Zprávy pátek, 30. června 2000

Nyní podrobněji:

Poslanci zamítli vládní návrh zákona o zbraních a střelivu

Kabinetu premiéra Miloše Zemana se v Poslanecké sněmovně nepodařilo obhájit návrh zákona o zbraních a střelivu, který by umožnil státu regulovat šíření zbraní. Zejména pravice návrhu vytkla, že omezuje právo občanů vlastnit zbraň a že může vytvářet podmínky pro korupci při rozhodování státních úředníků. Lidovec Pavel Severa se obával, že zákon by se mohl stát garantem černého trhu s nelegálně drženými zbraněmi. Jiří Payne z ODS odůvodnil právo občanů na zbraň tím, že policie jim podle něj neposkytuje ochranu. Obecně také obvinil vládu, že její návrh zákona omezuje svobodu občanů a snaží se je šikanovat.

Poslanecká sněmovna vcelku hladce propustila do druhého čtení čtveřici novel zákonů o dani z příjmů. Vládní daňová novela valorizuje nezdanitelnou částku základu daně zhruba o sedm procent a nově upravuje daňová pásma. Navrhuje také zavést paušální daň pro drobné podnikatele, kteří za tři poslední zdaňovací období nevykazují příjmy vyšší než půl miliónu korun ročně. Poslanecké novely o dani z příjmů navrhují daňově zvýhodnit osoby, které se připojišťují pro stáří, podstatně zvyšují nezdanitelné částky základu daně a usilují o změnu zdaňování neziskových organizací.

Sněmovna podpořila další projednávání návrhu novely, který předpokládá, že Fond národního majetku vyhradí 200 miliard z výnosů privatizace na důchodovou reformu. Poslance lidovců a Unie svobody, kteří předlohu vypracovali, podpořili zákonodárci ODS. Společně tak zabránili snaze levice zamítnout novelu již v prvním parlamentním čtení. Místopředseda vlády Vladimír Špidla označil návrh za zcela nereálný. Odmítl také představu unionistů, kteří prosazují zavedení povinného důchodového připojištění v kapitálových fondech. Jeden z autorů novely, Václav Krása naopak uvádí, že současný systém založený na průběžném financování se propadá do stále hlubšího deficitu a vyřešit by to mohlo právě přímé zapojení občanů do penzijního spoření.

Hospodářský problém ČR a Německa - spor o dluh z roku 1990 - bude brzy vyřešen

Prakticky největší hospodářskopolitický problém, který v posledních letech zatěžoval česko-německé a také slovensko-německé vztahy, by měl být v krátké době vyřešen. Příslušná mezivládní smlouva byla podepsána v Berlíně. Předmětem téměř desetiletého sporu je dluh bývalé československé federace vůči Německu z roku 1990, způsobený především tehdy ještě dožívajícím systémem vzájemného zúčtovacího styku v takzvaných převoditelných rublech.

Ministerstvo obrany připravuje novelizaci vojenské strategie

Ministerstvo obrany ve spolupráci s dalšími resorty připravuje novelizaci Vojenské strategie ČR. Uvedl to ministr obrany Vladimír Vetchý na semináři k novelizaci dokumentu. Zdůraznil, že účast českých vojáků v zahraničních misích zvyšuje prestiž země. Důvěra veřejnosti v armádu se v současnosti pohybuje kolem 50 procent, zmínil v této souvislosti ministr. Řada účastníků semináře navíc upozornila, že ve Vojenské strategii by se nemělo zapomínat ani na budování evropské vojenské kapacity v rámci Evropské unie, do níž hodlá ČR vstoupit.

Pavel Telička jednal ve Spojených státech o rozšíření EU

Vstup ČR do Evropské unie bude mít na česko-americké obchodní vztahy spíše kladný vliv a navíc rozšíří oblast stability směrem k Rusku. To označil za hlavní poselství svých jednání s americkými představiteli náměstek českého ministra zahraničí a státní tajemník pro evropské záležitosti Pavel Telička, který končí čtyřdenní pracovní návštěvu USA. Dodal, že američtí činitelé se zajímali o postoj ČR ke společné obranné a bezpečnostní politice Evropské unie. Telička vysvětlil, že ČR se k ní připojí a ráda by se na ní podílela už před vstupem do EU, ale nespatřuje v ní náhradu za Severoatlantickou alianci.

