Zprávy pátek, 05. března 1999

Nyní podrobněji:

Václav Havel ukončil třídenní oficiální návštěvu Francie

Prezident Václav Havel ukončil ve čtvrtek třídenní státní návštěvu Francie. Během ní jednal se svým francouzským protějškem Jacquesem Chirakem a premiérem Lionelem Jospinem především o české integraci do EU, nadcházejícím vstupu ČR do NATO a o bilaterálních otázkách. Ve francouzském Senátu přednesl rozsáhlý projev, v němž se zamýšlel nad hledáním evropské identity.

V poslední den svého pobytu ve Francii se český prezident vyslovil pro uspořádání mírové konference přímo v srbské provincii Kosovo. Kulatý stůl by měl podle něj shromažďovat zástupce všech znepřátelených stran. Přítomni, alespoň jako pozorovatelé, by měli být i představitelé Makedonie a Albánie jako zemí, kterých se to velmi týká. Taková jednání by se zřejmě měla odehrávat pod záštitou Evropské unie, ale vojenský kontingent rozmístěný v Kosovu by měla tvořit vojska NATO.

V burgundské metropoli Dijonu se týž den Václav Havel také vyslovil pro rok 2003 jako možné datum vstupu ČR do Evropské unie. "Bylo by velmi dobré, kdyby také Unie pracovně a předběžně nějaké datum přijetí nových členů uvedla," řekl český prezident. "Tento postoj byl přijat s porozuměním francouzskými představiteli, ale k tomu, aby nějaké datum sami vyslovili byli zdrženliví," dodal Václav Havel.

Na programu posledního dne návštěvy ve Francii měl český prezident také setkání se studenty dijonského lycea Carnot a přijetí u místního starosty Roberta Poujade. Ten připomněl tradiční kontakty mezi tímto francouzským regionem a Československem a později s ČR. Vedle toho, že na lyceu Carnot studují čeští studenti, Poujade upozornil na rozsáhlé kulturní styky - například výstavu o burgundském umění v Praze, stejně jako reprezentativní expozici české meziválečné výtvarné avantgardy před dvěma lety v Dijonu.

Činitelé institucí EU k výrokům Václava Havla

Termín přijetí do Evropské unie je ve zdrcující míře v rukou kandidátských zemí, tedy i České republiky. Tak komentovali týž den v Bruselu dijonské výroky prezidenta Václava Havla činitelé institucí EU. Opakovali přitom běžnou poučku, že hlavním předpokladem u zemí, které už zahájily vstupní rozhovory, je převzetí evropské legislativy a její účinná aplikace. Zdroje blízké Evropské komisi se netají dojmem, že tento legislativní proces v naší republice postupuje jen velmi pomalu - a mají dokonalý přehled o počtu přijatých zákonů od loňské zprávy o pokroku České republiky. V té komise totiž vybídla Prahu k většímu úsilí.

Reakce českých politiků na Havlovu představu o federalizaci EU

Předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus ve čtvrtek důrazně odmítl myšlenku prezidenta Václava Havla, který se při návštěvě Francie vyslovil pro federalizaci Evropské unie. Klaus se v prohlášení, které poskytl ČTK, zároveň pozastavil nad tím, že Havel tento názor nekonzultoval s vládou a ministerstvem zahraničí. Stejný názor měl i stínový ministr zahraničí ODS poslanec Jan Zahradil. Prezident Václav Havel se při návštěvě Francie vyslovil pro vytvoření Ústavy Evropské unie a vznik druhé komory nynějšího Evropského parlamentu. Situace si podle něj dříve nebo později vynutí zřízení dvoukomorového parlamentu, jak tomu bývá u normálních federací.

Také předseda Unie svobody Jan Ruml nepřímo kritizoval aktivity prezidenta Václava Havla směrem k reformě Evropské unie. Ruml prohlásil, že o zahraničněpolitických otázkách je třeba diskutovat na úrovni politických stran. "Bylo by dobré hledat v podobných zásadních pohledech vnitropolitický konsensus," řekl ČTK Ruml.

