Zprávy neděle, 16. dubna 2000

Při sledování zpravodajské relace Radia Praha vás vítá Eva Petržílková. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Horníky přišlo na manifestaci k dolu Kohinoor podpořit 600 lidí

Přibližně šestset lidí přišlo v sobotu podpořit horníky stávkující v hlubinném dolu Kohinoor na Mostecku. Ti už šestnáctý den zůstávají pod zemí, protože se bojí uzavření dolu a ztráty zaměstnání. Žádají hlavně prodej dolu zájemci, který bude Kohinoor nadále provozovat. Manifestaci před branou dolu zorganizovali odboráři dolu s manželkami stávkujících havířů. Dosavadní vystoupení odborářů, kteří zastupují horníky v podzemí, byla namířena především proti vlastníkovi dolu, Mostecké uhelné společnosti. Její zástupci podle havířů sice prostřednictvím médií neustále ujišťují, že jim jde o zdraví stávkujících, jejich kroky však údajně vstřícné nejsou.

Demonstranti také vyzvali k rezignaci šéfa odborů a senátora za Mostecko Richarda Falbra. Reagovali tak na jeho výroky, ve kterých nařkl odborového předáka Kohinooru Vladimíra Perlíka a jednatele firmy SHD-Peel, která se uchází o koupi dolu, Ladislava Pletichu z toho, že podvádějí horníky.

Od 31. března do soboty 15.dubna bylo v hlubině dolu Kohinoor 47 havířů. Kvůli zdravotním potížím vyfáral v sobotu večer další z horníků. Podle odborového předáka dolu Vladimíra Perlíka měl stejné obtíže jako ostatní horníci - bolení hlavy, způsobené pravděpodobně psychickou zátěží.

Kolegové horníků na povrchu se k okupační stávce připojili minulý týden v úterý. Těžba v dole se tak zcela zastavila. Důl Kohinoor zařadila vláda loni v září do státního programu útlumu. Po prosincové okupační stávce horníků uzavřeli představitelé vlády, vedení Mostecké uhelné společnosti a odborů Kohinooru dohodu o technické likvidaci dolu rozložené do pěti let. Slíbených zhruba 600 miliónů korun v tomto roce však vláda nakonec drasticky omezila na 161,8 miliónu korun. Mostecká uhelná společnost se proto vrátila k původní rychlé variantě útlumu, schválené valnou hromadou společnosti v srpnu 1999.

Chrudimský prapor se na cestě do Bosny loučil s posádkovým městem

Další čeští vojáci odjeli do Bosny a Hercegoviny, aby vystřídali své kolegy v rámci mise SFOR. Zhruba pět stovek příslušníků 43. výsadkového mechanizovaného praporu se v sobotu dopoledne slavnostně rozloučilo v Chrudimi se svým posádkovým městem. Výměna by měla proběhnout během dvou týdnů. Poprvé bude naše posádka na území bývalé Jugoslávie jako rovnocenný člen NATO. Dříve česká část kontingentu operovala pod britským velením.

ODA: Volební kampaň by měla být financována z odděleného konta

Ústřední sněm Občanské demokratické aliance navrhuje, aby byla zákonem stanovena povinnost financovat volební kampaň pouze z odděleného volebního konta. Jeho příjmy a výdaje by měly být průběžně zveřejňovány, řekl po sobotním jednání ústředního sněmu strany v Jihlavě předseda ODA Daniel Kroupa.

Zcela nový návrh zákona o konkursu a vyrovnání předloží parlamentní zástupci Občanské demokratické aliance jako zákonodárnou iniciativu formou návrhu senátního zákona. Opakované novelizace tohoto zákona z něj podle předsedy ODA Daniela Kroupy učinily "bezkonkurenční hybrid." "Nově koncipovaný návrh zákona by měl garantovat, aby po přiměřeném vyvození odpovědnosti a jasném definování kompetencí správce konkursní podstaty byl postižený podnik schopen plnit své závazky vůči svým věřitelům i zaměstnancům," řekl Daniel Kroupa po jednání sněmu ODA.

Podle zprávy EU české podniky stále neprovedly strukturální reformu

Loňský vývoj makroekonomických ukazatelů České republiky byl ve srovnání s předchozím rokem lepší, ale pokles investic svědčí o tom, že podniky stále neprovedly potřebnou strukturální reformu. Uvádí to tento týden zveřejněná zpráva Evropské unie o ekonomických reformách, které v roce 1999 provedly země usilující o vstup do unie. Konstatuje se v ní, že ekonomika ČR v prvním čtvrtletí 1999 stagnovala, ale pak se začala zotavovat a rostoucí tendenci si udržela do konce roku. Napomohlo tomu částečně zvýšení poptávky v zahraničí, což je mimo jiné důsledek oživení hospodářské aktivity v zemích EU. Růst dovozu byl v roce 1999 podstatně za exportem. Dalším zdrojem ekonomického oživení byl mírný nárůst spotřeby domácností.

