Zprávy pátek, 14. dubna 2000

Při sledování zpravodajské relace Radia Praha vás vítá Renata Prátová. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Mostecká uhelná společnost a SHD-Peel opět nedospěly k dohodě o prodeji dolu Kohinoor, jednání však pokročila

Jednání o prodeji dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích mezi jeho majitelem Mosteckou uhelnou a Ladislavem Pletichou ze společnosti SHD Peel trvala dlouho do noci. Na prodeji se ale nedohodli. Za viditelný pokrok lze považovat potvrzení záměru Mostecké uhelné prodat akcie přednostně společnosti SHD-Peel a také vůli obou stran uzavřít v nejbližší možné době smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji cenných papírů. Ta pomůže dořešit problematiku související s navýšením základního jmění Dolu Kohinoor o pevný peněžitý vklad 416 miliónů korun.

Z obavy o uzavření dolu a ztrátu zaměstnání zůstává 48 horníků hlubinného hnědouhelného doku Kohinoor v Mariánských Radčicích na Mostecku od 31. března v hloubce 365 metrů pod zemí. Jejich kolegové na povrchu se připojili k okupační stávce minulé úterý. Těžba na dole se tak zcela zastavila. Z bezpečnostních důvodů provádí určená osádka odtěžení části stěny, aby se zabránilo případnému samovznícení. Hlavní podmínkou ukončení stávky je prodej dolu jinému majiteli. Důl Kohinoor zařadila vláda loni v září do státního programu útlumu. Po loňské prosincové okupační stávce horníků uzavřeli představitelé vlády, vedení MUS a odborů Kohinooru dohodu o technické likvidaci dolu rozložené do pěti let. Slíbených zhruba 600 miliónů korun v tomto roce však vláda nakonec drasticky omezila na 161,8 miliónu korun. MUS se proto vrátila k původní rychlé variantě útlumu, schválené valnou hromadou společnosti v srpnu 1999.

Senát doporučil setrvání českých vojáků v Kosovu

Senát ve čtvrtek doporučil další setrvání českých vojáků v silách KFOR na území Kosova. Senátoři rovněž podpořili nový zákon o hlavním městě Praze a zákon o změně a zrušení některých právních norem souvisejících se zákony, které mají uvést v život reformu veřejné správy. Naopak s úpravami Senát Poslanecké sněmovně vrátil vládní návrh zákona o okresních úřadech.

Část čtvrteční schůze Senátu byla uzavřená. Senátoři totiž vyslechli zprávu resortu obrany s některými informacemi, které bruselská centrála Severoatlantické aliance označila jako tajné. Místopředseda zahraničního výboru Jan Krámek ČTK řekl, že vyhodnocení nasazení českých armádních jednotek v mezinárodních operacích senátory uspokojilo, a proto je schválili. Poté senátoři už veřejně posuzovali tři normy související s územněsprávní reformou. Zákon o hlavním městě Praze, jehož cílem je nově definovat postavení a působnost hlavního města a jeho městských částí, Senát postoupil rovnou k podpisu prezidentu republiky. Zákon počítá s tím, že nynější počet 55 pražských zastupitelů se může zvýšit až na 70. Zákon o změně a zrušení některých právních norem souvisejících se zákony, které mají uvést v život reformu veřejné správy, má zahájit proces postupného přenosu působností centrálních státních úřadů na kraje. Vládní návrh zákona o okresních úřadech Senát upravil a vrátil Poslanecké sněmovně k opětovnému posouzení. Norma nově upravuje fungování a postavení okresních úřadů. Jeden z pozměňovacích návrhů má nahradit právně chybnou formulaci v zákoně.

Václav Klaus se v Haagu zúčastnil diskuse na téma rozšiřování Evropské unie

Kandidátské země včetně České republiky před sebou nemají žádnou jinou reálnou alternativu než začlenění do Evropské unie, prohlásil ve čtvrtek na jarním zasedání Institutu mezinárodních financí v nizozemském Haagu předseda české Poslanecké sněmovny Václav Klaus. Současně upozornil, že účast na evropském integračním procesu bude pro uchazečské země nákladná, mnohem dražší by však podle něj bylo do Unie nevstoupit. V přednášce nazvané Rozšíření Evropské unie: ideje proti zájmům, kterou ČTK poskytla Kancelář Poslanecké sněmovny, Václav Klaus rovněž uvedl, že výhody, jež členství v EU přináší, jsou méně zřejmé, pokud je provází zpožďování začleňovacího procesu. To by občané kandidátských zemí podle něj měli vědět. Podle jeho názoru je také pro obě strany nevyhnutelné, aby budoucí členové byli s to naplnit maastrichtská makroekonomická kritéria a posílit mikrostrukturu svých ekonomik a harmonizovat ještě před vstupem svou legislativu. Evropská unie ale naopak musí přikročit k institucionálním reformám, jinak s více než 15 členskými zeměmi nebude schopná pracovat, dodal Václav Klaus.

