Zprávy pátek, 25. června 1999

A nyní podrobněji:

Havel: K základní obraně proti zlu a šílenství patří humor

Za jeden ze základních nástrojů obrany proti šílenství a zlu označil český prezident Václav Havel veselou mysl, když ve čtvrtek v Budapešti před studenty Středoevropské univerzity od jejího zakladatele, filantropa a amerického milionáře maďarského původu George Sorose přebíral cenu Open Society. Soros při udělování ceny prohlásil, že Havel pro něj je a bude nositelem kladného ducha otevřené společnosti. Václav Havel upozornil, že skutečnost je dvojsmyslná a jen velmi těžko se hledají hranice mezi fenomény souvisejícími s ideálem otevřené společnosti. Český prezident je teprve druhým držitele ceny Open Society, která byla v roce 1994 poprvé předána britskému filozofovi Karlu Popperovi.

Havel chce v Kosovu zjistit, zda NATO dosáhlo nálety v JSR cíle

Prezident Václav Havel se chce při návštěvě Kosova přesvědčit, zda téměř tříměsíční nálety NATO na Jugoslávii splnily svůj cíl a vytvořily podmínky pro obnovu multietnické kosovské společnosti. Před odletem do několika evropských zemí, tak Havel reagoval na spekulace politiků i médií, zda je jeho plánovaná návštěva Kosova vhodná a s jakým mandátem ji podniká. Prezident by chtěl navštívit jihosrbskou provincii v neděli, dosud se ale neví, zda se do Kosova skutečně dostane.

SEI: Pro stabilitu na Balkáně je nutná demokratická Jugoslávie

Středoevropská iniciativa 'SEI), sdružující 16 evropských, převážně postkomunistických států, se hodlá aktivně podílet na Paktu stability pro jihovýchodní Evropu. Účast na tomto plánu, se kterým přišla Evropská unie, navrhla ve čtvrtek v Karlových Varech Česká republika jako předsednická země SEI. Demokracie v Jugoslávii je podle názoru SEI nutným předpokladem obnovy země. Iniciativa také rozhodla o vyslání mise do Moldavska. SEI přitom nepočítá s tím, že by se na financování Paktu stability výrazněji podílela. "SEI sama o sobě žádné velké prostředky nemá, hlavní financování bude ze strany Evropské unie," řekl po čtvrtečním jednání šéf české diplomacie Jan Kavan. Demokratické principy a hodnoty musejí zakořenit v celém regionu jihovýchodní Evropy, zdůrazňuje prohlášení, které přijali v Karlových Varech zástupci 16 zemí SEI.

Rodiny se přišly rozloučit s vojáky, kteří jedou do Kosova

Naposled před půlročním pobytem na Balkáně se ve čtvrtek mnozí vojáci, kteří v pondělí odjedou jako čeští zástupci v mírové misi OSN do Kosova, viděli v Prostějově se svými rodinami. Rodiče, manželky i děti vojáků věří, že se vyplní slova ministra obrany Vladimíra Vetchého, který jednotce na nástupu popřál, aby se její členové vrátili domů živí a zdraví. Členové průzkumné roty a zabezpečovací jednotky vodili zvědavé rodiče a dívky po prostějovském letišti, kde vyrostl tábor skoro navlas podobný tomu, v němž bude 124 mužů a dvě ženy z České republiky žít v Kosovu.

Prezident Václav Havel poslal vojákům odjíždějícím v rámci mírové mise KFOR do Kosova pozdravný dopis, který na slavnostním nástupu jednotky v Prostějově přečetl náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generál Ladislav Tomeček. "Srdečně vás zdravím před odjezdem do Kosova. Svou přítomností budete celému světu ukazovat, že Česká republika přijímá spoluzodpovědnost za mír a respekt k lidské bytosti," tlumočil Havlova slova Tomeček.

Šéfové generálních štábů ze zemí vně NATO sbírají zkušenosti v ČR

Náčelníci generálních štábů ze zemí, které by v příštích letech rády rozšířily řady členů NATO, sbírají zkušenosti v českých armádních zařízeních. V Přáslavicích na Olomoucku si ve čtvrtek 12 generálů ze zahraničí prohlédlo výcvik na tankových trenažérech, techniku a střelby z obrněných vozidel. "Po vstupu do NATO jsem byl požádán kolegy ze zahraničí, zda bychom jim nějakým způsobem nepředali zkušenosti," řekl ČTK a Českému rozhlasu náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý. "Pozvali jsme 14 států a 12 z nich přijalo pozvání na třídenní návštěvu. Takový počet šéfů generálních štábů v České republice asi nikdy nebyl," podotkl Šedivý.

