Zprávy pátek, 10. listopadu 2000

Josef Kubeczka

Blokáda rakousko-českých hraničních přechodů skončila

Rakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín ve čtvrtek večer ukončili blokádu posledních tří hraničních přechodů mezi spolkovou zemí Horní Rakousy a jižními Čechami a provoz na rakousko-českých hranicích tak byl plně obnoven. Účastníci blokád hranic jsou podle mluvčího Hornorakouské platformy proti jadernému nebezpečí Josefa Pühringera přesvědčeni, že tato forma protestu iniciovala dialog mezi Rakouskem a Českem o jaderné elektrárně Temelín. Rakouští odpůrci Temelína přitom stále usilují o zastavení reaktoru, o půlroční "pauzu na rozmyšlenou" a o zkoušku vlivu elektrárny na životní prostředí. Podle Pühringera protijaderné iniciativy zatím jen přerušují blokády rakousko-českých hranic; do konce listopadu vyhodnotí své dosavadní protitemelínské akce a rozhodnou, jak budou dále postupovat. Poskytnou prý tak "pauzu na rozmyšlenou premiérům obou zemí Schüsselovi a Zemanovi".

Premiéři Zeman a Schüssel se mohou sejít ještě v prosinci

Pokud rakouští odpůrci jaderné energetiky a temelínské elektrárny neobnoví blokády hraničních přechodů, je česká strana připravena dohodnout schůzku rakouského spolkového kancléře Wolfganga Schüssela a premiéra Miloše Zemana ještě v prosincovém termínu. Mluvčí vlády Libor Rouček tak reagoval na ukončení blokád hraničních přechodů mezi jižními Čechami a Rakouskem. "Je dobře, že blokády končí. Způsobily mnoho škody, přispěly ke zhoršení česko-rakouských vztahů a ke znemožnění listopadové schůzky obou šéfů vlád ve Vídni, na které se dohodli koncem října v Židlochovicích u Brna," uvedl mluvčí.

Až na dvě otázky splňuje Temelín evropské požadavky

Jaderná elektrárna Temelín splňuje evropské normy, je však třeba vysvětlit dva problémy, které se týkají souběžného vedení potrubí napájecí vody a parního potrubí elektrárny a použití současného typu pojišťovacích ventilů v přepouštěcí stanici do atmosféry. Vyplývá to z letošní zprávy asociace WENRA (Western Nuclear Regulators Association), která sdružuje dozorčí orgány nad jadernou bezpečností ze západní Evropy. Zpráva vyjadřuje názor organizace na zajištění jaderné bezpečnosti v kandidátských zemích do EU. V případě Temelína konstatuje, že jde o otázky dlouhodobého řešení a jejich vysvětlení rozhodně nepodmiňuje přerušením či zastavením provozu elektrárny.

Global 2000 kritizovala zprávu WENRA

Rakouská ekologická organizace Global 2000 ostře kritizovala zprávu Západoevropského sdružení jaderných regulátorů (WENRA). "Tato zpráva vystavuje 'propouštěcí list' nespolehlivým jaderným elektrárnám v uchazečských zemích," uvedla ve Vídni tisková mluvčí Globalu Andrea Paukovitsová. "V této takzvané studii se zračí zřejmý cíl uskupení WENRA udržet nespolehlivá jaderná zařízení v síti a získat přitom zakázky pro churavějící západní jaderný průmysl," řekla Paukovitsová a dodala, že k problému jaderné elektrárny Temelín je zpráva více než vágní.

Anonym vyhrožuje rakouským organizátorům blokád "ráznými akcemi"

Policie se zabývá anonymním dopisem, který vyhrožuje Rakousku odplatou za škody, které blokádami způsobili rakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín. Jihočeská policejní správa však zatím není s to říci, jaká je míra rizika, že se anonymní hrozby naplní. Anonymní dopis, který došel na adresu ČTK, varuje, že pokud blokády neskončí, použije "staré právo prezentované jako oko za oko, zub za zub" a neznámí přistoupí "k rázným akcím". Dopis bez podpisu či spojení na pisatele má razítko pošty Český Krumlov se středečním datem.