Pokles zaznamenaly podle zprávy průmysl i stavebnictví, přičemž průmysl se začal zotavovat až od listopadu. Znepokojující situace v tvorbě fixního kapitálu dokládá nezbytnost strukturálních reforem a změny klimatu v podnikatelském sektoru. Nepříznivá finanční situace podniků a bank je hlavní příčinou poklesu investičních aktivit.

Nezaměstnanost v ČR loni dále rostla a změna v tomto trendu zřejmě nenastane ani v příštích dvou až třech letech. Vláda chce sice urychlit restrukturalizaci a privatizaci státních podniků, což by mělo zlepšit produktivitu práce a konkurenceschopnost na mezinárodním trhu, nikoli však situaci v nezaměstnanosti.

Jestliže obchodní deficit klesl loni o 8,8 miliardy korun, je to podle zprávy zásluhou především restrukturalizovaných podniků; ve většině z nich má podíl zahraniční kapitál.

Zpráva si také všímá radikálního snížení inflace, jež překonalo předpoklady České národní banky, a přičítá to přísné peněžní politice; částečně díky nízké inflaci vzrostly reálné mzdy téměř o šest procent. I když ČNB srazila úrokové míry, nemělo to očekávaný stimulační dopad na ekonomiku, protože banky získané peníze neuvolnily v podobě půjček pro podniky.

Kladně je hodnoceno odhodlání vlády urychlit privatizaci a prodat státní podíly ve strategických podnicích do dvou let. Z letošních státních příjmů by mělo 190 miliard korun pocházet z privatizací.

Za krok zpět je považován zákon o telekomunikacích, který oddaluje liberalizaci trhu a zaručuje monopolní postavení Českého Telekomu. Evropská komise ve zprávě zdůrazňuje, že ČR se zavázala zliberalizovat telekomunikační sektor do začátku roku 2001.

Zpráva pojednává jednotlivě o pokroku, který v ekonomice loni učinilo 13 kandidátských zemí. Pro téměř všechny je charakteristický rychlejší vývoj ve druhé polovině roku ve srovnáním s prvním pololetím.

Nevidomí v ČR nepřipravují další demonstraci kvůli krácení dotací

Žádnou demonstraci ani jiné formy protestu zatím nechystají členové Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), kteří se v sobotu sešli na třetí celostátní konferenci v Karlových Varech. Vyčkají až na výsledky jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí, na němž by se měla dořešit státní podpora projektů služeb pro nevidomé. ČTK to řekl prezident SONS Milan Pešák. Ten podotkl, že organizace nevidomých se dostala do finančních problémů, protože ministerstvo práce a sociálních věcí původně zamítlo čtyři projekty na služby nevidomým ze 13 předložených a devět jich zařadilo do útlumového programu. Po jednání odvolací komise byl počet projektů určených k likvidaci snížen na sedm, tři byly zařazeny do rozvojového programu a tři byly ponechány v útlumu. SONS se znovu odvolala a požádala opětovně o schůzku s ministrem Vladimírem Špidlou, která se zatím neuskutečnila.

Ministr Špidla týž den televizi Prima řekl, že rozhodování jeho ministerstva se řídí především kvalitou jednotlivých projektů. "Není to ještě definitivní rozhodnutí. Předpokládám, že příští týden to bude uzavřeno," uvedl v souvislosti s osudem projektů.

Restriktivní opatření ministerstva práce a sociálních věcí vyvolala nesouhlas nevidomých, který v lednu vyvrcholil jejich protestem před ministerstvem v Praze. Petici sepsanou na protest proti dotační politice státu na pomoc nevidomým a zveřejněnou na demonstraci podepsalo do soboty téměř 28.000 občanů.

Podle ministra Kužvarta se ztráta krkonošských obcí od roku 2001 výrazně sníží

Finanční ztráta obcí na území Krkonošského národního parku by se měla podle ministra životního prostředí Miloše Kužvarta od příštího roku podstatně snížit. Od ledna 2001 bude totiž současná vyrovnávací dotace zahrnuta do zákona o rozpočtových pravidlech. Nyní dosahuje celková ztráta obcí na území parku částky kolem dvou miliónů korun. Pramení to z toho, že obce na území národního parku nemají přístup k příjmům z daní z nemovitostí. Jejich majetky totiž leží na území takzvaných klidových zón parku a obce s nimi nemohou svévolně nakládat.

