Zprávy neděle, 28. března 1999

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Demonstranti KSČM požadovali zrušení NATO a Havlovu rezignaci

Zastavení bombardování Jugoslávie, zrušení Severoatlantické aliance a odstoupení prezidenta Václava Havla byly nejčastějšími požadavky, které zaznívaly z úst účastníků dnešní komunistické demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Shromáždění se zúčastnil celý Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy, komunističtí poslanci, senátoři a zástup jejich sympatizantů, který zaplnil prostor horní části Václavského náměstí. Sami pořadatelé odhadovali počet účastníků na tři až čtyři tisíce. Předseda KSČM Miroslav Grebeníček ve svém projevu odmítl podíl ČR na vojenských akcích NATO, požadoval posílení role Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a přijetí její Charty evropské bezpečnosti. Po skončení demonstrace se část jejich účastníků přesunula před americkou ambasádu, na kterou zaútočili házením vajíček. Demonstranti rozbili jednu okenní tabulku, policie proti nim nezasáhla a nikoho nezadržela.

Proti útokům NATO protestovali republikáni a Strana venkova

Petiční archy se zhruba 300 podpisy na podporu Jugoslávie v konfliktu s NATO předali v sobotu zástupci Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa pracovníkovi jugoslávské ambasády v Praze. Republikáni získali podpisy během protestní akce, kterou uspořádali před budovou jugoslávského velvyslanectví. Petiční akce republikánů se uskutečnily také v Brně, Ostravě a Třebíči. ČTK o tom informoval Martin Zbela, vedoucí pražského sekretariátu strany.

S výzvou, aby upustil od aktivit směřujících k potlačení mínění všech, kdo nesouhlasí s nesmyslným bombardováním Jugoslávie, se na prezidenta Václava Havla obrátila na svém sobotním mimořádném zasedání ve Žďáru nad Sázavou Strana venkova. Ve svém prohlášení také vyjadřuje podporu stanovisku předsedy Poslanecké sněmovny a ODS Václavu Klausovi k událostem v Jugoslávii. Klaus v pátek jménem své strany vyjádřil lítost nad lidskou tragédií v Jugoslávii a připojil, že se ODS s rozpaky dívá na válečnické postoje některých českých politiků a žurnalistů. ČTK to sdělil předseda strany Jan Veleba.

Poslanci Černému je smutno z Havlovy podpory útoků NATO

Členu předsednictva ústředního výkonného výboru České strany sociálně demokratické poslanci Karlu Černému je "smutno z toho, že prezident Václav Havel, často označovaný za humanistu, ve skutečnosti schvaluje zabíjení v Jugoslávii". Černý, který je členem sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost, to řekl ČTK. Václav Havel ve čtvrtek prohlásil, že vojenské řešení situace v Kosovu sice chápe jako krajní, ale v dané situaci nezbytně nutné. Černý uvedl, že narozdíl od Havla vnímá pozitivní slova premiéra Miloše Zemana 'ČSSD) i předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause 'ODS), kteří podle něho v těchto dnech prokázali, že oni humanisty jsou.

Členové Mezinárodního slovanského výboru jsou ostře proti NATO

Členové Mezinárodního slovanského výboru, kteří v sobotu zasedali v Praze, ostře odsoudili bombardování Jugoslávie vojsky NATO. Předseda výboru Břetislav Chvála řekl, že mnohým členům české úřady odmítly vstup do republiky. Srb Milan Dimitrijevič uvedl, že Jugoslávie odmítla podepsat mírovou dohodu proto, že byla připravena předem, a také proto, že její zástupci ve Francii vůbec nedostali příležitost s kosovskými Albánci jednat. Dohodu, jejíž odmítnutí bylo příčinou útoku NATO na Jugoslávii, označil za diktát. Nejostřeji vystupoval Bělorus Sergej Kostjan. Američané podle něj vedou banditský způsob života a banditismus uplatňují proti všem národům, které se nechtějí podřídit ideálům NATO.

Mezinárodní slovanský výbor je složen z levicově orientovaných členů. Loňský Všeslovanský sjezd v Praze, jehož je výbor produktem, se konal v režii bývalých členů Komunistické strany Československa, kteří se podíleli i na organizaci sobotního jednání.

Clinton: I noví členové NATO projevují solidaritu s akcí v Kosovu

Americký prezident Bill Clinton poukázal v sobotním pravidelném rozhlasovém projevu na solidaritu, kterou poskytují akci Severoatlantické aliance proti Srbsku její noví členové ve střední Evropě. "Udělala na mě hluboký dojem solidarita s cílem NATO. Všech devatenáct členských států poskytuje podporu ... včetně tří spojenců, nových členů NATO ze střední Evropy," řekl Clinton. Clinton a další američtí činitele zdůraznili jednotný postup aliance již několikrát, aby podle pozorovatelů předešli šíření spekulací o trhlinách v řadách spojenců. Řecko se vyjádřilo pro mírová jednání v Kosovu a Itálie požadovala krátký a soustředěný zásah aliance. Deník International Herald Tribune v sobotním vydání napsal, že vzdušné údery proti Jugoslávské svazové republice se nesetkaly s nadšením v České republice a Maďarsko odmítlo poslat do Jugoslávie vojáky, pokud by to bylo zapotřebí.

