Zprávy pátek, 28. dubna 2000

Vážení posluchači, u českého vysílání Radia Praha vás vítá Josef Kubeczka. Na úvod přehled zpráv:

A nyní podrobněji:

Rozšiřování Evropské unie nesmí podle prezidentů ČR a Slovinska brzdit bilaterální vztahy

O přijímání nových členů do Evropské unie musí podle prezidentů České republiky a Slovinska rozhodovat pouze technická připravenost uchazečů, nikoli jejich bilaterální vztahy a politické otázky. Prezidenti Václav Havel a Milan Kučan to prohlásili po čtvrtečním setkání na zámečku Brdo nedaleko Lublaně. Český prezident se mimo jiné vyjádřil odmítavě k požadavkům některých německých a rakouských politiků podmínit český vstup do Evropské unie zrušením tzv. Benešových dekretů. V harmonogramu rozšiřování EU nehraje podle Havla datum přijímání tak důležitou roli, jako vůle uchazečských, ale i členských států. "Nikdo nesmí být z politických a geopolitických důvodů odsouván anebo protežován," řekl Havel. Česko i Slovinsko patří do šestice zemí, které byly v roce 1998 přizvány k vstupním jednání s unií. Slovinsko obdrželo loni od Evropské komise (EK) přívětivější hodnocení svých integračních snah než ČR, ale Havel věří, že letos si Praha v očích EK polepší.

Příznivým znamením pro země, které se ucházejí o členství v NATO, by podle Václava Havla bylo uspořádání summitu aliance v roce 2002 v Praze. Prezident se domnívá, že aliance by tak doložila, že už má jiné poslání, než měla v době studené války. "Zdá se mi, že kdyby příští vrcholný summit aliance byl na půdě nového člena, který byl donedávna za železnou oponou na straně někdejšího strategického nepřítele, že by to bylo velice důležité znamení nové role aliance a její transformace," soudí Havel. Jedním ze žhavých kandidátů na přijetí do aliance je i Slovinsko. Tento nejúspěšnější z nástupnických států po někdejší Jugoslávii by měl podle Havlova mínění hrát důležitější roli při obnově demokracie v jihosrbském Kosovu.

Jednání prezidentů České republiky a Slovinska se kromě bilaterálních vztahů týkala i nadcházející schůzky prezidentů středoevropských zemí v Maďarsku, kam Havel a Kučan odletí v pátek.

Václav Havel má určitou představu, jak přispět k debatě o MMF

Prezident Václav Havel má určitou představu, jak obohatit dialog mezi představiteli nevládních organizací a zástupci Mezinárodního měnového fondu (MFF) v Praze. Řekl to před odletem do Slovinska a Maďarska. Tento nápad je však podle něj "v zárodečné fázi", a tak jej nechtěl konkretizovat. Výroční zasedání MMF a Světové banky (SB), které se bude konat koncem září v Praze, se má zúčastnit asi 18.000 oficiálních hostů. Na očekávané demonstrace proti zasedání se má podle některých zdrojů do Prahy sjet až 20.000 odpůrců globalizace, kteří zde chtějí uspořádat "kontrasummit". Sami představitelé MMF přitom chtějí se zástupci protestujících diskutovat. Havel tento předpokládaný dialog označil za "velmi zajímavý a jiskřivý".

Magyar Hírlap: Václav Havel o problémech střední Evropy

"V dobách československé federace bych také vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros nejraději vyhodil do vzduchu, ale jako československý prezident jsem nemohl zastávat toto stanovisko," prozradil prezident Václav Havel v rozhovoru pro páteční vydání liberálního budapešťského listu Magyar Hírlap. Havel se v rozhovoru rovněž dotkl řady problémů střední Evropy, o nichž dnes budou jednat středoevropští prezidenti na summitu v Székesfehérváru. Možnosti setkání středoevropských prezidentů hodnotil český prezident rezervovaně: "Tato setkání prezidentů mají starou tradici, nikdy však nebyla o tom, že bychom něco vykonali, důležitá byla spíše atmosféra." Havel ocenil jistou kontinuitu těchto summitů, plynoucí z toho, že prezidenti se ve svých funkcích nestřídají tak často jako premiéři. V odpovědi na otázku, jak vidí šance České republiky na přistoupení k EU, Havel řekl, že poslední kritická zpráva unie, jež poukazovala zejména na nedostatky v české legislativě, zapůsobila "povzbudivě", protože "od té doby se nám to rychlým tempem podařilo dohnat".

