Zprávy Radia Praha

Rakouští odpůrci Temelína jednají o hraničních blokádách

V hornorakouském Linci pokračuje "summit" protitemelínských iniciativ s představiteli politických stran o dalších formách protestu proti české jaderné elektrárně Temelín. Rakouští ekologičtí aktivitsté dosud nerozhodli o tom, zda o víkendu zablokují česko-rakouskou hranici. Hornorakouská iniciativa proti atomovému nebezpečí se o zablokování přechodů rozhodne zřejmě až v pátek. K rakouským ekologům se o víkendu připojí i aktivisté z Německa, kteří ohlásili demonstraci na bavorském přechodu Philippsreut.

Ekologové protestují zejména proti ustanovení dohod z Melku, podle kterých by prověrka vlivu Temelína na životní prostředí měla být uzavřena již v květnu nebo začátkem června. Odpůrci Temelína jsou přesvědčeni, že tato lhůta na posouzení nestačí. Ekologické aktivisty neuspokojilo ani společné prohlášení ministra zahraničí Kavana a rakouského ministra pro životní prostředí, kteří potvrdili garance obou zemí při dodržování dohod z Melku včetně prověrky vlivu Temelína na životní prostředí.V

Temelín po nemoci šílených krav druhým nejčastějším tématem, o kterém podle výzkumu veřejného mínění průměrní Rakušané nejčastěji mluví. Z nabídnutých témat Rakušané uvedli Temelín jako téma, o němž diskutují, ve 48 procentech odpovědí.

Stav prezidenta Havla je stabilizovaný

Lékaři, kteří se v Ústřední vojenské nemocnici starají o prezidenta Václava Havla, zřejmě již v pátek rozhodnou o tom, kdy ho propustí do domácí péče. Prezidentův osobní lékař Ilja Kotík potvrdil, že podle rentgenového snímku se vzdušnost zasaženého plicního laloku po léčbě antibiotiky prakticky téměř obnovila, a vývoj choroby je tak příznivý. Podle prezidentova mluvčího Ladislava Špačka by po odchodu z nemocnice měl Havel ještě asi týden odpočíval na zámku v Lánech. Zde by však mohl plnit některé body svého programu, které musel kvůli onemocnění odložit.

Sociální demokracii hrozí další finanční skandál

Další finanční aféra hrozí vládní sociálně demokratické straně. Podle čtvrteční Mladé fronty Dnes jí půjčil v letech 1997 a 1998 podnikatel Karl-Heinz Hauptmann z nadnárodní společnosti Europa Capital Management zhruba 20 miliónů korun. Hauptmann tvrdí, že straně pomáhal proto, že jí stát v té době zablokoval účty kvůli neplacení důchodové daně. Utajenou půjčkou sociální demokracie porušila zákon o správě daní.

Deník v této souvislosti obšírně informuje o okolnostech utajované finanční pomoci straně, kterou organizovali tehdejší místopředseda sociální demokracie Ivo Svoboda a jeho poradkyně Barbora Snopková. Odhaluje také spojitost s pokusem o vraždu podnikatele Ivana Lhotského, jehož prostřednictvím údajně strana peníze čerpala.

Premiér Zeman Je na návštěvě Ostravska

V Bohumíně na Karvinsku zahájil premiér Miloš Zeman dvoudenní návštěvu Ostravska. Bude zde jednat především se zástupci průmyslu, bank a zdravotnictví. V Bohumíně se Miloš Zeman s předsedou krajské organizace ČSSD a zdejším starostou Petrem Víchou seznámí s rozvojem podniku Rockwool Prefizol. Dále zavítá do nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. V pátek bude premiér postupně jednat se zástupci Válcoven plechu Frýdek-Místek, Třineckých železáren a Union Groupu. Součástí jeho cesty je i setkání s voliči před dubnovým sjezdem sociální demokracie, kde Zeman ukončí své působení ve funkci předsedy strany.

