Zprávy neděle, 24. října 1999

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Ivo Prokop. Na úvod přehled zpráv.

A nyní podrobněji:

Praha bude počátkem listopadu hostit premiéry zemí Středoevropské iniciativy

Premiéry 16 členských zemí neformálního uskupení Středoevropská iniciativa má 5. a 6. listopadu uvítat Praha. Ministerští předsedové by měli na zasedání Středoevropské iniciativy projednat akční plán na příští dva roky a navštívit Ekonomické fórum, které v Praze pořádá Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Pražské zasedání iniciativy musí ještě na středeční schůzi schválit vláda. Fórum má otevřít prostor pro vznik nových hospodářských kontaktů a představení konkrétních hospodářských programů. Praha je dějištěm summitu, neboť Česká republika letos organizaci předsedá. Středoevropská iniciativa letos oslavuje desáté výročí založení a na summitu se tak čekají důležitá rozhodnutí, vytyčení nových strategických úkolů a prezentace nových idejí a projektů. Deset let existence uskupení by měli premiéři společně oslavit na Pražském hradě.

Životní prostředí v České republice bude potřebovat 250 miliard korun

Zhruba 250 miliard korun bude podle ministra životního prostředí Miloše Kužvarta v příštích deseti letech potřebovat životní prostředí České republiky. "Zhruba 63 procent z této obrovské, šokující částky půjde z podnikatelského sektoru," řekl ministr během semináře o státní politice životního prostředí, na který se do Prahy sjelo více než 60 starostů a zastupitelů ze středních Čech. Kužvartovo ministerstvo spolu s ministerstvem financí nyní dokončuje investiční strategii, která má stanovit základní pravidla, jak v příštích deseti letech zmíněných 250 miliard korun investovat. Ministři hodlají v této souvislosti vládě navrhnout, aby bylo z Fondu národního majetku do Státního fondu životního prostředí převedeno více než 14 miliard korun. Středočeské starosty a zastupitele Kužvart na semináři seznámil se státní ekologickou politikou i možnostmi Státního fondu životního prostředí. Podobné akce jsou podle něj velmi žádoucí proto, že starostové často přesně nevědí o zdrojích, z nichž mohou získat finance například na podporu výstavby čistírny odpadních vod či plynofikaci obce. Starostové se dozvěděli i podrobnosti o novele zákona o odpadech či zákonu o obecních daních, které již projednává Poslanecká sněmovna.

Unie svobody chce s demokratickými stranami jednat i nadále

Vzrůstající preference Komunistické strany Čech a Moravy a současná vážná politická situace v České republice jsou důvody, proč chce Unie svobody dál jednat s ostatními demokratickými politickými stranami. Na tiskové konferenci po dvoudenním jednání republikového výboru unie předseda strany Jan Ruml řekl, že jediným řešením situace by bylo vytvoření funkční většinové politické vlády. Za vlády sociální demokracie začíná být podle Rumla státní správa ovládána komunisty. Unie svobody se nevyhýbá jednání s Milošem Zemanem, o současné složité politické situaci, Ruml však jedním dechem poznamenal, že Zemanova vláda vládne špatně a Unie svobody si přeje její konec. Termín příští schůzky s předsedou ODS Václavem Klausem, s nímž vedení Unie svobody v pátek zřejmě našlo do určité míry společnou řeč, zatím nebyl stanoven. Místopředseda Unie svobody Karel Kühnl však prohlásil, že obě strany "dospěly do stadia, kdy je možné, že si prostě a jednoduše zavoláme. Sejdeme se, kdy bude potřeba". Republikový výbor Unie svobody také vyzval vládu, aby nebrzdila reformu veřejné správy a parlamentu rychle předala soubor zákonů nutný k uskutečnění voleb do vznikajících krajských zastupitelstev v roce 2000.

Češi a Němci hovořili o výhodách partnerství mezi městy

Prohlubování vzájemné spolupráce mezi českými a německými městy je cílem mezinárodní konference Evropská partnerství měst v kontextu Agendy 2000 - naši východní sousedé na cestě do Evropské unie, která se konala v hotelu Thermal v Karlových Varech. Primátor Karlových Varů Josef Pavel řekl, že jde o iniciativu českých měst získat kontakty a zkušenosti se samosprávami v zemích Evropské unie, což je nezbytný krok pro rozvoj naší společnosti směřující do Evropské unie. Podotkl, že právě partnerství mezi městy hraje v zahraničních vztazích významnější roli, než kontakty na úrovni ministrů a parlamentu, neboť jsou počátkem vzájemné spolupráce mezi organizacemi a občany. Vedle nejrůznějších způsobů a forem spolupráce hovořili odborníci také o hledání informačních zdrojů pro začlenění obcí do Evropské unie, o perspektivách programu Phare, o společných setkáních české a německé mládeže, ale i o připravenosti České republiky ke vstupu do do unie. Konkrétní ukázku partnerství představila města Karlovy Vary a Baden-Baden. Organizátorem akce je bonnský Institut pro evropská partnerství a mezinárodní spolupráci.

