Zprávy Radia Praha

Prezident Havel: Pilip a Bubeník si zaslouží náš obdiv a uznání

Poslanec Ivan Pilip a jeden z bývalých studentských aktivistů z roku 1989 Jan Bubeník si zaslouží obdiv a uznání. Vzali totiž na sebe spoluzodpovědnost za osud lidských práv a svobod, řekl ve středu po setkání s Čechy, kteří se po více než třech týdnech vrátili z kubánského vězení do vlasti, prezident Václav Havel. Havel připomněl, že události kolem zadržení Pilipa a Bubeníka znovu otevřely stále se vracející alibistické chování některých českých politiků. "Otázku, do jaké míry máme vycházet z principu nehas, co tě nepálí, nestarej se o jiné, starej se především sám o sebe," podotkl Havel. Podobné nálady se totiž objevily i v české společnosti a někteří politici se "téměř skandálním způsobem těmto náladám podbízeli", zdůraznil prezident. Václav Havel před novináři poděkoval všem, kteří se o propuštění Pilipa a Bubeníka z kubánského vězení zasloužili. Přelomové přitom podle něj bylo hlavně jednání předsedy Senátu Petra Pitharta s kubánským prezidentem Fidelem Castrem. Svou roli sehrála i mise Meziparlamentní unie, uvedl Havel. Prezident dříve nechtěl hovořit o tom, jaké konkrétní kroky pro záchranu dvou Čechů sám podnikl. "Já jsem člověk, který nepatří k oblíbencům Fidela Castra, i když se známe. Proto jsem se příliš nápadně neprojevoval," řekl Havel. Český prezident přesto novinářům prozradil, že zaslal několik dopisů, které adresoval například předsedovi Evropské komise Romanu Prodimu, papeži Janu Pavlu II., prezidentům několika latinskoamerických států. Osobně mluvil i s francouzským prezidentem Jacquesem Chirakem a šéfy zemí visegrádské skupiny.

Pilip a Bubeník byli na Kubě zadrženi 12. ledna po setkání se dvěma místními disidenty. Kubánské úřady Čechy obvinily nejprve z podněcování ke vzpouře a poté z ohrožování ekonomických zájmů země. Za to jim hrozilo několikaleté vězení. Oba české občany propustily kubánské úřady v pondělí večer. Pilip a Bubeník podepsali před propuštěním z kubánského vězení dokument, v němž připustili, že bezděky porušili kubánské zákony. V prvním bodě dokumentu se zmínili i o americké organizaci Freedom House, kterou navštívili v USA před příletem na Kubu a od níž převzali kufříkový počítač, léky a menší částku peněz s tím, že vše předají kubánským disidentům.

Pilip: Program nadace Freedom House na Kubě dostal těžký zásah

Několikatýdenní věznění dvou Čechů na Kubě znamená těžký zásah pro program nevládní organizace Freedom House na Kubě, která sleduje dodržování lidských práv na celém světě. Po setkání s prezidentem Václavem Havlem to uvedl poslanec Ivan Pilip, který byl spolu s Janem Bubeníkem vězněn na Kubě kvůli setkání s tamními disidenty. Pilip ale věří, že na druhou stranu značný mezinárodní ohlas jejich případu může upozornit na dodržování lidských práv na Kubě. Pilip uvedl, že organizace Freedom House, která sídlí v USA, jej kontaktovala před dvěma lety, poté podnikl svou první cestu na Kubu. "Cílem takovýchto cest není rozhodně publicita. O své předchozí cestě na Kubu jsem proto nikdy nehovořil, i když jsem měl možnost se setkat s daleko více lidmi. Tady jsme byli zatčeni po první schůzce," řekl. Zadržení a věznění obou Čechů podle Pilipa velmi zkomplikuje nábor dobrovolníků, kteří jezdí na Kubu a setkávají se s odpůrci tamního režimu. "Tento závěr není dobrý z toho pohledu, a byl to jistě i jeden z cílů kubánské strany, že takový program dostal těžký zásah, protože rekrutování dobrovolníků bude věc takřka nerealizovatelná," vysvětlil Pilip.

Pithart: Klausova omluva je potvrzením platnosti lidské slušnosti

Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus se ve středu omluvil za své pondělní prohlášení o výsledcích mise předsedy Senátu Petra Pitharta na Kubu. Klaus v omluvném dopisu uvedl, že jeho prohlášení o výsledcích Pithartovy mise bylo učiněno na základě tehdejších informací a ukázalo se být chybné. Pithart Klausova omluvná slova přijal. Označil je za výraz hledání sdílených hodnot v politickém životě a potvrzení platnosti norem lidské slušnosti. "Omluvná slova Václava Klause samozřejmě přijímám. Nejsou ostatně adresována jen mně: rozumím jim jako výrazu hledání sdílených hodnot v politickém životě země a jako potvrzení platnosti základních norem lidské slušnosti," uvedl Pithart v prohlášení.