Český prezident odmítl názor, že by Slovensko, pokud by bylo zařazeno do stejné "vlny" rozšiřování EU jako "visegrádské" země, mohlo být pro ostatní státy této skupiny brzdou v evropské integraci. "To, zda ke vstupu (do EU) dojde najednou nebo v časovém posunu, zda se bude týkat dvou nebo čtyř zemí, je čistě technická otázka," prohlásil Havel. Na otázku ohledně "fenoménu Haider" Havel zdůraznil, že v této věci zastává stejný názor jako česká vláda. "Pochopitelně nemáme radost, že je v sousedním Rakousku členem vládní koalice Haiderova strana, nemáme však obavy, že by Rakousko proti nám eventuálně chtělo začít válku," podotkl český prezident a zdůraznil plnou shodu českého postoje se stanoviskem EU. Co se týče česko-maďarských vztahů, Havel upozornil na paradox, že po rozpadu Československa se vztahy mezi Prahou a Budapeští spíš zlepšily, protože se "do jiných rukou" dostala taková problémová témata, jako jsou situace maďarské menšiny a vodní dílo Gabčíkovo-Nagmaros.

Prezidenti dvanácti zemí střední Evropy, kteří se sjedou do Székesfehérváru na svůj sedmý summit, budou společně hledat základy soužití ve třetím tisíciletí. U jednoho stolu by tu měli debatovat prezidenti Maďarska, Polska, Rakouska, Německa, Slovenska, Itálie, Slovinska, Česka, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a nově i Chorvatska. Havel, který je duchovním otcem myšlenky neformálních setkání středoevropských prezidentů, se do starobylého Székesfehérváru přesune společně v jednom letadle se slovinským prezidentem Milanem Kučanem ze Slovinska, kde byl ve čtvrtek na pracovní návštěvě.

Alejo Roca dával Libuši Benešové strategické rady pro vstup do Evropské unie

Strategické rady pro úspěšný vstup České republiky do Evropské unie (EU) předával ve čtvrtek v Senátu místopředseda Evropského parlamentu (EP) Alejo Vidal-Quadras Roca. Při jednání s předsedkyní horní parlamentní komory Libuší Benešovou Roca zdůraznil, že Česká republika by měla pro rozšíření unie získat hlavně země, které nyní čerpají většinu peněz z fondů Unie určených pro rozvoj. Česká republika by se tak měla zaměřit hlavně na upevnění vztahů s Řeckem, Španělskem, Portugalskem, Irskem a Itálií, tlumočila ČTK Rocova slova Benešová. Řekla, že právě hlasy těchto zemí budou rozhodující, neboť po rozšíření unie začnou peníze dostávat především nováčci. Podle Benešové se proto ČR musí "předvést v co možná nejlepším světle".

O budoucnosti Evropy, rozšiřování Evropské unie a dalších evropských tématech hovořil Roca také s šéfem Poslanecké sněmovny Václavem Klausem. "Místopředseda EP má na celou řadu věcí pohledy, které nejsou vzdálené pohledům mým. Myslím, že na tyto otázky má velmi realistický pohled," řekl Klaus po setkání ČTK.

Roca: Předpokladem vstupu do EU jsou úsilí, oběti a vytrvalost

Obyvatelé států střední a východní Evropy musí projevit úsilí a neúnavnou vytrvalost, aby se jejich země mohly připojit k Evropské unii. Uvedl to místopředseda Evropského parlamentu Alejo Vidal-Quadras Roca v úvodu pražského zasedání sněmu Akademie věd České republiky. Roca spatřuje při procesu vytváření evropské občanské společnosti problém v "někdy až alarmující vzdálenosti mezi květnatou evropskou rétorikou politických vůdců a syrovou realitou zuřivé obrany národních zájmů", tedy v preferenci národních zájmů před zájmy celoevropskými. Roca na zasedání sněmu vystoupil vzhledem k tomu, že se zabývá také evropskou problematikou vědy a výzkumu.

Federální rada Evropského hnutí bude poprvé v nečlenské zemi EU

Zasedání Federální rady Mezinárodního evropského hnutí, nevládní organizace, která usiluje o evropskou integraci v nejširším měřítku, se bude příští týden v pátek a sobotu konat v míčovně Pražského hradu. Zasedání rady se poprvé uskuteční v nečlenské zemi Evropské unie, řekla ve čtvrtek šéfka Evropského hnutí v České republice, senátorka Zuzana Roithová. Na 80 kandidátů hnutí bude při jednání rady diskutovat o Mezivládní konferenci EU, základních občanských právech a o evropské zahraniční a bezpečnostní politice, takzvaném druhém pilíři EU. Jednání rady bude otevřené.

