Zprávy neděle, 17. května 1998

Vážení posluchači, u zpráv Radia Praha vás vítá Renata Prátová.

A nyní podrobně:

ODA se nezúčastní červnových voleb voleb do Poslanecké sněmovny

Občanská demokratická aliance nebude oproti svému původnímu rozhodnutí kandidovat v červnových volbách do Poslanecké sněmovny. Ústřední sněm aliance v sobotu dospěl k závěru, že účast ODA ve volbách by znamenala tříštění hlasů, které posiluje levici a ohrožuje sociální a ekonomický vývoj země. Předseda aliance Daniel Kroupa uvedl, že za klíčový cíl ODA považuje úspěšnou účast v komunálních a senátních volbách. Na dotaz ČTK upřesnil, že aliance své už podané kandidátní listiny stáhne. Zdůraznil, že ODA se veškerou aktivitou a pomocí prostředků, které má k dispozici, zúčastní voleb formou vlastní kampaně, v níž se pokusí dát voličům při rozhodování argumenty pro správnou volbu. Před volbami oznámí, koho doporučí svým příznivcům podpořit ve volbách. Aliance jim podle Daniela Kroupy doporučí strany demokratické pravice.

Šance ODA na úspěch v červnových volbách jsou na základě posledních průzkumů veřejného mínění mizivé. Několik týdnů před volbami se její preference pohybují kolem jednoho procenta, tedy hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Bývalá koalice považuje rozhodnutí ODA nekandidovat za rozumné

Bývalí koaliční partneři Občanské demokratické aliance - tedy ODS a KDU-ČSL - považují sobotní rozhodnutí aliance nekandidovat v červnových volbách do Poslanecké sněmovny za rozumné. V rozhovorech pro ČTK se na tom shodli místopředseda lidovců Jan Kasal, místopředseda Občanské demokratické strany Miroslav Macek a poslanec ODS Marek Benda.

Informace z dvoudenního zasedání sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů

Delegáti sjezdu Českomoravské komory odborových svazů v pátek rozhodli o změně názvu odborové centrály na Českomoravskou konfederaci odborových svazů, protože označení komora bývá spojováno s profesními organizacemi. Schválili rovněž nový statut, podle něhož bude dosavadní patnáctičlenné předsednictvo nahrazeno radou předsedů, ve které budou zastoupeni předsedové všech jednatřiceti svazů. Staronovým předsedou odborářů byl zvolen Richard Falbr a ve svých funkcích byli potvrzeni dosavadní místopředsedové Milan Štěch, Jaroslav Zavadil a Zdeněk Málek.

V sobotu odboráři přijali rezoluci k sociální reformě. Požadují v ní mimo jiné, aby příští vláda zvýšila minimální mzdu na úroveň důstojného životního minima a aby nutné změny nájemného a cen energie prováděla sociálně přijatelným způsobem. Dále požadují vytvoření Důchodové pojišťovny, spravující prostředky důchodového pojištění, a Úrazové pojišťovny. Sjezd přijal také rezoluce k zaměstnanosti, pracovně právním vztahům, veřejným službám a evropské integraci. Odboráři v nich požadují, aby prostředky na politiku zaměstnanosti nebyly využívány k jiným účelům a aby se aktivní politika zaměstnanosti stala prioritou vlády.

Z přijatých rezolucí největší diskusi vyvolala rezoluce o diskriminaci a xenofobii. Část delegátů ji nepodpořila, protože nesouhlasila s tím, aby se odbory vyslovovaly jmenovitě proti diskriminaci Romů, protože diskriminováni jsou podle ní také Poláci, Ukrajinci a další skupiny zaměstnanců, a požadovala obecnější formulaci. Předseda Richard Falbr uvedl, že přijetím rezoluce proti diskriminaci a xenofobii, udělala konfederace první krok.

Sjezd schválil také program Českomoravské konfederace odborových svazu do roku 2002. Za nejdůležitější formu prosazování svých cílů považují odboráři sociální dialog. Demonstrace a stávky pokládají za krajní prostředek, který však v případě neochoty partnerů nebudou váhat použít. Odboráři chtějí své cíle a zájmy prosazovat jen zákonnými a demokratickými prostředky.

Pozorovatelé OBSE mohou sledovat i sčítání hlasů v okrscích

Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), kteří přijedou sledovat průběh nadcházejících červnových voleb do Poslanecké sněmovny České republiky, budou mít přístup nejen na jednání Ústřední volební komise, ale i do jednotlivých volebních místností, kde mohou být přítomni i samotnému sčítání hlasů. Na svém sobotním zasedání o tom rozhodla Ústřední volební komise. Krajským a okresním volebním komisím pak doporučila, aby také ony umožnily pozorovatelům této mezinárodní organizace účastnit se jejich zasedání. Zhruba 80 zástupců OBSE přijede do České republiky na pozvání vlády v polovině června. Volby do Poslanecké sněmovny se konají 19. a 20. června.

