Zprávy neděle, 25. června 2000

Škromach na ÚVV prosadil pochvalu oddaných poslanců jen těsně

Předseda sociálnědemokratických poslanců Zdeněk Škromach se nakonec odhodlal na dnešním jednání Ústředního výkonného výboru (ÚVV) ČSSD v Hradci Králové pouze chválit poslušné poslance, kteří hlasovali pro novelu volebního zákona, na níž se ČSSD dohodla s ODS. Od pokárání poslanců neposlušných upustil. I veskrze pozitivní návrh usnesení mu však členové ÚVV schválili jen těsnou většinou 51 ku 49 procentům hlasů. Škromach to novinářům vysvětloval tím, že prý členové ÚVV přesně nepochopili význam usnesení. "Zatím jsme si nezvykli na to, že bychom měli někoho i chválit," uvedl. Předseda prý chce pochvalou své lidi motivovat k další práci. Klub považuje za dostatečně stmelený, aby byl do konce volebního období schopen prosazovat program a zájmy sociální demokracie.

K neposlušným poslancům patřící Lubomír Zaorálek, který novelu volebního zákona nepodpořil, považuje těsné hlasovaní naopak za svědectví o rozpacích, které v ČSSD nad změnou volebních pravidel panují. Slova předsedy ČSSD Miloše Zemana, který v pátek v Ostravě hovořil o vylučování poslanců a senátorů, což by prý prosazoval, kdyby chtěl setrvat v čele strany, Zaorálek označil za scestná a nepochopitelná. Zeman podle něj prý své ostravské výroky, které pronesl v den, kdy o novele volebního zákona hlasoval Senát, v sobotu pouze zlehčoval, ale nevysvětlil je. Mnoho členů ČSSD podle Zaorálka cítí, že takové výroky sociální demokracii škodí.

Komunisté se připojí ke stížnosti proti volební novele

Komunistická strana Čech a Moravy se pravděpodobně připojí k případné stížnosti k Ústavnímu soudu proti novele volebního zákona, kterou v parlamentu prosadily společně ODS a ČSSD. Na tiskové konferenci to v sobotu řekl místopředseda strany Miloslav Ransdorf. "Myslím si, že je řada důvodů, aby se KSČM zařadila mezi ty, kteří předloží stížnost k Ústavnímu soudu," uvedl. Novelu, která zaváděním většinových prvků do volebního systému posiluje roli velkých stran, prosadili v pátek večer v Senátu zástupci ODS a většina senátorů ČSSD. Pro schválení hlasovalo 40 z přítomných 79 senátorů, proti bylo 38 a jeden se hlasování zdržel.

Ústřední sněm ODA uvítal zrušení vyhlášky o regulaci nájemného

Ústřední sněm Občanské demokratické aliance dnes na svém jednání v Pardubicích uvítal rozhodnutí Ústavního soudu, který v tomto týdnu zrušil vládní vyhlášku regulující nájemné. Zároveň však odmítl vznik Státního fondu rozvoje bydlení. ČTK to v sobotu sdělil mluvčí ODA Vít Makarius. Podle ODA se stát snaží pomocí legislativních návrhů přenést svou povinnost chránit sociálně nejslabší nájemníky na individuální vlastníky domů. Práce na normách navíc zbytečně zatěžují ministerstva, a tak plýtvají penězi daňových poplatníků, shodl se Ústřední sněm ODA. ODA chce proto vypracovat analýzu možností uplatnění takzvaného švýcarského modelu založeném na omezení výše zisku. Za zcela chybnou koncepci v přístupu k řešení bytové situace považuje ODA i Státní fond na podporu bydlení. Vláda by podle ODA měla raději v podobě adresných dávek podpořit sociálně slabé nájemníky. Fond podle ODA vážně naruší volnou soutěž na trhu s byty a zpomalí rozšíření dostupného bytového fondu.

Ústavní soud zrušil vyhlášku ministerstva financí o regulaci nájemného z bytu ke konci roku 2001. Vyhověl tak návrhu skupiny 14 senátorů čtyřkoalice a ODS. Zrušenou vyhlášku nahradí podle ministra financí Pavla Mertlíka nové zákony upravující trh s byty, které jeho resort spolu s ministerstvem pro místní rozvoj připravuje tak, aby mohly platit od roku 2002.

