Zprávy neděle, 21. května 2000

A nyní podrobněji:

Chorvatští poslanci budou v Praze jednat o obchodní spolupráci

O možnostech zvýšení obchodní spolupráce budou v Praze od pondělí jednat zástupci chorvatského parlamentního výboru pro hospodářství a finance. Do České republiky je pozval partnerský senátní výbor. Během pětidenní návštěvy se setkají se senátory, zástupci sněmovních výborů, náměstky ministrů průmyslu a obchodu, financí a zemědělství a se zástupci několika českým firem a Agrární komory. Ve čtvrtek chorvatští zákonodárci zavítají do Kutné Hory, kde se setkají se zástupci města. Chorvatsko nedávno navštívila předsedkyně Senátu Libuše Benešová. Ze záhřebských rozhovorů podle ní vyplynulo, že spolupráce s Českou republikou je pro Chorvatsko důležitější než například spolupráce s Německem. Benešová uvedla, že v příštím období by se měla rozvíjet ekonomická spolupráce s Chorvatskem, s nímž má Česká republika trvale aktivní bilanci. Letos v červnu má Chorvatsko navštívit premiér Miloš Zeman a v létě pak i prezident Václav Havel. Na podzim se očekává návštěva chorvatského prezidenta v České republice.

Ministerstvo zemědělství bude sumarizovat škody způsobené suchem

Ministerstvo zemědělství hodlá v nadcházejícím týdnu inventarizovat nevratné škody způsobené nebývalým suchem, které přibližně od poloviny dubna do poloviny tohoto týdne sužovalo Českou republiku. "Jsem velmi rád, že zapršelo ještě v době, kdy lze předpokládat, že existují komodity, které na to budou pozitivně reagovat," řekl novinářům ministr zemědělství Jan Fencl, který se v Brně zúčastnil krajské konference ČSSD. Doplnil, že v nadcházejících dnech musí ministerstvo zrekapitulovat nevratné škody na komoditách, které byly nebo budou muset být zaorané, a provést inventury těch komodit, kde škody překročí 50 procent očekávaného výnosu. Na základě těchto zjištění bude podle Fencla ministerstvo hledat možnosti první pomoci postiženým zemědělcům a venkovu. Ta by podle něj mohla mít formu nejen konkrétních finančních prostředků směrem k postiženým komoditám ale také odkladů v daňové oblasti. Fencl nevyloučil ani jiné formy pomoci, které zatím nechtěl specifikovat. Potvrdil, že vývoj počasí, který označil za katastrofální, negoval pozitivní signály o zlepšení ekonomické situace Českého zemědělství, které existovaly právě do poloviny dubna. Jednou z nejvíce postižených oblastí suchem je například i nedaleké Znojemsko, kde za dobu dlouhotrvajícího sucha spadlo pouze jedno procento srážek z dlouhodobého normálu. Podle informací znojemské agrární komory, která jako jedna z prvních vyčíslila konkrétní škody, se ztráty na výnosech budou u jednotlivých komodit pohybovat od 30 až do 80 procent. U okurek, která jsou na Znojemsku základní pěstovanou komoditou sucho poškodilo 40 až 60 procent sazenic.