Podíl spokojených s členstvím ČR v NATO stále klesá

Podíl občanů spokojených s členstvím České republiky v NATO stále klesá. Na počátku června činil 45 procent, tedy o čtyři procenta méně než v dubnu. Z průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění 'IVVM) vyplývá, že s členstvím v alianci není spokojeno 41 procent dotázaných; 14 procent respondentů neví, jaké má k této otázce zaujmout stanovisko. Zásah NATO v Jugoslávii podporovalo krátce před jeho ukončením 31 procent občanů ČR; proti bylo 62 procent. Od dubna se zvýšil podíl odpůrců bombardování o šest procent, počet příznivců byl poslední dva měsíce stejný. NATO zastavilo útoky na Jugoslávii 10. června.

K prioritám rozpočtu budou zahrnuty náklady na vstup do EU

Mezi priority výdajové strany rozpočtu na příští rok budou nově zahrnuty náklady na přípravu vstupu do Evropské unie a náklady související s podporou regionální politiky. Po čtvrtečním semináři vlády, která diskutovala o modernizaci daňové soustavy a přípravě rozpočtu na rok 2000, to řekl ministr financí Ivo Svoboda. Ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla uvedl, že vláda diskutovala i o strukturálních změnách v kapitole sociálních transferů, kde chce zesílit aktivní politiku zaměstnanosti a posílit podporu rodin s dětmi. Místopředseda vlády Pavel Mertlík upozornil, že celkové rozpočtové výdaje se tím příští rok dramaticky nezvýší. "Pokud chceme některé priority posílit, tak budeme muset jinde škrtat," dodal. Otázka plánované výše deficitu rozpočtu příštího roku je podle jeho slov předčasná. "Můj pracovní názor je, že se můžeme pohybovat kolem schodku třiceti miliard korun," řekl Mertlík.

ČR zatím nevypadá na přijetí do EU mezi prvními

Česká republika nemusí být mezi prvními zeměmi přijímanými do Evropské unie: transformace a restrukturalizace jsou nadále na mrtvém bodě, na dně není jen většina podniků, ale i bank, již dávno potřebná zásadní politická rozhodnutí a změny zákonů stále nepřicházejí. Vyplývá to z prognostické analýzy Vídeňského ústavu pro mezinárodní hospodářská srovnávání 'WIIW), která byla zveřejněna v rakouském hlavním městě. "Dnes již je zřejmé, že kandidátské země nebudou přijímány do EU po skupinách, ale postupně tak, jak budou připraveny. To zřejmě bude Maďarsko, možná Polsko, zatímco Česká republika se může do unie dostat až o několik let později, zvláště pokud bude nynější nehybnost pokračovat a situace se přiostří," prohlásil pro ČTK odborník WIIW na českou ekonomiku Josef Pöschl.

Česká republika zahájila v zemědělství projekt Twinning

Česká republika zahájila jako první země střední a východní Evropy projekt Twinning v oblasti zemědělství. Jeho základním cílem je pomoci České republice přijmout a sjednotit zemědělskou politiku s politikou zemí Evropské unie. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl vedoucí delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrian. V rámci projektu jsou dlouhodobě zapůjčeni vyšší úředníci ministerstev z členských zemí EU jejich partnerům v kandidátských zemích. V případě ministerstva zemědělství 'MZe) je takovým úředníkem pracovník německého ministerstva zemědělství Dieter Goeman, který nastoupil 10. května a na MZe stráví jako předvstupní poradce 28 měsíců.

Česká nezaměstnanost poprvé překračuje průměr OECD

ČR spolu s Japonskem, Norskem a Británií jsou jedinými zeměmi, u nichž Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 'OECD) předpokládá letos a v roce 2000 stálý růst nezaměstnanosti. Vyplývá to z pravidelné výroční zprávy "Employment Outlook" 'Vyhlídky zaměstnanosti), která byla vydána ve čtvrtek v Paříži. Zatímco v roce 1998 byla česká míra nezaměstnanosti 6,5 procenta, letos to má být 7,7 a v roce 2000 již 8,5 procenta, uvádí zpráva OECD. Česká nezaměstnanost letos poprvé překročí průměr 29 států OECD, avšak nadále zůstane za průměrem Evropské unie.

