Zprávy pátek, 12. června 1998

Vážení posluchači, u vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přináším zprávy.

A nyní podrobněji:

NATO souhlasí s plánováním výstavby české armády

Severoatlantická aliance vzala ve čtvrtek s uspokojením na vědomí cíle výstavby českých ozbrojených sil do roku 2003, jež byly po několikaměsíční interaktivní přípravě schváleny v květnu Radou NATO na úrovni velvyslanců. Ministři obrany stejně příznivě přijali obranné plánování Polska a Maďarska a vyzvali všechny tři budoucí členy NATO, aby ve svém úsilí vytrvali. Česká republika akceptovala plně 28 z 52 navržených cílů, zbývajících 24 přijala částečně, tedy s výhradami ohledně financování nebo časových termínů. Pro jejich splnění bude usilovat obvykle o spolufinancování ze strany NATO či jeho členů, nebo je bude muset odložit. "Plně jsme akceptovali cíle, které jsme schopni a připraveni zcela pokrýt z vlastních zdrojů. Ostatní musíme rozložit do delších časových horizontů, nebo nejsme schopni plně financovat," řekl český ministr obrany Michal Lobkowicz po zasedání Výboru pro plánování obrany NATO, jehož se český zástupce účastnil historicky poprvé.

ČR se připojuje k protisrbskému postoji EU

Česká republika se ve čtvrtek připojila k pondělní deklaraci Evropské unie týkající se nových sankcí vůči Srbsku kvůli jeho postupu v Kosovu a oficiálně vyjádřila vůli sdílet a podporovat cíle společného postoje unie. ČTK to řekl ředitel tiskového odboru českého ministerstva zahraničí Rudolf Hykl. Zmíněný krok je podle Hykla reakcí na čerstvou nabídku unie přidruženým státům připojit se k uvedené deklaraci. Zástupci EU se v pondělí v Lucemburku shodli na zákazu zahraničních investic do Srbska a pohrozili dalšími sankcemi, dokud Bělehrad nepřestane používat sílu v Kosovu a nepustí se do politického řešení konfliktu. České ministerstvo zahraničí tento krok následně označilo za očekávaný a odpovídající.

Zasedal Senát

Senát ve čtvrtek schválil zákon o ochraně utajovaných skutečností, který nově definuje podmínky ochrany a práce s utajovanými skutečnostmi a upravuje postavení Národního bezpečnostního úřadu. Zákon je zásadní pro úspěšné začlenění České republiky do NATO, neboť umožní získávat od aliance citlivé informace. Právě absence nové legislativy v této oblasti byla jednou z vážných výhrad, kterou NATO vůči České republice dosud vznášelo. Norma byla schválena i přes připomínky ústavně-právního výboru, který navrhoval vrátit ji Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pro zákon se vyslovilo 51 ze 73 přítomných senátorů.

Drtivou většinou hlasů však Senát zamítl novelu zákona o volbách do obecních zastupitelstev. Důvodem bylo to, že Poslanecká sněmovna z původní vládní předlohy vypustila na návrh komunistů nejdůležitější ustanovení, které stanovilo právo cizinců s trvalým pobytem v České republice volit v komunálních volbách. Senátoři se shodli na tom, že podle současného zákona je možné volit v podzimních komunálních volbách. "Uzavíráme se světu místo, abychom se mu otevřeli. Návrh je horší než stávající zákon," zhodnotil předkládanou novelu senátor Vladimír Zeman v narážce na to, že by schválení normy odporovalo směrnici Evropské unie.

Senát také vrátil Poslanecké sněmovně s vlastními pozměňovacími návrhy zákon o svobodném přístupu k informacím. Je možné, že jej tak zcela odsoudil k zániku, protože vzhledem k ukončení volebního období nynější sněmovny ho již možná nebude mít kdo znovu posoudit. Senát navrhuje především znemožnit žádání a poskytování informací jinou než písemnou formou. Toto ustanovení ohrožuje samou podstatu zákona, tedy princip co největší otevřenosti úřadů vůči občanům. Dává totiž úředníkům přímou instrukci "s občanem se vůbec nebavit" a odkázat na zdlouhavý písemný postup.

Lidovci prý zklamali českou emigraci v USA

České emigranty ve Spojených státech zklamal předseda lidovců Josef Lux, který v parlamentu hlasoval proti možnosti českých emigrantů účastnit se voleb. Pro ČTK to uvedl Petr Bísek, vydavatel čtrnáctideníku Americké listy, vycházejícího v New Yorku pro české a slovenské emigranty. Dodal, že emigranti o účast v českých volbách usilují již několik let a svůj zájem o dění v původní vlasti podpořili v USA lobováním za vstup České republiky do NATO.

