Zprávy pátek, 03. března 2000

Vážení posluchači, u českého vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Premiér a šéfové parlamentu zahájili konferenci o Masarykovi

Projevy nejvyšších ústavních činitelů zahájily ve čtvrtek v Míčovně Pražského hradu třídenní konferenci o Tomáši Garriguovi Masarykovi. Zatímco premiér Miloš Zeman se soustředil na Masaryka jako člověka budující sebevědomou demokratickou společnost, šéf Poslanecké sněmovny Václav Klaus a předsedkyně Senátu Libuše Benešová spíše kritizovali masarykovský mýtus, který podle nich v české společnosti stále přetrvává.

Masaryk byl podle premiéra demokratickým vůdcem, který budoval sebevědomou společnost nefanatizovanou žádnou ideologií. "Nikdo se nedomáhal rozšíření svých kompetencí daných ústavou," zdůraznil Zeman. Skutečné kompetence totiž podle něj politik získává díky své autoritě, své síle přesvědčovat druhé, síle svých argumentů. Právě to může být důvodem pro aktuálnost Masarykových myšlenek i v dnešní době.

Václav Klaus uvedl, že v 90. letech byl Masaryk jednou z klíčových inspirací pro obnovu české demokracie. Tato inspirace ale podle něj nemůže být založena "na pouhé představě patriarchálního tatíčka na Hradě či v Lánech, obklopeného intelektuální a mediální elitou, moudře kormidlujícího osudy naší země". "Rozmáhá se u nás nebezpečí jen formalistické adorace tohoto velikána českých dějin..., nebezpečí absence seriózní analýzy jeho samotného," řekl Klaus.

Libuše Benešová připomněla Masarykovy spory, kdy se prakticky postavil celé společnosti, například v případě hilsneriády nebo sporu o pravost rukopisů královédvorského a zelenohorského. "Nejsme i teď někdy svědky snahy exkomunikovat osobnosti, jejichž názory vybočují z řady?" dotázala se šéfka Senátu.

Ředitelka Masarykova ústavu Akademie věd odmítla Klausův projev

S vystoupením šéfa Poslanecké sněmovny Václava Klause ke 150. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka nesouhlasí ředitelka Masarykova ústavu Akademie věd ČR Eva Broklová. Broklová si myslí, že Klaus nevycházel z historických souvislostí a do svého projevu promítl současné problémy. "Takhle tvořit nějaké nové mýty o minulosti, toho jsme měli dost v minulém režimu," řekla Broklová ČTK. Klaus například uvedl, že Masaryk nespoléhal na svobodné volby, což Broklová považuje za "skandální". Klaus to odůvodnil tím, že za celou dobu první republiky se volby konaly jen čtyřikrát, přesto v zemi vzniklo 18 vlád. Masaryk podle Broklové výsledky voleb respektoval. Pouze jednou, když podle ní zvítězila Sudetoněmecká strana, nepověřil jejího předsedu Konráda Henleina sestavením vlády, protože neměl šanci na vytvoření většinové vlády. Broklová je i proti Klausovu tvrzení, že Masaryk nehájil národní zájmy a nebyl nadstranický.

Za neodůvodněně kritické považuje Klausovo vystoupení předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jakub Čermín. Klaus a potažmo i dnešní generace nejsou podle Čermína dobře historicky obeznámeni s dobou, v níž Masaryk žil. "Tato generace má jiné problémy a jinak vnímá i svět, v němž žije," řekl ČTK Čermín. Klaus mimo jiné uvedl, že Masarykova osobnost je předmětem "formalistické adorace", které hrozí "absence seriózní analýzy" a která navíc trpí několika mýty.

Joschka Fischer: Časy česko-německých iritací jsou definitivně pryč

Téměř naprostou shodu ve všech projednávaných otázkách konstatovali dnes na závěr svých jednání v Berlíně ministři zahraničí České republiky a Německa Jan Kavan a Joschka Fischer. Německý ministr dokonce prohlásil, že "časy vzájemných iritací v česko-německých vztazích jsou již definitivně pryč". "Myslím, že mohu říci, že naše vztahy se nejen dobře vyvíjejí, ale že to dnes již jsou výborné vztahy, vztahy mezi přáteli," zdůraznil Fischer na závěrečné tiskové konferenci. "Shodujeme se i v tom, že na všechny rušivé momenty z minulosti, včetně s tím spojených problémů viny a odpovědnosti, nechceme zapomenout, ale zároveň se nehodláme stát zajatci této minulosti," dodal. Fischer s velkým uspokojením konstatoval také "bezproblémové" nové obsazení vedoucích grémií Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-německého diskusního fóra. Německý ministr dále zdůraznil "velké pochopení" pro požadavek české strany, aby z chystaného fondu pro odškodnění obětí nucených prací byla co největší část vyčleněna na skutečnou pomoc postiženým.

