Zprávy čtvrtek, 28. října 1999

Nyní podrobněji

Vláda vzala na vědomí obsah zprávy Evropské komise o připravenosti České republiky na vstup do Evropské unie

Zpráva Evropské komise o připravenosti České republiky na vstup do Evropské unie je podle mínění vlády dobře zpracovaná, vyvážená a objektivní, přestože se ani letos nevyhnula dílčím nedostatkům a nepřesnostem. Novinářům to ve středu během jednání kabinetu řekl ministr zahraničí Jan Kavan. Zpráva podle Kavana například nezohlednila všechny informace, které zástupci ČR dodali EK ještě v září letošního roku. Podle vicepremiéra Pavla Rychetského komisaři vytýkají ČR nesplnění některých úkolů i přesto, že jejich plnění bylo dohodnuto až v příštích letech. Po delší diskusi vláda podle Kavana schválila usnesení, v němž vzala obsah zprávy na vědomí. Zdůraznila, že příprava ČR na vstup do EU je prvořadým zájmem země, a uložila všem ministrům promítnout do plánů svých resortů neprodleně všechny oprávněně kritizované nedostatky a to jak legislativní tak nelegislativní povahy včetně posouzení zkrácení lhůt plnění, dodal. Přestože hodnotící zpráva EK obecně vyznívá pro ČR v řadě oblastí kriticky, nechybí v ní ani příznivé hodnocení. Za varující Kavan označil, že některé kritické pasáže se týkají stejných problémů, které pranýřovala již loňská zpráva. Evropská komise předložila dokument v polovině října. ministři měli dnes k dispozici jeho překlad. Podle informací z Bruselu ještě ČR bezprostředně nepřijetí v první vlně nehrozí, dožene-li však zpoždění v přibližování legislativy v první polovině příštího roku.

Vláda chce razantně zrychlit přejímání evropského práva

Kritika Evropské komise, že Česká republika pomalu přejímá evropské právo, přiměla vládu k razantnímu kroku. Vicepremiér Pavel Rychetský ve středu vládě předložil seznam zákonů, které podle Evropské unie České republice chybějí, a chce přimět ministry, aby co nejvíce těchto návrhů předložili ještě letos. Podle Rychetského by vláda měla do konce roku schválit 37 ze 64 návrhů. "V hodnotící zprávě je na 64 místech použita věta: Pokrok je nulový nebo nedostatečný v oblasti legislativy," řekl novinářům během zasedání kabinetu Rychetský. Evropská komise končí sběr podkladů pro posudek o pokroku jednotlivých kandidátů na členství v létě a v úvahu bere jen zákony, které již byly přijaty. Letošní hodnotící zpráva kritizovala například pomalé přejímání legislativy v oblasti dopravy nebo veřejné správy. Vicepremiér však dodal, že zpráva obsahuje jen srovnání letošního stavu s loňským rokem a nebere ohled na termíny harmonizace legislativy, které mají jednotlivá ministerstva sjednány s Bruselem.

Nezávislá poslankyně Machatá odmítla výtky, že svým odchodem z Unie svobody zmařila naděje na vytvoření pravicové koalice čítající 102 hlasů

Poslankyně Marie Machatá (nezávislá) ve středu důrazně odmítla výtky politiků z Unie svobody, KDU-ČSL a ODS, že svým odchodem z unie zmařila naděje na vytvoření pravicové koalice čítající 102 hlasů. V rozhovoru pro ČTK uvedla, že pokud pravicové strany budou přicházet s konkrétním řešením problémů, tak nevidí důvod, proč je nepodpořit. "Směrodatným pro mě bude program, se kterým případná pravicová vláda přijde. Pokud ovšem jejich teze a návrhy budou obsahovat věci, kvůli kterým jsem vystoupila z unie, tak s mojí podporou samozřejmě počítat nemohou," řekla. Dodala, že teoretická pravicová vláda není o počtech, ale především o principu. Machatá, která z Unie svobody a jejího poslaneckého klubu vystoupila v úterý, jako hlavní důvod odchodu uvedla především neschopnost této strany vést důsledně pravicovou opoziční politiku.