Vznik Státního fondu rozvoje bydlení schválil ve středu Senát. Peníze z něj budou sloužit k podpoře výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury a k opravám bytových, především panelových domů. Základní jmění fondu bude tvořit šest miliard korun z Fondu národního majetku. O použití prostředků fondu bude rozhodovat výbor fondu, jehož předsedou bude ministr pro místní rozvoj a jehož další členy jmenuje na čtyřleté období vláda.

Unie chce snížit daně, reformovat justici, důchody i školství

Unie svobody hodlá prosazovat snížení daní, chce reformovat justici, změnit dosavadní důchodový systém a požaduje také reformu školství. Na těchto čtyřech programových prioritách se v sobotu v Praze dohodli delegáti programové konference této strany. V diskusi se sice unionisté na všem neshodli - někteří z nich například nesouhlasí s návrhem zrušit přijímací zkoušky na vysoké školy - předsedovi unie Karlu Kühnlovi to ale nevadí. "Nejsme stranou kývačů na to, co přinese stranické vedení," řekl na tiskové konferenci. Své priority bude Unie svobody prosazovat při debatách o společném programu čtyřkoalice KDU-ČSL, unie, ODA, DEU, který by zúčastněné strany měly schválit na podzim.

V daňové oblasti unie prosazuje mimo jiné snížení daňových nákladů na pracovní sílu, zrušení odvodů na státní politiku zaměstnanosti, snížení daní z příjmů právnických osob na 25 procent či společné zdanění manželů. Unionisté nejsou spokojeni ani se stavem školství - vláda ČSSD prý v tomto ohledu zcela selhala. Podle místopředsedy strany Petra Mareše se vzdělávací systém v současné době nachází "na pokraji krachu". Unie doporučuje například zavedení školného. Chce také důsledně oddělit jednotlivé typy vysokoškolského vzdělání a zpřístupnit tak tento druh studia více lidem.

Penzijní systém je podle unionistů nutné nejprve stabilizovat, a to například postupným zvýšením důchodového věku a prodloužením povinné délky pojištění. Unie chce pak zavést povinné individuální spoření na penzi. Peníze nutné k zahájení důchodové reformy navrhuje získat z výnosů privatizace. Unie požaduje také rekodifikaci občanského a obchodního zákoníku, ale i trestního zákona. Navrhuje mimo jiné rovněž zpřísnění kárné odpovědnosti soudců a chce zjednodušit a zrychlit soudní řízení.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh novely cizineckého zákona

Návrh novely cizineckého zákona se ocitl na internetových stránkách ministerstva vnitra. ČTK to sdělil ředitel tiskového odboru ministerstva Jan Decker. Návrh má odstranit sporné pasáže zákona, proti kterým protestovaly jak země, jejichž občanům komplikují život, tak nevládní organizace. Návrh například ruší povinnost předložit na hranicích s hraniční průvodkou i fotografii nebo umožňuje prodloužit vízum i při změně účelu pobytu cizince. Vrací také cizincům v ČR právní jistotu, neboť odstraňuje ustanovení, podle kterého počínají lhůty pro pobyt v ČR běžet až ode dne účinnosti zákona. Ministerstvo přijímá do 26. června připomínky k novele.

Prodloužení víza i při změně účelu pobytu ulehčí život například cizím studentům, kteří chtějí v ČR po absolutoriu začít pracovat. Právě nemožnost měnit účel pobytu kritizoval například Český helsinský výbor. Návrh zmírňuje i možnost odepřít cizinci vstup do ČR a ruší povinnost cizince přiložit k žádosti o vízum doklad o zdravotním pojištění po dobu pobytu na území. Delší by měla být lhůta pro žádost o prodloužení dlouhodobých víz. Nyní lze o prodloužení požádat nejdříve 30 dní před koncem platnosti víza, novela počítá se lhůtou 90 dní. Požádá-li cizinec o prodloužení víza ve lhůtě, měl by být chráněn ustanovením, které tvrdí, že vyprší-li vízum, aniž bylo rozhodnuto o jeho prodloužení, považuje se za platné a doba pobytu za prodlouženou až do právní moci nového rozhodnutí.