Evropské hnutí v České republice vzniklo v listopadu 1991. Po rozpadu Československa se Evropské hnutí v ČR stalo řádným členem Mezinárodního evropského hnutí. Tato nevládní organizace vznikla v květnu 1948, aby v Evropě zabezpečila evropskou, politickou, kulturní i ekonomickou unii. Právě tato organizace v poválečné Evropě připravila plán propojení západoevropského těžkého průmyslu, na jehož základě vzniklo v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli, základní kámen pro budoucí EU.

Zaměstnanci Nové Huti uspořádali výstražnou hodinovou stávku

Pronikavý zvuk sirény se ve čtvrtek v 8 hodin ráno rozezněl největší českou ocelárnou Nová huť v Ostravě. Právě na tuto dobu zdejší odboráři vyhlásili začátek hodinové výstražné stávky. Podnik, který zaměstnává kolem 13 tisíc lidí, se totiž již několik měsíců potýká se značnými finančními problémy. Pokud stát, který v Nové huti stále drží majoritní podíl, firmě nepomůže, chtějí odboráři pokračovat v dalších protestech. "Chceme docílit toho, aby Nová huť získala prostředky potřebné pro nákup surovin, materiálů a energií, aby tak mohla efektivně využívat příznivé situace na trhu s ocelovými výrobky a nebyla přitom ekonomicky destabilizována," ozývalo se z reproduktorů na několika shromaždištích v areálu závodu. Odboráři požadují dál stabilizaci Nové huti a její postupnou privatizaci. Stávku hutníků podpořili také zaměstnanci ostravských dolů.

Dozorčí rada Nové huti vyměnila tři členy představenstva firmy

Dozorčí rada akciové společnosti Nová huť na čtvrtečním jednání vyměnila tři členy představenstva největšího tuzemského producenta oceli. Novým generálním ředitelem se mimo jiné stal Svatopluk Velkoborský, který nahradil Jaroslava Pětroše. Pětroš přitom na místě šéfa podniku vystřídal v roce 1995 právě Velkoborského. Proti personálním změnám se postavili zástupci britské společnosti Central European Consultants (CEC), která před nedávnem koupila manažerskou firmu Petrcíle. "Noví členové představenstva nejsou jmenováni na návrh společnosti Petrcíle, což považujeme za porušení smlouvy, kterou se společností uzavřel Fond národního majetku (FNM)," řekla ČTK mluvčí CEC Erika Síkorová. Ve smlouvě, jež měla umožnit privatizaci ocelárny do rukou managementu, se údajně hovoří o tom, že FNM bude respektovat návrhy Petrcíle týkající se restrukturalizace společnosti a příslušných organizačních opatření, návrhy na rozdělení zisku a složení představenstva společnosti. Smlouvu však před novináři zpochybnil vicepremiér a ministr financí Pavel Mertlík. "Je možné, že CEC může na základě smlouvy mezi FNM a Petrcíle změny ve vedení Nové huti napadnout. Je však otázkou, zda samotná smlouva je vůbec v souladu s právním řádem," uvedl. Zároveň se podivil nad tím, jak mohla být podobná smlouva ze strany státu vůbec podepsána.

Tripartita se nepře o hlavní principy privatizace ČEZ a Transgas

O základních principech privatizace společností České energetické závody (ČEZ) a Transgas, ani o základních kritériích pro hodnocení variant nebylo sporu na čtvrtečním zasedání tripartity, tedy zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů. "To je v prvé řadě dosažení optimálních cen elektřiny a plynu pro konečné zákazníky, tedy podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky," řekl po zasedání na dotaz ČTK prezident Svazu průmyslu a dopravy (SP) Petr Karas s tím, že předložený dokument byl spíše informativní a tripartita se k tématu vrátí na mimořádném zasedání.

Odbory v tripartitě odmítly návrh novely zákona o důchodovém pojištění, který chce vládě předložit ministerstvo práce a sociálních věcí. Po jednání to novinářům řekl ministr práce a předseda tripartity Vladimír Špidla. Dodal, že považuje za nesprávné, aby předčasné důchody byly vyměřovány výhodnějším způsobem, ale námitky Českomoravské konfederace odborových svazů posoudí.

Bez protestů byl přijat návrh na zvýšení minimální mzdy z dosavadních 4000 korun hrubého měsíčně na 4500 korun, které vláda plánuje na polovinu letošního roku.