Česká republika chce rokovat s Vídní stejně důkladně jako s Berlínem

Česká republika chce rokovat s Rakouskem o sporných otázkách minulosti stejně důkladně, jako o nich jednala s Německem. "Vynasnažím se, abychom s Vídní nakonec dospěli přinejmenším k obsahově podobnému výsledku jako v deklaraci o usmíření s Berlínem," řekl ministr zahraničí Jan Kavan v rozhovoru pro čtvrteční vydání rakouského listu Die Presse. Rokování s Vídní na úrovni odborníků mohou začít, jakmile v česko-rakouských vztazích znovu zavládne "vyšší stupeň důvěry", prohlásil ministr Kavan. Dal opět najevo, že v Praze vzbudil obavy program rakouské vlády nacionalistické strany Svobodní a konzervativní lidové strany. "Naší země se přímo týká několik pasáží. Velmi ostře jsme reagovali především proto, že se otázka dekretů (prezidenta Edvarda) Beneše spojuje s naším vstupem do Evropské unie," řekl v rozhovoru ministr Kavan.

Rakousko chce začít odškodňovat nuceně nasazené ještě letos

Vládní zmocněnkyně pro odškodnění obětí nuceně nasazených na území Rakouska za druhé světové války Maria Schaumayerová ve čtvrtek řekla, že první platby by tito lidé měli dostat ještě letos. O výši konkrétních částek nechtěla mluvit, aby nevzbuzovala zbytečné naděje. Podle zmocněnkyně však v odškodňovacím fondu rozhodně nebude dvoumístná miliardová suma, kterou by vláda ani neshromáždila, ani neodůvodnila. Na platbách se budou podílet i průmyslové podniky, sdělila Schaumayerová. Na rozdíl od Německa Rakousko nechce rozlišovat mezi "totálně nasazenými" v průmyslu a zemědělství. Odškodněni mají být i zemědělští dělníci, prohlásila Schaumayerová v rakouském rozhlase a dodala, že někteří nuceně nasazení pracovali často střídavě v obou odvětvích.

Agentura APA s odvoláním na zprávu rakouské komise historiků sdělila, že dnes žije asi 70.000 bývalých zemědělských dělníků a dále 130.000 nuceně nasazených v průmyslových podnicích a 20.000 vězňů koncentračních táborů. Do odškodnění nebudou zařazeni váleční zajatci, kteří byli také přinuceni pracovat.

Poslanci schválili nové zákony Poslanecká sněmovna velkou většinou hlasů schválila ve čtvrtek vládní návrh autorského zákona. Nová legislativní úprava má mimo jiné prodloužit dobu trvání autorského práva v České republice z 50 na 70 let a sladit v tomto ohledu tuzemskou legislativu s právním řádem Evropské unie. Některá díla, za jejichž vydání nakladatelé dosud nemuseli dědicům autorských práv platit a mohli s nimi volně nakládat, tedy začnou opět požívat autorské ochrany. Schválením zákona, který nyní posoudí Senát, tak do určité míry podraží například vydávání knih Karla Čapka, Karla Poláčka či Vladislava Vančury, jejichž díla podle současné právní úpravy již nejsou chráněna. Prodloužením této doby o dvacet let se totiž tato ochrana obnoví.

Upřesnit rozsah majetku, který obce vlastnily k 31. prosinci 1949, a odstranit tak pochybnosti při výkladu nabytí vlastnictví je cílem přijaté poslanecké novely zákona o přechodu majetku ČR do vlastnictví obcí. Dosavadní neúplnost zákona značně komplikuje například hospodaření v lesích. Po roce 1991 nebyly totiž vlastníkům předány mimo jiné lesní cesty, meliorační zařízení a zejména nemovitosti tvořící jeden funkční celek k zajištění lesní, zemědělské a rybářské činnosti. Bývalí správci (tedy stát) se o ně nestarají, noví nemohou, protože je nevlastní nebo je nemají ve správě. Lesní cesty a další nemovitosti chátrají.

Vytvořit takové právní prostředí, jež by podporovalo inovace a vytvářelo optimální podmínky pro investory, kteří se opírají o vyspělé technologie a know-how a mají zájem o dlouhodobé ekonomické aktivity v ČR, je hlavním cílem schválené vládní novely zákona na ochranu průmyslového vlastnictví. Účinná ochrana průmyslového vlastnictví je nezbytná pro fungování volného, ale přitom bezpečného pohybu zboží. Jejím účelem je vytvořit harmonizované právní prostředí pro každého, kdo působí v průmyslu a obchodě. Novela zahrnuje i drobné novelizace zákona o užitných vzorech, o ochraně topografií polovodičových výrobků a o ochranných známkách.