Mluvčí Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Eva Rolečková se ohradila proti tvrzení Petra Bíska. Zdůraznila, že předseda strany Josef Lux ani žádný z dalších lidoveckých poslanců nehlasoval proti možnosti českých krajanů zúčastnit se voleb. Sněmovna totiž schválila návrh komunistických a republikánských poslanců na zamítnutí této předlohy. Josef Lux naopak netajil zklamání nad nepřijetím novely. "Chtěl bych vyjádřit politování nad tím, že opozice není ochotna umožnit našim občanům v zahraničí jít k volbám," řekl tehdy šéf lidovců.

Vítězství ČSSD nepřinese změny k horšímu

Více než tři čtvrtiny občanů se nedomnívají, že případné vítězství sociálních demokratů ve volbách by přineslo změny k horšímu. Rychlé změny k lepšímu však očekává málokdo. Vyplývá to z výzkumu firmy Sofres - Factum pro ČTK, ve kterém odpovídalo koncem května 1071 dotázaných starších osmnácti let. Názor, že vítězství ČSSD povede k pozitivním změnám zastává více než 38 procent občanů. S opačnou představou, že nastanou změny k horšímu, se ztotožňuje jen 22 procent lidí. Neutrální stanovisko zaujímají zbylé dvě pětiny občanů.

Odbojáři před volbami varují před extremistickými stranami

Před nebezpečím extremistických stran v souvislosti s předčasnými volbami varují účastníci odboje a političtí vězni sdružení v Českém svazu bojovníků za svobodu. Předseda svazu Jakub Čermín na tiskové konferenci prohlásil, že za extremistické považují odbojáři například Sládkovy republikány či Stranu československých komunistů, v jejímž čele stojí bývalý komunistický funkcionář Miroslav Štěpán. Odmítl, že by svaz stál za billboardy, na nichž političtí vězni varují před vládou levice. Podle něj je tato výzva iniciativou Konfederace politických vězňů, která sdružuje občany pronásledované komunistickým režimem v letech 1948 až 1989. Za velmi plytkou a nezáživnou považuje šéf odbojářů předvolební kampaň. "Je to opakování hesel a nejsou to politici takového rázu, jako jsme měli v první republice," řekl Čermín.

Odbory nebudou do voleb pořádat protestní akce

Do voleb nebudou odborové svazy sdružující rozpočtové a příspěvkové organizace pořádat žádné protestní akce. Po volbách, bez ohledu na jejich výsledek, bez ohledu na to, zda bude či nebude sestavena nová vláda a bez ohledu na složení nové vlády, budou odbory pokračovat v akcích, jejichž cílem je prosazení požadavku na valorizaci mzdových tarifů. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl mluvčí svazů rozpočtové sféry Petr Šimerka. Odbory jsou připraveny podpořit požadavek na zvýšení mzdových tarifů o 20 procent, což představuje zhruba sedmiprocentní nárůst platů, akcemi, jejichž těžiště bude ve "viditelné, razantní formě stávky", řekl Šimerka.

Nová vláda by především měla dokončit privatizaci a deregulace

Hlavními úkoly vlády, která vzejde z předčasných voleb, by mělo být především dokončení privatizace, zejména bankovního sektoru, a deregulace cen, především v energetice. Vláda by se dále měla zaměřit rovněž na snížení úrokového zatížení a na úpravu legislativy, důležitou roli by měla hrát i aktivní proexportní politika. Vyplývá to z ankety ČTK mezi představiteli českých podniků. Za hlavní nedostatky dosavadní hospodářské politiky považují zástupci podniků nedokončenou a částečně nepovedenou privatizaci. Vládě firmy vytýkají malou podporu investic a vytvoření prostoru pro investování firem. S větší podporou investic přitom souvisí mimo jiné nutné změny v oblasti daní z příjmu, řešení odpisů starých pohledávek a odpisů obecně.

