na zámku v Moravském Krumlově, který se jí nevzdá snadno. Mucha monumentální cyklus Praze věnoval po dokončení v roce 1928. Město však pro dvacet rozměrných pláten nenašlo výstavní prostory. V padesátých letech je do Moravského Krumlova, kde byla vystavena od roku 1963, zapůjčila Galerie hlavního města Prahy. Řádně smluvně zajištěn je tento vztah až od března, kdy obě strany podepsaly smlouvu o výpůjčce díla do roku 2002.

Evropský Běh míru dorazil do Prahy

Štafetový Běh míru pořádaný mezinárodní náboženskou sektou indického duchovního vůdce Sri Chinmoye ve středu vpodvečer dorazil na pražské Staroměstské náměstí. Česká republika je od soboty v pořadí třiadvacátou zemí světa, přes níž vede trasa štafety, které se letos zúčastní na 140 zemí světa. Běžce na cestě Prahou pozdravil šéf zahraničního senátního výboru Michael Žantovský, řekl ČTK koordinátor akce Tomáš Brada. Tým 14 běžců běží s "planoucí mírovou" pochodní od 1. ledna trasu 20.000 kilometrů přes 47 evropských zemí. Česká trasa vede šesti etapovými městy přes Žamberk, Vamberk, Chlumec nad Cidlinou, Prahu, Blatnou a České Budějovice, štafetu poté převezme Rakousko. Nad českou částí běhu převzal záštitu ministr školství Eduard Zeman.

Čeští reprezentantina mistrovství Evropy v cyklistice handicapovaných už mají na kontě šest medailí

Čeští reprezentanti vybojovali na mistrovství Evropy v cyklistice handicapovaných ve francouzském Blois další dvě medaile a celkově jich už mají na kontě šest. Ve stíhacím závodu na čtyři kilometry obsadil Jiří Ježek v kategorii LC2 druhé místo, v kategorii LC1 skončil Jiří Kalousek třetí.

A ještě krátce o čtvrtečním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty v Čechách 21 až 25 st.C, na Moravě a ve Slezsku 23 až 27 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.