Českou republiku navštíví šéf dolní komory kanadského parlamentu Gilbert Parent

Rozhovory s představiteli české vlády a parlamentu a se zástupci hospodářské sféry budou hlavní náplní pětidenní návštěvy, na kterou v pátek přicestuje do České republiky přeseda dolní komory kanadského parlamentu Gilbert Parent. Jeho setkání s českými politiky jsou ale plánována až na příští pondělí a úterý. Nelze vyloučit, že jedním z témat Parentových rozhovorů s českými činiteli bude i problém zavedení kanadských víz pro české občany.

Česká republika má v reformě veřejné správy zpoždění

Česká republika má ve srovnání s Polskem, Maďarskem i Slovenskem zpoždění v reformě veřejné správy. V těchto zemích se reforma už z velké části uskutečnila, zatímco v České republice se zatím podařilo pouze připravit její koncepci a legislativní rámec. Na čtvrteční tiskové konferenci při příležitosti dvoudenního jednání zástupců ministerstev vnitra zemí Visegrádu v Praze to uvedla náměstkyně českého ministra vnitra Yvonne Strecková. Ředitel odboru pro samosprávu maďarského ministerstva vnitra Pál Fürcht ale v této souvislosti zdůraznil, že zpoždění může pro Českou republiku znamenat i určitou výhodu, protože se může poučit z chyb ostatních zemí Visegrádu a reformu tak uskutečňovat už na vyšší úrovni. Představitelé České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska se na schůzce dohodli na vzájemné výměně srovnávacích odborných studií, které se budou věnovat otázce optimálního rozdělením kompetencí mezi státní správou a samosprávu. Podle Yvonne Streckové budou tyto materiály k dispozici i ostatním postkomunistickým zemím.

Visegrádská skupina vznikla 15. února 1991, kdy v maďarském Visegrádu podepsali prezidenti Československa, Maďarska a Polska deklaraci, v níž se dohodli na vzájemné spolupráci při zapojování do evropského politického, hospodářského, kulturního, právního a bezpečnostního systému, a také při ochraně životního prostředí a vytváření moderního tržního systému. Spolupráce ale stagnovala, a až po loňském květnovém setkání premiérů nabyla na intenzitě.

Romští představitelé přijali verdikt Ústavního soudu s obavami

Verdikt Ústavního soudu, kterým ve středu zrušil část loňského rozhodnutí Poslanecké sněmovny o nyní již zbouraném plotu v ústecké Matiční ulici, přijalo Grémium romských regionálních představitelů se zklamáním a obavami. Uvádí se to v prohlášení předaném ČTK. Senát Ústavního soudu zrušil tu část usnesení sněmovny z loňského října, v níž poslanci anulovali rozhodnutí neštěmického zastupitelstva o stavebních úpravách včetně výstavby plotu v Matiční ulici. Skutečnost, že poslanci rozhodovali o usnesení obecní samosprávy, byla podle soudce zpravodaje Antonína Procházky porušením ústavních kompetencí. "Grémium romských regionálních představitelů vyslovuje nejhlubší znepokojení nad vzniklou situací, z níž lze odvozovat, že Romové v České republice zcela ztratili možnost ochrany svých lidských a občanských práv," uvádí se v prohlášení. Podle romských představitelů lze pojmy demokracie, právní stát, rovnoprávnost, svoboda a lidská práva považovat "za bezobsažné deklarace". Případ ústecké zdi a současná situace Romů v Matiční ulici je toho důkazem, uvádí grémium závěrem.

Betonový plot nechala místní samospráva postavit loni 13. října. Podle jejího tvrzení měl chránit obyvatele rodinných domků před hlukem a nepořádkem z areálu sousedních obecních bytů, v nichž bydlí převážně Romové. Po ostré kritice českých i zahraničních politiků a ochránců lidských práv, kteří plot považovali za projev rasismu, poslala vláda do Ústí nad Labem deset miliónů korun na řešení soužití obyvatel v této lokalitě. Ústečtí zastupitelé pak 23. listopadu rozhodli, že plot bude rozebrán.