Do Československé obchodní banky vstoupí kromě KBC Bank i IFC

Smlouva o prodeji 66procentního státního podílu v Československé obchodní bance 'ČSOB) belgické KBC Bank za 40,047 miliardy korun byla ve čtvrtek podepsána. Současně ČSOB podepsala smlouvu s International Finance Corporation 'IFC), které je součástí Světové banky, o prodeji 4,3 procenta akcií ČSOB za 75 miliónů dolarů. "Je to největší investice do akcií, kterou kdy IFC učinilo," řekl mluvčí ČSOB Milan Tománek po podpisu dokumentu.

Bankovní rada ČNB

Bankovní rada České národní banky schválila ve čtvrtek opatření o provádění bankovního dohledu na konsolidovaném základu. Podle nového předpisu musí komerční banky do konce září oznámit, co považují za konsolidační celek, tedy všechny dceřiné a přidružené společnosti banky. ČTK to řekl mluvčí ČNB Martin Švehla s tím, že nový předpis směřuje ke standardům EU a začne platit dnem vydání ve sbírce zákonů. Bankovní rada ČNB také rozhodla s platností od 25. června snížit čtrnáctidenní repo sazbu ze současných 6,9 na 6,5 procenta. Diskontní i lombardní sazbu ponechala ČNB beze změny, tedy na 6,0 procenta, resp. 10,0 procenta.

Česká měna v posledních dnech výrazně posílila a snížení úrokových sazeb je logickou reakcí. Řekl to místopředseda vlády Pavel Mertlík s tím, že ČNB zváží, zda budou po tomto kroku následovat další.

Žantovský podpořil vietnamského bojovníka za lidská práva

Česká republika musí podle senátora Michaela Žantovského stále upozorňovat na porušování lidských práv ve světě, neboť je to její morální závazek vyplývající z její předlistopadového období. Žantovský to řekl ČTK po čtvrtečním setkání s vietnamským bojovníkem za lidská práva Doan Viet Hoatem. Žantovský Hoata podpořil v jeho úsilí o nápravu situace v oblasti lidských práv ve Vietnamu. "Ujistil jsem pana Hoata, že naším odhodláním je poukazovat na porušování lidských práv všude tam, kde k tomu dochází," řekl Žantovský.

Hoat, který se již počátkem týdne sešel s několika českými představiteli, Žantovského informoval o nucených pracích ve vietnamských věznicích, administrativních vazbách bez soudního rozhodnutí, potlačování svobody projevu a slova a dalším porušování lidských práv v této asijské zemi.

ČMKOS: Nesouhlasíme s návrhem ministerstva omezit práva odborů

Českomoravská konfederace odborových svazů 'ČMKOS) nesouhlasí s připravovaným návrhem ministerstva práce a sociálních věcí, který by podle ní podstatně omezil práva odborů. Odbory by podle návrhu přišly o možnost kolektivně vyjednávat, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, projednávat výpovědi zaměstnanců a odborových funkcionářů. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl předseda ČMKOS Richard Falbr. Mluvčí ministerstva Václav Svoboda ČTK řekl, že odbory kritizují pracovní návrhy, které ještě nebyly na ministerstvu schvalovány. Ministerstvo je poskytlo sociálním partnerům k odborné, nikoli mediální diskusi, dodal mluvčí. Dokument má být v pondělí projednáván na konferenci, během níž si mají odborníci vyměňovat názory na pracovní právo.

Majetkové vypořádání se Slovenskem není třeba uspěchat

Rychlé ukončení jednání české a slovenské vlády o vypořádání majetku bývalé federace, a to i za cenu, že by se podstatná část slovenského dluhu nikdy nevrátila do České republiky, by se většině českých občanů nezamlouvalo. Vyplývá to z červnového průzkumu Střediska empirických výzkumů 'STEM). Proti rychlému majetkovému vyrovnání se určitě staví 24 procent respondentů a spíše tento názor zastává 41 procent dotázaných. Urychlené vypořádání sousedských vztahů určitě schvaluje devět procent lidí a spíše se k němu kloní 26 procent respondentů.

Pražský primátor Jan Kasl dostal od ekologů oslí uši

Papírové oslí uši předali ve čtvrtek před jednáním pražského zastupitelstva primátorovi Janu Kaslovi zástupci ekologických sdružení. Uši mají Kaslovi napomoci, aby lépe naslouchal připomínkám členů sdružení k návrhu územního plánu Prahy, řekl ČTK Karel Čapek ze sdružení společnosti Šáreckého údolí. "Občanská sdružení podala k návrhu územního plánu připomínky a dodnes nedostala žádnou odpověď," uvedl Čapek. Proto se zástupci ekologických sdružení rozhodli podpořit své požadavky čtvrteční manifestací před budovou magistrátu na Mariánském náměstí, dodal. Sdružení měla mít podle Čapka své zástupce v komisi, která územní plán projednává. "Zatím jsme nebyli k jednání připuštěni, jinak vypadají slova a jinak realita," prohlásil Čapek.

