Zprávy neděle, 02. srpna 1998

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Začínáme zprávami.

Nyní podrobněji:

Prezidenta Václava Havla postihly potíže s dýcháním

Prezidenta Václava Havla postihly potíže s dýcháním. Stalo se tak při postupném přechodu na dýchání bez pomoci, kdy vznikla nevzdušnost v pravém předním laloku plíce. Ta po odsátí a rehabilitaci ustoupila. V neděli byl Václavu Havlovi chirurgicky zacelen vývod střev a bylo mu odebráno deset až dvanáct centimetrů tlustého střeva postiženého výchlipkami, které by mohly být zdrojem zánětu. Hojení vlastní pooperační rány je bez komplikací.

Jan Zahradil považuje výrok premiéra Zemana za nediplomatický

Místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Jan Zahradil považuje za nediplomatický výrok premiéra Miloše Zemana, kterým postavil na roveň Sudetoněmecké krajanské sdružení a české komunisty a republikány, protože nepřijímají česko-německou deklaraci. Důrazně však odmítá reakce z řad bavorské CSU a organizací sdružujících vysídlené Němce. Podle Zahradila nejsou tyto emotivní výroky adekvátní situaci a jsou vedeny primárně politickými motivy.

Místopředsedkyně německého Spolkového sněmu Antje Vollmerová vyzvala v listu Freie Presse ministra zahraničí Klause Kinkela, aby zamezil česko-německému sporu. Vollmerová připomněla, že sudetští Němci nesouhlasili s deklarací, a tak je licoměrné, že chtějí získat plody nových německo-českých vztahů ve formě mnoha postů a současně zachovat na minulost orientovanou náladu svého prostředí.

Místopředsedkyně Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) Renate Schmidtová požaduje, aby se Miloš Zeman za svůj výrok omluvil. V dopise adresovaném českému premiérovi uvedla, že smíření je možné pouze tehdy, když všichni zúčastnění spolu hovoří. Proto by rozhovory bez zástupců sudetských Němců neměly smysl.

Národní bezpečnostní úřad začal fungovat jako samostatný orgán

Národní bezpečností úřad začal pracovat jako samostatný ústřední orgán státní správy, jehož ředitel bude přímo podřízen předsedovi vlády. Hlavní náplní činnosti bude prověřování osob, které přicházejí do styku s utajovanými skutečnostmi, a firem, které se zúčastní strategických zakázek. O Národní bezpečnostní úřad se média i veřejnost začala výrazně zajímat poté, co mezi prvními kroky nového ministra vnitra Václava Grulicha ve vládní funkci bylo odvolání Pavla Koláře z funkce ředitele NBÚ, a to bez udání důvodu. Podle neoficiálních informací Grulichovi vadilo, že Kolář v médiích hovořil o nutnosti bezpečnostních prověrek ministrů.

Ministr obrany Vladimír Vetchý navštívil velitelství v Táboře

Ministr obrany Vladimír Vetchý se při návštěvě velitelství Vojska územní obrany v Táboře podle svých slov setkal s profesionálním přístupem. Navštívil také velitelství vzdušných sil a logistiky ve Staré Boleslavi. Svou cestu po některých velitelstvích armády ukončí nový ministr obrany v pondělí na velitelství pozemního vojska v Olomouci, kde by se kromě představitelů armády a města měl společného oběda zúčastnit také olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner.

Podle ministra Vladimíra Špidly skončí rozpočet schodkem 35 miliard

Místopředseda vlády pro sociální oblast a nový ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla očekává, že rozpočet letošního roku skončí schodkem 35 miliard korun. I přes hrozivě narůstající schodek vidí prostor pro uskutečnění všech svých záměrů v sociální oblasti. Sociální demokracie počítá s tím, že zvýšením sociálního pojištění o zhruba dvě procenta zajistí státnímu rozpočtu vyšší příjmy. Mezi své strategické cíle v sociální oblasti pak řadí zvýšení minimální mzdy, odstranění horního stropu platby nemocenské, zvýšení důchodů a znovuzavedení plošného vyplácení příspěvků na děti.

Setkání republikánů přerostlo v hádku

V divokou hádku, která neměla daleko k fyzickému násilí, přerostlo celostátní setkání zhruba pěti desítek republikánů, které iniciovali členové usilující o reformu strany. Setkání, které narušili stoupenci předsedy Miroslava Sládka, nakonec za asistence policie ukončil majitel restaurace. Republikáni překvapivě neuspěli v letošních volbách. Řada členů se obává, že úzké vedení strany použije státní příspěvek za volby ve výši zhruba 20 miliónů korun pro vlastní potřebu.