Vicepremiér pro zahraniční a bezpečnostní politiku Egon Lánský pozval prezidenta Václava Havla k účasti na zasedáních vládního výboru pro evropskou integraci. Lánský, který výbor vede, to ve čtvrtek řekl členům sněmovního výboru pro evropskou integraci. Ti ho předtím vyzvali, aby dohlédl na zlepšení souladu mezi výroky vládních úředníků a některých ústavních činitelů o sjednocování Evropy a integračním procesu České republiky do Evropské unie.

S myšlenkou prezidenta Václava Havla o posílení evropské integrace, v jejímž rámci by byly zvýšeny pravomoce Evropského parlamentu, lze podle ministra zahraničí Jana Kavana souhlasit jako s dlouhodobou vizí. "Řada konkrétních Havlových představ o té či oné reformě je součástí dlouhodobé vize, kterou respektuji jako jeho," řekl ve čtvrtek Kavan novinářům. Uvedl, že smyslem Havlovy vize je posílit ducha evropanství.

KDU-ČSL je návrh prezidenta Václava Havla na vznik spojených států evropských velmi blízký návrh, neboť je prakticky v souladu se zahraničněpolitickou doktrínou lidové strany. KDU-ČSL současně oceňuje, že Havel svou vizi přednesl během státní návštěvy Francie. Uvedl to na čtvrteční tiskové konferenci předseda KDU-ČSL Jan Kasal.

Velmi opatrně a zdrženlivě komentovali ve čtvrtek předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Michael Žantovský 'ODA) a šéf poslaneckého klubu Unie svobody Karel Kühnl návrh reformy Evropské unie 'EU), který předložil prezident Václav Havel. Žantovský ČTK řekl, že budoucí podoba EU, a tím i uspořádání celé Evropy, má svůj přirozený čas, který nelze uspěchat. Také Kühnl připomněl, že rozhodování o změnách v EU bude velmi dlouhodobý proces.

Zeman se obává rozpadu ČSSD, vyzývá k diskusi o novém předsedovi

Předseda České strany sociálně demokratické Miloš Zeman vyzývá ve zprávě pro dubnový sjezd strany k diskusi o svém nástupci, protože se obává rozdělení sociální demokracie. V textu, který má ČTK k dispozici, delegátům sděluje, že chce v roce 2002 opustit velkou politiku a v roce 2001 se už nehodlá ucházet o funkci předsedy strany.

ČSSD by měla v budoucnu podle svého předsedy Miloše Zemana počítat s různými formami systematické spolupráce s ODS, KDU-ČSL, ale i s reformovanou KSČM. Vyplývá to dále z jeho zprávy dubnovému sjezdu. S Unií svobody a ODA Zeman nepočítá vůbec. Unionisté podle něj nemají zřetelný program a jsou "ODS s lidskou tváří". Očekává, že se po neúspěšných pokusech o koalici do ODS opět vrátí. ODA Zeman nezmiňuje.

Podle Bašty se vstupem do NATO vzroste význam vojenské rozvědky

Ministr bez portfeje Jaroslav Bašta pověřený řízením tajných služeb předpokládá, že po vstupu České republiky do NATO stoupne význam vojenské rozvědky na úkor rozvědky civilní. Tajné služby by podle něj měly existovat tři: civilní, vojenská a nově zřízená služba, která se má zabývat elektronickým zpravodajstvím. Námitky senátorů, že sloučení rozvědky a kontrarozvědky do jedné služby je typické pro nedemokratické režimy, Bašta odmítl s tím, že takové nebezpečí se eliminuje zákony a důslednou kontrolou práce služeb.

Žantovský z Baštových slov uhodl, kdo je kandidátem na šéfa BIS

Předseda senátního výboru pro zahraniční věci a bezpečnost Michael Žantovský 'ODA) už údajně zná jméno kandidáta na ředitele BIS. Podle něj ve čtvrtek ministr Jaroslav Bašta, konkrétní jméno na jednání senátního výboru sice nevyslovil, poskytl však takové informace, z nichž se pravděpodobný kandidát dal vyvodit. Žantovský před novináři nechtěl komentovat, jak by byl s touto osobou ve funkci ředitele BIS spokojen.