Přímo do jednacího sálu pražských zastupitelů, kteří se zrovna zbývali návrhem zásad privatizace bytů, přišlo z manifestace proti návrhu územního plánu Prahy asi 150 členů ekologických sdružení. Když jim zastupitelé nedovolili na zasedání vystoupit, zhruba po půl hodině sál opustili.

ČR podezírána jako místo výroby drogy 4-MTA

Po loňském zachycení 25.000 tablet nové syntetické drogy 4-MTA britskou policií v českém kamiónu s českým řidičem za volantem figuruje ČR ve zprávě EU jako jedna ze zemí, kde se toto narkotikum možná vyrábí. Dokument zveřejněný Evropským střediskem pro sledování drog a drogové závislosti uvádí Nizozemsko jako místo, odkud se tato droga šíří jistě, Českou republiku pak s otazníkem. Faktem je, že nález učiněný v Doveru 10. července 1998 byl dosud největším co do množství této látky. Krom toho v něm bylo nalezeno 149 kilogramů hašiše a 147 kilo "skunku", konopí pěstovaného pokojově.

Začal festival Smetanova Litomyšl

Triumfální symfonie E dur Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK zahájila ve čtvrtek večer již 41. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Na milovníky vážné hudby až do 5. července čeká na 16 představení. Návštěvníci se mohou těšit například na recitál Dagmar Peckové "Říkejte mi pane", na balet Bohuslava Martinů Špalíček, na velkou operu Faust a Markéta od Charlese Gounoda či na pro festival méně typický koncert s nejkrásnější hudbou z českých a světových filmů, kde vystoupí také populání zpěvačka Lucie Bílá. Hvězdou festivalu bude vystoupení amerického multimilionáře, dirigenta Gilberta Kaplana, který diriguje pouze Mahlerovu Druhou symfonii Vzkříšení. V tomto díle se na Smetanovu Litomyšl po 20 letech opět vrátí Gabriela Beňačková.

Památku jazzmana Dizzy Gillespieho připomněl v Praze koncert

Americký dirigent, pedagog a skladatel Russell Garcia řídil ve čtvrtek večer v pražském Rudolfinu koncert na počest jazzového trumpetisty Dizzy Gillespieho '1917 - 1993). Bigband, před kterým stanul, tvořilo 17 českých a slovenských jazzmanů, v jejichž podání zazněly největší Gillespieho hity. K mezinárodní koprodukci přispěla i kanadská zpěvačka Judy Rafatová, Dizzyho někdejší chráněnka. Koncert doprovázela videoprojekce, která připomněla význam této legendy světového jazzu. Výtěžek večera podpoří fond českých a slovenských studentů navštěvujících Mezinárodní školu Townshend v Hluboké nad Vltavou.

Alain Delon přijel do Prahy

Prošedivělý a s nenápadnými brýlemi, v tmavém saku, bílé košili s rozhalenkou a zlatým řetízkem na krku - tak se ve čtvrtek pražským novinářům představil slavný herec Alain Delon. S režisérem Patricem Lecontem přijel do Prahy uvést svůj nejnovější film - akční komedii Poloviční šance, v níž hraje s další legendou francouzské kinematografie Jeanem-Paulem Belmondem.

Na ruzyňském letišti v Praze se Delon setkal s prezidentem Václavem Havlem, který právě odlétal do Budapešti. "Jsem hrdý na toto setkání. Je to člověk, kterého si vážím. Dostalo se mi vzácného privilegia, že já jako komediant - herec, se mohl při návštěvě ČR jako s první osobou setkat právě s hlavou státu," řekl Delon na tiskové konferenci. Ocenil půvaby Dagmar Havlové a upozornil, že se s Havlem setkal už několikrát.

"Hodně jsem pracoval a vyznávám nyní jednoduchý styl života. Trávím spoustu času s těmi, kteří mi jsou blízcí, a se zvířaty," řekl herec, který má za sebou přes osm desítek filmových rolí a který loni oznámil, že s filmem končí. Svůj mladistvý vzhled vysvětlil právě hereckou profesí. "Filmoví herci žijí ve službách svých rolí. Díky nim jsem prožil přes osmdesát životů - a to udržuje člověka ve formě," dodal Delon. Jeho receptem je hodně milovat a pít hodně vody.