Klaus v pondělí mimo jiné uvedl, že reálný výsledek Pithartovy cesty je sice nulový, ale vyhlídky obou zadržovaných Čechů zřejmě nezhoršil. Za své hodnocení Pithartovy cesty sklidil kritiku zejména od zástupců čtyřkoalice.

Vláda schválila Bílou knihu, dokument o budoucnosti školství v ČR

Vláda schválila Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, takzvanou Bílou knihu, která má zásadně změnit tvář školství a vzdělávací soustavy. Nová koncepce navrhuje řadu změn ve způsobu výuky a výchovy žáků a studentů, výrazně se dotýká pedagogických pracovníků a reaguje na nové podmínky, které školství přinesla reforma veřejné správy. O přijetí Bílé knihy informoval ministr školství Eduard Zeman. "Bílá kniha je prvním dokumentem po roce 1989, který formuluje cíle i strategii rozvoje školství a vzdělávání v České republice ve střednědobém horizontu roku 2005, s výhledy až za rok 2010," uvedl Zeman. Zdůraznil, že kniha představuje systémový pohled na všechny stupně vzdělávání, od předškolního až po vzdělávání dospělých. Největší proměnou mají podle reformátorů školství projít základní školy, které ovlivňují nejvyšší podíl populace. Dokument navrhuje například co nejširší integraci handicapovaných dětí do škol, upouštění od "biflování" faktografických údajů či posílení výuky jazyků. První cizí jazyk se začnou učit děti už ve třetí třídě základní školy, druhý od šesté třídy.

Vláda schválila návrh zákona, kterým se zvyšuje porodné

Vláda schválila návrh novely zákona o státní sociální podpoře, která zvyšuje porodné a umožňuje lidem starajícím se o malé dítě pracovat, aniž by přišli o nárok na rodičovský příspěvek. Mluvčí kabinetu Libor Rouček uvedl, že při narození jednoho dítěte by se tak mělo porodné zvýšit z 6400 na 8000 korun. Při narození dvou dětí se částka zvýší ze 16.000 na 19.200 korun. U trojčat bude místo současných 43.200 činit 48.000 korun. "Cílem novely je zejména podpořit příjmy rodin v době narození dítěte," uvedl mluvčí. Předloha podle Roučka také umožní zvýšení příjmů rodiny tím, že rodič, který pečuje o malé dítě, bude moci být výdělečně činný a neztratí přitom nárok na výplatu rodičovského příspěvku. To podle mluvčího umožní "zejména kvalifikovaným ženám skloubit péči o malé dítě s udržením kvalifikace". Toto rozhodnutí má také podpořit motivaci rodičů ke zvyšování životní úrovně rodiny, uzavřel Rouček.

ČR chce čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků imigrací

Problémy spojené s postupným úbytkem obyvatelstva v práceschopném věku a s potřebou většího počtu kvalifikovaných pracovníků po vstupu do Evropské unie (EU) chce ČR řešit podobně jako jiné státy aktivní imigrační politikou. Jejím cílem by byla snaha přilákat do země kvalitní zahraniční odborníky a integrovat je do společnosti. Vyplývá to z koncepce, kterou připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí a ve středu ji posoudil sněmovní zahraniční výbor. Ministerstvo vychází ve svých koncepcích z demografického vývoje, pro který je nyní v ČR příznačný malý počet rodících se dětí a stárnutí populace. Vyšší počet kvalifikovaných pracovníků pak spojuje také se vstupem ČR do EU, který má být provázen ekonomickým rozvojem. Dlouhodobá analýza ministerstva ukazuje, že za 30 let bude na českém trhu práce chybět asi 422.000 lidí v produktivním věku. Jejich nedostatek lze podle ministerstva zajistit posunutím věkové hranice pro odchod do důchodu nebo právě zvýšenou migrací ze zahraničí.