Slovenské prohlášení k výročí vzniku Československa

Pokrok ve zlepšování česko-slovenských vztahů, zejména umožnění dvojího občanství, uvítali na středečním setkání v Bratislavě zástupci vládní Demokratické strany a občanských sdružení, "nadále se hlásících k demokratickému odkazu československé státnosti". Společně přijaté prohlášení k 81. výročí vzniku Československa oceňuje i další výsledky uplynulého roku jako intenzivnější vztahy mezi oběma republikami, vytvoření podmínek pro studium občanů druhé republiky na vysokých školách, výrazné oživení visegrádské spolupráce i začínající spolupráci českých a slovenských regionů v pohraničí. Dokument také vyzývá slovenské poslance k přijetí novely zákona o státních svátcích, aby se den vzniku první ČSR stal na Slovensku alespoň památným dnem, ačkoli soudí, že v budoucnu by měl být zařazen i mezi státní svátky. Demokratická strana a další organizace jako Česko-Slovenské Mosty, Český spolek, Československý výbor, Společnost T.G.Masaryka a M.R.Štefánika, Klub občanů ČR, Kruh přátel české kultury či hnutí Human ve čtvrtek pořádají tradiční shromáždění u bratislavského památníku čs. státnosti na nábřeží Dunaje.

Britská královna Alžběta II. popřála ČR k výročí

Prosperitu a štěstí popřála ve středu britská královna Alžběta II. lidem České republiky. V telegramu pro prezidenta Václava Havla, o kterém ČTK informovalo britské velvyslanectví, panovnice prezidentovi blahopřeje u příležitosti 81. výročí vzniku samostatného Československa. Velká Británie spolu s Francií a Spojenými státy se jako vítězné mocnosti první světové války zasloužily o to, že 28.října 1918 mohlo vzniknout samostatné Československo. Vymanit se z třísetleté nadvlády Habsburků a vytvořit samostatný stát umožnila Čechům a Slovákům porážka Německa a jeho spojence Rakouska- Uherska v první světové válce a neschopnost rakouských vládních kruhů řešit mnohaleté a stále se stupňující národnostní pnutí v monarchii. Oslavy 81. výročí vzniku republiky vyvrcholí ve čtvrtek na Pražském hradě. Prezident Václav Havel zde jako každý rok na slavnostním večeru udělí a propůjčí nejvyšší státní vyznamenání 26 osobnostem.

Podle poslanců je třeba vědět, proč úřady práce Romy označovaly

Postup některých úřadů práce, které ve své evidenci speciálním způsobem označují Romy, nepovažují poslanci automaticky za projev rasismu. Nevědí totiž, zda bylo toto označování vedeno snahou Romům pomoci nebo je poškodit. "Pokud to bylo míněno jako pozitivní diskriminace, nevím, co můžeme těm úřadům vyčítat. Pokud to ovšem bylo míněno negativně, je to problém, který budeme muset odstranit," řekl předseda sněmovního výboru pro evropskou integraci Jaroslav Zvěřina z ODS. Podobně se vyjádřili členové výboru pro sociální politiku lidovec Josef Janeček a Václav Krása z Unie svobody. Některé pracovní úřady si podle informací ČTK již řadu let označují Romy v jedné z kolonek písmenem "R". Na základě této značky si pracovník úřadu může zjistit údaje o evidovaných Romech. Případ pobouřil romskou komunitu a co nejrychleji do něj hodlá zasáhnout také ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla (ČSSD).

Podle Ústavního soudu nemusí být chybějící osvědčení o statutu československého politického vězně překážkou odškodnění

Ústavní soud České republiky ve středu nepřímo konstatoval, že k prokázání nároku na jednorázové odškodnění obětí nacistické persekuce není nezbytně nutné osvědčení o statutu československého politického vězně. Zaznělo to ve zdůvodnění nálezu, kterým soudci zamítli návrh na vypuštění časové hranice pro přiznání statutu politického vězně ze zákona z roku 46. Soudce zpravodaj Vladimír Jurka upozornil, že osvědčení o statutu československého politického vězně je jen jedním z možných důkazů o tom, že dotyčný člověk splnil jeho podmínky. "Vždy je nutno vycházet z individuálních okolností každého případu s ohledem na lidský rozměr," zdůraznil Jurka.

