Zprávy pátek, 10. prosince 1999

A nyní podrobněji:

Ministr zdravotnictví rezignoval na svou funkci

Ivan David, jehož odchodu z vlády se již týdny domáhají poslanci a zdravotnická veřejnost, ve čtvrtek rezignoval na funkci ministra zdravotnictví. Svoji demisi David oznámil po schůzce s prezidentem Václavem Havlem. "Důvod mé rezignace byl ten, že na mě tlačili někteří funkcionáři sociální demokrcie, abych odešel, a tlačili také na premiéra," vysvětlil důvody své rezignace na dotaz ČTK David. Mluvčí prezidenta Ladislav Špaček oznámil, že Havel Davidovu demisi přijme. Ministerstvo zdravotnictví bude dočasně řídit vicepremiér Vladimír Špidla, čímž by ho měl prezident pověřit ještě tento týden. Odchod z vlády si David nespojuje se stavem zdravotnictví, protože o jeho zprávu o stavu resortu neměl podle něj téměř nikdo zájem, ale s tlakem silných zájmových skupin. Prezident dostal Davidovu zprávu od premiéra minulý týden, ale podle Špačka je spíše na premiérovi Miloši Zemanovi, aby ji posoudil. Prezident Davidovi poděkoval za jeho práci, vytkl mu však chyby v komunikaci se zdravotnickou veřejností.

Udržení stability a nalezení nového ministra zdravotnictví a jeho týmu považuje za svůj hlavní cíl vicepremiér Vladimír Špidla, který má resort řídit do doby, než bude jmenován Davidův nástupce. Špidla je v současnosti také ministrem práce a sociálních věcí. "Resort je tak rozsáhlý, že razantní kroky se v něm přijímat nedají," řekl Špidla ke svému působení v čele ministerstva zdravotnictví. Potvrdil, že výběr Davidova nástupce se zúžil na dvě osoby, ale odmítl sdělit jejich jména.

Velvyslanec Cibrián vyzval k politickému konsensu o vstupu ČR do EU

Chválu sklidila ve čtvrtek česká diplomacie z úst velvyslance Evropské unie v Praze Ramiro Cibriana. Po schůzce s premiérem Milošem Zemanem ocenil, že ČR tento týden uzavřela kapitolu o připravenosti na členství v EU v oblasti volného pohybu zboží a přivítal personální změny ve vládě po odchodu vicepremiéra Egona Lánského. Zároveň ale vyzval české politiky, aby se dohodli na podpoře vstupu ČR do EU. "Je nutné dosáhnout národního konsensu mezi všemi politickými silami, které pracují v českém parlamentu. Je nutné stabilizovat národní agendu pro přistoupení a ustálit denní práci parlamentu," apeloval Cibrian.

Ministři zahraničí Maďarska a ČR chtějí do EU v roce 2003

Zájem Maďarska a České republiky na plnoprávném členství v Evropské unii (EU) v roce 2003 ve čtrvetk v Praze zdůraznili ministři zahraničí obou zemí János Martonyi a Jan Kavan. Oba státy podle Kavana zároveň hodlají požádat unii o zvážení možnosti, zda by Slovensko mohlo upravit režim na svých státních hranicích podle Schengenských dohod ještě před samotným vstupem do unie. Slovensko má být na víkendovém summitu unie v Helsinkách přizváno k přístupovým jednáním.

S předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem maďarský host diskutoval o možnostech reálné středoevropské spolupráce. "Shodli jsme se v názoru na to, že musí být reálná, což znamená zespoda jdoucí a nikoli pouhá setkání vrcholných politiků," řekl Klaus po schůzce. Uvedl, že s Martonyim hovořil rovněž o nezbytnosti společných postupů v Evropské unii.

Přestože západní země zesilují tlak na Rusko, aby přestalo porušovat lidská práva v Čečensku, svět zatím podle prezidenta Václava Havla a ministra Martonyiho neumí čečenské tragédii zabránit. Martonyi se při schůzce s Havlem na Pražském hradě pozastavil nad tím, že akce ruské armády na Kavkaze podporuje drtivá většina Rusů.

Šéf dolní komory slovinského parlamentu jednal s Klausem o EU

Schůzkami s předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem a se šéfem křesťanských demokratů Janem Kasalem zahájil dvoudenní neoficiální návštěvu Prahy předseda dolní komory slovinského parlamentu Janez Podobnik. Hlavním cílem jeho pobytu v české metropoli je účast na pátečním koncertě slovinských pěveckých sborů v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Praze na Vinohradech. Klaus ČTK řekl, že s Podobnikem hovořil o "chování" ČR a Slovinska při evropských jednáních. Integrace do Evropské unie byla rovněž tématem jednání Podobnika s Kasalem.