Pavel Telička dále uvedl, že zástupci amerického výrobce letounů Boeing navštíví v příštích týdnech Českou republiku, aby posoudili obchodní vztahy a situaci v Aeru Vodochody, které vlastní. Česká strana doufala, že americká společnost zajistí prodej letounů firmy do zahraničí, ale zatím se tak nestalo. Telička dodal, že americká administrativa si je situace s Aerem Vodochody vědoma, a proto prý naléhala na představitele Boeingu, aby navštívili ČR.

Česká republiky nezaostává v potírání korupce

ČR nezaostává v potírání korupce za ostatními státy střední a východní Evropy, zdůraznil náměstek americké ministryně zahraničí pro ekonomiku a obchod Anthony Wayne při slyšení před zahraničním výborem amerického Senátu. To bylo věnovano zacházení s americkými investory ve střední a východní Evropě. Wayne dodal, že slabou stránkou regionu je fyzická infrastruktura jako telekomunikace a zázemí v podobě fungujícího bankovního systému.

O rozšiřování EU jednal v Irsku ministr zahraničí Jan Kavan

O rozšiřování Evropské unie jednal v Dublinu ministr zahraničí Jan Kavan se svým irským protějškem Brianem Cowenem. Při jednání o dvoustranných vztazích projevili irští představitelé předběžně zájem o nákup cvičných letounů L-139, které již byly v Irské republice při leteckém dni představeny. Irsko, kdysi zaostalá země, patří dnes k nejdynamičtěji se rozvíjejícím státům EU a je často dávána za dobrý příklad toho, jak může být EU pro menší země prospěšná.

Poslední velitel komunistické Stb Alojz Lorenc byl obžalován

Poslední velitel československé Státní bezpečnosti generál Alojz Lorenc byl ve slovenském Trenčíně obžalován pro trestný čin zneužití pravomocí veřejného činitele spolupachatelstvím. Bude se zodpovídat z poškození práv více než sto lidí, mezi nimiž je i český prezident Václav Havel. Lorencovi hrozí trest vězení od tří do deseti let.

Senát schválil návrh zákona o elektronickém podpisu

Senát schválil poslanecký návrh zákona o elektronickém podpisu, který zrovnoprávňuje elektronické a klasické "tištěné" dokumenty. Zákon, který by měl občanům umožnit komunikovat prostřednictvím Internetu nejen s daňovým, ale i s dalšími státními úřady, podpořilo 33 z 52 přítomných senátorů. Ministr Karel Březina, odpovědný za oblast informatiky, podpořil názor předkladatelů, že norma přispěje k rozvoji elektronického obchodu, jež patří k nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti ekonomiky.

Senát schválil také pravidla ekologického zemědělství, výroby biopotravin i dovozní požadavky na bioprodukty a biopotraviny z jiných zemí. Všichni podnikatelé v této oblasti budou podle zákona podřízeni pravidelné kontrole. Nový zákon má začít platit od 1. ledna 2001.

Senát se neshodl na novele zákona o sdružování v politických stranách, která mimo jiné zvyšuje státní příspěvek na mandát poslance a senátora z 500.000 na jeden milión korun, a postoupí ji rovnou k posouzení prezidentu republiky. Od novely, kterou někteří senátoři navrhovali zamítnout, si ministr vnitra Stanislav Gross slibuje, že zprůhlední financování stran a hnutí. Předloha zavádí například systém darovacích poukázek pro jednotlivé dárce, kteří politické straně ročně poskytnou více než 50.000 korun.

Senát schválil zákon o podpoře regionálního rozvoje, který vymezuje podmínky pro poskytování podpory hospodářsky slabým a venkovským regionům i oblastem s vysokou nezaměstnaností. Regionální podpora se má soustředit především na rozvoj podnikání, zlepšování infrastruktury a dopravní obslužnosti, rozvoj cestovního ruchu, služeb sociální péče či opatření k ochraně životního prostředí.