V Motole bylo zpřístupněno pohřebiště politických vězňů

Památku obětí komunistického režimu si v sobotu na pražském motolském hřbitově připomněli účastníci pietního aktu u příležitosti zpřístupnění donedávna neznámého pohřebiště s ostatky politických vězňů. Předseda Konfederace politických vězňů Stanislav Drobný při této příležitosti zdůraznil, že komunistický režim měl na svědomí tisíce lidských životů. Mezi jeho oběťmi není jen 238 popravených odpůrců komunismu, ale také tisíce lidí, kteří zemřeli ve věznicích, na následky vyčerpávající otrocké práce, nebo na následky bití při výsleších či byli zastřeleni při pokusu o přechod státních hranic, uvedl Drobný. Drobný si v této souvislosti položil otázku, zda by současné generace obstály v očích těch, kteří v boji s komunistickým režimem položili své životy. Odpověď by podle něj byla pravděpodobně záporná, neboť české společnosti se stále nedaří vyrovnat se se svojí komunistickou minulostí. Místopředseda vlády Pavel Rychetský při této příležitosti varoval před ztrátou kolektivní paměti. Po projevech položili představitelé státních institucí, mezi nimiž nechyběla ani Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát a vláda, zástupci politických stran a sdružení věnce na pietně upravené místo posledního odpočinku několika stovek převážně neznámých obětí komunismu. Místu poté v modlitbě požehnal římskokatolický kněz Tomáš Halík a biskup Československé církve husitské Karel Bican. Pohřebiště politických vězňů v Praze-Motole bylo objeveno teprve v loňském roce na základě archivních materiálů. Do té doby se předpokládalo, že jediným pohřebištěm popravených politických vězňů v Praze je hřbitov v Ďáblicích. V Motole byly v období od roku 1958 do roku 1965 tajně pohřbeny stovky uren. Podle tehdy platného nařízení byly urny s popelem skladovány ve věznicích a do země byly uloženy teprve až po roce 1958. Urny byly do společných pohřebišť v Motole ukládány bez jmen, pod pouhými čísly.

Pražská ODS diskutovala o dědictví komunistického režimu

Cesty, jakými zabránit vzestupu vlivu komunistů, hledali na ideové konferenci v malém sále Žofína členové pražské organizace ODS. Vedle stranických představitelů se konference zúčastnili také zástupci Konfederace politických vězňů. Po celodenní diskusi se přibližně stovka účastníků konference shodla na tom, že ODS se má zasadit o prodloužení lustračního zákona a o skutečné zpřístupnění všech svazků komunistické Státní bezpečnosti veřejnosti. Ze závěru konference vyplývá pro členy ODS také úkol zasazovat se o nepromlčitelnost komunistických zločinů a trestnost propagace třídní nenávisti. Téma propagace třídní nenávisti nadnesl v diskusi poslanec Jiří Payne, když kritizoval beztrestné označování podnikatelů za zločince. Konferenci označil za úspěšnou její hlavní organizátor a šéf pražské ODS Jan Bürgermeister. Pořádat ideové konference jako protiváhu stranických kongresů, jejichž agenda je příliš formální a neposkytuje čas k diskusi o věcných problémech společnosti, se ODS rozhodla před rokem. První z nich se konala loni v květnu. Její účastníci jednali v šesti sekcích - obecně ideové, zahraničně-bezpečnostní, ekonomické, široce pojaté sekci "o státu, veřejné správě, právu a občanovi", sekci sociální a sekci ekologické.

Světová banka a Mezinárodní měnový fond nabádají k umírněnosti vůči protestům v Praze

Světová banka a Mezinárodní měnový fond daly najevo, že si nepřejí v září během výročního zasedání v Praze zbytečnou násilnou konfrontaci s nevládními organizacemi, které ohlásily protestní akce proti oběma světovým institucím. Řekl to pražský primátor Jan Kasl, který se setkal ve Washingtonu s předsedou Světové banky Jamesem Wolfensohnem. Kasl se zúčastnil setkání starostů a představitelů velkých světových měst, které do Washingtonu svolala Světová banka. Kasl uvedl, že příští týden do Prahy přicestuje viceprezident Světové banky Mats Karlsson a bude tlumočit ministru vnitra Stanislavu Grossovi přání obou institucí, aby se nevyhrožovalo předem tvrdými zásahy proti demonstrantům a nezakazoval se vstup lidem do České republiky jen proto, že chtějí protestovat proti Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu. Přicestovat patrně v červnu má také šéf washingtonské policie Charles Ramsey, který osobně velel letos v dubnu ve Washingtonu policejním silám při zvládání protestních akcí proti jarnímu zasedání Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu. Zásah americké policie byl všeobecně hodnocen jako úspěšný, protože demonstrantům se nepodařilo zablokovat jednání, jak vyhrožovali. Kasl uvedl, že Wolfensohn ho požádal, aby Praha respektovala názor Světové banky vůči nevládním organizacím. Ten se posunul od jejich ignorování a potírání až po pořádání diskusních stolů s cílem vyvracet tvrzení, že Světová banka a Mezinárodní měnový fond ožebračují rozvojové země a škodí životnímu prostředí.