Kanadský velvyslanec v Ústí nad Labem

Ústeckou Matiční ulici, kde ještě v polovině května chtělo město postavit zeď, aby ochránilo občany z místních rodinných domů před hlukem a nepořádkem z okolí obecních domů s byty pro neplatiče, především Romy, navštívil ve čtvrtek kanadský velvyslanec Ronald Halpin. Podle svých slov se přijel seznámit se situací přímo na místě, aby mohl informovat svou vládu. Ústecký primátor Ladislav Hruška se domnívá, že Halpinovy informace budou objektivní, protože velvyslanec "možná byl i příjemně překvapen, co vše se v Ústí nad Labem pro soužití romské menšiny s většinou dělá". Ronal Halpin po návštěvě základní školy se 160 převážně romskými žáky shrnul pro novináře své dojmy slovy: "Velmi, velmi se mi tam líbilo."

Jihočeské matky píší ministrovi obrany

S výzvou, aby do budoucna prosadil nad obytnými částmi měst a obcí bezletové zóny pro vojenská letadla, se na ministra obrany obrátilo ekologické hnutí Jihočeské matky, které je známo především odmítavým postojem k Jaderné elektrárně Temelín. Jihočeské matky zaslaly ministru Michalu Lobkowiczovi otevřený dopis, jímž reagují na pondělní srážku dvou letounů MiG-21 nad Českými Budějovicemi. Armádní stíhací letouny se v pondělí srazily u Českých Budějovic a zřítily se do hustě obydlené části města. Škoda na civilním majetku se předběžně odhaduje až na 10 miliónů korun, škoda na stíhačkách byla vyčíslena na 6,7 miliónu korun.

Obyvatelé sídliště Vltava v Českých Budějovicích, kam dopadl jeden z letounů, se údajně obávají radioaktivity. Mluvčí velitele vzdušných sil Petr Fajl sdělil, že se jedná o fámu, neboť oba letouny nebyly vyzbrojeny žádnou leteckou municí a v konstrukci letounů podle dostupné technické dokumentace a vyjádření specialistů letecké logistiky nejsou používány materiály, které by mohly způsobit zvýšenou úroveň radioaktivity.

Nájemníci všech 49 bytů v Otavské ulici na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích, které byly poškozeny při pondělní nehodě, již obdrželi od města 10.000 korun a 26 rodin dostalo i další příspěvek. Ten se vyplácí v závislosti na rozsahu poškození ve výši 10.000, 20.000 a 30.000 korun. Tiskový mluvčí českobudějovického primátora Petr Soukup uvedl, že celkem bude touto formou vyplaceno 820.000 korun.

Dodatek ke smlouvě o spuštění Temelína

Dodatek ke smlouvě, podle něhož byl nový termín zahájení fyzikálního spuštění (zavážky paliva) I. bloku jaderné elektrárny Temelín (JETE) stanoven na 31. srpna 2000 a termín zahájení komerčního provozu I. bloku stanoven na 2. května roku 2001, podepsal ve čtvrtek v Praze s investorem stavby, elektrárenskou společností ČEZ, její generální dodavatel a.s. Škoda Praha. Druhý blok bude spuštěn s 15měsíčním odstupem. Dodatek smlouvy potvrdil zvýšení celkových nákladů stavby na 98,6 miliardy korun, potvrdil ČTK ředitel sekce komunikace ČEZ Miroslav Novák.

Dne 13. června 1995 podepsala společnost ČEZ s generálním dodavatelem technologické části JETE Škodou Praha smlouvu, která nahrazovala původní dokument z roku 1986. Škoda v ní závazně potvrdila dokončení JETE v září 1997. Podle tehdejšího vyjádření generálního ředitele Škody Stanislava Svobody by v žádném případě nemělo dojít k posunu dokončení elektrárny, pokud by se hovořilo o letech. Od podpisu smlouvy z roku 1995 se však termín změnil osmkrát. Rok 2001 je již sedmnáctým předpokládaným termínem spuštění Temelína. Podle původního usnesení vlády z roku 1978 měla jaderná elektrárna dodávat elektřinu již jedenáct let.

Zástupci společností ČEZ a Škoda Praha podepsali dodatek smlouvy o dodávkách technologie pro JE Temelín s firmou Westinghouse. Právní akt tak nově upravuje podmínky dodávky řídícího a kontrolního systému od této americké firmy. Nový koncept smlouvy mění původní systém pevné ceny na úhrady skutečně provedených prací a dodaného zařízení. Kontrolu postupu prováděných prací a souvisejících nákladů budou podle smlouvy trvale sledovat odborníci ČEZ a Škody nejen na stavbě, ale i v projekci a výrobních zařízeních americké firmy.