Senát schválil vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který rozděluje část dosavadních výnosů daní mezi rozpočty krajů, obcí a státních fondů. Pro zákon, který zásadním způsobem ovlivní život obcí i nově vzniklých krajů, hlasovalo 38 ze 67 přítomných senátorů. Proti jich bylo 27. Navrženým systémem by se měly zvýšit daňové příjmy zhruba třem čtvrtinám obcí v ČR a snížit jedné čtvrtině. Schválení návrhu zákona o rozpočtovém určení výnosů daní předcházela obsáhlá a vzrušená diskuse, ve které především senátoři ODS, ODA, KDU-ČSL kritizovali a odmítli ideu normy, podle níž budou obcím přidělovány finance podle počtu obyvatel. Nejčastěji uváděli, že se vláda pod heslem solidarity snaží prosadit systém socialistického centralistického přerozdělování a demotivovat dosud aktivní obce.

Senát přijal zákon, který zavádí tři nové státní svátky

Senát schválil nový zákon, podle něhož se počet dnů pracovního klidu v roce zvýší ze současných 10 na 12. Zákon o státních svátcích, ostatních svátcích a významných dnech zavádí tři nové státní svátky: 1. leden jako Den obnovy samostatného českého státu, 28. září jako Den české státnosti a 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii. Dalšími státními svátky budou stejně jako dosud 8. květen jako Den osvobození, 5. červenec jako Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec jako Den upálení Mistra Jana Husa a 28. říjen jako Den vzniku samostatného československého státu. Česká republika tak má mít celkem sedm státních svátků oproti nynějším čtyřem.

Řidiči českých kamiónů nemohou odjet z Ruska kvůli prošlým vízům

Čtyři čeští řidiči kamiónů, kteří převáželi do Ruska náklad, nemohou opustit ruské území kvůli překročení doby platnosti vstupního víza nezbytného pro pobyt v Ruské federaci. Vzhledem k tomu, že porušili ruský zákon, hrozí jim pokuta a případně i další postih. Dopravní atašé českého velvyslanectví v Moskvě Zdeněk Gerstner upozornil, že ambasáda nemůže být v těchto případech řidičům nápomocná.

Téměř 100.000 lidí podpořilo petici za referendum o Temelínu

Přes 96.000 podpisů shromáždili ekologičtí aktivisté pod petici, která požaduje vypsání referenda o spuštění jaderné elektrárny Temelín. O dostavbě jaderné elektrárny Temelín rozhodl Zemanův kabinet loni v květnu. Palivo má být do elektrárny zavezeno na přelomu srpna a září. Podle některých informací se však ČEZ pokouší palivo zavézt ještě před valnou hromadou, která se má uskutečnit 4. července.

Loňská ztráta zemědělství činila 2,1 miliardy korun

Celková ztráta zemědělství v loňském roce byla 2,1 miliardy, přičemž v roce předchozím činila 0,44 miliardy korun. Hlavním důvodem byl mimořádný propad cen zemědělských výrobců. Vyplývá to ze Zprávy o stavu českého zemědělství za loňský rok, kterou vypracovalo Ministerstvo zemědělství.

Philips podepsal memorandum o výstavbě továrny v Hranicích

Memorandum o porozumění mezi českou vládou a společností Philips o výstavbě Technologického centra na výrobu barevných televizních obrazovek v Hranicích podepsali v Praze zástupci společnosti a kabinetu. Smlouva potvrzuje ze strany Philips výši investice 200 milionů EUR. Philips by měl od vlády získat 200 miliónů Kč na vybudování průmyslové zóny, 45 miliónů korun na výkup pozemků, dále bezcelní dovoz technologií a desetileté daňové prázdniny. V novém centru by mělo najít práci 3250 lidí.

Lidovci kritizují plnění vládního programu v oblasti školstí

Pouze u slibů a proklamací zůstala podle lidovců vláda ČSSD v plnění svého programu v oblasti školství. Kabinetu vyčítají, že navzdory jeho předsevzetím výdaje do vzdělání nerostou, ale naopak klesají. Například v letošním roce dostanou vysoké školy ze státního rozpočtu o 4,2 procenta peněz méně než loni.

Rušení víceletých gymnázií je podle školských odborů věcí veřejné diskuse

Rušení víceletých gymnázií, které v připravovaném školském zákoně navrhuje ministerstvo školství, by měla předcházet veřejná diskuse. Uvedl to předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Jaroslav Rössler. Rozhodnutí o rušení osmiletých a šestiletých gymnázií, na která odcházejí nadané děti ze základních škol po ukončení páté a sedmé třídy, by podle něj nemělo být v rukou pouze ministra školství Eduarda Zemana, popřípadě jeho aparátu. Ministerstvo školství svůj návrh na zrušení víceletých gymnázií odůvodňuje tím, že předčasně odvádějí elitu na jeden typ školy, čímž znevýhodňují všechny ostatní druhy škol.