Přístupová jednání České republiky s Evropskou unií se letos urychlí

Státní tajemník pro evropské záležitosti Pavel Telička letos očekává výrazný posun v přístupových jednáních České republiky s Evropskou unií. Potvrdila to podle něj i nedávná návštěva premiéra Miloše Zemana ve Švédsku, které v současnosti unii předsedá, i právě ukončená cesta do Belgie, jež má unii předsedat v průběhu tohoto roku. Švédsko při Zemanově návštěvě potvrdilo, že je v období svého předsednického mandátu připraveno urychlit proces rozšíření. Nedávné oznámení, že ČR ustupuje od některých požadavků na přechodná období po vstupu do unie, Telička vysvětluje jednáními s Evropskou komisí i domácím vývojem. Připustil, že ČR do jisté míry přihlédla i k postoji dalších kandidátských zemí, které též ustoupily od některých požadavků na přechodná období. Česká strana oznámila, že netrvá mimo jiné na žádosti o používání nižší sazby daně z přidané hodnoty na telekomunikační služby, nebo na původním odkladu liberalizace trhu v oblasti energetiky a plynárenství.

Člen Evropské komise pro rozšíření Günter Verheugen připustil, že rozšíření Evropské unie skutečně může vyvolat příliv levné pracovní síly z nových zemí unie. Hlavní problém podle něj spočívá v tom, že především příhraniční oblasti Německa a Rakouska sousedící s kandidátskými zeměmi, kde lze očekávat zvýšený příliv pracovních sil, jsou hospodářsky slabé a mají vysokou míru nezaměstnanosti. Snaha ochránit je zapříčinila například německý požadavek na sedmileté omezení pohybu pracovních sil z nových členských zemí unie. Pokud jde o podporu, jakou rozšíření poskytují občané zemí Evropské unie, Verheugen uvedl, že patnáctka se musí vážně zabývat obavami z imigrace, nárůstu kriminality, nákladů na rozšíření či otázkami týkajícími se funkčnosti evropských institucí. Odmítl ale, že by obyvatelé EU přijetí nových zemí nechtěli.

Česká republika jedná o investičních pobídkách

Generální ředitel vládní agentury CzechInvest Martin Jahn objasnil zástupcům Evropské komise systém vládních investičních pobídek, kterými Česká republika podporuje příliv zahraničních investic. Při společných konzultacích Česká republika Evropskou komisi ubezpečila, že její systém investičních pobídek je plně v souladu s předpisy Evropské unie. Nepředstavuje tedy žádnou formu nedovolené státní pomocim kterou nedávno ostře kritizoval evropský komisař Mario Monti.

Americká společnost CME se dožaduje zabavení majetku Vladimíra Železného

Mezinárodní arbitrážní soud v Amsterodamu v úterý rozhodl, že smlouva mezi Vladimírem Železným a americkou společností Central European Media Enterprises na prodej necelých šesti procent akcí firmy ČNTS, která dříve působila jako servisní organizace soukromé televize NOVA. je neplatná. Podle výroku soudu má Vladimír Železný zaplatit této americké společnosti CME asi 27,1 miliónu dolarů, tedy v přepočtu asi miliardu korun. CME požaduje, aby podle mezinárodního práva české úřady okamžitě zabavily Železnému majetek. Kromě sporu, který rozhodl arbitrážní tribunál v úterý, se CME s Železným pře o otázku vymahatelnosti smluvních vztahů mezi CET 21 a ČNTS. CME dále vede spor vůči České republice o porušení smlouvy na ochranu investic. V této věci se uskuteční dvě mezinárodní arbitráže 5. března v Londýně a 25. dubna ve Stockholmu.

Ministr Kavan je na návštěvě v Jihoafrické republice

Český ministr zahraničí Jan Kavan jednal v Kapském Městě s jihoafrickým ministrem obrany Patrickem Lekotou o možnostech spolupráce ve vojenské oblasti. Ministři hovořili o spolupráci například v oblasti vojenských materiálů nebo mezinárodních mírových sborů a také o českém zájmu dodávat do JAR lehké bitevní letouny L-159.

Vláda schválila nové zákony

Vláda schválila návrh novely zákona o střetu zájmů. Norma předpokládá, že poslanci, senátoři a členové Fondu národního majetku budou zastupovat zájmy státu v orgánech firem s většinovým podílem státu bez nároku na odměnu. Účelem novely je vyloučit možný střet zájmu soukromého a veřejného v případech, kdy poslanci a senátoři působí v orgánech právnických osob, provozující podnikatelskou činnost, v nichž má stát většinovou majetkovou účast. Vláda rovněž schválila návrh věcného záměru zákona o registrech veřejné správy. Cílem normy je řešit problematiku tvorby, vedení a využívání registrů veřejné správy, tedy registr obyvatel, nemovitostí, ekonomických subjektů a registr prostorové identifikace.