Češi by se podle politologa Doležala měli Němcům omluvit za odsun

Způsob, jakým byla před třemi lety přijata česko-německá deklarace, je podle politologa Bohumila Doležala nedůstojný, neboť v jeho základě je falešná shoda obou stran. "Je zapotřebí občanské iniciativy, která zformuluje text české omluvy sudetským Němcům adresovaný sudetoněmecké radě jako jejich politické reprezentaci. Pod něj by se měly formou petice sbírat podpisy," řekl v sobotu Doležal na deváté česko-německé konferenci v Jihlavě. Dodal, že je také zapotřebí zřídit Fond usmíření, na němž by se formou veřejné sbírky shromažďovaly prostředky na odškodnění vyhnaných sudetských Němců.

V ČR letos přibylo šest lidí infikovaných virem HIV

Šest nových případů, kdy byli lidé infikováni virem HIV, zaznamenali letos do konce února lékaři v České republice. Počet infikovaných tak vzrostl na 448, z toho je 90 žen. O vývoji epidemiologické situace z hlediska infekce HIV a onemocnění AIDS v ČR i ve světě informoval v sobotu v Benešově na semináři Fórum ke zdraví koordinátor národního programu boje proti AIDS Jaroslav Jedlička.

Ivan Langer varuje před krácením peněz na protidrogové programy

Před "nedozírnými následky" krácení finančních prostředků pro programy zahrnující prevenci, léčbu a resocializaci lidí závislých na drogách varoval místopředseda Poslanecké sněmovny a ODS Ivan Langer v dopise, který v tomto týdnu zaslal ministru bez portfeje Karlu Březinovi (ČSSD), do jehož kompetence patří i protidrogová problematika. Langer ministra požádal, aby se zasadil o zvrácení "nepříznivých trendů" a "nesystémových kroků" v této oblasti. " Poukázal dále na to, že při přípravě státního rozpočtu na tento rok žádala vládní meziresortní protidrogová komise na protidrogovou politiku 172 miliónů korun. Ministerstvo financí ale loni v září zkrátilo tuto částku na 135 miliónů, nakonec byly tyto prostředky sníženy až na 114 miliónů korun.

Britové uzavřeli program Pražského festivalu spisovatelů

Vystoupením londýnského nakladatele a literáta Johna Caldera a autora Betonové zahrady Iana McEwana skončila v sobotu v Praze literární přehlídka Pražský festival spisovatelů. Čtení a besed se také zúčastnil další britský romanopisec Biyi Bandele. Od minulé neděle se v rámci festivalu představili například William Styron, autor u nás známé Sofiiny volby, či čínský básník a disident Bei Dao.

Letošní 10. ročník Pražského festivalu spisovatelů začal večerem, který byl věnován Jaroslavu Seifertovi. V následujících dnech přehlídka pokračovala besedami s americkými literáty, jako zástupce menších literatur pozval prezident festivalu Michael March spisovatele z Řecka. Českou literární scénu reprezentovali básník Petr Borkovec a spisovatelé Michael Ajvaz a Petr Stradický. Festival byl přenášen i prostřednictvím Internetu na adrese www.pwf.globalone.cz.

Werichovci v Praze zápolili ve werichovsky laděné soutěži

Kulturní středisko Průhon v Praze - Řepích hostilo v sobotu soutěžící přihlášené do přehlídky amatérských zpěváků, recitátorů a literátů nazvané Taky máte rádi Ježka a Voskovce + Wericha? Soutěž vyhlásilo sdružení Werichovci. Ti v neděli oslaví Mezinárodní den srandy na Kampě. Zde budou zpívat a čekat na pravé poledne, kdy salvou z papírových pytlíků upozorní na zatím marnou snahu vybudovat z vilky, v níž Jan Werich bydlel, Dům osvobozené kultury. Werichovci, kteří si letos připomínají deset let existence, mají přes 1000 členů v ČR i zahraničí. Vybudovat památník "moudrého klauna" Wericha a jeho souputníků z Osvobozeného divadla - Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka - se jim zatím nedaří. V domku jsou dva byty, jeho stav je špatný a úpravy by si vyžádaly desítky miliónů korun.

"Dostavník z Přerova" zvítězil na moravském festivalu ochotníků

Divadlo Dostavník z Přerova zvítězilo ve 43. ročníku nejstarší moravské ochotnické přehlídky, která v pátek večer skončila v Napajedlích na Zlínsku. Divadelní soubor nastudoval vynikajícím způsobem inscenaci Josefa Kainara Perly Hodži Nasredina. Suverénní úspěch zaznamenalo u diváků, kteří obvykle fandí domácímu Divadlu Zdeňka Štěpánka, Ořechovské divadlo z Ořechova u Brna s Tylovým Strakonickým dudákem. Zvláštní cenu poroty si odvezl soubor vsetínského Masarykova gymnázia za nastudování hry Viktora Dyka Zmoudření dona Quijota.