Novela umožňuje požádat o prodloužení trvalého pobytu z českého území pro nezletilé dítě cizince, který má povolení k pobytu i pro rodiče nezletilých dětí s českým občanstvím. Zatím nutí zákon takové lidi vycestovat a požádat o prodloužení pobytu na českém zastupitelství v cizině. Novela ruší i kritizované ustanovení, podle kterého se pobyt na českém území počítá až od doby účinnosti zákona. Zákon ale ponechal žadatelům o trvalý pobyt povinnost doložit, že mají v bance alespoň sedmdesátinásobek částky životního minima.

Ministři zahraničí SEI vyzývají k přehodnocení sankcí vůči JSR

Na potřebě zamyslet se nad formou sankcí proti Jugoslávii, aby měly skutečně dopad na Miloševičův režim a ne na srbské občany, se shodlo deset ministrů zahraničních věcí a dalších šest vysokých představitelů diplomacie šestnácti členských zemí Středoevropské iniciativy, kteří se sešli v jihomaďarském městě Segedín na pozvání ministra Jánose Martonyiho. "Máme stále větší dojem, že některé sankce škodí více občanům než režimu Slobodana Miloševiče a je potřeba se znovu nad definicí sankcí zamyslet," řekl ČTK šéf české diplomacie Jan Kavan. Jak uvedl dále, ministři v průběhu dnešních jednání zaměřili svou pozornost zejména na otázky týkající se Paktu stability, vzájemné spolupráce v rámci Středoevropské iniciativy (SEI) a přibližování Evropské unii. Jednali o tom, jak se stát konkurenceschopnější vůči západoevropským sousedům. János Martonyi upozornil, že v ekonomickém životě není žádné vakuum, ale tvrdá soutěž. Důležitou část rozhovorů ovšem ministři věnovali právě situaci na Balkáně a zejména v Kosovu. Jan Kavan ve svém vystoupení vyjádřil obavu České republiky z toho, že jakákoli "jiskra může zažehnout další ozbrojený konflikt", a zároveň ocenil nedávné rozhodnutí summitu Evropské unie poslat do Kosova dalších 5000 policistů. "Jsme proti všem formám etnických čistek, ať už jsou oběťmi Srbové, Albánci, Romové nebo Židé," prohlásil Kavan pro ČTK a dodal, že proto se ministři shodli na "absolutní potřebě jasně a rozhodně zasáhnout proti jakékoli manifestaci etnické intolerance". V souvislosti s posílením pořádkových sil v Kosovu ministr Kavan řekl, že Česká republika míní participovat jak na zvýšení počtu policistů, tak na posílení justice vysláním několika soudců do této oblasti.

Klaus: Evropa prožívá chvíli zpochybnění národních států

Evropa nyní prožívá chvíli zásadního zpochybnění národních států, vlastně jejich suverenity, řekl v sobotu v dolnorakouském klášteře Göttweig na Evropském fóru ve Wachau předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václav Klaus. "Nadřazování vnějších pohledů dosud výsadnímu rozhodování jednotlivých zemí ohledně jejich vnitřních záležitostí" podle Klause poznalo v zimě také Rakousko, když s ním čtrnáct členů Evropské unie zmrazilo dvoustranné vztahy kvůli nesouhlasu s podílem nacionalistické strany Svobodní na vládní moci. "Letošní zacházení Evropské unie s Rakouskem, loňské zacházení mezinárodní komunity s Jugoslávií, ale i poněkud zvláštní zacházení Evropské unie s aspiranty na členství ze střední a východní Evropy, o zacházení s Anglií v době (událostí okolo tzv. nemoci) šílených krav ani nemluvě, jsou ze stejného soudku," pravil. Evropa "skutečně stojí na křižovatce", tvrdí Klaus. Příčiny jsou pád komunismu, otevírání se světu, globalizující tendence, urychlené unifikační tendence v Evropě, osvobození lidí utlačovaných komunismem a drobení států nebo jednorázové zvýšení mobility pracovních sil. K těmto procesům dále Klaus řadí feminismus, který podle něj ve svých důsledcích vede k narušování klasického modelu rodiny, vítězství hodnotového systému, jehož důsledkem je ztráta řádu, agresivní ekologismus a konečně také internet, "módně fetišizovaný jako všeobecný spojovatel", ač prý ve skutečnosti lidi více "izoluje". Na adresu česko-rakouských vztahů Klaus řekl, že jsou lepší a hlubší než kdykoli dříve.