Desítky lidí demonstrovaly v Praze za dodržování lidských práv v Čečensku

Desítky lidí přišly ve čtvrtek v podvečer na Kampu ke Karlovu mostu vyjádřit solidaritu s trpícími Čečenci. Byla to už třetí pražská demonstrace za dodržování lidských práv ve válkou zmítaném Čečensku, kterou zorganizovala mezinárodní organizace Amnesty International. Mezi demonstranty přišel i pražský rabín Karol Sidon, jeden z polistopadových předních slovenských politiků Fedor Gál, zpěváci Vladimír Merta a Jaroslav Hutka, poslanci, senátoři a také čečenští běženci, kteří našli v České republice útočiště. Organizátoři přečetli text dopisu, kterým vyzvali prezidenta Václava Havla, vládu a parlament, aby na mezinárodní úrovni prosazovali dodržování lidských práv v Čečensku, přítomnost humanitárních organizací v této zemi a odchod ruských vojsk ze země. S obdobnými výzvami vystoupili někteří poslanci a senátoři. Čečenští uprchlíci informovali o situaci ve své zemi. Účastníci si také mohli zakoupit čečenskou trikolóru a prohlédnout soubor fotografií zachycujících utrpení lidí válkou zkoušené kavkazské země, které dokreslovaly atmosféru spolu s nápisy na transparentech: Čečensko křičí, Evropa mlčí nebo Stop genocidě Čečenců.

Na demonstraci navázala ekumenická bohoslužba za ukončení násilí v Čečensku. V atriu Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici na Malé Straně ji sloužil farář Českobratrské církve evangelické Miloš Rejchrt za přítomnosti dalších duchovních, demonstrantů a uprchlíků z Čečenska.

Informace ze čtvrtečního jednání Poslanecké sněmovny

Poslanecká sněmovna obsadila sedm z devíti míst v Radě České televize. Členy tohoto orgánu se po čtvrtečních volbách, které mají pokračovat v pátek, stali dva kandidáti České strany sociálně demokratické, tři kandidáti Občanské demokratické strany a po jednom z Unie svobody a Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové. Bývalou radu, která čelila kritice některých politiků, profesních organizací a zaměstnanců České televize, poslanci odvolali v březnu. Zejména ODS, ale i ČSSD jsou v této souvislosti obviňovány, že se snaží veřejnoprávní televizi prostřednictvím rady kontrolovat a ovládnout.

Poslanci ve čtvrtek dále schválili vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy, který stanoví pravidla pro zacházení s geneticky upravenými produkty tak, aby bylo ochráněno životní prostředí, zdraví lidí i zvířat a biologická rozmanitost. Zákon podpořilo 114 ze 169 přítomných poslanců. Oprávnění k nakládání s takovými organismy bude mít podle zákona jen osoba zařazená do seznamů, které povede ministerstvo životního prostředí. To má také s přihlédnutím ke stanoviskům některých dalších resortů posuzovat žádosti o zapsání. Seznamy mají být veřejné a každý by do nich měl mít možnost nahlédnout nebo si pořídit výpis. Problematiky geneticky modifikovaných organismů se týká také vládní návrh novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích, kterým se sněmovna v současnosti rovněž zabývá. Předloha, která však zatím prošla jen prvním čtením, stanoví povinnost označovat potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných organismů.

Sněmovna ve čtvrtek také přijala vládní novelu zákona o letectví, která má umožnit uplatňování společných evropských předpisů pro výrobu a konstrukci letadel v českých podmínkách. Podle informací sněmovního zpravodaje Zdeňka Švrčka (ODS) novela dále umožní v českých podmínkách uplatňovat společné evropské předpisy, jež se týkají bezpečnosti letového provozu. Předloha, kterou ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Václav Havel, nově upravuje také oblast přiznávání zástavních práv k letadlům. V České republice byly dosud tyto věci upraveny jinak než například v USA, kde Česko nakupuje nejvíce letadel.

Ministr Jan Fencl jednal v Egyptě o zapojení České republiky do zavodňovacích projektů

Ministr zemědělství Jan Fencl, který je na třídenní návštěvě Egyptské arabské republiky (EAR), ve čtvrtek jednal v Káhiře s ministrem veřejných prací a vodních zdrojů EAR Mohamadem Abu-Zeidem o možnosti zapojení České republiky do zavodňovacích projektů egyptské vlády. ČTK o tom informoval tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Pavel Kovář. Ministr Fencl se také setkal s místopředsedou vlády EAR a ministrem zemědělství a zúrodňování půdy Youssefem Wallim, s nímž v sobotu podepíše mezivládní dohodu o veterinární spolupráci a meziresortní dohodu o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin.

Sofres-Factum: Polovina občanů chce, aby vzdušný prostor České republiky chránilo NATO

Téměř polovina českých obyvatel si přeje, aby vzdušný prostor České republiky chránilo letectvo Severoatlantické aliance. Vlastní bojeschopné letectvo chce více než čtvrtina lidí, stejný počet občanů se k tomuto problému nedokázal vyjádřit. Vyplývá to z výsledků březnového průzkumu agentury Sofres-Factum.