V platnost vstoupila novela zákona o rodině

V platnost vstoupila novela zákona o rodině, která především mění některé podmínky uzavření manželství, rozvodu a osvojení dítěte. Novela dává lidem možnost, aby v době vzniku manželství nebo i v jeho průběhu uzavřeli předmanželskou případně manželskou majetkovou smlouvu, kterou mohou rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění. Novela zjednodušuje rozvod manželů, kteří si rozvod přejí oboustranně a písemně se dohodnou na řešení majetku, bydlení a případné vyživovací povinnosti. Naopak, pokud jeden z partnerů s rozvodem nesouhlasí, soud tento svazek nerozvede dříve než tři roky poté, co spolu manželé nežijí. Novela připouští novou formu rozhodnutí o výchově dítěte rodiči po dobu rozvodu. Soud může nyní svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů.

Novela zákona zavádí náhrady vysloužilým hasičům

V platnost vstoupila také novela, která zavádí náhrady vysloužilým hasičům. Má řešit nepoměr mezi mimořádnými nároky na fyzickou i psychickou připravenost hasičů a jejich sociálním zabezpečením po ukončení služby. Novela přisuzuje hasičům opouštějící činnou službu odchodné v základní výši dvojnásobku průměrného platu a dále odstupňovaného podle počtu odsloužených let.

Nejvhodnějším zmocněncem pro lidská práva je podle ministra Bašty Petr Uhl

Vytvoření funkce vládního zmocněnce pro lidská práva, s nímž počítá vláda ČSSD, neznamená zcela novou koncepci, avšak dosavadní činnost v této oblasti dostane podle ministra bez portfeje Jaroslava Bašty efektivnější a důstojnější právní rámec. Bašta při diskusi o romské problematice uvedl, že jako nejvhodnější osoba na funkci zmocněnce se jeví publicista Petr Uhl. Vládní zmocněnec bude podle něho náměstkem místopředsedy vlády Pavla Rychetského a jeho aparát se rozšíří zhruba o deset lidí. Ministr zástupcům Romů přislíbil, že nová vláda bude otázkám lidských práv, národnostních menšin a romské komunity věnovat větší pozornost než předcházející vlády.

Účastníci pietního aktu ucitli památku obětí ústeckého masakru

Památku obětí takzvaného ústeckého masakru, při kterém byli 31.července 1945 údajně shazováni Němci z mostu do Labe, uctili čeští a němečtí účastníci aktu usmíření, když do řeky mezi německým městečkem Schöna a českým Hřenskem vhodili kytice květů. Poslední červencový den v roce 1945 vybuchl z nezjištěných příčin muniční sklad v ústecké čtvrti Krásné Březno. Po něm následovaly útoky Čechů na Němce, při nichž byli Němci údajně shazováni z mostu do Labe. Ústecký archivář Vladimír Kaiser na mezinárodní konferenci historiků loni v říjnu v Bratislavě uvedl, že počet obětí tohoto masakru je od 43 do 100 osob. Nově nalezené archivní prameny a výpovědi očitých svědků podle něj prokazují, že pachateli nebyli ústečtí Češi, ale gardisté, vojáci Svobodovy armády, rudoarmějci a civilisté, kteří před masakrem dorazili do Ústí nad Labem. Kaiser také v Bratislavě vyslovil hypotézu, zda za výbuchem v muničním skladě, který se stal zřejmě signálem pro útoky na německé obyvatele, nestály zájmy britských či amerických výrobců zbraní.

Hodonín žádá vládu o urychlené řešení kritické dopravní situace

Hodonínští radní požádali novou vládu premiéra Miloše Zemana o rychlé řešení kritické dopravní situace ve městě. "Problémy nastaly po vzniku česko-slovenské hranice a celního přechodu. Za 24 hodin projede Hodonínem až 500 kamiónů o hmotnosti nad 3,5 tuny," řekl starosta města Dušan Grombiřík. Podle něj pohár trpělivosti obyvatel Hodonína přetekl při nedávné stávce řidičů, kteří několikrát svými vozy zablokovali ulice města. Podle radních je nutná výstavba dopravního obchvatu.

Zpráva o diskriminaci žen

Podle Výboru pro odstranění diskriminace žen při Organizaci spojených národů česká vláda dostatečně nepochopila strukturální a kulturní příčiny nerovnoprávnosti žen. Po odstranění restrikcí totalitního režimu současná politika České republiky příliš zdůrazňuje mateřskou a rodinnou roli ženy, ale chybí opatření pro povznesení ženy. Vyplývá to ze zprávy výboru, kterou ČTK poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Výbor sice konstatoval, že postavení žen se v ČR výrazně zlepšilo zvláště v oblasti vzdělávání, jejich účasti na hospodářském životě, ale zároveň upozornil na řadu problémů. Výbor je znepokojen "velmi nedostatečným" a dále klesajícím zastoupením žen v řídících funkcích politické a hospodářské sféry. Poukazuje rovněž na převládající nerovnost v odměňování mužů a žen. Výbor je znepokojen neexistencí zvláštní právní úpravy násilí na ženách a nedostatkem informací o preventivních opatřeních nebo programech, které mají pomáhat obětem násilí.