Z České republiky zněly výhrady ke zprávě Evropské komise

Představitelé vlády i opozice pokračovali ve výhradách ke středečním dokumentům Evropské komise, která zhodnotila stav připravenosti České republiky na vstup do Evropské unie. Politikové zpochybňovali nejen zařazení země z hlediska ekonomické připravenosti na přistoupení až za další kandidáty, ale i hodnocení ČR v různých dalších oblastech.

"Bronzový stupínek", který komise přidělila České republiky z hlediska plnění ekonomických kritérií, zpochybnil premiér Miloš Zeman. Dokáže si prý představit jisté časové zpoždění mezi vnímáním ekonomické dynamiky a mezi reálným stavem vzhledem k tomu, že ČR teprve v poslední době překonala ekonomickou krizi. Komise umístila Česko spolu se Slovinskem podle vybraných ekonomických kritérií nejen za Kypr a Maltu, ale i za skupinu Maďarska, Polska a Estonska.

Naopak prezident Václav Havel zdůraznil, že Česko nesmí výtky komise, například v oblastech soudnictví nebo korupce podceňovat. Prezident zároveň přivítal, že komise ocenila pokrok, který Česko učinilo za poslední rok v přípravách na vstup do unie.

Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus řekl, že "spousta hodnocení ze strany komise je mimořádně necitlivých, velmi subjektivních". Čeští představitelé budou podle něj muset evropským partnerům vysvětlit, "že to ve skutečnosti vypadá jinak". To se česká diplomacie chystá udělat u způsobu hodnocení tržního prostředí ČR a míry její připravenosti čelit konkurenčním tlakům unie, uvedl ministr zahraničí Jan Kavan. S hodnocením schopnosti Česka ustát konkurenční tlaky v unii se ministerstvo neztotožňuje, řekl Kavan. Zároveň však zdůraznil, že letošní pravidelné hodnocení EK vyznívá pro ČR celkově příznivě a nesrovnatelně lépe než loni, přičemž on sám hodnotí zprávu komise "celkově velmi pozitivně".

Za velmi dobrou pro ČR považuje hodnotící zprávu Evropské komise ministr financí Pavel Mertlík. Naopak za zcela neobjektivní a účelové označil ekonomické hodnocení země ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

Ministr vnitra Stanislav Gross, kritizoval, že zpráva komise nevzala řadu změn v jeho resortu na zřetel. Naopak zástupci opozice vyjádřili souhlas s pasážemi, jež vytýkají ČR nedostatky v boji s kriminalitou a v resortu vnitra. Zástupci ODS poukazovali na to, že nynější sociálnědemokratická vláda v této oblasti nesplnila vlastní sliby. Právě oblast vnitra přitom patřila, například vedle justice nebo soudní správy, ke komisí nejvíce kritizovaným.

Komisař Verheugen: Česká reakce na zprávu je nepochopitelná

Při srovnání hodnotící zprávy o České republice s posudky na ostatní kandidáty je Česko letos v čele. Negativní reakce v Praze jsou proto špatně pochopitelné, řekl v Bruselu Günter Verheugen, člen Evropské komise odpovědný za rozšíření EU. Všechna pozornost se podle něj soustředila na jediný bod, jímž je hodnocení z hlediska ekonomických kritérií. O stupínek horší známka pro ČR, než jakou mají Polsko či Maďarsko, je důsledkem zpoždění při restrukturalizaci podniků a bank. "Tento proces přitom probíhá a nepochybuji, že bude podle plánu dokončen. Nevidím nejmenší důvod ke znepokojení," uvedl komisař.

Václav Klaus obvinil Verheugena, že se vměšuje do volební kampaně v České republice

Za přímé vměšování do předvolební kampaně v České republice označil předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus výroky komisaře Evropské unie Güntera Verheugena. "Jestliže si troufne říci tři dny před volbami, že dnešní vláda dohání to, co Klausovy vlády zameškaly, je to neuvěřitelná hrubost," řekl Klausv Mladé Boleslavi. Verheugen prohlásil, že lze-li někoho vinit z umístění ČR až ve třetí skupině mezi uchazeči o členství v Evropské unii, "pak je to bývalý premiér pan Václav Klaus, který záměrně zdržel restrukturalizaci průmyslu". Podle Verheugena "ČR ztratila několik let; pro menšinovou vládu je velmi obtížné to napravit za pouhé dva roky". Podle Klause jde o spor dvou interpretací politického a ekonomického vývoje a Verheugen "skočil" na interpretaci jedné politické strany.