Křesťané jsou pro pohled do budoucnosti a pro smír

Pro partnerskou spolupráci Čechů a Němců a pro pohled do budoucnosti, spíše než do zatížené minulosti, se v rozhovoru pro ČTK vyslovil člen koordinační rady česko-německého Diskusního fóra, mluvčí katolické České biskupské konference Daniel Herman. Odpověděl tak nepřímo na dotaz, jak se staví katoličtí křesťané v ČR a v Německu k bavorským požadavkům zrušit takzvané Benešovy dekrety. "Kdo je radikální, kontroverzní, těší se největšímu zájmu médií, avšak ti, kdo usilují o smír, zajímaví pro média bohužel již nejsou," konstatoval Herman a potvrdil nedávná slova představitelů bavorské luterské církve, že mnohostranně diferencované a smířlivější hlasy dalších, zejména křesťanských sudetoněmeckých organizací nejsou přes hlasité projevy Neubauerova menšinového landsmanšaftu slyšet.

Dokument o Dagmar Havlové

Unikátní dokument o Dagmar Havlové a zčásti i o prezidentovi dokončuje v těchto dnech ve společnosti Febio režisérka Andrea Majstorovičová. Česká televize ho odvysílá 24. června. "Exkluzívní právo zaznamenávat první dámu v nové funkci jsme spolu s režisérkou získali bezprostředně po svatbě prezidentského páru," řekl ČTK šéf Febia Fero Fenič. Díky pochopení obou manželů byla pak kamera této filmové a televizní společnosti přítomna u mnoha soukromých chvil. V zákulisí s nimi prožívala nejednu politickou událost a prakticky bez větších omezení mohla vstoupit tam, kde se obvykle televizní štáby nepohybují. "Pokud jsme přeci jen u něčeho nebyli, pak se to pokusila pro nás zaznamenat sama paní Havlová, která se kvůli tomu naučila s kamerou profesionálně zacházet," uvedl Fenič. Během roku a půl vzniklo přes 12 hodin natočeného materiálu. Pro česko-chorvatskou režisérku rozhodně nebylo jednoduché sestříhat padesátiminutový dokument. Podle Feniče šlo v mnohých případech o mimořádně upřímné výpovědi, které by některé stanice dokázaly bulvárně zneužít. Proto snímek získala veřejnoprávní Česká televize.

ČSSD dnes zveřejní Modrou knihu prohřešků ODS

Sociální demokracie dnes zveřejní tzv. Modrou knihu o prohřešcích a nesplněných slibech ODS a dalších stran, které se v minulosti podílely na vládě. Podle předsedy ČSSD Miloše Zemana má kniha v názvu přívlastek "modrá" proto, že jde o barvu bývalé nejsilnější vládní strany, tedy ODS. Jejím obsahem podle něj bude "jakási inventura stavu a vývoje české společnosti v uplynulých šesti letech". Zeman nepopřel, že kniha je útočná, zdůraznil však, že jde o věcnou argumentaci.

Vydání nacistického zločince Mallotha do ČR není vyloučeno

Bavorské ministerstvo vnitra nařídilo zabavit německé doklady nacistickému zločinci Antonu Mallothovi. Bývalý dozorce v koncentračním táboře Terezín, přezdívaný vězni "krásný Toni", byl v Československu odsouzen k trestu smrti. Nyní je 86letý Malloth bez státní příslušnosti. Nic by tedy nemuselo bránit jeho vydání do Prahy.

Policisté paralyzovali mezinárodní kokainový gang

Zatčením dvou Němců - hlavních organizátorů mezinárodní zločinecké skupiny dovážející do Německa kokain z Brazílie - vyvrcholila v noci na čtvrtek šestiměsíční akce Národní protidrogové centrály ve spolupráci s německou policií. Jeden z mužů byl zatčen v Německu, druhý v Praze. V pokoji pražského penzionu, kde bydlel, zajistili policisté 4 tisíce dávek kokainu, určených pro prvotní zjištění zájmu na českém nelegálním trhu. ČTK o tom informovala policejní mluvčí Ivana Moosová.

Zastřelený muž v Hiltonu byl bývalým švagrem Maurice Papona

Zastřelený muž, kterého našli ve středu v autě v garážích pražského hotelu Hilton hoteloví zaměstnanci, měl být podle francouzské agentury AFP bývalým švagrem někdejšího ministra a pařížského policejního prefekta Maurice Papona. Agentura uvedla, že obětí byl osmašedesátiletý francouzský podnikatel Georges Jablan, který vlastnil v České republice několik kasin. Pražská policie ČTK odmítla k tomuto případu podat jakékoliv informace.