Nadace Charty 77 předávala v pátek večer v Divadle Komedie ceny

Cenu Františka Kriegla, kterou Nadace Charty 77 uděluje za osobní statečnost a čestné postoje projevené v krajním ohrožení, získal za aktivní pomoc postiženým na severní Moravě po loňských záplavách a za příspěvek ke vzájemnému sbližování a soužití s romskými spoluobčany Ind Sri Kumar Vishwanathan. Ind se ve vyhrocené situaci s povodní postiženými romskými rodinami odstěhoval do unimo buněk a více než půl roku zde pracuje jako sociální pracovník. Právě v sociální oblasti se mu podle nadace podařilo uklidnit napjatou atmosféru mezi starousedlíky a novými obyvateli. S cenou připomínající statečný postoj československého politika Františka Kriegla, který jako jediný z tehdejších představitelů odmítl po obsazení republiky vojsky varšavského paktu v srpnu 1968 podepsat potupný diktát, je spojena finanční odměna 100.000 korun od České spořitelny.

Ekologickou Cenu Josefa Vavrouška, kterou Nadace Charty 77 uděluje na paměť tragicky zesnulého ekologa a ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, si z Divadla Komedie odnesla ekoložka Eliška Nováková. Laureátka, která je pracovnicí Ústavu aplikované ekologie v Kostelci nad Černými Lesy, cenu dostala za celoživotní ekologickou práci se širokým záběrem činnosti od obecné aplikované ekologie až po etologii hmyzu, lovné zvěře a drobných živočichů.

Literární Cenu Toma Stopparda udělila Nadace Charty 77 překladateli Jiřímu Pecharovi. Porota ocenila zejména jeho překlady z francouzštiny, jimž vévodí převod románové epopeje Marcela Prousta Hledání ztraceného času, a překlady děl postmoderních filozofů. Cena byla založena na základě finanční dotace, kterou v roce 1983 Nadaci Charty 77 ve Stockholmu poskytl anglický dramatik českého původu Tom Stoppard.

Sněmovna by měla schválit velkou vládní bankovní novelu

Schvalování velké vládní novely bankovního zákona, který by měl obnovit důvěru v bankovní systém, bude patřit mezi nejdůležitější ekonomické body pokračování květnové schůze Poslanecké sněmovny. Na přerušené zasedání by poslanci měli navázat v úterý odpoledne. Velká vládní bankovní novela úzce navazuje na už přijatou malou novelu bankovního zákona. Ta reaguje na aktuální potřeby vzniklé v souvislosti s korekcí hospodářské politiky státu. Těžiště novely spočívá v zakotvení účinných postupů proti držitelům bankovních akcií, kteří porušují nebo obcházejí zákon a nezaručují zdravé fungování bank. Podle ministra financí Ivana Pilipa navíc předloha zpřesňuje ustanovení týkající se ochrany klientů, klade důraz na kvalitu managementu, prohlubuje informační povinnost bank a v neposlední řadě znemožňuje uzavírat smlouvy za nápadně nevýhodných podmínek.

Mladí příznivci KDU-ČSL založili v Praze Junior klub

Mladí příznivci Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové ustavili v sobotu v Praze Junior klub, v jehož přípravných organizacích už nyní působí 397 členů ve věku do 35 let. Informovala o tom tisková mluvčí klubu Jana Skálová, která ocenila, že mladé politiky přišli na ustavující shromáždění podpořit předseda KDU-ČSL Josef Lux a poslanec Jaroslav Orel. Junior klub chce podle svého programového prohlášení poskytnout mladým členům možnost vzdělávat se, rozvíjet své schopnosti a získávat potřebné zkušenosti, využít svého postavení k prosazování názoru mladých ve vnitrostranické diskusi.

Ministr obrany Lobkowicz otevřel vojenské muzeum v Lešanech

Čestnou salvou v sobotu nadšenci v dobových uniformách vojáků pátého pluku Tomáše Garrigua Masaryka a polního četnictva přivítali ministra obrany Michala Lobkowicze při jeho návštěvě Vojenského technického muzea Historického ústavu Armády ČR v Lešanech na Benešovsku. Do svých sbírek v sobotu muzeum dalo příležitost nahlédnout obdivovatelům vojenské techniky letos poprvé. Ministr Lobkowicz řekl, že muzeum je jasným důkazem silné tradice českého vojenství a českého zbrojního průmyslu. Zdůraznil, že se snaží otevřít armádu veřejnosti a aktivity vojenského muzea a Historického ústavu Armády ČR vůbec jsou podle něj důležitým kamínkem v této komunikaci.