Sněmovna také změnila ustanovení živnostenského zákona, podle kterého mají od letošního 1. března všichni obchodníci vydávat zákazníkovi doklad o prodeji zboží a služeb vždy, když účtovaná cena přesáhne částku 20 korun. Poslanci v rámci novelizace tohoto zákona rozhodli o tom, že obchodník bude muset doklad vydat jen v případě, že o to zákazník požádá. Tato změna, kterou nyní posoudí ještě Senát a prezident, by měla vstoupit v platnost dnem vyhlášení.

Sociálně demokratičtí poslanci ve čtvrtek úspěšně zabránili tomu, aby byl program nynější schůze Poslanecké sněmovny rozšířen o vytvoření parlamentní vyšetřovací komise, která by prošetřila postup vlády, ministerstev a dalších správních orgánů v souvislosti s dodávkou vzduchotechnických a klimatizačních systémů pro jadernou elektrárnu v íránském Búšehru. Vytvoření komise navrhly poslanecké kluby Unie svobody a lidovců a 46 ze 63 členů klubu poslanců Občanské demokratické strany. Sociální demokraté zabránili možnosti vzniku komise pomocí jednacího řádu, podle něhož může nejméně 20 poslanců bez debaty zamezit jakémukoli dodatečnému rozšíření schůze.

Íránská zakázka může ČR způsobit škodu 5,5 miliardy korun

Pokud by Poslanecká sněmovna nepřijala zákon o zákazu dodávek do íránské jaderné elektrárny v Búšehru a společnost ZVVZ Milevsko do elektrárny dodala požadovanou vzduchotechniku, mohla by České republice mezinárodním embargem vzniknout přímá škoda 5,5 miliardy korun. V odpovědi na interpelaci komunistického poslance Vojtěcha Filipa to před sněmovnou uvedl premiér Miloš Zeman. Dodal, že multiplikačním efektem přímého embarga by byla pro Českou republiku ztráta 70 miliard korun. Své tvrzení Zeman opřel o analýzu ministerstva zahraničí, které ho informovalo o výsledcích jednání s americkými představiteli na toto téma. "Chceme-li riskovat sankce v této hodnotě, učiňme tak," podotkl Zeman. O přijetí zákona, který zakazuje jakékoli dodávky do zmiňované elektrárny, by měla sněmovna ve stavu legislativní nouze rozhodnout v úterý.

Premiér Zeman prý bude měnit ministry postupně

Předseda vlády Miloš Zeman hodlá rekonstruovat vládu postupně, tvrdili ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně někteří poslanci České strany sociálně demokratické. Někteří však nechtěli být jmenováni s poukazem na to, že jde stále o informace neoficiální. První ze čtyř ministrů, kteří mají vládu opustit, má být ministr bez portfeje Jaroslav Bašta, který odpovídá za zpravodajské služby a protikorupční akci Čisté ruce. Nahradit by ho měl šéf Úřadu vlády Karel Březina, který by však převzal pouze část Baštových kompetencí. Baštu by měl následovat ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám. Takřka jisté údajně je, že ho nahradí poslanec Miroslav Kapoun. Třetí by měl Zemanův kabinet opustit ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař a jako s posledním se prý Zeman rozloučí s šéfem vnitra Václavem Grulichem.

Komerční banka bude prodána do konce tohoto roku

Ministr financí Pavel Mertlík informoval ve čtvrtek Poslaneckou sněmovnu o tom, že vláda trvá na svém slibu, že do konce letošního roku dokončí privatizaci Komerční banky (KB), nebo alespoň vybere strategického investora. Konkrétní majetkové smlouvy mohou být podle ministra podepsány s malých časovým zpožděním. Mertlík, který poslance informoval o výkonu vlastnických práv státu v Komerční bance a České pojišťovně, prozradil, že v těchto dnech by vláda měla potencionálním investorům rozeslat speciální dopis, ve kterém bude krátce shrnut stav v Komerční bance. "Předkládá se, že v květnu 2000 pak bude schváleno informační memorandum, v červenci se pak očekává zaslání nezávislých nabídek investorů do rukou poradenské firmy," řekl Mertlík.