České církve vyzvaly Rusko, aby přerušilo operace v Čečensku

České křesťanské církve vyzvaly ruské vládní činitele, aby přerušili v Čečensku vojenské operace zvyšující utrpení civilního obyvatelstva v této oblasti. Církve je rovněž požádaly, aby mezinárodním organizacím umožnili poskytnout obětem konfliktu základní humanitární pomoc. Česká katolická charita totiž projevila závažné obavy, že nebude možné dopravit do oblasti zásilku potravin a hygienických prostředků. Kardinál Miloslav Vlk sdělil, že s předsedou Ekumenické rady církví a evangelickým synodním seniorem Pavlem Smetanou předali velvyslanci ruské federace v ČR Nikolaji Rjabovovi dopis, v němž se přimlouvají za odvrácení hrozby humanitární katastrofy v Čečensku.

Církev chce dát roku 2000 pozitivní duchovní dimenzi

Církev chce dát roku 2000 pozitivní duchovní dimenzi, řekl ve středu kardinál Miroslav Vlk po návratu z mimořádné synody evropských biskupů, která se konal v Římě. Křesťanská naděje, kterou přinášejí církve, je navzdory nepříliš příznivé situaci reálná, uvedl nejvyšší český katolický představitel. Připustil současně, že se od počátku příprav "velkého jubilea", jak katolická církev rok připomínající dva tisíce let křesťanství nazývá, mělo spolupracovat více ekumenicky.

Nový prapor pro Vojenskou akademii v Brně

Nový prapor, propůjčený prezidentem Václavem Havlem, ve středu při slavnostním nástupu více než 3000 studentů, pedagogů a zaměstnanců převzala Vojenská akademie v Brně. O svoji starou bojovou zástavu, která skončila v muzeu, přišla v roce 1989. Nový prapor nechal vyrobit Svaz PTP - Vojenské tábory nuceně nasazených, řekl ČTK mluvčí akademie Pavel Pazdera.

Českým zástupcem do nominací na Oscara bude film "Návrat Idiota"

Film Návrat idiota režiséra Saši Gedeona se bude za českou kinematografii ucházet o nominaci do soutěže o prestižní americkou filmovou cenu Oscar. Tajným hlasováním o tom rozhodla zhruba polovina ze 123 členů České filmové a televizní akademie. Její výkonný ředitel Petr Vachler upozornil na výborné kritiky této komedie v americkém filmovém časopisu Variety. Považuje za důležité seznámit s ní co nejvíc členů filmové akademie v USA. Návrat idiota vybrala v minulých dnech Evropská filmová akademie (EFA) mezi 31 nejlepších evropských celovečerních filmů. Gedeon byl zároveň nominován na evropského scenáristu roku 1999. Minulý týden tento snímek zvítězil na festivalu Prix Europa v Berlíně v kategorii televizních hraných filmů. V těchto dnech usiluje o cenu na MFF v Sao Paulu. Podle informací produkční společnosti Negativ se v listopadu zúčastní soutěží v Cottbusu, Stockholmu, Bratislavě a na dalších filmových přehlídkách. Uveden bude i v Londýně a začátkem příštího roku v Rotterdamu.

Praha bude dějištěm festivalu slovenské nezávislé kultury

Pražský palác Akropolis bude od 29. do 31. října dějištěm festivalu slovenské nezávislé kultury "Z druhej strany z druhého sledu". K desátému výročí Sametové revoluce prohlídku zorganizovalo občanské sdružení Nekomerční kulturní aktivity ze Zvolena. Návštěvníci kromě bratislavských kultovních divadel GUnaGU a Stoka uvidí divadlo Piki a Divadlo z Pasáže s mentálně retardovanými herci. Součástí festivalu bude i prezentace tří vydavatelstev původní slovenské tvorby.