Evropská komise navrhuje konec jednání v 2002 a tlačí na členy

Návrh postupu při jednání s kandidáty členství, který Evropská komise předložila ve středu v dokumentu Strategie rozšíření, umožňuje nejlépe připraveným zemím ukončit rozhovory v průběhu roku 2002. Zároveň vytváří tlak na členské státy, aby takové vyústění umožnily, řekl člen Evropské komise Günter Verheugen. V rozhovoru s českými zpravodaji v Bruselu vyjádřil přesvědčení, že členové Evropské unie tuto novou ambiciózní strategii podpoří - z předběžných konzultací vyplývá, že by neměla narazit na vážnější odpor.

Ministr Mertlík jednal v Paříži se zájemci o privatizaci v České republice

Se zástupci firem, které se chtějí účastnit privatizace nebo už podnikají v České republice, se v Paříži sešel český ministr financí Pavel Mertlík. Zejména plynárenské a elektrárenské společnosti se chtěly informovat o vývoji privatizace, dodal ministr, který v Paříži jednal mj. se zástupci vedení bank BNP a Société Générale, stejně jako s elektrárenským podnikem EDF a plynárenskou společností GDF či s producentem hliníkových výrobků Pechiney. Ministr odmítl uvést, zda obě francouzské banky patří mezi zájemce o privatizaci Komerční banky. Není na mě, abych to komentoval, ale mají obecně zájem o posilování své přítomnosti v ČR, kde obě již působí, řekl ministr Mertlík.

Školské odbory odvolávají od pátku stávkovou pohotovost

Předsednictvo Českomoravského odborového svazu pracovníků školství odvolává od pátku 10. listopadu stávkovou pohotovost, kterou vyhlásilo 23. října kvůli poslaneckému návrhu novely zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Rozhodlo se tak po jednáních s předsedy poslaneckých klubů lidovců - Janem Kasalem, komunistů - Vojtěchem Filipem a sociálních demokratů - Zdeňkem Škromachem, kteří odborářům potvrdili, že navrhovaná změna zákona nezíská podporu jejich klubů. Pracovníci školských zařízení bez právní subjektivity by se podle novely měli stát od 1. ledna 2001 zaměstnanci obce. Takové opatření by podle obdorářů způsobilo kolaps části regionálního školství, protože obcím by přibyla další agenda, na kterou nejsou personálně a technicky vybaveny.

Odbory uvažují kvůli kolektivní smlouvě o stávce na železnici

Železniční odborové centrály uvažují o stávce, nepodaří-li se jim pro rok 2001 uzavřít podnikovou kolektivní smlouvu. Toto nebezpečí podle nich hrozí, protože dosud není k dispozici legislativní podklad pro stanovení pracovní doby a počtu zaměstnanců drah ve smyslu novely zákoníku práce, která vstoupí v platnost 1. ledna. Vyplývá to z dopisů, které odboráři doručili premiérovi Miloši Zemanovi, vicepremiérovi Vladimíru Špidlovi a ministru dopravy Jaromíru Schlingovi. "Zaměstnanci ČD dosud nevědí, jak dlouho a v jakém pracovním režimu budou pracovat, a není možno stanovit ani počet nezbytných zaměstnanců v provozu," uvádí v dopise Zemanovi Asociace samostatných odborů, jejímiž členy jsou i železniční odbory. V listu také žádá premiéra o schůzku.

