Zprávy neděle, 19. března 2000

Při sledování zpravodajské relace Radia Praha vás vítá Renata Prátová. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Ministři zahraničí České republiky, Polska a Maďarska oslavili první rok v NATO

Podpisem společné deklarace vyvrcholilo v sobotu v Budapešti setkání ministrů zahraničních věcí Maďarska, České republiky a Polska Jánose Martonyiho, Jana Kavana a Bronisĺawa Geremka. Ti se v maďarské metropoli sešli na konferenci uspořádané u příležitosti prvního výročí přijetí svých zemí do Severoatlantické aliance. Ministři ve své deklaraci připomněli, že přijetí České republiky, Maďarska a Polska do NATO bylo historickým momentem, který znamená definitivní odstranění "železné opony" v Evropě. Současně vyslovili přesvědčení, že přijetí nových členů 12.března 1999 přispělo k posílení a větší soudržnosti NATO, což se projevilo zejména během kosovské krize. Dále pak shodně vyslovili plnou podporu dalšímu rozšiřování Aliance, přičemž zmínili, že je společným zájmem těchto tří zemí, aby se členem NATO v co nejbližší době stalo i Slovensko.

Ministři zahraničí České republiky, Maďarska a Polska se v sobotu krátce sešli i s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který je informoval o výsledcích schůzky předsedů vlád zemí sousedících s Jugoslávií v Budapešti, které se v pátek zúčastnil generální tajemník NATO George Robertson a v sobotu také nejvyšší představitel pro zahraniční a obrannou politiku Evropské unie Javier Solana. Jak ČTK řekl šéf české diplomacie Jan Kavan, s premiérem Orbánem diskutovali především o kosovské krizi, včetně přístupu Spojených států amerických a Evropské unie, ale také o politické situaci v Rusku a jejím vlivu na bezpečnost ve střední Evropě.

Unie svobody bude s Občanskou demokratickou stranou spolupracovat jen v rámci čtyřkoalice

Unie svobody je připravena spolupracovat s ostatními demokratickými parlamentními stranami pouze jako součást čtyřkoalice, do které patří ještě Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Občanská demokratická aliance a Demokratická unie. Po sobotním jednání republikového výboru Unie svobody to řekl předseda strany Karel Kühnl. Uvedl to v souvislosti se svým pátečním setkáním s předsedou Občanské demokratické strany Václavem Klausem. Na této schůzce prý chtěl Kühnl demonstrovat, že při veškerém politickém soupeření jsou demokratické strany také partnery. Současně však podtrhl, že jednotný postup v rámci čtyřkoalice je i po páteční schůzce realitou. Václav Klaus v pátek uvedl, že není vyloučeno, aby se jeho strana po příštích volbách sešla ve vládě s Unií svobody.

Karel Kühnl doufá, že předsedové ODS Václav Klaus a ČSSD Miloš Zeman dobře pochopili jeho slova. "Doufám, že pochopili, že se jim nepodaří čtyřkoalici rozbít ani rozdělit," dodal Kühnl.

Podle předsedy KDU-ČSL Jana Kasala ODS ani ČSSD nenaruší čtyřkoalici

Vzájemnou důvěru Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové a Unie svobody v dodržení čtyřkoaliční spolupráce nenaruší Občanská demokratická strana ani Česká strana sociálně demokratická. Prohlásil to v sobotu předseda KDU-ČSL Jan Kasal. Uvedl, že osobně nemá nejmenší důvod pochybovat o tom, že by Unie svobody nedodržela Svatováclavskou dohodu, která vymezuje spolupráci uskupení KDU-ČSL, Unie svobody, ODA a DEU. Stejně tak neví, proč by unionisté měli pochybovat o postojích lidové strany. "Já vidím smysl čtyřkoalice právě v naději na změnu politického stylu. Jedna z věcí, které si nesmírně vážím, je skutečnost, že se dohody dodržují," uvedl Kasal po jednání celostátní konference KDU-ČSL.