Předsedkyně Senátu Benešová doufá, že festival Khamoro 2000 se stane tradicí

Druhý ročník světového romského festivalu Khamoro 2000, který od úterý hostila Praha, se pokusil představit romskou kulturu v celé její šíři. Účastníci pětidenní mezinárodní akce hovořili i o současných problémech soužití romské menšiny s většinovou společností. Festivalu se zúčastnili umělci, odborníci, romští aktivisté a ochránci lidských práv z 23 zemí. Předsedkyně čestné rady festivalu, šéfka Senátu Libuše Benešová řekla, že festival zvedl již tak vysokou laťku, nastavenou loňskou premiérou. Semináře měly daleko reprezentativnější účast a vzbudily zájem podstatně většího počtu Romů než loni, dodala. Věří, že festival již v hlavním městě "zapustil kořeny" a stane se jednou z jeho tradic. Hudební část festivalu, v níž se představila řada kapel hrajících tradiční romskou muziku, doplnilo romské divadlo, vážná hudba, tanec, výstava fotografií s romskou tématikou a obrázků romských dětí. Vyvrcholením byl páteční galakoncert ve velkém sále Lucerny. Přehlídka celovečerních filmů a dokumentů ve Francouzském institutu potrvá až do úterý. Festival Khamoro (Slunce) byl součástí projektu Praha - Evropské město kultury 2000 a záštitu nad ním převzal prezident Václav Havel. Loňský první ročník festivalu byl pouze dvoudenní.

Sudetoněmecký landsmanšaft se obrátil na Česko-německý fond budoucnosti se žádostí o odškodnění

Sudetoněmecký landsmanšaft se obrátil na Česko-německý fond budoucnosti se žádostí o odškodnění "sudetoněmeckých obětí českého násilí". Informoval o tom mnichovský deník Süddeutsche Zeitung, podle něhož tento požadavek vyvolal v Berlíně i v Praze "značné politické podráždění". Podle listu vedení landsmanšaftu žádá, aby "humanitární pomoc" v podobě finančního příspěvku dostali "všichni příslušníci sudetoněmecké národní skupiny a čeští občané německé národnosti, kteří byli od května 1945 do dubna 1953 v bývalém Československu na základě své etnické příslušnosti vystaveni obzvlášť tvrdému pronásledování nebo byli déle než tři měsíce z politických důvodů internováni či vězněni". Dále by podle tohoto požadavku měli mít nárok na odškodnění všichni sudetští Němci, kteří "vyhnáním, internováním nebo nucenými pracemi utrpěli trvalé škody na zdraví" nebo kteří na základě německých zákonů dosud nebyli odškodněni vůbec nebo jen nedostatečně.

Požadavek na odškodnění "sudetoněmeckých obětí českého násilí", který vznesl podle vydání listu Süddeutsche Zeitung na adresu Česko-německého fondu budoucnosti sudetoněmecký landsmanšaft, podpořil šéf úřadu předsedy bavorské vlády Erwin Huber. Přání vytvořit jakýsi fond sociální pomoci pro obzvlášť těžké případy obětí vyhnání je oprávněné a má podporu bavorské vlády, řekl Huber podle agentury DPA na okraj zasedání předsednictva CSU ve Wildbad Kreuthu a rozhodně odmítl kritiku sudetoněmeckého požadavku. Podle Hubera se bavorský premiér Edmund Stoiber obrátil již v září loňského roku písemně na ministra zahraničí Joschku Fischera s žádostí o podporu ve věci odškodnění sudetských Němců. Ten mu prý v listopadu odpověděl, že v této záležitosti může rozhodnout jedině správní rada fondu budoucnosti, a proto se landsmanšaft obrátil přímo na ni.