Jednání s OECD o hospodářské soutěži

Předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž Josef Bednář jednal v pařížském sídle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj /OECD/ o reformách v oblasti hospodářské soutěže. Z jednání v OECD, která hodnotí celkový průběh regulatorní reformy v České republice, vyplynulo několik doporučení, která se týkají mimo jiné zákona o hospodářské soutěži. Výbor doporučil, aby v zákoně zůstalo ustanovení, které umožňuje sledovat z hlediska konkurence a hospodářské soutěže i rozhodnutí státních institucí a samosprávných celků. V novele zákona, která je v současné době v Poslanecké sněmovně, tento paragraf chybí. Regulatorní reforma je v posledních letech jedním z hlavních projektů OECD. Pod pojem regulace OECD zahrnuje zákony, nařízení a další normy vydávané všemi úrovněmi státní správy. Regulatorní reformě se tato organizace věnuje již třetí rok. Každoročně přitom hodnotí situaci ve čtyřech zemích. Vedle České republiky se OECD letos zabývá také Irskem, Itálií a Řeckem. Zprávu o průběhu regulatorní reformy v těchto čtyřech zemích vydá OECD na konci března.

Případ Pilipa a Bubeníka byl součástí mezinárodního nátlaku Kuby

Případ Ivana Pilipa a Jana Bubeníka, kteří byli necelé čtyři týdny zadržováni na Kubě kvůli stykům s tamní opozicí, chtěly kubánské úřady použít jako odstrašující příklad. Členům senátního zahraničního výboru to řekl předseda Senátu Petr Pithart, jenž o propuštění obou Čechů na Kubě vyjednával. Podle něj byl incident také reakcí na výsledky voleb prezidenta USA a pravděpodobné pokračování blokád Kuby.

Čeští veteráni z Kosova netrpí balkánským syndromem

Zdravotní prohlídky, které souvisejí s tzv. balkánským syndromem veteránů vojenských misí na Balkáně, již absolvovalo 169 ze 173 českých vojáků, kteří se v lednu po půl roce vrátili z mise KFOR v Kosovu. Lékaři u žádného z příslušníků 2. průzkumné roty zatím nezjistili následky po ozáření ochuzeným uranem. Právě tuto látku, kterou americká armáda užila v protitankové munici během balkánského konfliktu, spojují někteří odborníci se zdravotními problémy a úmrtím vojáků z mezinárodních sil NATO.

Vyšetřování Egona Lánského pro daňový únik skončí

Výsledky dosavadního vyšetřování kauzy senátora Egona Lánského, který byl v podezření z nezákonných bankovních operací na svém zahraničním účtu, svědčí podle vyšetřovatele o tom, že bývalý vicepremiér se žádného trestného činu nedopustil. Vyšetřovatel k tomuto závěru dospěl poté, co se seznámil s doklady, které o Lánského kontě získal od rakouských úřadů. Vyšetřovatel si původně vyžádal právní pomoc i ze Švédska a Izraele. Po prostudování rakouských materiálů však na této pomoci již dále netrvá a případ pravděpodobně odloží. Policie od roku 1999 prověřovala, zda přes účet, který si Lánský zřídil v Rakousku bez povolení České národní banky, neprošly nezdaněné platby.

Nelegální přechody českých hranic

Nejvíce nelegálních přechodů státních hranic zaznamenali od počátku roku policisté již tradičně v česko-německém pohraničí. Přes česko-německou hranici v lednu přešlo více než tisíc lidí. K nelegálním přechodům dochází dále na hranici s Rakouskem, Slovenskem a Polskem, jedná se přitom o stovky případů. Celkem 172 pokusů o nelegální překročení státní hranice zaznamenali policisté ve vnitrozemí a na letištích. Během loňského roku chtělo nelegálně přes česko - německou hranici přejít více než dvacet tisíc lidí.

Bavorská vláda chce urychlit stavbu dálnice z Norimberka do Prahy

Největší německá země Bavorsko je zklamána záměrem spolkové vlády dostavět na německém území dálnici A-6 ve směru od Norimberka na Prahu až v letech 2008 až 2009. O tomto termínu v závěru loňského roku hovořil německý kancléř Gerhard Schröder. Spolkové ministerstvo dopravy v Berlíně nyní tento termín připustilo jako "realistický". Lepší jsou vyhlídky pro dálnici A- 17 od Drážďan na Prahu, když spolková země Sasko na německé straně předpokládá dokončení stavby v roce 2005.