Konsolidační banka loni výrazně prohloubila ztrátu

Státní peněžní ústav Konsolidační banka (KOB) vykázal v loňském roce ztrátu 36 miliard korun, když rok předtím jeho ztráta činila 14,4 miliardy korun. Vyplývá to z informací, které banka poskytla Burze cenných papírů Praha. Jde o neauditované předběžné výsledky podle českých účetních standardů. Jak na čtvrteční tiskové konferenci řekla vrchní ředitelka finančního úseku KOB Dagmar Polanská, v letošním roce banka očekává ztrátu v rozmezí 35 až 50 miliard korun. Její konečná výše však závisí na mnoha protichůdných faktorech. "Pokud například reálná hodnota aktiv vyvedených z Komerční banky bude nulová, vyplyne z transakce pro KOB ztráta 36 miliard korun," uvedl generální ředitel KOB Kamil Ziegler.

Konsolidační banka od čtvrtka nabízí prostřednictvím Internetu své menší a středně velké pohledávky k prodeji. Pro správu a realizaci větších pohledávek chce KOB ve spolupráci s renomovanými finančními institucemi ještě do konce roku založit dvě dceřiné společnosti, sdělil generální ředitel KOB Kamil Ziegler. "Suma problémových aktiv, které se mohou dostat pod správu Konsolidační instituce, může dosáhnout do budoucna až 25 procent hrubého domácího produktu České republiky," zdůraznil Ziegler. Tak vysoká koncentrace špatných aktiv v ekonomice je podle něho neobvyklá a je proto nutné je řešit. KOB má zákonem omezenou činnost do srpna 2001, její nástupnická organizace se bude primárně orientovat na správu a realizaci problémových pohledávek.

Soud ve Štrasburku rozhodl proti ČR

Evropský soud pro lidská práva v pátek ve Štrasburku oznámil rozsudek, podle něhož Česká republika musí zaplatit dědicům původního majitele Rakony Františka Otty přes deset miliónů korun. Rozsudek, který nemění nic na rozhodnutí českých soudů o restituci Rakony, dává za pravdu stěžovatelům a potvrzuje, že české soudy porušily článek šest evropské úmluvy o lidských právech týkajících se práva na spravedlivý proces. Česká republika musí do tří měsíců každému ze sedmi stěžovatelů vyplatit 1,350.000 korun jako spravedlivé zadostiučinění a každému z nich také 80.000 korun jako náhradu nákladů spojených s řízením.

Prezident Havel přijal starosty obcí roku

Starostové obcí, které zvítězily v regionálních kolech klání o Vesnici roku 1999, se ve čtvrtek sešli na Pražském hradě s prezidentem Václavem Havlem. Prezident v neformálním rozhovoru ocenil jejich péči o harmonický život a vzhled jejich vesnic a městysů. "Žijeme na jedné straně ve věku Internetu, kdy každý může komunikovat se svými přáteli po celém světě, ale zároveň naše krajina, naše města jsou zanedbávána," řekl prezident a poděkoval starostům za jejich "bohulibou činnost" a jejich manželkám za podporu, kterou svým mužům poskytují. Obcí loňského roku se stala Olešnice na Blanensku, ves s 1800 obyvateli. Její starosta Zdeněk Peša prezidentově manželce Dagmar předal dar - modrotiskový ubrus. Manufakturní výroba barvení látek technikou modrotisku se totiž v Olešnici zachovala od 17. století.

Učitelé se dozví, jak předávat žákům informace o holocaustu

Asi čtyři desítky pedagogů a školských pracovníků z celé České republiky se v pátek sjedou do Prahy, aby se na prvním z řady plánovaných seminářů dozvěděli, jak by měli svým žákům předávat informace o židovské genocidě. První den semináře na téma "Jak učit o holocaustu" se učitelům budou věnovat pracovníci Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Víkend stráví pedagogové v Památníku Terezín, řekl ČTK Jakub Grygar z pražského Židovského muzea. Podle organizátorů akce by se mělo do konce letošního školního roku proškolit přes 400 zájemců z řad učitelů dějepisu, občanské výchovy a dalších pedagogů. Absolventi vzdělávacího programu obdrží certifikát lektora-školitele, který je opravňuje předávat získané informace a zkušenosti formou lektorské činnosti dalším učitelům. Projekt, který je součástí aktivit mezinárodní Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, financují pořádající organizace, ministerstvo školství a Open Society Fund. Ministerstvo podle Grygara zaplatilo i multimediální CD-ROM, který je věnován dějinám Židů v Čechách.