Po šesti letech bylo v Karlových Varech otevřeno městské divadlo

Premiérou Gogolovy Ženitby v podání karlovarského činoherního souboru bylo ve čtvrtek po šesti letech rekonstrukce slavnostně otevřeno Městské divadlo v Karlových Varech. Oprava historické budovy, která byla vystavěna na konci minulého století ve slohu pozdního historismu s barokními a rokokovými prvky, stála 250 miliónů korun. Město vložilo do obnovy téměř 200 miliónů korun, z nichž setinu vybrali lidé na řadě benefičních koncertů. Evropská unie poskytla prostřednictvím programu Phare 1,2 miliónu ECU 'asi 43 miliónů korun), které směřovaly do restaurování maleb a památek v interiéru. Téměř šesti milióny korun přispěl stát.

Národnostní menšiny se ve fotbale utkají o senátní pohár

O pohár místopředsedy Senátu se v Praze o víkendu utká 16 fotbalových týmů, složených mimo jiné z příslušníků desíti národnostních menšin žijících v České republice, senátorů a zástupců ODS a ČSSD. Turnaj, jehož iniciátorem byl místopředseda Senátu Ivan Havlíček, pořádá horní parlamentní komora. Akce je podle Havlíčka dalším krůčkem ke zlepšování vztahů nejen mezi českou národnostní většinou a menšinami, ale i zahraničními hosty. Zároveň by měla přispět k vytvoření multikulturní občanské společnosti, řekl ČTK Havlíček. Fotbalové jedenáctky vytvořili Romové, Poláci, Ukrajinci, Maďaři, Rusové, Vietnamci, Slováci, Bulhaři, Řekové a lidé pocházející z africké země Benin. Družstva přislíbila, že vedle sportovního soupeření představí také své kulinářské umění a folklór.

Ze sportu:

Výborně zvládla roli favoritky ve druhém kole Wimbledonu obhájkyně loňského vítězství Jana Novotná. Česká tenistka, pátá nasazená, porazila svou přemožitelku z French Open Sylvii Plischkeovou hladce ve dvou setech 6:3 a 6:1 a postoupila do dalších bojů. Ve třetím kole se Novotná střetne se španělskou tenistkou Marií-Antonií Sanchezovou-Lorenzovou.

Český tenista Jiří Novák dohrál ve Wimbledonu ve druhém kole, neboť nestačil na turnajovou osmičku, Američana Todda Martina, a prohrál hladce ve třech setech 6:7, 4:6 a 4:6.

Český hokejový útočník Jaromír Jágr z Pittsburghu získal cenu Lester B. Pearsona, kterou tradičně před vyhlašováním individuálních cen NHL uděluje nejužitečnějšímu hráči základní části uplynulé sezóny Hráčská asociace Národní hokejové ligy 'NHLPA). V minulých dvou sezónách získal toto prestižní ocenění český gólman Dominik Hašek. V pátek se Jaromír Jágr stal třetím Evropanem, který získal Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL.

Český hokejista Dominik Hašek z Buffala získal popáté za uplynulých šest let Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL.

Osmnáctiletý český hokejový útočník Pavel Brendl, který má velkou šanci stát se "jedničkou" nadcházejícího draftu zámořské Národní hokejové ligy 'NHL), převzal v Torontu cenu Midas Rookie pro nejlepšího nováčka zámořských juniorských soutěží a Zellers Top Draft Prospect Award pro nejvýše postaveného hráče na draftu NHL.

Začala houbařská sezóna

Všechny druhy letních hub mohou lidé po vytrvalých deštích posledních dní najít na celém území České republiky. Podle jednatele České mykologické společnosti Miroslava Smotlachy však výskyt hub není výjimečný a odpovídá průměrné letní houbařské sezóně. Zejména na Šumavě se objevily hřibovité houby, například křemenáče. Houbaři mohou narazit i na snědé druhy hřibů, známé pod lidovým názvem suchohřiby. Objevilo se poměrně hodně hřibů "modráků", jako je hřib kovář a hřib koloděj. Ze vzácnějších druhů hřibů zaznamenali mykologové hřib nachový. Rostou už také holubinky, které se řadí k typickým letním houbám, pečárky a objevily se i první bedly. V trávě lze najít špičky travní i obecné, které jsou podle mykologa velmi chutné. Nejjedovatější druhy muchomůrek zatím příliš k vidění nebyly, mohly by se však již objevit. I na území Prahy mohou lidé najít pečárku zápašnou, která způsobuje mírné otravy, upozornil Smotlacha.

Krátce o pátečním počasí v České republice:

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.