Země jednající o vstupu do EU vysoce ocenily výsledky Berlína

Česká republika, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Slovinsko a Kypr vysoce oceňují výsledky summitu Evropské unie v Berlíně. Považují je za důkaz dynamiky a odhodlání členských států Unie. Shodli se na tom v závěrečném komuniké vrchní vyjednávači těchto zemí na závěr sobotní schůzky v Limasolu na Kypru. "Patnáctka" na nejvyšší úrovni v závěrečném komuniké tlumočila zmíněným kandidátům jednajícím o vstupu "ujišťující poselství", v němž sdělila, že rozšíření zůstává pro Evropskou unii "dějinnou prioritou". Vstupní rozhovory budou podle krátkého odstavce - posledního v celém 35stránkovém dokumentu - pokračovat "s každým vlastním tempem a co nejrychleji", o což se mají postarat Rada EU a Evropská komise.

Václav Havel nehodlá ovlivňovat rozhodování vlády o Temelínu

Prezident Václav Havel nehodlá ovlivňovat členy kabinetu při rozhodování, zda dostavět jihočeskou jadernou elektrárnu Temelín. V sobotních Rozhovorech v Lánech, které Český rozhlas mimořádně natočil v prezidentově pražské vile, Havel řekl, že "to musí rozhodnout vláda". Ať však rozhodne jakkoli, k oběma rozhodnutím bude podle něj potřebovat "dost statečnosti". Prezident si spojuje existenci velké jaderné elektrárny s "posilováním státního centralismu, jakéhosi paternalismu, nebo až totalitních prvků". Havel potvrdil, že "je přítelem decentralizovaných energetických zdrojů." Václav Havel rovněž vyjádřil pochybnosti o smyslu stavby a také o pravdivosti informací, které stavbu provázely.

Ministři doporučí vládě přijmout Mertlíkův plán revitalizace

Hospodářská rada vlády na svém sobotním zasedání rozhodla, že doporučí kabinetu přijmout základní principy revitalizačního programu vypracovaného vicepremiérem Pavlem Mertlíkem. Ten v průběhu jednání rady řekl, že vláda bude v pondělí vybírat mezi jeho koncepcí a materiálem, který vypracoval ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Je nezbytné, aby si vláda v pondělí vybrala, prohlásil Mertlík a dodal, že již není možné rozhodnutí dále odkládat. Základní rozdíl mezi oběma variantami spočívá ve výběru podniků, které mají o pomoc státu zájem. Zatímco Mertlíkův návrh předpokládá, že podniky by do programu přihlašovali jejich věřitelé, tedy komerční banky, Grégrova varianta počítá s výběrem podniků průmyslovou garanční radou na základě předem stanovených kritérií.

Komise Senátu jednala s krajany ve Vídni

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí uspořádala v sobotu v Českém centru ve Vídni besedu s představiteli krajanů a se zástupci českých krajanských spolků v Rakousku. Pětičlenná delegace komise, vedená její místopředsedkyní senátorkou Jaroslavou Moserovou, tak sondovala potřeby zahraničních Čechů a jejich postoje k různým otázkám. Krajané se vyjádřili především k potřebě určité podpory českojazyčné školy spolku Komenský ve Vídni, která je nyní rozšiřována na reálné gymnázium a potřebuje další profesory schopné přednášet jak v češtině, tak v němčině. Krajané také vyjádřili značný odpor proti praxi dvojích cen v ČR, která je při návštěvě původní vlasti staví do role "cizinců dobrých tak na oškubání".

Středoškoláci si o víkendu vyzkoušejí práci diplomatů OSN

Práci diplomatů OSN si na dvoudenní konferenci Pražský model Spojených národů vyzkouší tři stovky studentů z České republiky a Slovenska. Akci v sobotu v Míčovně Pražského hradu oficiálně zahájil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ivo Mathé. Středoškoláci v roli diplomatů diskutují o významných otázkách mezinárodní politiky, jako je problematika odzbrojení, mezinárodní terorismus, zadlužení zemí třetího světa či populační exploze, a hledají řešení globálních problémů světa. Záštitu nad akcí, která se koná již počtvrté, převzal prezident Václav Havel.