Vláda schválila návrh zákona o České konsolidační agentuře

Vláda schválila návrh zákona o České konsolidační agentuře (ČKA), která se má od 1. září letošního roku stát nástupnickou organizací Konsolidační banky (KoB). ČKA převezme veškerá práva a závazky KoB i její dceřiné společnosti. "Agentura má v zásadě od Konsolidační banky převzít správu problémových aktiv, snažit se o jejich zhodnocení a má napomoci potřebné restrukturalizaci hospodářství," uvedl mluvčí vlády Libor Rouček. V čele nové instituce bude stát pětičlenné představenstvo, které jmenuje ministr financí. Akcionářem bude ministerstvo financí, jehož rozhodnutí by mělo nahrazovat funkci valné hromady. ČKA by měla zaniknout na konci roku 2011.

KoB odkoupí pohledávky zdravotních pojišťoven za pět miliard

Vláda ve středu rozhodla, že Konsolidační banka (KoB) odkoupí od pěti zdravotních pojišťoven pohledávky v celkové výši převyšující pět miliard korun, které u pojišťoven mají plátci zdravotního pojištění. Novinářům to oznámil vicepremiér a ministr financí Pavel Mertlík. "Vláda rozhodla, že Konsolidační banka odkoupí celkem 1559 pohledávek včetně pokut, penále a přirážek k pojistnému v celkové nominální hodnotě 5,012 miliard korun," řekl Mertlík. Dodal, že vláda zvažovala dvě varianty, přičemž nakonec se přiklonila k té, zahrnující i pohledávky akciové společnosti Vítkovice, která je nyní ve vyrovnání, což znamená dohodu s věřiteli o splacení části dluhu. Ministr upřesnil, že Konsolidační banka odkoupí od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) pohledávky ve výši 4,5 miliardy korun, od Hutnické zaměstnanecké pojišťovny v hodnotě 186,5 miliónu korun a od Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven ve výši 63 miliónů korun. Pohledávky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra budou odkoupeny ve výši 73 miliónů, Revírní bratrská pokladna může počítat s částkou 182 miliónů korun. Stát chce tímto krokem pomoci pojišťovnám s pohledávkami, které mají u podniků, na něž byl vyhlášen konkurs, a tyto pohledávky byly ověřeny v konkursním řízení.

MF:Zahraniční dluh vůči ČR ke konci roku 2000 dosáhl 215,2 mld.Kč

Zahraniční dluh vůči České republice dosáhl ke konci loňského roku 215,153 miliardy korun, neboli 5,7 miliardy dolarů. Z toho největší položkou je pohledávka za Ruskem 136,806 miliardy korun (3,6 miliardy USD) a pohledávka za arabskými státy 63,740 miliardy korun (1,7 miliardy dolarů). Řekl to ve středu mluvčí ministerstva financí Libor Vacek s tím, že "drtivá část dluhu vznikla ještě v dobách komunismu". K deseti největším dlužníkům České republiky podle Vacka patří kromě Ruska také Sýrie, Irák, Libye, Alžírsko, Kuba, Nikaragua, Súdán, Barma a Jugoslávie. Naopak dluh českého státu vůči zahraničí činil podle MF ke konci loňského roku 19,7 miliardy korun. Mezi největší věřitele ČR patří zejména mezinárodní instituce, například Světová banka.

ČSÚ: Spotřebitelské ceny se v lednu zvýšily meziměsíčně o 1,9 %

Spotřebitelské ceny v ČR se v lednu 2001 meziměsíčně zvýšily o 1,9 procenta. Jejich růst tak byl výrazně vyšší proti prosinci 2000, kdy činil 0,2 procenta. Údaje poskytl ve čtvrtek tiskový mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Ladislav Pištora. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v lednu 2001 proti lednu 2000 činila 4,2 procenta, míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI - Consumer Price Index) za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců činila v lednu 4,0 procenta. Takzvaná čistá inflace, kterou sleduje centrální banka, vzrostla v lednu 2001 v porovnání s prosincem 2000 o 0,6 procenta, v porovnání se stejným měsícem roku 2000 činila 3,0 procenta.

Nezaměstnanost se na konci ledna 2001 zvýšila na 9,1 procenta

Míra registrované nezaměstnanosti činila k 31. lednu 2001 9,1 procenta a ve srovnání se závěrem loňského roku, kdy činila 8,8 procenta, se zvýšila o 0,3 procentního bodu. Informovalo o tom ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřady práce v České republice evidovaly ke konci letošního ledna 474.077 uchazečů o práci. Je to o 16.708 osob více než ke konci prosince 2000, ale ve srovnání se stejným obdobím roku 2000 se počet uchazečů o zaměstnání snížil o 34.374 osob.