Zastupující ředitel BIS potvrdil ochlazení vztahů s Británií

Zastupující ředitel BIS Jaroslav Jíra ve čtvrtek potvrdil ochlazení vztahů mezi BIS a britskými tajnými službami v důsledku nedávných událostí okolo prozrazení jména britského rezidenta v České republice a aféry kolem odvolání šéfa BIS Karla Vulterina. Jíra se nicméně domnívá, že přibližně do čtrnácti dnů nastane ve vztazích pozitivní posun. Ministr Jaroslav Bašta, pověřený dohledem nad tajnými službami, týž den roztržku s britskou kontrarozvědkou vyloučil.

V NATO se nadále mluví o české ochraně utajovaných informací

Podle některých zdrojů trvají v NATO pochybnosti o schopnosti České republiky odpovídajícím způsobem ochraňovat utajované skutečnosti. Diplomat citovaný agenturou AFP uvedl, že proces integrace byl možná příliš rychlý a že by bývalo dobré věnovat tomuto aspektu více času. Další diplomatický zdroj na dotaz ČTK uvedl, že tento problém není třeba dramatizovat. NATO si ale je vědomo jistých potíží, upozorňovalo na ně a soudí, že došlo k nápravě. Plnění tohoto úkolu Severoatlantická aliance nicméně nepovažuje za uzavřené.

Vlajky tří nových členů půjdou nahoru jenom jednou

Miloš Zeman, Jerzy Buzek a Viktor Orbán, předsedové vlád ČR, Polska a Maďarska, budou v úterý 16.března u premiérového vytažení státních vlajek svých zemí na vrcholy stožárů před vchodem do politického ústředí Severoatlantické aliance v bruselské čtvrti Evere. Tou dobou budou už všechny uvedené země čtyři dny členy Severoatlantické aliance. Orgány NATO za účasti zástupců tří vstupujících zemí ve čtvrtek zamítly dosud platný scénář. Podle něj měly být vlajky poprvé vztyčeny už v pátek 12.března, jakmile by do sídla Aliance dorazila zpráva o ukončení ratifikačního procesu, tedy odevzdání listin ministry zahraničí do rukou šéfky americké diplomacie Madeleine Albrightové ve Spojených státech.

Zeman: Odbory nemají právo mluvit do personálního složení vlády

Podle premiéra Miloše Zemana nemají odbory právo mluvit do personálního složení vlády, neboť ani vláda nerozhoduje o tom, kdo bude předsedou jakéhokoli odborového svazu. Zeman to řekl na konferenci rady odborových ústředen střední a východní Evropy Mezinárodní konfederace svobodných odborů. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Richard Falbr několikrát avizoval, že odboráři na sněmu konfederace příští týden pravděpodobně vyzvou někoho z vlády k odstoupení.

Zahraniční výbor Senátu souhlasí s vysláním nemocnice do Kosova

S vysláním české polní nemocnice do jihosrbské provincie Kosovo souhlasí zahraniční výbor Senátu. Její nasazení v očekávané operaci NATO tak výbor doporučí příští týden schválit na schůzi sněmovny. Výbor zároveň souhlasil s tranzitem vojsk aliance a dalších států přes naše území, a to na dobu 18 měsíců s možností dalšího prodloužení. Senátoři výboru podle svého šéfa budou žádat, aby je vláda každých šest měsíců informovala o tom, která vojska přes území České republiky prošla.