Rovněž opětovně zvolená předsedkyně německého Svazu vyhnanců Erika Steinbachová podpořila nejnovější požadavek Němců vysídlených po válce z českých zemí, aby z Česko-německého fondu budoucnosti byly odškodněny "sudetoněmecké oběti českého násilí".

Náměstek ministra zahraničí Kmoníček zahájil návštěvu Alžírska

Náměstek českého ministra zahraničí Hynek Kmoníček zahájil dvoudenní pracovní návštěvu Alžírska. S odvoláním na místní úřední zdroj o tom z Alžíru informovala agentura AFP. Prohlášení, které Kmoníček poskytl po příletu alžírským sdělovacím prostředkům, zdůrazňuje, že jeho návštěva spadá do rámce "politických konzultací s alžírskými představiteli o otázkách oboustranného zájmu". "Situace se zlepšuje a je stále zřejmější, že Alžírsko je v regionu významným trhem," cituje agentura Kmoníčkovo prohlášení. Podle českého představitele jsou vztahy mezi Českou republikou "staleté a solidní" a nynější pobyt bezpochyby přispěje k jejich dalšímu rozvoji.

ČSSD rozhodla o kandidátech do pardubického krajského sněmu

Konečnou podobu kandidátky pro podzimní volby do pardubického krajského zastupitelstva schválili delegáti krajské konference ČSSD v Pardubicích. Leadrem strany se stal dosavadní šéf sociálních demokratů v Pardubickém kraji Miroslav Váňa z Pardubic. Kandidátku do pardubického krajského zastupitelstva již tento týden oznámili komunisté, které do voleb povede notářka Zdeňka Šťastná. Občanští demokraté na Pardubicku dosud svou kandidátku nemají. O jejím složení by měla pardubická ODS jednat 15. června. Strany čtyřkoalice zatím podepsaly koaliční dohodu o vytvoření společné volební strany pro podzimní volby. Leadrem kandidátky a uchazečem o místo hejtmana bude představitel KDU-ČSL Roman Línek. Jména ostatních kandidátů uskupení oznámí v průběhu června.

Společnost Osinek začne do konce května financovat strojní výrobu Vítkovic

Dceřiná společnost Fondu národního majetku Osinek má do konce května zahájit financování strojírenské výroby Vítkovic. Po jednání dozorčí rady ostravského firmy to řekl její předseda a náměstek ministra průmyslu a obchodu Zdeněk Vorlíček. Osinek již počátkem dubna zahájil financování hutní výroby Vítkovic, na což získal úvěr od Konsolidační banky 1,8 miliardy korun. Na financování strojírenské produkce si vezme úvěr jednu miliardu. Ve Vítkovicích bylo podle sdělení managementu dosaženo během poslední doby dvou významných cílů. Byla podepsána dlouhodobá smlouva o stabilizaci mezi Vítkovicemi a věřitelskými bankami, a podařilo se zahájit financování hutní výroby prostřednictvím Osinku. "Po nástupu nového vedení koncem března byla firma asi šest týdnů od totálního zhroucení, kdy by se finančně zadrhla," řekl finanční ředitel Zdeněk Šmejkal. Podotkl, že právě nastartování hutní výroby Osinkem podnik zachránilo. Šmejkal upřesnil, že Vítkovice za tři měsíce hospodařily se ztrátou 480,548 miliónu korun při tržbách 2,8 miliardy Kč. Podle Vorlíčka se ale již v dubnu hospodářská situace podniku zlepšila a stabilizovala.