Celostátní konference Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové v sobotu doporučila pokračovat ve spolupráci se stranami čtyřkoalice při jednoznačném zachování politické identity KDU-ČSL. Dále pověřila stranické vedení, aby iniciovalo a prosazovalo ve čtyřkoalici jednání o případné povolební spolupráci se všemi demokratickými politickými subjekty a deklarovalo tím otevřenost KDU-ČSL vůči ostatním demokratickým politickým subjektům.

Unie svobody bude prosazovat dvoukolový většinový volební systém

Dvoukolový většinový volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny bude preferovat Unie svobody. Ta podle sobotního prohlášení republikového výboru zásadně nesouhlasí se změnami volebního systému, jak je navrhuje vláda. Změna volebního zákona, na níž se dohodly sociální demokracie a ODS na základě své opoziční smlouvy, má napomoci vítězné volební straně sestavit většinovou vládu. Návrhy novel zákonů o volbách do sněmovny a o volbách do zastupitelstev v obcích schválila minulý týden vláda.

Podle předsedy Unie svobody Karla Kühnla omezuje vládní návrh zákona zásadním způsobem politickou soutěž a je účelový. Unionisté jsou si podle Kühnla vědomi potřeby zákon změnit, avšak směrem, který by nezvýhodňoval jen některé politické subjekty.

Územněsprávní reforma nesmí podle ODA vést k nárůstu úředníků

Pouze za první etapu reformy veřejné správy v České republice považuje Občanská demokratická aliance ustavení nových krajů. Dalším krokem musí být zrušení okresních úřadů a zbylých úseků ministerstev, ale bez nárůstu úředníků v krajských úřadech. "O počtu úředníků musí rozhodnout volená krajská zastupitelstva," řekla v sobotu ČTK po skončení dvoudenního Ústředního sněmu ODA v Brně senátorka Jitka Seitlová. Sněm odsoudil údajnou snahu stran opoziční smlouvy (ODS a ČSSD) obsazovat už nyní místa v budoucích krajských úřadech oblíbenci stranických sekretariátů. ODA je přesvědčena, že jedině samosprávná obec a kraj jsou schopny zajistit efektivní výkon veřejné správy. K problematice je připravena zahájit odbornou i politickou diskusi.

Ústřední sněm Občanské demokratické aliance také doporučil svým zástupcům v Senátu, aby podali návrh na změnu volebního zákona do krajů. Nový zákon má mimo jiné umožnit kandidaturu nezávislým, dále jejich sdružením a koalicím.

Zemřel člen Rady pro lidská práva a bývalý disident Ladislav Lis

Ve věku nedožitých 74 let zemřel náhle v noci na sobotu člen vládní Rady pro lidská práva a někdejší mluvčí Charty 77 Ladislav Lis. ČTK to sdělila manželka zesnulého a také předseda Rady pro lidská práva Petr Uhl. Ladislav Lis byl i místopředsedou Mezinárodní federace lidských práv a zakládajícím členem Československého, později Českého helsinského výboru. Za druhé světové války se aktivně účastnil protinacistického odboje. V 70. a 80. letech byl komunistickým režimem několikrát vězněn. Počátkem devadesátých let byl poslancem Federálního shromáždění. V roce 1994 vstoupil do sociální demokracie a loni se stal členem vládní Rady pro lidská práva.

Ministr Jan Kavan vystoupí příští úterý na zasedání Komise OSN pro lidská práva

Ministr zahraničí Jan Kavan vystoupí v úterý na pravidelném ženevském zasedání Komise OSN pro lidská práva. Týž den na zasedání promluví i ministři zahraničí Švýcarska, Itálie, Portugalska, Německa, Slovinska, Chorvatska a Venezuely. ČTK to v sobotu sdělil tiskový odbor ministerstva zahraničí.

Česká republika byla loni opět zvolena za člena Komise OSN pro lidská práva. Komise se na svých zasedáních zabývá pravidelně stavem dodržování lidských práv v různých částech světa. Například v pondělí má jeden ze zpravodajů OSN, mezi něž patří i exministr zahraničí Jiří Dienstbier, předložit kritickou zprávu o Afghánistánu.

Současné vedení českého ministerstva zahraničí opakovaně deklarovalo, že chce klást větší důraz na dodržování lidských práv, než tomu bylo dříve, což se někdy dostává do konfliktu s obchodními zájmy. Úspěšné sladění obou aspektů nebývá někdy lehké, připustil nedávno na dotaz ČTK jeden z českých diplomatů.