Snopková podala výpověď na ministerstvu financí

Poradkyně ministra financí Barbora Snopková, která čelí obvinění v souvislosti s krachem mělnického podniku Liberta, podala výpověď. O svém rozhodnutí telefonicky informovala ministra Iva Svobodu. Ten České televizi řekl, že Snopková odchází z funkce nikoli z pocitu viny, ale aby tato bublina nebyla spojována ani s ministerstvem ani s jeho osobou. Snopková přitom stále popírá, že by se dopustila porušení povinností při řízení o konkursu a vyrovnání. Policie ji v pondělí obvinila z porušení povinnosti likvidátorky Liberty, když nepředala veškeré dokumenty správci konkursní podstaty. Hrozí jí vězení od šesti měsíců do tří let.

ČSSD zveřejní jméno věřitelské firmy

Vedení sociální demokracie se rozhodlo zveřejnit jméno věřitelské firmy, která před loňskými volbami půjčila ČSSD šest miliónů korun. Pokud s tím tato firma ale bude souhlasit. Ministr Svoboda tvrdí, že neví nic o možné souvislosti mezi touto půjčkou a pokusem o vraždu spolumajitele zprostředkovatelské firmy Tax & Investment Advisors Ivana Lhotského, kterou vyšetřuje policie.

Ministr Motejl podepsal úmluvu o právní ochraně dětí

Mezinárodní úmluvu o právní ochraně dětí a mládeže, poskytování právní pomoci a uznávání rozhodnutí podepsal ve čtvrtek v Haagu český ministr spravedlnosti Otakar Motejl. ČR je teprve pátým signatářem této podle Motejla velmi významné konvence. Její podpis a následná ratifikace patří k požadavkům EU pro přistoupení České republiky. Podstata úmluvy spočívá v řešení sporných případů, kdy se střetávají procesní předpisy dvou států, podle práva země, kde má dítě obvyklé bydliště.

Kavan: Vláda by o Temelínu neměla rozhodnout podle analýzy komise

Vláda by o budoucnosti jaderné elektrárny Temelín neměla přijmout rozhodnutí podle analýzy vládní komise, ale podle dvou základních variant, jejichž vypracováním by byli pověřeni odpovědní ministři. Při čtvrteční schůzce se na tom shodli ministr zahraničních věcí Jan Kavan a zástupci ekologické iniciativy Hnutí Duha. Vypracováním variant, které by měly přinést přesné argumenty pro a proti zastavení výstavby Temelína, by podle Kavana měli být pověřeni pravděpodobně šéf resortu životního prostředí Miloš Kužvart a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Varianty by měly vycházet ze zprávy komise.

Od 1.ledna jsou vysoké školy veřejnoprávními institucemi

Vysoké školy, které jsou od 1.ledna podle zákona veřejnoprávními institucemi, získaly do vlastnictví od ministerstva školství značnou část státního majetku, s nímž mohly do konce loňského roku pouze hospodařit. Jde o nemovitosti v celkové hodnotě přes 15 miliard korun a o movitý majetek za více než osm miliard korun. Novinářům to ve čtvrtek řekl náměstek ministra školství pro vysoké školství Josef Průša. O převedení majetku do vlastnictví škol rozhodl ministr školství Eduard Zeman.

KDU-ČSL vyhlásila "Konto L" k získání peněz na léčbu Josefa Luxe

Veřejnou sbírku k získání finančních prostředků pro identifikaci vhodného dárce kostní dřeně a léčbu svého bývalého předsedy Josefa Luxe se rozhodla uspořádat KDU-ČSL. Sbírku s názvem Konto L vyhlásil úřadující předseda KDU-ČSL Jan Kasal. Strana seke sbírce rozhodla proto, že vhodný dárce kostní dřeně pro Josefa Luxe, který trpí leukémií, nebyl nalezen ani ve druhém kole vyhledávání ve světovém registru. Občany, kteří by chtěli přispět, Kasal prosí, aby se obrátili na Konto L č.27 - 4371470237/0100 u Komerční banky a.s., Spálená 51, Praha 1.