Muzeum představuje vojenskou techniku od konce 19. století po současnost. Nabízí ukázku vývoje dělostřeleckého materiálu Škodových závodů, obrněnou techniku a automobily. Návštěvníci tu uvidí téměř 300 tanků, obrněných transportérů, motocyklů, kanónů, nákladních a osobních automobilů a také expozici protivzdušné obrany.

Jen desetina lidí s rakovinou plic přijde k lékaři včas

Jen desetina lidí s rakovinou plic přijde k lékaři včas, jen každý desátý pacient tedy může být operován a má šanci, že se z rakoviny vyléčí. Ve světě má tuto šanci více než 20 procent pacientů. ČTK to v sobotu řekl profesor Pavel Pafko po právě skončeném mezinárodním kongresu hrudní chirurgie, jehož byl prezidentem. Podle profesora Pafka je situace podobná ve všech postkomunistických státech. Podle něj to nesouvisí ani tak s chirurgií, ale s celkovým systémem vyhledávání a včasné diagnostiky těchto lidí. O chybách a omylech v hrudní chirurgii hovořilo na 150 chirurgů z 16 zemí na dvoudenním kongresu v pražském hotelu Holiday Inn. Hledali cesty, jak se těmto chybám vyhnout a zvýšit naději pacientů na přežití.

Do České republiky přijedou floridští odborníci na kriminalitu dětí

Především tématy dětské kriminality a její prevence se hodlají v České republice zabývat představitelé Fakulty kriminologie Floridské státní univerzity. V čele delegace, která navštíví naši zemi ve dnech 17. až 31. května, bude stát pracovník fakulty Tony Pate, členem týmu bude i ředitel floridské koalice výzkumu v oblasti trestní justice. Delegaci přijme náměstek ministra vnitra Jaroslav Kopřiva a první náměstek policejního prezidenta Jan Zátorský. Američtí odborníci se seznámí s činností ministerstva vnitra, a to zejména na úseku prevence. Navštíví také ředitelství služby kriminální policie a řadu pracovišť policie a úřadu vyšetřování v Praze a Brně. Budou přijati nejvyšším státním zástupcem a navštíví vězení pro mladistvé ve Všehrdech.

Mikulovští navázali spolupráci s izraelským městem Quatzrin

Spolupráce mezi izraelským městem Quatzrin a Mikulovem na Břeclavsku například v oblasti kultury, umění, turistky nebo informatiky tvoří náplň smlouvy, kterou v pátek na mikulovské radnici podepsali starostové obou měst Sammy Bar Lev a Ivo Koneš při první návštěvě představitelů Quatzrinu. Tajemník mikulovského městského úřadu Miroslav Šula v rozhovoru pro ČTK upřesnil, že vzájemné kontakty se začaly rozvíjet po loňském pobytu izraelského velvyslance v Mikulově. Přibližně sedmitisícový Quatzrin podle něj odpovídá Mikulovu počtem obyvatel i zaměřením na výrobu vína.

Ze sportu:

Čeští hokejisté si ze světového šampionátu ve Švýcarsku přivezli bronzové medaile. V pátečním utkání o třetí místo zvítězili nad domácí reprezentací 4:0. Náš hokejový tým tak naplnil víru většiny fanoušků v zisk některé z medailí. Z průzkumu provedeného agenturou Sofres Factum před začátkem šampionátu vyplynulo, že v některý z cenných kovů věří více než tři čtvrtiny občanů České republiky. Nejčastějším tipem byla stříbrná nebo bronzová medaile, o čemž bylo přesvědčeno 61,8 procent dotázaných.

Výsledky 28. kola fotbalové Gambrinus ligy: Ostrava - Lázně Bohdaneč 6:1 Drnovice - České Budějovice 3:0 Opava - Viktoria Žižkov 3:0 Brno - Plzeň 5:1 Hradec Králové - Teplice 1:1 Jablonec - Olomouc 0:1 Slavia Praha - Liberec 1:0 Dukla - Sparta Praha 2:2 Tabulku vede Sparta Praha před Slávií Praha. Třetí a čtvrtou příčku zaujímá Ostrava a Olomouc a na posledním místě zůstavají nadále Lázně Bohdaneč.

A ještě krátce o počasí:

Na území České republiky je dnes oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, na hřebenech hor srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.