Liberec má knihovnu třetího tisíciletí

Ministr kultury Pavel Dostál a Ralf Dreyer z delegace Evropské komise otevřeli v Liberci novou Euroregionální knihovnu, jejíž součástí je i židovská modlitebna. Knihovna, která odpovídá požadavkům třetího tisíciletí, je první moderní veřejnou knihovnou v České republice. Slavnostního aktu se zúčastnily asi tři stovky hostů. Jeho součástí byla hebrejská modlitba (kadaš), kterou přednesl duchovní místní židovské obce Jindřich Weitzen. Předtím hlavní zemský rabín Karol Sidon uložil do modlitebny vzácnou tóru, kterou židovské obci věnoval liberecký archiv. Stavbu knihovny financoval největší měrou stát. Přispěla na něj ale v rámci programu Phare i Evropská unie, česko-německý Fond budoucnosti, německá a švýcarská vláda. Stavba smíření vyrostla na místě, kde stávala židovská synagoga, kterou přesně před 62 lety za Křišťálové noci vypálili nacisté. Projekt zaštítili prezident České republiky Václav Havel a bývalý německý prezident Roman Herzog.

Americká spisovatelka ocenila grafiku knih vydávaných v České republice

Americká spisovatelka Oliva Goldsmithová, která nyní v České republice představuje svou knihu Klub odložených žen, ocenila grafickou stránku publikací vydávaných v Česku. "Knihy, které v České republice vycházejí, mají ve srovnání s americkými velmi dobrou grafiku, " řekla Goldsmithová v Brně. Podle ní jsou v České republice knihy také mnohem levnější než ve Spojených státech. "Knihy v pevné vazbě už u nás téměř nevycházejí, protože jsou tak drahé, že si je skoro nikdo nekupuje," prohlásila spisovatelka.

Velkou cenu Techfilmu 2000 získal britský film Obnova Reichstagu

Velkou cenu Techfilmu 2000 si z Hradce Králové odvezl britský film Obnova Reichstagu. Cenu mezinárodní poroty získal český snímek Opustit Angkor. Vyhlášením výsledků v aule královéhradecké univerzity 38. ročník festivalu filmů o vědě, technice a umění Techfilm 2000 oficiálně skončil.

Japonci přijeli Pražanům představit své tradiční oblečení

Skupina asi 150 Japonců prošla ve čtvrtek Prahou, aby jejím obyvatelům představila tradici nošení japonského kimona, symbolu míru a touhy po životě bez válek. Při průvodu, který vyšel od Prašné brány, rozdávali kolemjdoucím drobné dárky a pohledy Japonska. V čele průvodu nesly dvě Japonky transparent s dvojjazyčným nápisem Chraňme společně kulturní dědictví krásné Prahy. Obyvatelé japonského města Kjóto Pražanům, kteří vycházeli z obchodů a mávali z oken, ukázali, že si svých tradic váží i dnes, kdy jinak žijí moderním životním stylem, stejně jako příslušníci euroamerického západu.

Staroměstské a Václavské náměstí ozdobí v sobotu vánoční stromy

Vánoční stromy, tradiční symboly nejkrásnějších svátků roku, budou již od soboty zdobit Staroměstské a Václavské náměstí v Praze. Na Staroměstském náměstí postaví odborníci třicetimetrový smrk z oblasti Velkých Karlovic na Vsetínsku a na Václavském náměstí čtrnáctimetrový smrk z Čerčan na Benešovsku.

Ze sportu:

Fotbalisté pražské Slavie porazili v odvetě druhého kola Poháru UEFA řecký tým OFI Kréta 4:1 a mohou se těšit na páteční losování dalšího kola. Hosty po hodině hry dostal do vedení Muňoz, o dvě minuty později vyrovnal Kuchař. Další tři branky přidal Zelenka.

Hráči Liberce neudrželi nadějné vedení, které jim v 9. minutě získal Štajner, a Liverpoolu nakonec podlehli 2:3. S Pohárem UEFA se tak po druhém kole loučí. Angličané vývoj utkání obrátili: ještě do poločasu vyrovnal Barmby, dále se trefili Heskey po Šmicerově přihrávce a střídající Owen. V závěru snížil efektním gólem Breda.

Českým hokejistům se vstup do mezinárodního turnaje Karjala, druhého dílu série Euro Hockey Tour, nevydařil. Úřadující mistři světa prohráli v Jönköpingu s domácím Švédskem 1:4 a v průběžné tabulce soutěže se stále krčí na posledním čtvrtém místě.

A ještě krátce o pátečním počasí v České republice:

Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, na hřebenech hor sněhové. Teploty 5 až 9 stupňů Celsia.