Předseda republikánů Miroslav Sládek kritizoval prezidenta Havla, NATO, Německo i české politiky

Vzpomínkového setkání Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa k 61. výročí nacistické okupace Československa využil v sobotu předseda republikánů Miroslav Sládek ke kritice prezidenta Václava Havla, Severoatlantické aliance a Německa. České ústavní činitele obvinil z "nechutné" servilnosti ke Spojeným státům. Na mítinku, jehož se zúčastnilo asi padesát lidí, Sládek oznámil, že v podzimních zemských volbách do krajských zastupitelstev nově vznikajících krajů očekává úspěch své strany. "Budeme moci prokázat, že jsme nikterak neztratili pozici na české politické scéně," prohlásil Sládek. Vzpomněl zároveň nedávnou návštěvu šéfky americké diplomacie Madeleine Albrightové a obvinil české vedoucí politiky z poklonkování. Severoatlantickou alianci poté obvinil z toho, že zásahem v jugoslávském Kosovu záměrně uvolnila prostor pro operace albánské narkomafie. V souvislosti s rokem 1939, kdy začala okupace, Sládek uvedl, že Německo i nadále hodlá české území využít "pro své plány".

Republikáni protestovali proti doplnění textu na Kalvárii

Proti vyvěšení vysvětlujících tabulek k hebrejskému nápisu na kříži na Karlově mostě protestovalo v sobotu asi dvacet členů Republikánské mládeže. "Protestním aktem na obranu kříže chceme ukázat, že je zde skupina lidí, kteří se svévolným upravováním dějin nesouhlasí," řekl ČTK předseda mladých republikánů Martin Zbela.

Vysvětlující tabulky v češtině, angličtině a hebrejštině byly instalovány počátkem března z iniciativy pražského primátora Jana Kasla. Původní hebrejský nápis z roku 1696 byl pořízen z peněžité pokuty, kterou zaplatil pražský Žid Elias Backoffen za to, že se veřejně vysmíval kříži. Hebrejský posvátný text na křesťanské Kalvárii "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů" přisuzuje boží znaky Kristu, což je v rozporu s učením judaismu. Vysvětlující tabulky v zábradlí mostu uvádějí, že nápis na kříži byl důsledkem nekorektního soudního řízení.

V Mladé Boleslavi se v sobotu konala demonstrace asi padesáti stoupenců hnutí skinheads

Převážně mladí lidé protestovali proti vstupu České republiky do Severoatlantické aliance a do Evropské unie a také proti existenci Komunistické strany Čech a Moravy. Řádně ohlášenou akci uspořádalo neregistrované sdružení Obrana národa, podpořit je přijeli i členové Vlastenecké fronty a Národní aliance. Celá akce měla poklidný průběh a obešla se bez policejního zásahu.

Stovka mladých lidí demonstrovala v Brně

Nesouhlas s protidrogovou politikou státu v sobotu na centrálním brněnském náměstí Svobody projevila asi stovka mladých lidí. Kritizovali zákon, který nerozlišuje mezi tvrdými a měkkými drogami a kriminalizuje držení omamných látek pro vlastní potřebu. "Marihuana a hašiš jsou méně nebezpečné než legální tabák a alkohol," řekl zúčastněným předseda pořádajícího Svazu pěstitelů konopí Václav Linkov. Převážně mladí lidé podepisovali na demonstraci i petici za legalizaci konopí. Nesouhlasí se stíháním a trestáním lidí, kteří si jen pěstují několik rostlinek marihuany pro svou potřebu. Konopí by podle Linkova mělo být vyňato ze seznamu omamných a psychotropních látek.

Další akce za legalizaci měkkých drog se uskuteční 6. května v Praze na Staroměstském náměstí, stejně jako v desítkách jiných zemí světa. Loni se jí v 15 zemích zúčastnilo asi 100.000 lidí.