Zbytný majetek Českých drah by měl být rozumně privatizován

Přebytečný majetek Českých drah (ČD), který podnik nepotřebuje k činnosti, by měl být rozumně privatizován. Uvedl to premiér Miloš Zeman při uvádění nového ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga do funkce. Šlo by podle něj buď o přímé prodeje nebo dlouhodobé pronájmy například u lukrativních pozemků. Získané peníze by měly být využity při sanaci Českých drah. Transformace ČD je podle premiéra jedním z největších úkolů nového ministra. "Stát je samozřejmě povinen dotovat osobní dopravu ve veřejném zájmu, ale na druhé straně je potřeba dosáhnout toho, aby přebytečný majetek ČD byl privatizován," uvedl Zeman. Transformace drah je podle Schlinga započatý proces, na němž již nelze mnoho změnit. Za největší problém resortu považuje převod kompetencí, týkajících se agendy v silniční dopravě z ministerstva vnitra na ministerstvo dopravy.

Nový ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit chce třetího náměstka

Nový ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit chystá změny na postech náměstků. "Chci zřídit ještě jednoho náměstka, protože se domnívám, že v tuto chvíli je rozdělení jejich výkonové náplně nerovnoměrné," řekl Lachnit na briefingu po oficiálním uvedení do funkce ministra. Zřízení dalšího náměstka podle Lachnita vyžaduje zrychlení procesů v přípravě ČR na vstup do Evropské unie. Na dotaz, zda některého ze současných náměstků hodlá vyměnit, uvedl, že počká, jak věci dospějí. V bytové politice hodlá Lachnit navázat na kroky předchozího ministra Jaromíra Císaře. Lachnitovým prvním krokem a zároveň nejdůležitějším v oblasti bytové politiky bude, jak řekl, obhájení zákona o fondu bydlení, který má akcelerovat bytovou výstavbu zejména pro kategorie lidí, kteří se těžko dostávají k bydlení a přesto ho potřebují.

STEM: Dostavbu Temelína by v referendu podpořilo 73 procent lidí

Dostavbu a spuštění jihočeské jaderné elektrárny Temelín by v referendu počátkem dubna podpořily téměř tři čtvrtiny lidí ze 73 procent českých občanů, kteří by se tohoto hlasování zúčastnili. Vyplývá to z výsledků průzkumu Střediska empirických výzkumů (STEM), které dnes obdržela ČTK. Počet zastánců dostavby je o osm procent vyšší než počátkem loňského května, kdy se v obdobném průzkumu STEM takto vyslovilo 65 procent respondentů. Podle STEM lze 58 procent občanů považovat za pevné stoupence spuštění Temelína a 22 procent za odpůrce.

ČNB snížila odhad čisté inflace, zvýšila odhad růstu HDP

Česká národní banka (ČNB), jejíž bankovní rada projednávala ve čtvrtek druhou Zprávu o inflaci - duben 2000, snížila odhad meziroční čisté inflace pro konec letošního roku na 2,2 až 3,5 procenta proti dosavadním 2,5 až 4,1 procenta. Novou prognózou se ČNB vzdálila splnění inflačního cíle pro konec letošního roku. Ten si stanovila pro čistou inflaci mezi 3,5 až 5,5 procenta. "Bankovní rada se shoduje, že riziko opětovného podstřelení inflačního cíle pro letošní rok se o něco zvýšilo," uvedl na tiskové konferenci guvernér Josef Tošovský. "Nehodláme splnit cíl za každou cenu," dodal. ČNB také oznámila, že zvýšila pro letošní rok zvýšila odhad růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 1,5 z dosavadních 1,1 procenta. Pro příští rok odhaduje ekonomický růst v rozmezí 1,5 až 3,5 procenta.

Dasa a ČR podepsaly memorandum na offsety pro letoun Eurofighter

Memorandum o porozumění mezi českým ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a DaimlerChrysler Aerospace (Dasa) podepsali náměstkyně MPO Milada Vlasáková a ředitel divize vojenských letadel Dasa Erwin Obermeier. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl prezident a předseda představenstva Dasa Rainer Hertrich. "Tímto memorandem Dasa vyjádřila svůj souhlas s definováním potencionálních offsetových nabídek ještě před případným uzavřením kontraktu na dodávku strojů Eurofighter jako nadzvukových bitevních letounů ve výzbroji Armády ČR," vysvětlil Hertrich. Dasa chce nabídnout offsety, které splní parametry dlouhodobé spolupráce a pomohou českém průmyslu dostat se na evropskou úroveň, odpověděl Hertrich na dotaz ČTK, zda Dasa nabízí v případě vítězství v tendru plnou kompenzaci podobně, jak to již dříve učinily ve svém prohlášení konkurenční BAE Systems a Boeing.