Sněmovna přijala zákon, který umožní referendum o vstupu do EU

Vypsání referenda o vstupu České republiky do Evropské unie má umožnit ústavní zákon, který ve čtvrtek přijala Poslanecká sněmovna. Zákon také umožňuje uspořádat lidové hlasování o návrhu ústavního zákona, který by v případě souhlasu občanů v referendu musela vláda předložit dolní parlamentní komoře. Schválení zákona podpořilo 121 ze 186 přítomných poslanců, proti jich bylo 62; k přijetí zákona byl nutný souhlas nejméně 120 poslanců. Předlohu podpořili hlavně sociální demokraté, lidovci, komunisté a část unionistů. Zákon, který má začít platit 1. ledna roku 2001, musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident Václav Havel.

Poslancům ODS, KDU-ČSL a Unie svobody se ve sněmovně těsným poměrem hlasů nepodařilo prosadit usnesení, kterým by plénum konstatovalo, že vláda nehodlá do roku 2002 umořovat státní dluh. Podle poslanců se naopak do roku 2002 státní dluh zvýší více než dvojnásobně, a dluhová služba se tak stane jedním z dominujících mandatorních výdajů. Impuls k nespokojenosti demokratické opozice zavdala vládní zpráva o vývoji dluhové služby, kterou přednesl ministr financí Pavel Mertlík. "Stav státního dluhu na konci roku 1999 očekáváme na úrovni zhruba 251 miliard korun, což představuje 13,3 procent HDP. Na konci roku 2002 očekáváme 450 miliard korun, tedy zhruba pod 20 procent HDP," řekl Mertlík.

Absolventi zvláštních škol budou moci studovat na střední škole. Má jim to umožnit novela školského zákona, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Novela předpokládá, že na střední školu mohou být přijati všichni uchazeči, kteří ukončili povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro studium na zvoleném typu školy. Podle současného zákona mohou být na střední školy přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu. Absolventi zvláštních škol, na kterých je umístěno zhruba 30.000 dětí, byli dosud z možnosti studovat střední školu vyloučeni.

Čeští občané, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu v československých zahraničních a spojeneckých jednotkách, by měli od státu dostat finanční odměnu. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna. Tato částka bude podle návrhu zákona odstupňována podle délky vojenské služby a může dosáhnout až několik set tisíc korun.

Odbojáři zákon o odměnách přivítali, měl však podle nich být dřív

Přijetí návrhu zákona o poskytnutí finanční odměny českým občanům, kteří za 2. světové války bojovali proti nacismu v československých zahraničních a spojeneckých jednotkách, přivítal předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jakub Čermín. Tento zákon je spravedlivý a dobrý, řekl ČTK. Zároveň upozornil, že lidé bojující v zahraničí měli být oceněni mnohem dřív. Čermín připomněl, že Poslanecká sněmovna poprvé přijala zákon o ocenění účastníků odboje v dubnu 1995. Prezident Václav Havel jej však nepodepsal, protože ho považoval za ponižující. Na základě tehdejší verze zákona totiž mohli získat jednorázovou finanční odměnu 100.000 korun jen ti odbojáři, kteří se později aktivně nepodíleli na potlačování demokratických principů v Československu.

V referendu by se pro vstup do EU vyslovila polovina občanů

O málo více než polovina občanů České republiky by se v případném referendu vyslovila pro vstup země do Evropské unie. V exkluzivním průzkumu, který pro ČTK na přelomu října a listopadu provedla agentura Sofres-Factum, se pro vstup vyslovilo 51,4 procenta z 1011 dotázaných, proti bylo 17,6 procenta. Bezmála třetina oslovených (31 procent) se však nedokázala rozhodnout. Podpora vstupu do EU byla podle Sofres-Factum nejvyšší v únoru 1998, kdy by kladně odpovědělo 63,6 procenta lidí. Od té doby podpora vstupu mírně klesala až do minulého šetření v květnu, kdy bylo pro vstup 50,8 procenta.