Loňská blokáda údajně zhoršila kůrovcovou kalamitu na Trojmezné

Loňská blokáda ekologických aktivistů, kteří od 27. července do 21. září bránili kácení kůrovcem napadených stromů v pralese Trojmezná, podle správy šumavského národního parku výrazně zhoršila kůrovcovou kalamitu v této lokalitě. ČTK to v sobotu řekl mluvčí správy Zdeněk Kantořík. "V důsledku blokády zůstalo na Trojmezné neporaženo 2400 krychlových metrů 'kůrovcových' stromů. Podle aktuálních zjištění lesníků brouk z nich napadl nejméně dalších 1500 stromů, což představuje dalších 3000 krychlových metrů dřevní hmoty. Naproti tomu v oblasti Smrčiny, kde se i přes dvoudenní blokádu podařilo zásahy dokončit, je pouze 25 nově napadených stromů," uvedl mluvčí Kantořík.

Ekologové podle vedoucího lesního programu Hnutí Duha Jaromíra Bláhy trvají na tom, že nejcennější pralesovité oblasti šumavského parku by měly zůstat bez jakýchkoli zásahů. Proto odmítají, aby správa parku dostala na letošní rok povolení ke kácení stromů v prvních zónách. Tento požadavek zazněl i na pátečním protestu před budovou správy parku ve Vimperku, jehož se zúčastnilo asi dvacet ekologických aktivistů.

Na Internetu mohou zájemci sledovat dění v ulicích Mostu

Dění v ulicích Mostu mohou zájemci sledovat na internetových stránkách města www.mumost.cz. Přímý přenos umožňuje nová webová kamera. Jejím nákupem se mostecká radnice zařadila mezi několik málo měst, která v České republice tuto techniku využívají. ČTK o tom v sobotu informovala programátorka městského informačního systému Jana Žampová.

Na českých horských silnicích se řidiči stále potýkají se sněhem

Vlivem hustého sněžení v minulých dnech se řidiči stále musejí potýkat na horských silnicích se sněhovými jazyky a závějemi či vrstvou mokrého uježděného sněhu. Kalamitní stav vyhlásili silničáři v sobotu na Bruntálsku a přetrvává v Krkonoších v okolí Jilemnice, kde bude odvolán zřejmě v neděli.

Dostatek kvalitního sněhu přilákal do hor stovky lyžařů

Přívaly nového sněhu v sobotu přilákaly do českých a moravských hor stovky lyžařů. V Jeseníkách však musel být kvůli hustému sněžení a silnému větru vyhlášen kalamitní stav a policie uzavřela přístup do lyžařských areálů pod Pradědem. V Krkonoších Horská služba varovala před lavinovým nebezpečím a v Orlických horách před polomy.

Zima v Orlických horách vyvrcholila Rampušáckými slavnostmi

Příjezdem vládce Orlických hor Rampušáka a místní princezny Kačenky do lyžařského střediska v Deštném v sobotu vyvrcholila letošní zimní sezóna. Podobně jako v minulých letech i tentokrát Rampušák přednesl svým poddaným projev, v němž si mimo jiné pochvaloval letošní dobré sněhové podmínky. Významnou součástí Rampušáckých slavností byla světová premiéra takzvaného skibobkrosu. Velkolepá veselice poté pokračovala přehlídkou a soutěží asi padesátky masek.

Tradice loučení se zimou v Orlických horách, provázená postavou Rampušáka, vznikla v roce 1962. Pravidelně se však tato akce v Deštném koná od roku 1965. Jméno Rampušák prý souvisí se vsí Rampuše, která leží ve zdejších horách.

Ze sportu:

V jediném sobotním zápase 21. kola první fotbalové Gambrinus ligy porazila Sparta Praha České Budějovice na jejich hřišti 4:1.

Hokejisté pražské Sparty v sobotu zvítězili ve druhém čtvrtfinále extraligy nad Pardubicemi 2:1 a v sérii vedou 2:0. Z vedení 2:0 na zápasy se mohou radovat i hráči Litvínova, kteří porazili Zlín na jeho ledě 4:2.

A ještě informace o nedělním počasí v České republice:

Převážné oblačno až zataženo, na většině území občas sněžení, v nížinách přechodně i déšť se sněhem. Teploty 1 až 5 stupňů, na horách kolem -2 stupňů Celsia.