Jízdní hlídka poveze ministru Vetchému mírové poselství ze Slovenska

Ministr obrany Vladimír Vetchý je adresátem mírového poselství, které mu v příštích dnech poveze od jeho slovenského protějšku Pavla Kanise šestičlenná jízdní vojenská jednotka. Na koních vyjede v pátek z Bratislavy a poselství předá v Praze o prvním květnovém víkendu. Akce se koná při příležitosti 55. výročí konce druhé světové války. Slovenští vojáci absolvují na koňském hřbetu trasu dlouhou 470 kilometrů a na území České republiky vstoupí v sobotu v Lanžhotě na Břeclavsku.

Česká sanitka pro kosovské děti

Moderní sanitku plnou hraček, výtvarných potřeb a školních pomůcek doručila za pomoci českých vojáků v Kosovu Běla Jensen, předsedkyně hnutí Na vlastních nohou, dětské nemocnici v Prištině. Humanitární projekt, z jehož výtěžku byla sanitka koupena, navázal na předchozí zdařilé předání sanitního vozu nemocnici v multietnickém městě Brčko v Bosně a Hercegovině. Běla Jensen, která před třiceti lety emigrovala z Čech do Norska, připravuje na konec května předání dalších dvou aut, tentokrát do bosenských měst Sanski Most a Novi Grad. Nynější humanitární dar pomůže zvednout úroveň válkou poznamenané nemocnice.

Odbojáři protestují proti návrhu odškodnit Němce za odsun

S ostrou kritikou příslušníků domácího odboje za II. světové války se setkal návrh politologa Bohumila Doležala omluvit se sudetským Němcům a finančně je odškodnit za to, že po druhé světové válce museli opustit české území. Doležal, který přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, svými názory působí negativně na mládež a "otravuje duše studentů", řekl při čtvrtečním zahájení semináře Obrana národa 1939 až 1945 místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu Slavomír Klaban.

Doležal před dvěma týdny na česko-německé konferenci v Jihlavě prohlásil, že je zapotřebí občanské iniciativy, která zformuluje text české omluvy sudetským Němcům adresovaný sudetoněmecké radě jako jejich politické reprezentaci. Pod něj by se měly formou petice sbírat podpisy. Navrhl také zřízení Fondu usmíření, na němž by se formou veřejné sbírky shromažďovaly prostředky na odškodnění vyhnaných sudetských Němců.

Generálním vikářem pražské arcidiecéze se stane Michael Slavík

Novým generálním vikářem pražské katolické arcidiecéze bude pětačtyřicetiletý kněz Michael Slavík. Oznámil to kardinál Miloslav Vlk. Slavík od 1. října vystřídá v této funkci biskupa Jaroslava Škarvadu. "Horkým kandidátem na uprázdněné místo rektora Arcibiskupského kněžského semináře, které zastával Slavík od roku 1997, je kněz Artur Matuszek z opolské diecéze v Polsku, působící v Čechách od roku 1992," řekl ČTK mluvčí biskupů Daniel Herman. Pětasedmdesátiletý Jaroslav Škarvada zůstává podle něj zatím nadále pražským světícím biskupem, dá se však očekávat, že i z této funkce bude uvolněn, jak o to již loni kvůli věku požádal papeže.

Celostátní kolo Europanostry 2000 začalo v Poděbradech

Celostátním kolem vyvrcholí v Poděbradech na Nymbursku soutěž středoškoláků ve znalostech o Evropské unii a jejich členských státech Europanostra 2000. Od pátku do neděle se v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy utká 15 nejlepších družstev, která vybojovala postup v krajských kolech. Samotné soutěži předcházelo na zámku v Poděbradech její slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil i velvyslanec Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian. "Cílem soutěže je prověřit faktografické a argumentační schopnosti studentů v dané problematice a zvýšit jejich zájem o Evropskou unii a přičleňování ČR," řekl místopředseda pořádajícího občanského sdružení Europeum David Král. "Věříme, že soutěž umožní i aktivní zapojení širší veřejnosti, především rodičů, škol, státní správy a místní samosprávy," dodal Král.