Do povodněmi postižených oblastí se stahují kriminální živly

Celostátně hledané osoby a další kriminální živly se podle krizového povodňového štábu stahují do oblastí postižených povodněmi. Štáb už o tom informoval starosty. Podle nich se někteří už dříve trestaní lidé ucházejí o práci při odstraňování následků povodní, místo pomoci však kradou.

Dělníci začali zasypávat sesutou důlní jámu v Orlové

Kolem 65.000 metrů krychlových zeminy je potřeba navézt do kráteru ve větrací důlní jámě v Orlové na Karvinsku, kterou začali zasypávat pracovníci těžební společnosti OKD. Zasypávání jámy bude trvat podle odhadu mluvčího OKD Jiřího Tvrze asi měsíc. Okraje kráteru se již několik dní zvětšují maximálně jen o několik centimetrů a nenarušil je ani souvislý déšť. Profesor Josef Aldorf z ostravské Vysoké školy báňské-Technické univerzity potvrdil, že svahy kráteru o průměru 62 krát 49 metrů a 36 metrů do hloubky jsou stabilní, doplnil mluvčí. Patnáctimetrová těžní věž, která se po sesuvu horniny do hlubin rovněž propadla, by mohla být podle jeho odhadu zhruba v hloubce 80 až 90 metrů.

Profesor Bodner zasadil v Lánech borovici, kterou přivezl z Tyrol

Až osmi set let by se měla dožít borovice limba z Tyrol, kterou v zámeckém parku v Lánech zasadil lékař innsbrucké fakultní nemocnice Ernst Bodner. Prozatím skromnou květenu botanické zahrady obohatily od manželů Bodnerových ještě hořec a alpská protěž z Tyrol, kde chtěl původně český prezidentský pár strávit v dubnu svou dovolenou. Botanickou zahradu v zámeckém parku v Lánech před necelým měsícem založila prezidentova žena Dagmar Havlová. Významné osobnosti mají do zahrady sázet dřevinu či květinu ze země, z níž pocházejí, anebo z níž přijíždějí do České republiky. Manželé Bodnerovi v Lánech po dobu zotavování prezidenta po nedělní operaci pobývají. Nápad prezidentovy manželky zřídit botanickou zahradu se začal uskutečňovat poprvé začátkem července, kdy zde první palmu zasadila žena singapurského prezidenta Teng Cheong Onga.

V Praze začal další ročník Letní školy slovanských studií

V Zrcadlové kapli pražského Klementina byl slavnostně zahájen již 42.ročník Letní školy slovanských studií. Přednášky a semináře jsou určeny zahraničním studentům, pedagogům, překladatelům a dalším odborníkům, kteří se chtějí o prázdninách zdokonalit nejen ve studiu češtiny, ale mají zájem také o českou literaturu, kulturu, dějiny i současnost. Na letní školu, kterou tradičně pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, se přihlásilo celkem 205 účastníků z více než tří desítek zemí. Největší zájem měli němečtí a francouzští studenti. Ke studiu se přihlásili nejen studenti z téměř všech evropských zemí, ale také z Mongolska, Japonska a Koreje. Své zástupce tu mají i Spojené státy, Argentina či Mexiko.

Světový festival mládeže

Tisíce mladých lidí z celého světa se shromáždily na plážích na Costa da Caparica u Lisabonu k zahájení 1.světového festivalu mládeže pořádaného OSN a portugalskou vládou. Akce, která potrvá do 10.srpna, souvisí s nynější světovou výstavou EXPO'98 v portugalské metropoli. Na festivalu se očekává 7000 mladých lidí ze 123 zemí. Bude mezi nimi i 25 delegátů z České republiky. Hlavní smysl akce je prodebatovat z hlediska mládeže klíčové problémy přelomu tisíciletí.

Do 82 stálých divadelních scén zavítalo loni 4,5 miliónu lidí

Přes 4,5 miliónu návštěvníků zavítalo loni do 82 stálých divadelních scén zřizovaných ministerstvem kultury a orgány státní správy a samosprávy. Podle informací Českého statistického úřadu v nich působí osm desítek souborů, jejichž členové nastudovali 441 premiér. Průměrná návštěvnost je zhruba osmdesátiprocentní. Repertoár těchto scén nabídl v loňském roce divákům téměř dvanáct set inscenací.