Bývalý vysoký úředník vichystického režimu Papon byl v dubnu odsouzen v Bordeaux k deseti letům vězení pro spoluúčast na zločinech proti lidskosti. Jako generální tajemník prefektury oblasti Gironde od května 1942 do srpna 1944 podepsal řadu příkazů francouzské policii k deportaci asi 1500 Židů z Bordeaux do sběrného tábora v Drancy u Paříže, odkud byli Židé transportováni do vyhlazovacích táborů. Po válce pokračoval v kariéře úspěšného státního úředníka a stal se i ministrem.

Nejdéle žijící pacientka s novou ledvinou je 30 let po zákroku

K nejdéle žijícím lidem s funkční transplantovanou ledvinou na světě patří Růžena Šilárková z Ostravy, která tuto středu oslavila třicet let života s novou ledvinou. V celosvětové tabulce vede jeden z amerických pacientů žijící téměř 35 let, Růžena Šilárková je se svými třiceti lety života s darovanou ledvinou na 38. místě. Ledvina jí byla transplantována 10. června 1968 v jednom z ústavů dnešního Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) jako třinácté pacientce programu transplantace ledvin, který byl v IKEM zahájen 21. března 1966. Dárcem byl její bratr.

Velký zájem o českou Europalii v Belgii

Značný zájem vyvolává v Belgii velká česká kulturní přehlídka Europalia '98, která potrvá od letošního října do ledna 1999. Pár týdnů po zveřejnění programu je rezervační kancelář belgické nadace Europalia zaplavena telefonáty. "Lidé si půl roku dopředu objednávají vstupenky na koncerty a divadelní představení. Největší zájem mají ovšem o hlavní výstavu, zasvěcenou pražské secesi - už nyní se nám hlásí cestovní kanceláře i školy," řekla ČTK tisková mluvčí nadace Isabelle van Lindtová. Belgie má velkou tradici secesního umění a Brusel je jedním z jeho evropských "poutních míst".

Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby

Již osmý ročník mezinárodního festivalu soudobé taneční tvorby začalv Brně na scéně Janáčkova divadla. Vystoupí na něm pouze zahraniční soubory, a to ze Slovenska, Německa a Tchajwanu. Na zahajovacím představení uvedlo Bratislavské divadlo tance balety Igora Stravinského a Jána Ďurovčíka Svatby a Pták ohnivák. Národní divadlo z Mannheimu přijede na festival s inscenací Philippa Talarda a Josého Luise Sultana na hudbu Arvo P„rta a arménských, byzantských a hebrejských písní, která nese název Labutí píseň. Na festivalovém programu je dnes. Světoznámý tchajwanský soubor moderního tance z hlavního města Tchaj-peje Taipei Dance Circle uzavře festival 29. června inscenací Olympics.

Začíná 36. ročník festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín

Stopadesáté výročí narození kapelníka Františka Kmocha připomíná letošní 36.ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín, který dnes vpodvečer otevře zahajovací koncert na tamním Karlově náměstí. Do neděle vystoupí v Kolíně 20 orchestrů a desítka skupin mažoretek.

CD pro amerického saxofonistu

Natáčení profilového kompaktního disku významného amerického saxofonisty Lawrence Gwozdza dnes zahájí zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Poprvé však pro CD vybrané skladby Karla Husy, Američanů Carla Antona Wirtha a Williama Granta Stilla, Triumfální symfonie Bedřicha Smetany a Pohádka léta Josefa Suka zazněly ve čtvrtek na veřejném koncertě v Domě umění ve Zlíně. Spolu s Gwozdzem je pod taktovkou Angličana Kirka Trevora nastudoval německý saxofonista Steffen Haas.

Jágr team sehraje letos maximálně čtyři zápasy

Tradiční exhibiční hokejové turné Jágr teamu bude mít letos na programu maximálně čtyři zápasy. K úvodnímu utkání se hvězdy kolem hokejisty Pittsburghu Jaromíra Jágra poprvé vydají za hranice České republiky a 2. srpna se v Piešťanech střetnou se slovenským výběrem. V tomto duelu by se mělo objevit až třicet hráčů ze zámořské NHL, stejně jako o den později při odvetě v Třinci. Další utkání je na programu 14. srpna v Písku proti výběru místních odchovanců a jedná se i o zápasu v německém Landshutu.

Krátce o počasí:

V České republice je dnes oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Teploty se pohybují mezi 14 až 18 stupni Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.