Zeman objednal reklamní čas na omluvu Mackovi; spot ještě nedodal

Předseda vlády a ČSSD Miloš Zeman si již u televize Nova objednal reklamní čas na odvysílání své omluvy místopředsedovi ODS Miroslavu Mackovi. ČTK to v sobotu řekl mluvčí televize Martin Chalupský s tím, že termín odvysílání záleží na tom, kdy Zeman dodá kazetu s omluvou. Premiér se má v souladu s rozhodnutím soudu omluvit Mackovi za to, že ho před dvěma lety v diskusním pořadu televize Nova 7 čili Sedm dní v souvislosti s privatizací Knižního velkoobchodu označil za tuneláře a velkého zloděje unikajícího trestu. Omluvu má podle rozhodnutí soudu Zeman zveřejnit na vlastní náklady před zahájením téhož pořadu v nejbližším termínu po nabytí účinnosti rozsudku.

Volby v Nové Vsi na Sokolovsku vyhráli s převahou komunisté

Komunistická strana Čech a Moravy vyhrála v sobotu mimořádné volby v Nové Vsi na Sokolovsku, kde získala 58 procent z 275 odevzdaných hlasů. Na druhém místě se umístil Josef Hanbálek ze Sdružení nezávislých kandidátů s 31,6 procenta hlasů. ČTK to řekla předsedkyně volební komise Eva Houžvičková. Poznamenala, že zbylí dva nezávislí obdrželi méně než jedno procento hlasů. Na komunistické kandidátce byli nejúspěšnější současný starosta Ladislav Holly a Miloslava Egerová, kteří získali shodně po 40 hlasech. Komunálních voleb se zúčastnilo 39 procent ze 164 voličů. Celkem v obci žije 243 lidí. Volby vypsal bývalý ministra vnitra Václav Grulich poté, co počet sedmičlenného zastupitelstva klesl pod zákonem stanovenou hranici.

Demonstrující požadovali trest smrti pro velké dealery drog

Zavedení trestu smrti pro velké dealery drog v ČR je jeden z důležitých předpokladů pro úspěšný boj s šířením omamných látek. Shodla se na tom v sobotu v Brně většina z asi 70 účastníků demonstrace proti legalizaci drog, kterou uspořádalo sdružení Vlastenecká fronta a Vlastenecká republikánská strana. Organizátoři akce předpokládali, že se na ní sejde až pět set lidí, ale patrně i vlivem nepříznivého počasí byla účast nižší. Policie v době demonstrace nemusela zasahovat a hodnotí ji jako klidnou.

"Obchodníci s drogami vraždí prostřednictvím heroinu nebo pervitinu desítky lidí. Nedělají to pro nic jiného než pro peníze. Proto si zaslouží smrt," řekl ČTK člen vedení Vlastenecké fronty Petr Tryščuk. Zároveň označil prezidenta Václava Havla za pseudohumanistu, protože prý uděluje milost držitelům marihuany. Podle jednoho z pořadatelů akce Jana Kopala nelze drogy rozčlenit na lehké a tvrdé, protože všechny ničí člověka. Kopal připomněl, že heslem sobotní demonstrace bylo "Rodiče, dopřejte svým dětem prázdniny bez drog". Kopal tvrdí, že právě léto, kdy děti nechodí do škol, je nejrizikovějším obdobím, kdy se školáci seznamují a experimentují s drogami. Účastníci demonstrace rozvinuli na náměstí Svobody transparenty s nápisy "Smrt velkým dealerům drog" a "Marihuana je droga, která způsobuje závislost". "Protestující se obávali napadení ze strany anarchistů, ale žádný konflikt nenastal a shromáždění se po necelých dvou hodinách poklidně rozešlo," uvedl velitel bezpečnostních opatření Josef Němec z brněnského policejního ředitelství. Dodal, že z úst řečníků nezazněly ani žádné slovní výpady, kvůli nimž by muselo být zahájeno trestní stíhání.