Celosvětová internetová aukce podpoří záchranu Stromovky

Unikátní celosvětová internetová aukce podpoří projekt Pahorek, který usiluje o revitalizaci největšího a nejstaršího pražského parku Stromovka. O aukci, do níž věnovaly předměty světové sportovní hvězdy a řada českých umělců, dnes informovali zakladatelé projektu z občanského sdružení 3 duby Monika a Pavel Maurerovi. Dodali, že akce byla zahájena na Internetu celosvětově již 22. října a vyvrcholí 4. listopadu v Divadle Bez zábradlí, kde se sejde přes 300 zájemců o koupi zajímavých předmětů. Do aukce věnovala podepsanou tenisovou raketu Martina Navrátilová, která je také členkou sdružení 3 duby. Dražit se budou i rakety amerických tenistů Andre Agassiho a Peta Samprase. Jejich vyvolávací cena je 700 dolarů nebo 25.000 korun. Hokejoví fanoušci si mohou koupit rukavici fenomenálního kanadského hokejisty Wayna Gretzkého. Skleněnou vázu, jejíž vyvolávací cena je 1285 dolarů nebo 45.000 korun, poskytl český architekt a designer Bořek Šípek. Do aukce mohou zájemci vstoupit živě přes adresu www.3duby.cz nebo www.amazon.com.

Národní muzeum pořádá výstavu o dalekých cestách známých Čechů

Z Čech až na konec světa je název výstavy, kterou Národní muzeum v Praze věnovalo cestám slavných i méně známých Čechů do daleké ciziny. Expozice se zaměřila na ty z nich, kteří část života pobývali v cizině a zanechali o tom svědectví v podobě cestopisů či sbírek. Dvacet skupinek vitrín zachycuje především daleké cesty význačných Čechů od 13. století do třicátých let minulého století. Součástí expozice jsou však i svědectví o expedicích či úspěších českých sportovců z dob nedávno minulých. Expozice potrvá do 26. března příštího roku.

Gérard Depardieu bude natáčet v ČR

Francouzský herec Gérard Depardieu a režisérka José Dayanová zahájili tento týden natáčení televizní adaptace románu Victora Huga Bídníci, které se bude konat i v České republice. Oznámila to francouzská televize TF1, která celý projekt produkuje. V České republice Depardieu zčásti točil i svůj předcházející dvojdílný televizní film Balzac.

Ze sportu

Na turnaji ve Sttutgartu se daří českým tenistům. Daniel Vacek porazil desátého nasazeného Brita Tima Henmana hladce ve dvou setech 6:3, 6:1 a postupuje do třetího kola, kde jeho soupeřem bude Rumun Andrei Pavel. Do třetího kola turnaje ve Stuttgartu postoupil i český tenista Jiří Novák, jenž porazil turnajovou čtrnáctku Cedrika Piolinea z Francie ve třech setech 6:4, 3:6 a 6:3. Soupeřem Jiřího Nováka bude v osmifinále Američan Todd Martin.

Sparta už má v kapse za Ligu mistrů přes 200 miliónů korun

Bez ohledu na výsledky v dalších sedmi zápasech Ligy mistrů už fotbalisté Sparty Praha vydělali svému klubu v přepočtu přes 200 miliónů korun. Postupem do osmifinálové skupiny si totiž zajistili nejméně tři milióny švýcarských franků (cca 69 miliónů korun), které obdrží bez ohledu na výsledky v dalších zápasech. Za účast a výsledky v základní skupině vydělali dosud 6,25 miliónu franků (143 miliónů korun), ale své konto mohou ještě vylepšit v domácím duelu se Spartakem Moskva. Sparta obdrží také (od UEFA) na základě závěrečné finanční zprávy podíl na zisku z prodeje televizních práv, jehož výše se však nedá odhadnout. Velká část letos vydělaných peněz však ve Spartě padne na umoření dluhů, jež za sebou zanechali dřívější majitelé. Těch se podle různých informací nashromáždilo postupně až za 400 miliónů korun. Sparta však chce alespoň část vydělané sumy investovat i k vytvoření podmínek, jaké mají k přípravě bohaté západoevropské kluby.

A na závěr zpráv informace o čtvrtečním počasí v České republice:

Jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Denní teploty l3 až l7 Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.