Fond národního majetku hledá poradce pro privatizaci Unipetrolu

Fond národního majetku vyzval potenciální uchazeče o místo poradce, který bude vládě pomáhat při výběru strategického partnera při privatizaci Unipetrolu. Pravidla pro výběr poradců při privatizaci petrochemických podniků vláda schválila 22. ledna. FNM v Unipetrolu drží 63 procent. Mezi plně vlastněnými dcerami holdingu jsou a.s. Kaučuk a Chemopetrol. V a.s. Benzina drží Unipetrol 77 procent, v pardubické rafinérii a.s. Paramo zhruba 73 procent. V a.s. Česká rafinérská, jež má v ČR na velkoobchodním trhu pohonných hmot zhruba poloviční podíl, patří Unipetrolu 51 procent, o zbytek se rovnoměrně dělí konsorcium tří zahraničních akcionářů.

Český statistický úřad zaznamenal v převážně většině odvětví služeb za rok 2000 meziroční růst tržeb o 6,6 procenta.

Tržby v maloobchodě byly meziročně vyšší o 4,6 procenta, v pohostinství a ubytování o 4,9 procenta, v dopravě o 7,2 procenta a ve spojích o 21,3 procenta.

Ústavní soud zrušil vládní nařízení z loňského roku, které má regulovat výrobu cukrovky a cukru

"Nařízení omezuje svobodné podnikání formou, kterou zákon nepředpokládá ani neupravuje," zdůvodnil nález soudce zpravodaj Pavel Varvařovský. Soud tak vyhověl návrhu cukrovaru Vrdy, který nařízení označil za protiústavní a diskriminační.

Česká spořitelna hodlá do roku 2003 investovat do informačních technologií až osm miliard korun

V průběhu letošního roku proinvestuje 2,5 miliardy korun, přičemž tyto investice by měly být využity na komplexní obnovu kartového centra, zavádění aplikací internetu a výstavbu zákaznického centra.

Česká pojišťovna a firma Hanco Bratislava ukončily jednání s Fondem národního majetku Slovenské republiky o koupi více než 60 procent akcií Banky Slovakia a o následném převzetí této banky

Podle sdělení tiskového mluvčího České pojišťovny Michala Urbana byla jednání skončena proto, že se přes intenzivní oboustranné úsilí nedošlo ke shodě na jednotlivých podmínkách smlouvy mezi FNM SR a členy konsorcia. Banku Slovakia nyní vlastní FNM SR, Slovenská pojišťovna a Slovenská spořitelna.

Novým šéfdirigentem pražských symfoniků bude Serge Baudo

Symfonický orchestr FOK povedou od letošního podzimu dva světoznámí dirigenti, Francouz Serge Baudo jako šéfdirigent a Čechoameričan Zdeněk Mácal ve funkci prvního dirigenta. Třiasedmdesátiletý Baudo od roku 1959, kdy poprvé dirigoval pražské symfoniky, s tímto orchestrem pravidelně spolupracuje. Během své dirigentské kariéry byl i šéfem Pařížské opery a nejvýznamnějších francouzských symfonických orchestrů. Členem pražských symfoniků byl před svým odchodem do emigrace před třiceti lety Zdeněk Mácal. Po emigraci na konci 60. let Mácal hostoval v Evropě a zakotvil ve Spojených státech. Dosud působí jako hudební ředitel orchestru v New Jersey v USA. Mácal se funkce prvního dirigenta Symfonického orchestru FOK ujímá zatím na dva roky. Se symfoniky vystoupí Serge Baudo i Zdeněk Mácal letos v květnu na Pražském jaru

Česká televize připomíná 100. výročí od narození Hugo Haase

Začátkem příštího týdne uplyne sto let od narození filmového a divadelního herce Huga Haase. Byl jedním z mála Čechů, který se prosadil i v Hollywoodu, kde natočil desítky filmů. Televize připomene tohoto umělce řadou archivních snímků. ČT například uvede 25. února film Velbloud uchem jehly z roku 1936, v němž Haas ztvárnil hlavní roli a kde se spolu s Otakarem Vávrou podílel na scénáři i režii. V nejbližší době zařadí v televizní premiéře Kariéru Pavla Čamrdy z roku 1931 a uvede i o pět let mladší Fričovu Švadlenku.