Pietní shromáždění v Ležákách připomnělo 58. výročí vypálení obce

Již 58. výročí vypálení osady Ležáky na Chrudimsku nacisty a vyvraždění tamních obyvatel si v sobotu na místě, kde stojí na půdorysech devíti vyhlazených domů jen strohé žulové náhrobky s vytesaným křížem, připomněli účastníci tradičního pietní shromáždění. Po mši své projevy přednesli kromě jiných senátor Petr Pithart, ministr obrany Vladimír Vetchý a další hosté. Pozdrav prezidenta Václava Havla tlumočil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ivo Mathé. Havel se zamyslel nad tím, jak se mohlo stát, že hrůzy nemyslitelné v pravěku byly možné ve 20. století. "Vždy znovu si kladu otázku, do jaké míry demokratický svět - tedy lidé rozumní a civilizovaní - nástup tohoto zla usnadnili sami svou povolností, svou politikou appeasementu, ustupováním zlu, svou bláhovou nadějí, že se zlo umoudří či zmírní, nebo dokonce zastaví, že nebude expandovat," uvedl. I dnes se podle Havla do popředí derou síly, které proplouvaly všemi režimy a tiše asistovaly zlu. "Opět se snaží prosadit, opět se snaží vydělat na nás všech a my nemáme žádnou jistotu, že tyto síly jednou nebudou asistovat eventuálnímu dalšímu zlu v podobě otevřeného násilí, které by se mohlo v budoucnu objevit," vzkázal Havel. Vzpomenout přišli i příbuzní zavražděných a jediné dvě obyvatelky Ležáků, jež tragédii přežily, sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy. Těm bylo v době, kdy byly odvlečeny a poslány do Německa na převýchovu, jeden a dva a půl roku. Po 160 kilometrů dlouhé trase do Ležáků dorazila také běžecká štafeta, která v pátek startovala v Lidicích. Pietní akt jeho účastníci zakončili kladením věnců a státní hymnou.

Ležáky byly vypáleny nacisty 24. června 1942 v rámci odvety za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, dva týdny po vyhlazení Lidic. Dospělí obyvatelé byli odvlečeni do tehdejšího nacistického popraviště na Zámečku v Pardubicích a ještě téhož dne bez soudu popraveni. Děti byly poslány do vyhlazovacího koncentračního tábora v polském Chelmnu.

Občané maďarské národnosti budou mít v Ostravě kulturní středisko

Vytvářet podmínky pro společný vstup Maďarska a České republiky do Evropské unie, informovat o maďarské kultuře a pomáhat při navazování těsnějších obchodních kontaktů - to jsou hlavní cíle Svazu Maďarů, jehož nové sídlo bude otevřeno v úterý v Ostravě. Slavnostního otevření kanceláře se zúčastní i maďarský velvyslanec Zoltán Vezér, sdělila v sobotu ČTK předsedkyně ostravské organizace Svazu Maďarů Anna Hyvnarová. "Budeme rovněž pomáhat při překonávání jazykových bariér a rádi bychom poskytovali kompletní informace o rekreačních a lázeňských službách v Maďarsku," dodala. Novou kancelář Svazu Maďarů najdou obyvatelé a návštěvníci Ostravy v ulici 28. října.

"Jsme rádi, že právě Ostrava podporuje spolupráci mezi národy střední Evropy," poznamenala Hyvnarová. Svaz Maďarů chce podle ní do budoucna rozšířit svoji činnost i na další města a obce nejen na severu Moravy. Maďarská kulturní střediska již pracují také v Praze, Brně a v Litoměřicích. Na území České republiky žije kolem dvaceti tisíc občanů maďarské národnosti.

Osvětimany na Uherskohradišťsku slaví 650 let od svého vzniku

Tradiční jarmark na návsi zahájil v sobotu víkendové oslavy 650 let od vzniku Osvětiman na Uherskohradišťsku. Ženy stloukaly máslo z pěti litrů smetany a dvou litrů zakysaného mléka, lidoví umělci tkali a pletli košíky, vyráběli panenky z kukuřičného šustí, zdobili kraslice a předváděli paličkování. Děti v hraných scénkách připomněly dřívější život lidí na vsi ve zvycích a obyčejích a nechybělo vystoupení šermířské skupiny.

"První zmínka o obci je v Zemských deskách olomouckých z 31. července 1350. Osady s koncovkou -any patří podle historiků mezi jedny z nejstarších na Moravě a vznikaly do konce 11. století. Název Ovětimany získala obec možná podle obyvatel, kteří přišli zdejší území osídlovat od polské Osvětimi. Další verzí je odvození jména podle mnichů z nedaleké hory svatého Klimenta, kteří chodili do vesnice kázat a říkalo se jim osvícení mani," řekla ČTK etnografka Marie Náplavová. Prvními doloženými majiteli Osvětiman byli v roce 1349 Lambert z Rájce a jeho žena Anka. Od té doby se vystřídala řada majitelů a od roku 1626 jím byl Hanuš Zikmund Petřvaldský. Jeho rod držel i buchlovské panství až do roku 1800 a pak zde až do roku 1945 vládli Berchtoldové.