Památkáři by rádi obnovili chrtí dostihy v Libochovicích

V parku státního zámku v Libochovicích na Litoměřicku se budou možná konat chrtí dostihy. Snaží se o to litoměřičtí památkáři. Jak řekl jejich ředitel Zdeněk Klimeš, připravený projekt počítá s výstavbou dráhy pro dostihy chrtů včetně nezbytného technického a diváckého zázemí. Akce by se mohla podle něj stát dalším magnetem pro domácí i zahraniční turisty. Naposledy tu chrti závodně běhali v roce 1975 v rámci mistrovství Evropy, na které se přijelo podívat 7 tisíc lidí.

Planetárium opravilo laserový systém a obnovilo virtuální pořady

Pražské planetárium v Královské oboře v sedmém pražském obvodě opět obnovilo pořady Virtuální vesmír a Zrození světla. Podařilo se totiž úspěšně opravit laserový systém. Pořad Virtuální vesmír nabízí neobvyklý pohled na architekturu vesmíru a mechanismy jeho fungování, elektronický svět a podivuhodné analogie mikro-, makro- a megakosmu. Symbolickou cestou vesmírem od jeho zrození až po výhled do budoucnosti je pořad Zrození světla. Ve velkolepém kosmickém divadle hrají hlavní roli hvězdy a laser. Planetárium nabízí rovněž další pestrý výběr astronomických a cestopisných pořadů, přednášek, filmů a výstav.

TOP 77 moravských vín je k dispozici i v knižní podobě

Publikaci s podrobným popisem nejlepších moravských vín vyhodnocených v loňském roce vydala v uplynulých dnech brněnská firma Mama Trading. Na konci října 1999 určila odborná komise soutěže TOP 77 z předběžných více než 500 vzorků vín 77 nejlepších pro období let 1999/2000. Přes dvě třetiny vzorků tvořila bílá vína a soutěžilo i osm vín šumivých. Jednotliví šampióni jsou v knížce popisováni s ohledem na chuť, vůni i kombinace s jídlem.

Odborníci se shodují v tom, že v hodnocení získávají stále více úspěchy malí vinaři s výrobou do 20.000 litrů za rok i střední firmy s výměrou deset až patnáct hektarů vinic. Mezi nejlepší vinařské oblasti v ČR patří nyní Mikulovská a Znojemská.

Sport

Fotbalisté Sparty Praha zvítězili v Hradci Králové 2:0 v předehrávaném utkání 25. kola první Gambrinus ligy. Branky vítězů dali už v prvním poločase Jarošík a Siegl. Sparta se tak poprvé v letošním ročníku dostala na vedoucí příčku v tabulce.

V Praze na Strahově bylo rozlosováno semifinále Poháru Českomoravského fotbalového svazu. Jedna dvojice je ryze druholigová: Ratíškovice se střetnou s Vítkovicemi, na severu Čech se utkají prvoligoví Liberec s Olomoucí.

Jediné vítězství chybí basketbalistkám Gambrinusu Brno, aby obhájily titul mistryň republiky. Ve druhém finálovém utkání Brňanky porazily Hanáckou kyselku Přerov 103:49 a v sérii vedou už 2:0. V boji o třetí místo USK Praha zdolal Lachemu Brno 49:44 a v sérii vyhrává 2:0.

Českým hokejistům do dvaceti let nevyšel start do turnaje v Petrohradu. Svěřenci Jaroslava Holíka a Radima Rulíka v sobotu podlehli stejně starým hráčům Švédska 3:5.

Na mistrovství světa hokejistů do 18 let porazil český výběr Německo 5:3.

Český zápasník David Vala si vybojoval účast na Letních olympijských hrách v Sydney. Na kvalifikačním turnaji v řeckořímském stylu v Moskvě porazil ve finále kategorie do 130 kilogramů Němce Schiekela.

Na tenisovém turnaji v Estorilu prohrál český tenista Bohdan Ulihrach ve čtvrtfinále se Španělem Moyou 1:2 na sety.

Další český tenista Jiří Vaněk se s turnajem v Atlantě rozloučil ve čtvrtfinále. Vaněk nestačil na Američana Taranga a prohrál s ním 6:7 a 2:6.

A ještě krátce o nedělním počasí

Zpočátku oblačno, místy přeháňky, zejména na Moravě a ve Slezsku. Postupně polojasno a srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.