Senát schválil novelu, která zabrání promlčení zločinů komunismu

Senát schválil novelu trestního zákona, která má po 29. prosinci zabránit promlčení závažných trestných činů, jichž se dopustil komunistický režim na jednotlivcích a skupinách občanů. Jedná se o zločiny, které nemohly být v období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 stíhány. Novela má platit od letošního 28. prosince. Předlohu musí ještě podepsat prezident republiky. Novela se týká vážných trestných činů spáchaných mezi únorem 1948 a prosincem 1989, které nebyly stíhány z politických důvodů a které je možné trestat odnětím svobody na nejméně deset let. Nepromlčitelné tak mají být činy spáchané veřejnými činiteli nebo v souvislosti s pronásledováním jednotlivce či skupiny z náboženského, rasového a politického přesvědčení.

Horní parlamentní komora také schválila vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon vymezuje působnost a povinnosti státních orgánů a obcí při ochraně práv dítěte, a to i v prevenci, výchově a poradenství. Určuje i jasná pravidla pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Do systému orgánů ochrany dětí nově začleňuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí řízený ministerstvem práce, který by měl zajišťovat vztahy v této oblasti k cizině. Pokud zákon podepíše prezident, měl by začít platit od dubna příštího roku.

Senát rozhodl, že senátor a bývalý vicepremiér Egon Lánský bude pracovat ve výboru pro evropskou integraci. Lánský, který byl ve vládě zodpovědný za přibližování České republiky k Evropské unii, tak nadále bude pracovat na integraci do evropských struktur. Jako člen vlády byl Lánský za pomalý postup v harmonizaci českého práva s evropskou legislativou kritizován.

Občanství ČR získali zpět první čtyři Čechoameričané

Občanství České republiky získali zpět první čtyři Čechoameričané. Generální konzul v USA Petr Gandalovič uvedl, že cílem je odstranit nespravedlnost v možnosti nabytí českého občanství, která vznikla v souvislosti s platností Naturalizační úmluvy mezi Spojenými státy a Československem. Zdůraznil, že jde o jednorázovou úpravu, která se týká jen přesně určené kategorie krajanů a nemá vliv na řešení českého občanství osob, které by získaly občanství jiného státu nyní.

Odboráři poukazovali na nedostatky vlády a neschválení rozpočtu

Kritika sociálnědemokratické vlády zazněla na čtvrtečním setkání vedení Českomoravské konfederace odborových svazů s asi 250 zástupci ostravských odborových organizací. Odboráři především poukazovali na nedostatečné řešení situace v krizových regionech. Zástupci zaměstnanců si stěžovali i na neplnění slibů kabinetu Miloše Zemana, podle kterých měla severní Morava patřit k prioritním regionům. "Vláda není schopna prosadit některé věci, protože nemá většinu ve sněmovně. Důkazem toho je také již druhé neschválení návrhu státního rozpočtu," řekl na setkání předseda konfederace Richard Falbr. Středeční neschválení státního rozpočtu sněmovnou podle něj způsobí pozastavení vyplácení asi 580 miliónů korun na rozvoj severomoravského regionu například vytvořením nových pracovních míst. Odboráři žádají jednání s vládou, jinak hrozí protestními akcemi.

Také muslimové v České republice začali slavit ramadán

Postní měsíc ramadán začal ve čtvrtek také pro 20.000 muslimů žijících v České republice. Stejně jako věřící z islámských zemí nesmějí od úsvitu do západu slunce jíst, pít, kouřit a mít pohlavní styk. Denně by se věřící měli věnovat modlitbám, řekl ČTK předseda Ústředí muslimských náboženských obcí a organizací v ČR Mohamed Ali Šilhavý. "Značnou část muslimů tvoří přistěhovalci, kteří se do ČR přiženili" upřesnil Šilhavý. Dodal, že ramadán končí 9. ledna, kdy si muslimové navzájem věnují dárky.

Beskydský smrk stanul na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu

Pětadvacet metrů vysoký smrk z Beskyd, který v době vánočních svátků ozdobí vatikánské náměstí svatého Petra, stanul ve čtvrtek na prostranství před svatopetrskou bazilikou. Vánoční strom pracovníci přepravních společností upevnili do podstavce. Stojí v těsné blízkosti 2000 let starého egyptského obelisku v samotném středu Svatopetrského náměstí. 85 let starý smrk předá osobně papeži Janu Pavlu II. prezident Václav Havel příští týden v sobotu.