Ministr školství Eduard Zeman (ČSSD) poslance ujistil, že o zrušení víceletých gymnázií nerozhodl a tento návrh je zatím míněn pouze jako téma k diskusi. Vzápětí se ale musel omluvit za chování jednoho ze svých úředníků, který již pravděpodobně začal plán na zrušení víceletých gymnázií uskutečňovat. Poslanec Mareš totiž v reakci na ministrova slova citoval z dopisu ředitele ministerského odboru tělovýchovy a sportu Ladislava Nedorosta, který sportovně zaměřeným gymnáziím oznamuje, že od září 2001 nebudou osmiletá, ale čtyřletá.

Stejný přístup na střední školu předpokládá 49 procent lidí

Rovnocenné šance studovat na středních školách budou mít v budoucnosti podle 49 procent občanů ČR všechny děti. Jen 18 procent lidí však soudí, že děti z bohatých i chudých rodin budou mít stejnou možnost studovat na vysokých školách. Přesto jsou názory občanů v porovnání s minulým rokem optimističtější, vyplynulo z výsledků agentury IVVM.

Zdravotníci budou stávkovat, pokud ministr nesplní svůj slib

Odboráři chtějí v září zahájit protestní akce, jejichž součástí bude pravděpodobně i stávka, jestliže vláda nezvedne zaměstnancům zdravotnictví tarifní mzdy o deset procent od 1. října. Zvýšení mezd jim přislíbil v květnu ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, ale dosud nepodnikl potřebné kroky k realizaci svého slibu. Uvedl to předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Schlanger. Podle předsedy Lékařského odborového klubu Milana Kubka jsou Schlangrovy obavy "možná předčasné", protože Fišer v úterý o zvyšování mezd informoval Asociaci nemocnic.

Páteční street party zakázána není, průvod ano

Úřady nezakázaly páteční street party, jíž chce její svolavatel Slavomír Tesárek na Palackého náměstí a náměstí Míru vyjádřit nesouhlas se zářijovým zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky i s neutěšenou dopravní situací v Praze. Magistrát však zakázal avizovaný pochod mezi zmíněnými lokalitami. Na regulích případného přesunu účastníků demonstrace se chce policie s Tesárkem dohodnout.

Česká republika je v ukazateli lidského rozvoje OSN na 34. místě

Česká republika je v ukazateli lidského rozvoje, který bere v úvahu délku života, úroveň vzdělávání, zdravotní péči a reálné příjmy, na 34. místě na světě. Uvádí to zpráva pro letošní rok, kterou zveřejnil Programu Organizace spojených národů pro rozvoj (UNDP). ČR je tak po 29. Slovinsku nejlépe postavenou zemí střední a východní Evropy; za ní následují Slovensko (40.), Maďarsko (43.) a Polsko (44.). Sousední Německo je čtrnácté a Rakousko šestnácté.

V Praze vznikne německý vojenský hřbitov

Vojenský hřbitov, na kterém budou uloženy ostatky německých vojáků, kteří zahynuli za druhé světové války v Praze, vznikne ve Strašnicích. Pietní místo zůstane v majetku města, rekonstrukci bude hradit německá strana. Zřízení hřbitova podle radního Filipa Dvořáka (ODS) odpovídá směřování české zahraniční politiky. Připomněl, že tyto hřbitovy již vznikly například v Brně, Mariánských Lázních, Karlových Varech, Jihlavě, Pacově, Rakovníku a Plzni. Na konci druhé světové války byl v Praze soustředěn značný počet raněných vojáků wehrmachtu, kteří svým zraněním podlehli.

Tvorba sochaře Karla Nepraše se představuje v Českém centru v Paříži

Tvorbu jednoho z nejoriginálnějších současných českých sochařů Karla Nepraše představuje výstava, která byla zahájena v Českém centru v Paříži. Expozici dominuje skupina litinových skulptur nazvaná "Hlavy", která je inspirovaná popravou českých pánů po Bílé hoře.