Hasiči a starostové nesouhlasí se změnou názvu hasičských sborů

Hasiči a starostové nesouhlasí se úpravou názvu hasičských záchranných sborů, podle níž by se měly v budoucnu změnit pouze na záchranné sbory. Tuto změnu obsahují návrhy zákona o požární ochraně a zákona o záchranném sboru České republiky, kterými se bude příští týden zabývat Poslanecká sněmovna. "Název hasičský záchranný sbor je již v našich podmínkách vžitý a není potřeba jej měnit. Opětovné zavedení pojmu hasičský po roce 1989 bylo vyjádřením touhy po změně a vyvolalo i nemalé finanční náklady," uvádějí starostové a primátoři ze Svazu měst a obcí České republiky v prohlášení. Požadují proto, aby byl ve všech zákonech týkajících se hasičů důsledně uplatňován vždy pouze název "hasičský záchranný sbor".

Němečtí a čeští hasiči spojili hadicemi Domažlice a Furth im Wald

Bezmála pět stovek českých a německých hasičů přepravilo vodu v hadicích dvacetikilometrovým úsekem z Domažlic do bavorského příhraničního města Furth im Wald. Akce pod názvem Prameny přátelství byla symbolem spolupráce mezi hasiči z obou stran hranice nejen při likvidaci požárů. Ojedinělý výkon hasičů se organizátoři rozhodli nechat zapsat do Guinessovy knihy rekordů. Vodu začali čerpat hasiči do hadic z požární nádrže na domažlickém náměstí. Na trase bylo v činnosti 28 čerpadel. Na hraničním přechodu Folmava - Furth im Wald hadice z obou stran hranice propojili přednosta domažlického okresního úřadu Pavel Faschingbauer a jeho německý protějšek Theo Zellner. Voda pak po čtyřech hodinách příprav vytryskla na náměstí ve Furth im Waldu. Zážitek poněkud pokazil déšť a vítr, který tryskající vodu obrátil proti přihlížejícím. Akce, která sloužila rovněž k prověření techniky českých jednotek, se zúčastnilo téměř 350 profesionálních i dobrovolných hasičů z celého Domažlicka a 150 bavorských hasičů. Úsek na české straně byl dlouhý 15 kilometrů a na německé pět kilometrů.

O policejní odpoledne na pražském Žofíně byl velký zájem

Ani aprílové počasí neodradilo desítky dětí a jejich rodičů od návštěvy pražského Slovanského ostrova a paláce Žofín, kde pro ně pražští městští policisté připravili pestrý program. Děti se mohly zúčastnit nejrůznějších soutěží. Zájem byl o dopravní kvíz, v němž děti prokazovaly své znalosti z pravidel silničního provozu a mohly kromě drobných dárků získat i "řidičský průkaz". S nadšením také pomocí minohledaček objevovaly ukryté drobné mince. Pokud přesvědčily rodiče, mohly si vybrat i nového čtyřnohého kamaráda z psího útulku. I dospělé zaujaly ukázky výcviku policejních psů a zadržení nebezpečného pachatele, výzbroj potápěčů, činnost říční policie a jízdního oddílu. Prohlédnout si také mohli výstavu výrobků firem zabývajících se zabezpečovací technikou. V zahradní restauraci Žofín jim k tomu vyhrávala hudba. Obdobnou akci, jejímž ústředním bodem byla výstava zabezpečovací techniky pro domov a automobil, úspěšně uspořádali pražští městští strážníci na Žofíně už loni.

A ještě krátce o počasí. Čekejte polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 15 až 19, v 1000 m na horách kolem 9 stupňů Celsia.

Na závěr zpráv Rádia Praha tu pro vás máme, milí posluchači, jedno důležité upozornění. V úterý 23. května proběhne na vysílači Litomyšl mimořádná údržba rozvoden vysokého napětí. Z tohoto důvodu nebudou vysílány programy české redakce Radia Praha od 10:30, 11:30 a 13 hodin středoevropského letního času. Všem posluchačům se omlouváme a děkujeme za pochopení.