Ministerstvo obrany opět jedná o změně financování projektu L-159

Ministerstvo obrany opět jedná se společností Aero Vodochody a ministerstvem financí o změně financování nákupu lehkých podzvukových letounů L-159. Jelikož se Aeru nepodařilo do konce roku dodat armádě slibovaný počet letounů a část plateb byla přeložena do letošního roku, ministerstvo nemá dostatek financí na celou letošní splátku. Ekonomický náměstek ministerstva obrany Jaroslav Tvrdík to ve středu řekl poslancům sněmovního výboru pro obranu a bezpečnosti. Podle něj by mělo letos ministerstvo zaplatit za projekt 14,8 miliard korun. Ani s překlenovacím úvěrem a posečkáním plateb daně s přidané hodnoty, které loni v říjnu schválila vláda, však není schopné tuto částku splatit, řekl Tvrdík. Uvedl, že změna ve financování by měla být vyřešena do 20. února.

EU letos poskytne ČR na ekologii a dopravu 2,6 miliardy korun

Evropská unie poskytne letos České republice na zlepšení životního prostředí a dopravní infrastruktury 2,6 miliardy korun (70 miliónů eur). Stejná suma by měla být ČR poskytována každoročně v rámci programu Evropské unie ISPA až do roku 2006. Financování v letošním roce stvrdili ve středu podpisem pěti finančních memorand pro program ISPA velvyslanec Evropské unie v ČR Ramiro Cibrián a první náměstek ministra financí Jan Mládek. Program ISPA je jedním z nástrojů pro podporu regionálního rozvoje před vstupem do unie a je určen na podporu dopravní a ekologické infrastruktury v kandidátských zemích.

Dosud bylo České republice přiděleno prostřednictvím programu Phare více než 27,7 miliardy korun (přes 750 miliónů eur) na přípravu k členství v EU. Z toho 442 miliónů korun připadlo na zemědělství.

Rakousko: Reakce na výroky ministra Grégra o Temelíně neustávají

Poslední prohlášení českého ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra o úrovni jaderné elektrárny Temelín vyvolaly v Rakousku negativní reakce. Nejnověji je podrobil kritice ekologický mluvčí vládních pravicových Svobodných (FPÖ) Gerhard Fallent, který ministrovy výroky označil za "absolutní výsměch rakouskému obyvatelstvu a mnohým expertům". "Namísto provolávaní oslavných chvalozpěvů o jaderné elektrárně Temelín - které se v souvislosti s již vyskytnutými poruchami zdají být směšné - by měl Grégr raději pomýšlet na prosazování dohody z Melku," zdůraznil Fallent. Ignorance ministra jasně ukazuje, že mu nezáleží na zdraví občanů České republiky a okolních států, dodal. Dohoda z Melku je ujednáním českého a rakouského premiéra Miloše Zemana a Wolfganga Schüssela, kteří se loni v prosinci mimo jiné domluvili na prověrce temelínské elektrárny.

Rakouské odpůrce atomu a také ty politiky, kteří se na boji proti jihočeské jaderné elektrárně profilují, podráždila především Grégrova prohlášení typu "Temelín je dílo, před kterým by měl každý soudný člověk pokleknout a vyjádřit úctu všem českým technikům a dělníkům, kteří se na výstavbě podíleli", "Temelín je jedna z nejmodernějších jaderných elektráren na světě" či "Temelín s americkým systémem řízení v mnohém předběhl svou dobu".

Rakouští odpůrci Temelína 16. února zablokují přechod Wullowitz

Rakouští odpůrci jaderné elektrárny Temelín plánují od pátku 16. do neděle 18. února blokádu hraničního přechodu Wullowitz/Dolní Dvořiště. "Blokádu zahájíme 16. února v 15:00 a potrvá do 18. února 18:00," řekl ve čtvrtek mluvčí Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí Josef Pühringer. Nevyloučil, že kromě Wullowitz budou z rakouské strany zablokovány i hraniční přechody Weigetschlag/Studánky a Guglwald/Přední Výtoň. Blokády hranic by podle něj mohlo odvrátit pouze výslovné prohlášení české strany, že znovu nespustí reaktor prvního bloku Temelína a umožní celkové zkoušky vlivu této elektrárny na životní prostředí.