Hugo Haas se narodil 19. února 1901 v Brně. Studoval na konzervatoři zpěv a u Leoše Janáčka fonetiku. Začínal v tamním divadle a pokračoval v Ostravě. V roce 1924 nastoupil angažmá ve Vinohradském divadle v Praze, kde během čtyř sezón ztvárnil na osm desítek rolí. Na jevišti české první scény vystoupil poprvé v roce 1929. I tam odehrál na osmdesát rolí a k tomu ještě filmoval, vystupoval v rozhlase, jezdil na pohostinská vystoupení, psal filmové scénáře a režíroval divadlo i film. Do roku 1939, kdy Haas emigroval před fašismem do Francie a brzy poté do USA, natočil 32 českých filmů. Zemřel ve Vídni v roce 1968 ve věku osmašedesáti let

Liberecký archiv zachraňuje vzácné dokumenty

Státní okresní archiv v Liberci zachránil v loňském roce téměř dvacítku vzácných historických dokumentů, které prošly náročnou restaurací. Jsou mezi nimi například městské privilegium, které pro Frýdlant v roce 1628 vydal Albrecht z Valdštejna, nebo privilegium Marie Terezie pro Český Dub, vydané v roce 1761. Od roku 1994 vynaložil archiv na záchranu nejohroženějších dokumentů 340 tisíc korun. Obnovy se přitom dočkaly například historické pozemkové knihy, mapy a desítky listin historické ceny. Zrestaurované dokumenty jsou uloženy ve speciálním klimatizovaném trezoru v libereckém archivu. Jak uvedla ředitelka archivu Hana Chocholoušková, ve městech, k nimž se archiválie váží, nedokážou takové podmínky zatím vytvořit.

Výrobce hostií rozšiřuje sortiment o "chipsy"

Jediný výrobce hostií v České republice zaznamenal klesající zájem o svou produkci, a je proto nucen rozšířit svůj sortiment o další druhy pečiva. Hostie, které jsou nezbytné pro církevní obřady, jako jediná vyrábí společnost Unita v Bílé Vodě na Jesenicku. Speciální oplatky z hladké mouky a pramenité vody tu peče necelá dvacítka pracovnic, převážně řádových sester. Ještě před několika lety se v Bílé Vodě peklo 25 miliónů hostií ročně, nyní už jen kolem 20 miliónů kusů. Řádové sestry proto začaly na trh dodávat vánoční oplatky, ručně točené oplatkové trubičky a odkrojky vznikající při výrobě hostií, kterým se začalo říkat "katolické chipsy". Podle Martina Uhlíře ze společnosti Unita zájem o vedlejší produkty pekárny roste, Unita však s nimi nechce podnikat. Chce pouze využít volnou kapacitu zaměstnanců. Podle mluvčího České biskupské konference Daniela Hermana pokles zájmu o hostie z Bílé Vody neznamená nutně úbytek praktikujících katolíků. Jednotlivé farnosti spíše začaly hostie objednávat v Polsku a na Slovensku. Svou roli v tom může hrát i změna ve způsobu podávání hostií. Od počátku 50. let byly komunistickým režimem do slezské hraniční obce Bílé Vody sváženy řádové sestry z celého tehdejšího Československa. Časem jich tam žilo až 450 ze 16 kongregací a řádů. Byly donuceny pracovat na polích a v lese. Budovy uprázdněné v 90. letech po odchodu mnoha sester zpět z internace využívá nyní charitní centrum. Výroba hostií byla do obce Bílá Voda přenesena v roce 1985 z Broumova.

Ornitologové objevili na Přerovsku vzácné ptáky

Orly mořské a orla královského objevili v těchto dnech ornitologové v Tovačově na Přerovsku. Kromě orlů však odborníci pozorují v těchto místech také vzácnou skupinu téměř čtyř stovek racků a z dalších vzácných druhů ptáků také morčáky, turpany, téměř pět stovek hus polních, volavku bílou a asi 200 kormoránů.

A ještě krátce o počasí:

V dopoledních hodinách ojedinělé mlhy a zataženo nízkou oblačností. Přes den skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů, v místech s nízkou oblačností kolem 4.