Ženy chtějí oslovit Kofi Annana výzvou k celosvětového míru

Zhruba padesát žen přišlo na pražské Staroměstské náměstí, aby podpořilo celoevropský projekt "Ženy za světový mír" pořádaný u příležitosti 54. výročí založení Organizace spojených národů. Ženy formou dopisu chtějí požádat generální tajemníka OSN Kofi Annana, aby svolal celosvětovou konferenci, kde by měly být položeny základy celosvětového míru diplomatickou cestou. Ženy v dopise formulují své univerzální názory na válečné konflikty. Píší, že nesouhlasí s uplatňováním agresivní vojenské síly a teroristickým násilím. Exekutivní orgány všech zemí na světě pak žádají, aby zastavili nesmyslné prolévání krve. V Praze se projektu "Ženy za světový mír" účastní Český červený kříž, Federální klub UNESCO, Humanistické hnutí, Mezinárodní škola Global Concepts, Středisko pro výchovu k lidským právům a Český výbor pro UNICEF.

Podle dečínských sociálních demokratů je postup Romů a Uhla v Matiční je nešťastný

Předseda děčínského výboru sociálních demokratů a místopředseda severočeských sociálních demokratů Jaroslav Foldyna pokládá za politováníhodnou skutečnost, že se problémy v ústecké Matiční ulici a jim podobné zúžily jen na "problém se zdí". Rovněž Strana zelených odmítá označovat plot v Matiční ulici za akt rasové nesnášenlivosti. Podle Foldyny nesou hlavní vinu na tom, že se nediskutuje o skutečných problémech lidí v Matiční, "profesionální Romové", za něž považuje například mluvčího grémia romských regionálních představitelů Ondřeje Giňu nebo předsedu Romského křesťanského sdružení v Děčíně Petra Jana. Stejnou vinu má podle Foldyny také bývalý vládní vyjednavač v Matiční ulici Petr Uhl. Tito lidé dělají "medvědí služba všem, kteří skutečnou pomoc opravdu potřebují", uvedl Foldyna. Okresní sdružení Strany zelených podle jejího člena a zároveň náměstka primátora v Ústí nad Labem Václava Pucherny trvá na tom, že plot je ochranou slušných lidí před těmi, kterým jsou cizí zásady občanského soužití. Plot podle vyjádření strany jen nahrazuje ochranu občanů, kterou je povinen v první řadě zajistit stát. Předsednictvo Strany zelených ujišťuje, že si váží všech slušných občanů bez ohledu na jejich původ. Zároveň je přesvědčeno, že ochrana životního prostředí by neměla být omezena pouze na otázky ekologie. Životního prostředí se vztahuje rovněž na problematiku obtěžování občanů hlukem, nepořádkem a dalšími negativními jevy, uvádějí Zelení.

Spolupracovníci humanitární organizace ADRA se sešli ve Zlíně

Na první celorepublikové setkání se do Zlína sjelo asi padesát spolupracovníků občanského sdružení ADRA. Vyměňovali si zkušenosti se získáváním lidí pro projekt ADRA ÚL, jehož cílem je vytvářet pohotovostní fond z pravidelných darů a peníze okamžitě používat na záchranu lidských životů. Projekt vznikl loni v listopadu a od začátku letošního roku se na účtu ADRA ÚL shromáždilo přes 615.000 korun. V dubnu se přes 26.000 korun použilo na potravinovou pomoc Kosovu a v srpnu se za 5000 marek (asi 95.000 korun) zaplatily letenky pro záchranáře do Turecka postiženého zemětřesením. V současnosti má ADRA ÚL 376 dárců jednotlivců a 35 dárcovských firem. Projekt má u Komerční banky Praha 5 číslo účtu 19-1487500297/0100, variabilní symbol 556.

Chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku byl povýšen na baziliku

Poutní chrám Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku byl papežským dekretem povýšen na baziliku. Slavnostní mše, kterou celebroval biskup Ostravsko- opavské diecéze František Lobkowicz, se zúčastnilo téměř dva tisíce lidí. Místní farář Tomasz Wasczinski řekl, že bazilika znamená v řečtině místo pro krále. "Všechny baziliky spadají pod správu papeže a udělení baziliky znamená čestný titul pro vynikající kostely," dodal farář. Nejstarší bazilika v České republice je svatého Jiřího na pražském Hradě. Bazilikou je od roku 1905 kostel na Svaté Hoře u Příbrami. Další bazilikou byl roku 1994 povýšen kostel premonstrátů v Praze na Smíchově a o rok později také chrám Navštívení Panny Marie Na svatém kopečku u Olomouce.

A ještě krátce o počasí. Čekejte oblačno až polojasno, zpočátku ve východní polovině území občasný déšť. K večeru od západu opět přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Rádia Praha.