Ministr obrany přijal úspěšné atlety

Ministr obrany České republiky Vladimír Vetchý za příkladnou reprezentaci odměnil peněžitými dary atlety Dukly Praha, kteří o víkendu v Gentu na mistrovství Evropy v hale získali medaile. Na ministerstvu se ve čtvrtek sešli všichni čerství mistři Evropy - Tomáš Dvořák, Pavla Hamáčková, Karel Bláha, Jan Poděbradský, Jiří Mužík a Štěpán Tesařík, a také stříbrný medailista Roman Šebrle. Odměnu obdrželi i trenéři Zdeněk Váňa, Boleslav Patera, Dalibor Kupka a Jaroslav Priščák. Speciálního ocenění se dostalo evropskému rekordmanovi v sedmiboji Dvořákovi, jemuž ministr připnul na hruď bronzovou hvězdu, záslužný řád za mimořádné atletické výkony udělovaný radou Mezinárodního armádního sportu se sídlem v Bruselu.

Národní muzeum připravilo výstavu medialí s Masarykovým portrétem

Komorní výstavou medailí, mincí a papírových platidel přispělo k oslavám 150. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka Národní muzeum v Praze. V jeho Panteonu naleznou návštěvníci do 2. dubna jednu z nejúplnějších medailérských kolekcí s motivy prvního prezidenta Československa. Masarykova osobnost přitom ke ztvárnění inspirovala řadu vynikajících umělců. "Asi nejznámějším Masarykovým zpodobněním je práce Otakara Španiela, odznáčky, plakety a medaile vznikaly hned od podzimu roku 1918," seznámil novináře s historií Masaryka v medailérském umění kurátor výstavy Tomáš Kleisner. Po odznacích s Masarykovou podobiznou, které nosili pražští chodci v roce vzniku republiky, dal první Masarykovu medaili zhotovit v roce 1919 Akademický spolek ve Vídni, jehož býval prezident starostou.

Zabíjačka zahájila tradiční žižkovský karneval

Radniční zabíjačkou zahájil ve čtvrtek starosta třetího pražského obvodu Milan Český tradiční masopustní karneval na Žižkově, který již posedmé pořádá tamní radnice. Organizátoři připravili na další čtyři dny mnoho zábavných akcí, mezi jinými maškarní dětský den, tancovačku a karnevalový průvod. Lidová veselice vyvrcholí v úterý maškarním průvodem, který vyrazí z náměstí Jiřího z Poděbrad. Po zastaveních v různých žižkovských "osvěžovnách" skončí masopustní "žranicí" na Kostnickém náměstí, večer bude ještě rockový bál v paláci Akropolis. Masopustní karnevaly se uskuteční i v dalších pražských obvodech.

Ze sportu:

Český tenista Bohdan Ulihrach postoupil na turnaji v Santiagu již do čtvrtfinále. Přemožitel druhého nasazeného Marcela Riose z prvního kola si při svém druhém vystoupení poradil s Haiťanem Ronaldem Agenorem, kterého udolal ve třech setech 6:3, 1:6, 6:3. O postup do semifinále se utká s Argentincem Gastonem Gaudiem.

Fotbalisté anglického Manchesteru United se udrželi v čele světového žebříčku klubů, který sestavuje Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků (IFFHS). Na druhé místo postoupil Bayern Mnichov a odsunul o příčku níže Lazio Řím i Palmeiras Sao Paulo. Nejlepší z českých klubů je Slavia Praha na 36. místě, polepšila si o pět příček.

Jízdou v prvním kole se odrazila Lucie Hrstková k titulu mistryně republiky v obřím slalomu. Ve druhém kole sice závodnice Dukly Liberec zajela na černé sjezdovce ve Špindlerově Mlýně až třetí čas, přesto vyhrála o devět setin sekundy před obhájkyní trofeje Evou Kurfürstovou. Bronz vybojovala Petra Zakouřilová.

Basketbalistky Gambrinusu Brno prohrály ve druhém čtvrtfinálovém utkání Evropské ligy v maďarsk Šoproni s domácím týmem Gysev 67:74. Stav čtvrtfinálové série je tak 1:1 na zápasy a třetí rozhodující utkání je na programu ve čtvrtek 9. března v Brně.

Českého brankáře Oldřicha Svobodu z Essenu, kterého v utkání 50. kola německé hokejové ligy proti týmu Revier Löwen Oberhausen postihla lehká mozková příhoda, čeká nejméně pět týdnů dlouhý nedobrovolný pobyt na klinice. Testy by měly především odhalit, co bylo vlastně příčinou vzniku krevní sraženiny, která v mozku ucpala jednu z cév.

Krátce o pátečním počasí v České republice:

Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ve vyšších polohách srážky sněhové. Teploty plus 4 až plus 8 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.