IVVM: Případné volby by vyhrála ODS před sociální demokracií a KSČM

Pokud by se nyní konaly parlamentní volby, zvítězila by v nich Občanská demokratická strana s 22 procenty hlasů. Za ní by s 20 procenty zaostala Česká strana sociálně demokratická, třetí by skončili komunisté s 18 procenty voličské přízně. Vyplývá to z průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění (IVVM). Jeho šetření nepotvrdilo výsledky agentury Sofres-Factum, podle které má nejvyšší preference ODS před KSČM a Unií svobody. ČSSD by skončila až na čtvrtém místě.

KSČM chce vyhrát volby a vládnout s ČSSD a KDU-ČSL

Komunistická strana Čech a Moravy chce vyhrát příští volby a pokud se jí to podaří, počítá se sociálními demokraty a lidovci jako s koaličními partnery. "My nechceme přihlížet tomu, že tady vyhraje volby ODS, my je chceme vyhrát," řekl ve čtvrtek předseda komunistů Miroslav Grebeníček v souvislosti se stále vysokými preferencemi své strany, které ji nejčastěji řadí na druhé místo za ODS.

Nucená správa v Pojišťovně Patrie

Ministerstvo financí zavedlo ve čtvrtek v Pojišťovně Patrie nucenou správu. Důvodem je špatná hospodářská situace v pojišťovně, kdy pro nedostatek likvidních aktiv je vážně ohrožena splnitelnost závazků, vyplývajících z uzavřených pojistných smluv. ČTK o tom informoval tiskový mluvčí Ministerstva financí Libor Vacek. Patrie, která patří k nejmenším pojišťovacím ústavům v České republice, měla od 20. ledna 2000 od ministerstva nařízeno zastavit uzavírání dalších smluv o pojištění.

Televize Nova získala práva na přenosy z hokejového mistrovství

Přímé přenosy z mistrovství světa v ledním hokeji uvidí čeští diváci v televizi Nova. Její ředitel Vladimír Železný ve čtvrtek novinářům řekl, že CET 21, držící licenci na vysílání Novy, je vlastníkem práv na tyto přenosy v České republice. Železný přitom nevyloučil poskytnutí sublicence na některé přenosy jiné televizní stanici, například Primě. Nova má podle svého ředitele zajištěné satelitní spojení s Petrohradem, kde mistrovství začíná 29. dubna. Podle šéfproducentky sportovní redakce Novy Jany Polákové chce televize přenášet všechny zápasy české reprezentace a od 11.května také všechna utkání play off bez ohledu na výsledek českého týmu.

Pamětníci vzpomněli obsazení bohosudovského gymnázia příslušníky StB v roce 1950

Tragické události z noci na 14. dubna 1950, kdy příslušníci StB a Lidových milicí obsadili bohosudovské gymnázium a jeho studenty poté internovali v Děčíně, si ve čtvrtek připomněli bývalí žáci. Jeden z iniciátorů setkání v Biskupském gymnáziu v Krupce-Bohosudově Ladislav Ehrlich z Prahy ČTK řekl, že z přibližně stovky tehdejších gymnazistů se podařilo sehnat adresy a pozvat zhruba 50 lidí.

Bohosudovské gymnázium, jehož počátky spadají do roku 1679, bylo v tomto století už dvakrát uzavřeno. Poprvé v roce 1939, kdy zde byla zřízena německá policejní škola, a podruhé právě před 50 lety. Po nějaký čas pak budova gymnázia sloužila jako internační tábor pro řeholníky především z řádů jezuitů a františkánů. Poté objekt využívala nejdříve československá a od roku 1968 sovětská armáda. V září 1993 byla v Biskupském gymnáziu opět obnovena výuka.

Ze sportu:

Novými hokejovými mistry České republiky jsou hráči pražské Sparty. Ve třetím finálovém duelu zvítězili na ledě obhájce titulu ze Vsetína nejtěsnějším rozdílem 1:0 poté, co jedinou branku zápasu vstřelil v závěrečné třetině zápasu nejproduktivnější hráč play off David Výborný. Sparta vyhrála i oba předchozí zápasy v Praze. Mistrovský titul získali hokejisté pražské Sparty popáté v historii v nejvyšší soutěži a poprvé v samostatné české extralize. Druhý skončil po pětiletém kralování Vsetín a poprvé za své účinkování v extralize se musí spokojit jen se stříbrnými medailemi. Třetí příčku obsadila Plzeň a čtvrtou Litvínov. Loňský finalista ze Zlína se musel letos spokojit s pátým místem a minulý držitel bronzu Třinec byl šestý. Poslední skončily Vítkovice, které zachránily účast v příštím ročníku extraligy až v baráži proti vítězi první ligy Jihlavě.

A ještě informace o pátečním počasí v České republice:

Převážně oblačno, v jižní polovině území později až polojasno. Na severozápadě místy déšť, jinde jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.