Ministerstvo: Žádná veřejná VŠ neudělila za placený kurs titul

Žádná veřejná vysoká škola (VŠ) dosud za absolvování placeného kursu v rámci celoživotního vzdělávání neudělila vysokoškolský titul a neporušila tak zákon o vysokých školách. Uvedlo to ministerstvo školství ve svém prohlášení, které tlumočila jeho mluvčí Vladimíra Al Malikiová. Ministerstvo tak reagovalo na informace deníku Právo, podle kterých některé fakulty nabízejí v rámci celoživotních programů placené bakalářské či magisterské studium, což vysokoškolský zákon neumožňuje. Ministerstvo podle mluvčí ví, že se na některých fakultách vysokých škol realizují kursy v rámci celoživotního vzdělávání za úplatu, jejichž náplň je podobná nebo velmi blízká standardním studijním programům. "Zatím však v žádném případě veřejná vysoká škola za absolvování takového kursu neudělila vysokoškolskou kvalifikaci," zdůraznila. Někteří absolventi takových distančních kursů mohou podle mluvčí po přijímacím řízení pokračovat již bez poplatku v denním studiu, které vede k získání vysokoškolské kvalifikace. Děkan příslušné fakulty má právo uznat těmto posluchačům některé či všechny zkoušky a kredity, které získali během placeného kursu, dodala.

Veselý Kopec ožije masopustním průvodem

Tradičním masopustním průvodem ožije 10. února soubor lidových staveb na Veselém Kopci u Hlinska (okres Chrudim). Pro první akci letošního roku bude na jediný den přerušena zimní přestávka ve skanzenu. Pravidelně bude otevřen až od 14. dubna, řekla jeho ředitelka Ilona Vojancová. Masopustní obchůzku, která se na Hlinecku dochovala do současnosti v téměř nezměněné podobě, přiblíží návštěvníkům Veselého Kopce vesnická skupina z nedaleké Vortové. Akce, přibližující v autentickém prostředí lidové zvyky a tradice, návštěvníci Veselého Kopce obzvlášť vyhledávají. Minulou sezónu navštívilo Veselý Kopec 83.000 lidí, tedy zhruba stejně jako v roce předešlém.

Film Jana Hřebejka bude distribuován v USA a v Kanadě

Nejméně v pětadvaceti největších severoamerických městech bude distribuován úspěšný snímek režiséra Jana Hřebejka Musíme si pomáhat. Stane se tak na základě smlouvy, kterou filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A. a Česká televize jako producenti podepsali se společností Sony Pictures Classics. Ta je nejúspěšnějším americkým distributorem nezávislých a neanglicky mluvených snímků. Pražským novinářům to oznámil producent Ondřej Trojan. "S americkou distribuční premiérou se počítá na přelomu dubna a května," uvedl Trojan. Americký distributor má zároveň práva k šíření tohoto filmu na videokazetách a nosičích DVD včetně jeho prodeje televizím na teritoriu USA a Kanady. Trojan se nedomnívá, že by tento fakt mohl ovlivnit případnou nominaci snímku Musíme si pomáhat na americké Oscary, neboť nominace už jsou uzavřeny. Distribuci na tomto trhu však považuje za mimořádný úspěch české kinematografie.

Jedinému českému držiteli Zlatého míče Masopustovi je sedmdesát

Josef Masopust, jedna z největších postav československé fotbalové historie a v mezinárodním měřítku nejuznávanější poválečný domácí hráč, se v pátek 9. února dožívá sedmdesáti let. Oslavy jediného Čecha, který získal Zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu roku, jsou však již v plném proudu. Prvními gratulanty byli jeho někdejší spoluhráči z pražské Dukly, s nimiž se sešel o uplynulém víkendu ve Vízkově restauraci Kozlovna. Tvořivý záložník Dukly Praha a reprezentačního mužstva se podílel na všech triumfech československého fotbalu v šedesátých letech. Jeden z pokračovatelů tradice takzvané české uličky byl tvůrcem hry týmu, který získal stříbrnou medaili na mistrovství světa v Chile v roce 1962. Především za vynikající výkon na tomto šampionátu, kde dal úvodní a jediný gól Československa ve finále proti Brazílii, která nakonec zvítězila 3:1, byl Masopust oceněn titulem Evropský fotbalista roku 1962. V současné době vykonává Masopust, jenž na začátku roku 1995 nepřijal kandidaturu na šéfa Českomoravského fotbalového svazu, funkci předsedy správní rady Nadace fotbalových internacionálů. V posledních letech rovněž pomáhal mladým fotbalistům. Spolupodílel na sportovní publikaci Fotbalový slabikář pro malé i velké určené zejména začínajícím nadějím, předloni přivedl do fotbalové školy Portas v německém Karlsruhe patnáct mladých hráčů z Čech a Slovenska.

A ještě krátce o čtvrtečním počasí v České republice

Polojasno až oblačno, ojediněle zataženo nízkou oblačností, místy déšť. Nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů. Na horách v tisíci metrech kolem deseti stupňů Celsia.