Veteráni vzpomínali na bitvu u Sokolova

Hrdinné okamžiky prvního bojového křtu samostatné československé vojenské jednotky na východní frontě si ve čtvrtek v Praze připomnělo přes čtyřicet dosud žijících účastníků bojů u Sokolova. Slavnostního setkání využili veteráni nejen ke vzpomínkám na kamarády a boje z před 56 lety, ale i k rozhovorům o svých současných osudech.

Mládek: EBRD možná vstoupí před privatizací i do Komerční banky

Možný vstup Evropské banky pro obnovu a rozvoj do Komerční banky před její privatizací je otevřenou otázkou. Uvedl to náměstek místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku Jan Mládek před zahájením pracovního jednání vlády o privatizaci bank v Kolodějích. Evropská banka pro obnovu a rozvoj se možná také bude účastnit navýšení základního jmění v České spořitelně. Jednou z jejích podmínek je ale výměna současného vedení ústavu. O změnách na hlavních postech ve Spořitelně by měla rozhodnout mimořádná valná hromada, která se sejde za týden.

IVVM: Téměř polovina lidí nezná svého senátora

Téměř polovina lidí, konkrétně 47 procent, nezná svého senátora. Jak dále vyplývá z průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění, z těch kteří svého zástupce v Senátu znají, mu důvěřuje pouhých 19 procent. Svého senátora častěji neznají mladí lidé do 19-ti let, lidé se základním vzděláním, studenti, učni, obyvatelé menších obcí a lidé se špatnou životní úrovní. Důvěra v senátora obecně stoupá s dosaženým vzděláním. Podle IVVM ze srovnání dat vyplývá, že spokojenost s Libuší Benešovou v čele Senátu je o 20 procent nižší než s někdejším předsedou Petrem Pithartem.

Vorlíčkova pohádka Jezerní královna byla oceněna v USA

Pohádka Jezerní královna režiséra Václava Vorlíčka získala hlavní cenu v kategorii zahraničních snímků na mezinárodním filmovém festivalu v kalifornském městě Santa Clarita. ČTK to ve čtvrtek oznámil režisér Vorlíček, který Jezerní královnu natočil podle scénáře Miloše Macourka v česko- německé koprodukci a do českých kin ji uvedl právě před rokem.

Proběhla premiéra nové české pohádky

Česká filmová pohádka režiséra a scenáristy Zdeňka Trošky nazvaná Z pekla štěstí měla ve čtvrtek večer premiéru v pražském kině Blaník. Vznikla na motivy Drdova Českého Honzy v koprodukci firem Fronda Film, Whisconti a Krátký film Praha. Na projekt, jehož náklady včetně reklamy mají přesáhnout 40 miliónů korun, se podařilo získat finance jen od českých firem.

Sport

V předehrávce hokejové Staropramen extraligy porazily domácí Pardubice Spartu 3:2.

K nebezpečí povodní v České republice

Středomoravské řeky a potoky začaly ve čtvrtek pozvolna opadat. Na řece Moravě v Moravičanech na Šumpersku a jejím přítoku Oskavě sice ještě v pátek ráno trval třetí povodňový stupeň, ale voda se rozlila pouze na okolní louky a do lužních lesů. Obdobná byla situace v Litovli na Olomoucku, kde také zatím trval nejvyšší povodňový stupeň, protože hladina ve městě výrazněji neklesla.

Třetí stupeň povodňové aktivity platil ve čtvrtek na Nymbursku na řekách Mrlině a Cidlině, na Labi v Ústí nad Labem a na Metuji v Krčíně. Nejvyšší stupeň - Stav ohrožení byl i na Tiché Orlici v Malé Čermné, spojené Orlici pro okresy Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové, na Dědině v Mitrově, Labi v Němčicích a na Cidlině v Novém Bydžově a na Svratce v Židlochovicích. Do stavu pohotovosti bylo podle Hlavního úřadu civilní ochrany uvedeno všech sedm jejích regionálních úřadů. Jednotky civilní ochrany byly i v pátek ráno připraveny na vyžádání přednostů okresních úřadů vyjet pomáhat do konkrétních lokalit.

Počasí

V pátek bude v České republice oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.