Ve Slavkově u Brna objeveny sídlištní objekty z doby bronzové a železné

Sídlištní objekty z období od střední doby bronzové do starší doby železné ze 14. až 5. století před naším letopočtem odkryli ve Slavkově u Brna při záchranném výzkumu na stavbě parkoviště pracovníci brněnského Ústavu archeologické památkové péče. Nalezli zde keramiku a zbytky zvířecích kostí. V zahloubené chatě z pátého století před naším letopočtem odkryli krb nad ohništěm.

Na Staroměstském náměstí zahájila svou cestu expedice Monoxylon

Na Staroměstském náměstí v Praze symbolicky zahájili svou cestu členové expedice Monoxylon II. Na replice neolitického plavidla se chtějí dostat po moři podél pobřeží z Itálie do Francie, Španělska a Portugalska. Plavbu by měli ukončit 6.září na světové výstavě Expo 98' v Lisabonu, která se koná pod názvem Oceány - dědictví pro budoucnost. Expedice má ověřit, zda bylo středomořské zemědělství v mladší době kamenné šířeno prostřednictvím mořeplavby. Jeden z organizátorů Jiří Bartoň ČTK řekl, že člun je vydlabaný z jednoho kusu kmenu dubu a je dlouhý devět metrů. Byl zhotoven podle 8000 let starého nálezu neolitického plavidla, jenž byl objeven v roce 1994 v Itálii u jezera Bracciano. Dvouapůltunová loď bude spuštěna na vodu na Sicílii. Expedice má 33 členů, kteří se budou po čtyřech až pěti hodinách střídat u deseti vesel člunu.

Na řece Otavě se rýžovalo zlato

Za nebývalého zájmu veřejnosti se u Kestřan na Písecku konal již šestý ročník soutěže v rýžování zlata. Zúčastnilo se jí na 200 soutěžících, jejichž úkolem bylo vyrýžovat v limitu patnácti minut z písku co nejvíce zlomků zlatého prachu, tzv.zlatinek. Dosavadní rekord soutěže, jejíž historie se začala psát v roce 1992, je 203 zlatinky. Organizátoři uvádějí, že na jeden gram zlata je nutné z řeky Otavy vyrýžovat asi deset až patnáct tisíc zlatinek. Na levém břehu řeky byl pro několik stovek diváků připraven bohatý program, který zakončil country bál. Rozsáhlé pozůstatky po rýžování na "zlatonosné" Otavě svědčí o tom, že především ve 13.a 14.století bylo Pootaví jedním z nejvýnosnějších nalezišť zlata ve střední Evropě.

Z Jaroměře do Náchoda jela nejstarší česká parní lokomotiva

Historický vlak tažený nejstarší českou provozuschopnou parní lokomotivou z roku 1879, jíž se říká kafemlejnek, vyjel na trať z Jaroměře do Náchoda a zpět s několika desítkami cestujících. Projížďka připomněla zájemcům minulost železnice i typickými lepenkovými jízdenkami. Jízdy s parním veteránem pořádá jediné nestátní železniční muzeum v České republice - Železniční výtopna Jaroměř. Jízdy se budou opakovat každou první sobotu v měsíci, a to až do října.

Americká tisková agentura AP: Chmel Blšany píše historii

Americká tisková agentura Association Press (AP) si krátce před zahájením šestého ročníku nejvyšší české fotbalové ligy všímá nováčka soutěže, týmu Chmel Blšany. "Před patnácti lety vesnický fotbalový tým, potácející se na samém dně nejnižší české soutěže, nikoho nezajímal. Nyní píše Chmel Blšany historii," tvrdí autoři článku, kteří si všímají toho, že "jakmile první česká fotbalová liga v neděli vstoupí do svého šestého ročníku, Blšany s 380 obyvateli se stanou nejmenším městem hrajícím v nejvyšší fotbalové soutěži v evropských zemích"."Aspirujeme na zápis do Guinnessovy knihy rekordů," cituje AP jednoho z týmových funkcionářů Josefa Vejmělku. "Pokud přijedete do Blšan, nemůžete si nevšimnout velkého fotbalového komplexu. Klub vlastní pět travnatých hřišť a stadión s kapacitou 4600 diváků, což je dvanáctinásobek populace vesnice. Dvě další hřiště a hotel se v současné době staví," píše AP.

Počasí

A ještě krátce o počasí. Dnes bude oblačno, teploty vystoupí v Čechách na 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku na 25 až 29 stupňů.

Tolik zprávy Radia Praha.