Pražští zastupitelé schválili vyhlášku proti žebrání

Pražští zastupitelé po bouřlivé diskusi schválili návrh vyhlášky, která má kvůli možnému porušování veřejného pořádku omezit žebrání. Vyhláška bude platit od poloviny května. Žebrání bude podle vyhlášky zakázáno v prostorách metra, ve vozidlech městské hromadné dopravy, na železničních stanicích a zastávkách a na zastávkách osobní linkové dopravy. Žebráci nebudou moci být také u škol, na letištích a u zastupitelských úřadů. Žebrání vyhláška zakazuje i v 34 ulicích a náměstích v Praze 1; většinou jde o turisticky atraktivní místa. Postihem za překročení vyhlášky má být vykázání na jiné místo nebo pokuta. Podstatná ale nebude peněžní sankce, ale právě oprávnění strážníků a policistů určit žebrákům jiné místo.

Studenti z ČR, Norska a Portugalska uvedli divadelní představení

Premiéru společného divadelního projektu studentů z České republiky, Norska a Portugalska uvedlo ve čtvrtek Divadlo mimů Alfred ve dvoře. Prahu, Trondheim a Lisabon zastupovalo v představení Catavento s podtitulem Příběhy z legend a odpadků vždy po osmi studentech středních škol, kteří byli vybráni na základě konkursu. Pod vedením uměleckého šéfa Kjella Moberga z Norska, nizozemské režisérky Rianne Kooimanové a Portugalky Patricie Portelové nastudovaly skupiny vystoupení nejprve ve své zemi. Společné vystoupení nacvičovali od 19. dubna v Praze. Herci vytvářejí na jevišti improvizace na téma legendy a odpadky. Vyjadřují těžko postižitelné téma legend a mýtů, vybírají z paměti, co si z legend a dávné historie svých zemí pamatují. Také druhé téma - odpadky, jejich příběh předtím, než se ocitly na smetišti - vyžaduje velkou míru představivosti. Tvůrci proto zvolili pro vystoupení název Catavento, což v portugalštině znamená 'chytit vítr'.

Nejkrásnější knihy roku 1999

Publikace Petra Kratochvíla a Pavla Halíka Česká architektura 1989 až 1999 zvítězila v oblasti vědecké a odborné literatury v celostátní soutěži o nejkrásnější české knihy loňského roku, kterou již po pětatřicáté vyhlásily Památník národního písemnictví a ministerstvo kultury. V kategorii knih pro děti si nejvyšší ocenění odnesla ve čtvrtek kniha Moniky Elšíkové Bubu a mezi publikacemi krásné literatury získalo první cenu pět svazků edice De arte. První místo mezi knihami o výtvarném umění a obrazovými publikacemi obsadila Cesta na jih od Josefa Kroutvora. V kategorii bibliofilské tisky udělila porota první cenu pražskému vydavatelství Aulos za Písně kosmické od Jana Nerudy. Cenu Spolku českých umělců grafiků Hollar získal Jiří Šalamoun za ilustrace ke knize Nahá obryně aneb V pondělí ďábel nemůže. Porota, které předsedal akademický malíř Vladimír Suchánek, dospěla k závěru, že kvalita posuzované knižní produkce po výtvarné stránce nevybočila z "obvyklé dobré úrovně".

Ze sportu:

Česká asociace univerzitního sportu na čtvrtečním zasedání ve slavnostním prostředí Velké auly Karolina Univerzity Karlovy v Praze oslavila 90 let existence vysokoškolského sportu v českých zemích. Za přítomnosti současných i bývalých členů akademické sportovní obce, zástupců jednotlivých sportovních svazů a aktivních sportovců zhodnotil úspěšnou bilanci vysokoškolského sportu předseda asociace František Dvořák. Hosty zasedání byli mimo jiné předseda poslanecké sněmovny Václav Klaus a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman.

České tenisové reprezentantky porazily v úvodním utkání semifinálové B-skupiny Fed Cupu v Bratislavě Rakousko 2:1. Nejdříve Denisa Chládková zdolala Barbaru Schettovou 5:7, 6:4, 6:2 a poté Květoslava Hrdličková porazila Patricii Wartuschovou 6:3, 1:6, 6:3. V závěrečné čtyřhře podlehly Květoslava Hrdličková s Danielou Bedáňovou za dvě hodiny a dvě minuty rakouské dvojici Wartuschová, Schettová 6:7 (6:8), 6:2 a 3:6.

Krátce o pátečním počasí v České republice:

Skoro jasno až polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.