Rada Evropy udělila diplom třem českým chráněným územím

Rada Evropy udělila třem českým chráněným územím Evropský diplom. Ve čtyřiadvacetileté historii ceny se Národní park Podyjí, Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty staly prvními oceněnými českými rezervacemi. Diplom získala území na pět let. Po tomto období posoudí evropští odborníci, zda kvalita péče o rezervace neklesla.

Po opravě byly otevřeny Karlachovy sady u kapitulního chrámu na Vyšehradě

V obnovené kráse se Pražanům a návštěvníkům hlavního města otevřely po několikaměsíční opravě Karlachovy sady u kapitulního chrámu na Vyšehradě, které před 110 lety založil probošt vyšehradské kapituly Mikuláš Karlach. Zvelebení sadů, které je součástí oslav svatých apoštolů Petra a Pavla, má být podle kardinála Miloslava Vlka důkazem, že církev je tu pro lidi.

Magistrát chce založit archiv snímků zachycujících proměny města

Archiv fotografií zachycujících proměny hlavního města hodlá založit pražský magistrát. Sbírka bude obsahovat práce fotografů, kteří se stali nebo se teprve stanou držiteli grantů pražského primátora udělovaných v rámci soutěže Czech Press Photo. Jejich dosavadními držiteli jsou Jaroslav Kučera, Jan Ságl, Karel Kuklík, Karel Cudlín a Libuše Rudinská. Každý z nich se přitom zaměřil na jiný aspekt života města. Kučera se věnoval sociální tematice, Ságl zachytil architektonickou proměnu Prahy, Kuklík sledoval prorůstání přírody městem, Cudlín fotil život dělníků na stavbách a Rudinská dosud pracuje na portrétech Pražanů.

V Uhříněvsi odstřelili dva komíny bývalého cukrovaru

Za soustředěné pozornosti mnoha desítek místních obyvatel byly v pražské městské části Uhříněves odstřeleny dva komíny bývalého cukrovaru z roku 1868. Na jeho místě vznikne podle starosty Milana Collera náměstí s obchodním centrem, které bude nejen sloužit místním občanům, ale mělo by upoutat k Uhříněvsi i pozornost řidičů, kterých denně po místní rušné komunikaci projede 15.000.

V královédvorské zoo se narodilo mládě vzácného nosorožce bílého

Mládě severního nosorožce bílého, nazývané nejvzácnějším mládětem milénia, se narodilo ve Východočeské zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Malá samička nyní váží kolem 50 kilogramů. Zájemci mohou mládě sledovat na internetové adrese www.rozhlas.cz/mlade. Severní nosorožec bílý je pokládán za nejohroženějšího velkého savce na světě. Ve volné přírodě, v národním parku Garamba v Konžské demokratické republice, jich dnes žije zhruba pětadvacet, v zajetí asi deset. Zoo ve Dvoře Králové má skupinu sedmi bílých nosorožců.

Praha daruje hokejovému svazu pozemky

Pražští zastupitelé schválili záměr, aby hlavní město darovalo Českému svazu ledního hokeje (ČSLH) některé pozemky na Hagiboru. V této lokalitě by měla vzniknout víceúčelová sportovní hala, ve které se má uskutečnit hokejové mistrovství světa v roce 2003. Podmínkou daru je, že nový stadión bude zkolaudován právě do roku 2003.

Trenér Augusta zůstane u hokejové reprezentace až do roku 2002

Novou smlouvu do 30. června roku 2002 podepsal ve Znojmě kouč úřadujících hokejových mistrů světa Josef Augusta. Třiapadesátiletý Augusta, jenž po odchodu Ivana Hlinky do Pittsburghu dovedl český výběr na MS v Petrohradu k obhajobě titulu, povede i nadále národní tým jako hlavní trenér spolu s asistentem Vladimírem Martincem.

Damm po vítězství nad Safinem se ve Wimbledonu probojoval do třetího kola

Český tenista Martin Damm se po šesti letech znovu probojoval na wimbledonské trávě do třetího kola. Poslední český zástupce ve dvouhrách ve druhém kole překvapivě zdolal díky solidnímu servisu a razatnímu returnu turnajovou patnáctku Marata Safina z Ruska 7:5, 7:6 a 6:3.

A jaké bude počasí?

Oblačno, až zataženo, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.

Tolik zprávy Radia Praha.