Mladí brněnské diecéze se setkali s biskupem Vojtěchem Cikrlem

Přibližně 1800 mladých lidí z jihomoravského regionu se v sobotu v Brně zúčastnilo diecézního setkání mládeže s biskupem Vojtěchem Cikrlem. Jeho hlavním smyslem bylo vzájemné poznání i hlubší příprava na prožívání Velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku. Hlavní organizátor Josef Havelka ČTK řekl, že se účastníci setkali v devíti tématických skupinách. Nejvíce - přes 300 - jich projevilo zájem o skupinu "Co se odehrává v mém nitru", což podle Havelky svědčí o tom, že se mladí snaží v sobě vyznat. K velmi navštíveným patřily i další skupiny zabývající se například místem člověka na tomto světě nebo negativními faktory ohrožujícími mladé lidi. Přibližně 160 účastníků se setkalo také ve skupině, která se věnovala problematice nezaměstnanosti.

Ochránci zvířat pochodovali středem Prahy

Zhruba tři stovky ochránců zvířat uspořádaly v sobotu pochod centrem Prahy s cílem upozornit na kruté zacházení se zvířaty ve velkochovech, na jatkách, při výzkumných pokusech či v cirkusech. "Chceme poukázat na to, že kromě individuálních případů týrání zvířat existuje jejich masové týrání, které probíhá například ve velkochovech a v průmyslových oborech, kde se zvířata používají na pokusy," řekl jeden z organizátorů Tomáš Popp ze sdružení Svoboda zvířat. "Rádi bychom docílili toho, aby lidé pochopili, že zvířata si nezaslouží to, jak s nimi často zacházíme," dodal. Ochránci zvířat by podle Poppa chtěli mimo jiné dosáhnout novelizace zákona na ochranu zvířat, neboť ten podle nich obsahuje tak neurčité formulace, že je v praxi téměř nepoužitelný.

Havel se v Praze setkal s chirurgem Bodnerem, který ho operoval

Prezident Václav Havel v sobotu doprovodil na procházce historickým centrem Prahy rakouského chirurga Ernsta Bodnera, který přijel do České republiky i s rodinou na čtyřdenní soukromou návštěvu. Bodner se v loni v dobnu na innsbrucké klinice ujal operace českého prezidenta, když se mu na dovolené v tyrolských Alpách proděravělo tlusté střevo. Po několikatýdenní péči o Havla v innsbrucké nemocnici přijel Bodner v létě do Prahy, kde prezidentovi ve střešovické nemocnici odstranil umělý vývod ze střeva, čímž definitivně uzavřel nepříjemnou kapitolu Havlových zdravotních potíží.

Ceny Thálie

Výroční ceny Thálie za celoživotní mistrovství převzaly v sobotu večer v Národním divadle v Praze herečka Jiřina Jirásková, operní pěvkyně Milada Šubrtová a profesionální tanečnice Zora Šemberová, která se po pětatřiceti letech strávených v pražském a brněnském Národním divadle věnovala práci pedagogické. V roce 1968 emigrovala do Austrálie, kde žije dodnes. "Nevěřila jsem, že ještě někdy stanu na jevišti Národního divadla, kde jsem strávila téměř 40 let," řekla dojatá Šubrtová. Thálie'98 za mimořádné jevištní výkony v činoherním oboru převzali Iva Janžurová a František Němec. Záštitu nad šestým ročníkem Thálií, jejímž vyhlašovatelem je Herecká asociace, měla manželka prezidenta republiky Dagmar Havlová, která se s nominovanými setkala dopoledne na zámku v Lánech.

Týden proti rasismu vyvrcholil v Praze plážovým plesem

Zábavou a tancem k toleranci zejména romské a židovské kultury přispěli v pátek účastníci plážového plesu v pražské Lucerně. Záštitu nad ním převzalo ministerstvo školství a výtěžek bude věnován na prevenci rasismu a intoleranci mezi mládeží. A protože plážový ples není klasickou akcí vyžadující společenské oblečení, na parketu se mladí objevili "v civilu" - v šortkách, letních šatech a tričkách. K vidění byly i slamáky na hlavách a sandály.

Ze sportu:

Čeští fotbalisté zvítězili v prvním letošním utkání kvalifikace mistrovství Evropy nad Litvou 2:0. Po čtyřech zápasech mají na kontě plný zisk dvanácti bodů a vedou devátou kvalifikační skupinu před Skotskem, se kterým se utkají ve středu v Glasgow. O vítězství českého týmu v Teplicích se postarali obránce Michal Horňák brankou v 10. minutě a Patrik Berger, který ve druhém poločase proměnil penaltu po faulu na Pavla Nedvěda.

Vynikající sedmé místo obsadila juniorka Helena Volná na mistrovství světa v krosu v severoirském Belfastu. Postarala se tak o nejlepší výsledek, jakého kdy česká běžkyně v historii 27 šampionátů dosáhla.

Basketbalistky týmu IMOS Gambrinus Žabovřesky porazily ve třetím finálovém utkání play off v Přerově domácí Hanáckou kyselku 81:50 a získaly svůj čtvrtý mistrovský titul v řadě za sebou. Finálovou sérii vyhrály Brňanky 3:0 a v celém ligovém ročníku nenašly ani jednou přemožitele.

Krátce o nedělním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, s možností přeháňky. Teploty 12 až 16 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.