Jubileum připomíná výstava asi 200 pohlednic a fotografií na obecním úřadě. Je zaměřena na poutě a církevní slavnosti, hody a dožínky, masopust, velikonoční obchůzky, divadlo, hasiče, školu a tělovýchovnou jednotu. Vystaveny jsou obecní kroniky. Obecní úřad vydal k výročí publikaci Osvětimany 1350 - 2000. V neděli po dopolední slavnostní mši v kostele sv. Havla pokračují oslavy sportovními soutěžemi.

V Kutné Hoře bylo zahájeno deváté Královské stříbření Slavnost Královského stříbření Kutné Hory zahajuje letos už podeváté turistickou sezónu ve městě. Víkendového sledu historických scén, šermířských klání a turnajů se účastní 600 herců, šermířů a obyvatel města v historických kostýmech, kteří se společně vracejí do doby před 600 lety. Hlavní proud oslav se soustředil na Palackého náměstí, kde z pódia slavnosti přihlížel král Václav IV. Podle autorky Stříbření, ředitelky tamního muzea Světlany Hrabánkové zahájil slavnost už v pátek průvod královského rychtáře do chrámu svaté Barbory. "Rozhodujícím pro začátek rytířských slavností byl ale až příjezd krále Václava IV. do města dnes dopoledne," upřesnila. Postavu krále, který se musí své role držet prakticky po celý víkend, již pošesté ztvárnil Josef Kašpar z Divadla Studna, role královny Žofie se letos podruhé zhostila Markéta Špačková z taneční skupiny Hortus Gratiae, uvedla ředitelka s tím, že klíčovou scénou letošního ročníku stříbření bylo odpolední "Velké shromáždění horníků ke stoletému výročí hornických práv jim udělených". V jeho průběhu se na pódiu zjevila postava Václava IV., který v roce 1300 vydal Královský horní zákoník Ius regale montanorum a umožnil tak "strmý vzestup Kutné Hory ke slávě".

Český rozhlas zahájil projekt "Mládě milénia"

"Mládě milénia" je název projektu, který v pátek zahájil Český rozhlas. Cílem je pomocí pěti webových kamer sledovat v zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem nosorožčí samičku Nájin, která má v nejbližších hodinách, dnech či týdnech porodit mládě. Prostřednictvím projektu Mládě milénia chce Český rozhlas on-line nejen popularizovat úspěchy českých chovatelů, ale také svým dílem přispět k záchraně mimořádně vzácných severních bílých nosorožců. Záběry všech pěti kamer je možné sledovat na internetové adrese www.rozhlas.cz/mlade.

Fotbalový rozhodčí Poll přiznal, že daroval Čechům penaltu

Anglický fotbalový rozhodčí Graham Poll v sobotu v Londýně přiznal omyl, neboť v zápase mistrovství Evropy mezi českými fotbalisty a Francií odpískal penaltu za faul Didiera Deschampse na Pavla Nedvěda, který se odehrál před pokutovým územím. Karel Poborský z pokutového kopu vyrovnal na 1:1, avšak Francouzi zvítězili 2:1 a na jejich postup do čtvrtfinále turnaje neměla Pollova chyba vliv. "Musím říci, že faul se skutečně odehrál mimo trestné území," řekl sudí v rozhovoru pro deník Daily Telegraph a dodal, že zmíněné rozhodnutí je jediné, které by ze dvou zápasů, jež na šampionátu odřídil, vzal zpět. "Pískal jsem stylem, kterému říkám turnajový. Nebylo to správné," pokračoval Poll. Ve druhém duelu mezi Norskem a Slovinskem se prý vrátil k tomu, jak je zvyklý rozhodovat v anglické lize, a nechal ve hře častěji pokračovat místo toho, aby úzkostlivě dbal na trestání i menších nečistých zákroků. Rozhodčí, jenž ve vyřazovací části Eura již nebude nasazován, vyjádřil názor, že i jeho kolegové raději trestali i malé fauly, neboť se obávali, že v případě neodpískání budou postižení hráči oplácet ještě horším způsobem.

Předpověď počasí na neděli:

V České republice bude převážně oblačno, místy očekávejte dešťové přeháňky. Denní teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.