Vzácné církevní předměty vystavuje Muzeum jihovýchodní Moravy

Přes sto exponátů představuje výstava nazvaná Církevní textilie a liturgické předměty z 18. a 19. století ze zámku ve Vizovicích, která byla zahájena ve zlínském Muzeu jihovýchodní Moravy. Některé unikáty veřejnost uvidí poprvé, protože nesměly být v minulém režimu vystavovány, řekla ČTK autorka výstavy Jana Pluhařová. Výstavu doplňují dobové fotografie. K nejzajímavějším patří podle Pluhařové kolekce deseti kněžských ornátů. Je zde například bílozlatý slavnostní ornát s výšivkou, který si kněz oblékal při svatbě a podobných příležitostech, nebo smuteční ornát. Nechybí ani sada deseti alb, kněžských halen zakončených ručně vyrobenými krajkami. Mezi liturgickými předměty je i věčné světlo, kadidelnice, pohár s víčkem na mešní víno nebo monstrance ze zámecké kaple. Do 30. ledna si mohou návštěvníci muzea ve zlínském zámku prohlédnout také oltář malovaný na skle od neznámého autora z Vizovic z poloviny 18. století, velký zlatem vyšívaný kněžský plášť a mnoho drobných předmětů.

Česká filharmonie zakončí v pátek turné po Japonsku

Českou filharmonii čeká v pátek poslední koncert turné po Japonsku. V Jokohamě uvede s šéfdirigentem Vladimirem Ashkenazym Dvořákovu Novosvětskou symfonii a hudbu Richarda Strausse. Orchestr, který se v sobotu večer vrací do Prahy, je podle svého mluvčího na zájezdě od 20. listopadu a měl již dvanáct vystoupení mimo jiné v Ósace, Fukuoce, Kumamotu, Takamacu a opakovaně v Tokiu. Pod taktovkou Ashkenazyho, Vladimíra Válka a japonského dirigenta Ken-Ičiro Kobajašiho zněly vedle Dvořákových a Straussových také skladby Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Ludwiga van Beethovena a Gustava Mahlera a další známé položky světového repertoáru.

Ze sportu:

Fotbalisté Slavie Praha remizovali v odvetě 3. kola Poháru UEFA na hřišti Steauy Bukurešť 1:1. Protože první zápas na Strahově vyhráli 4:1, mohou se radovat z postupu do jarního osmifinále. Slávisté se jméno osmifinálového soupeře dozvědí ve středu 15. prosince.

V prvním ze dvou přípravných mezistátních zápasů před třetím turnajem letošní Euro Hockey Tour (od 15. do 21. prosince v Moskvě) zvítězili v Brně čeští hokejisté nad výběrem Kanady 4:3. Vítěze v sobotu čeká ve Zvolenu generálka na Baltika Cup proti domácímu Slovensku.

Plavkyně Hana Černá neobhájila v polohovém závodu na 400 metrů titul mistryně Evropy v krátkém bazénu, nicméně třetím místem vybojovala na šampionátu v Lisabonu první medaili pro českou výpravu.

Šesté místo vybojoval český reprezentant Ladislav Rygl v úvodním závodu Světového poháru v severské kombinaci. Třetí muž SP z minulé sezóny obsadil ve skoku na můstku K-90 sedmou pozici a v mrazivých podmínkách ve finském Vuokatti se v běhu na 15 kilometrů posunul o příčku výše.

Devět měsíců před zahájením olympijských her má právo startovat v Sydney 48 českých sportovců. Vyplynulo to z jednání Českého olympijského výboru s představiteli jednotlivých sportovních svazů, při němž byla podrobně zkoumána kvalifikační kritéria mezinárodních federací i vyhlídky na jejich splnění. Šéf olympijské mise František Dvořák uvedl, že česká účast v Sydney by se měla pohybovat mezi 100 a 150 reprezentanty.

Nepodmíněným zákazem startu ve všech zápasech na reprezentační i klubové úrovni na mezinárodní scéně až do 31. prosince roku 2002 potrestala disciplinární komise Mezinárodní hokejové federace na svém zasedání v Helsinkách českého útočníka Michala Trávníčka. Devatenáctiletý hokejista Litvínova vážně zranil v listopadu na juniorském Turnaji čtyř zemí ve finském Järvenpää hokejkou v obličeji Švéda Mattiase Weinhandla. Zpočátku nebylo jisté, zda jeden z největších talentů švédského hokeje na levé oko ještě někdy úplně uvidí.

Krátce o pátečním počasí v České republice:

Oblačno až zataženo, místy přeháňky, na horách sněhové. Teploty 4 až 8 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.