Zprávy Radia Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje ekonomický "velký třesk"

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo strategii posílení hospodářského růstu, která si letos a v příštím roce vyžádá investici 264,7 miliardy korun. Podle MPO by měla investice zvýšit hrubý domácí produkt, posílit zaměstnanost, zvýšit výkonnost podniků a kupní sílu obyvatel. Ekonomičtí analytici však označují tento plán za krok zpět a megalomanství. Ředitel Liberálního institutu Miroslav Ševčík ho považuje za "naprosto skandální" a za možný zdroj korupce. Předseda vlády Miloš Zeman naproti tomu považuje projekt za reálný. Cílem projektu, kterému se pracovně říká "velký třesk", je letos a v příštím roce vložit do českého hospodářství více než čtvrt biliónu korun, a zvýšit tak letošní růst hrubého domácího produktu na čtyři procenta. V roce 2002 by pak měl přírůstek hospodářství dosáhnout pěti až šesti procent. Peníze by měly jít ze státního rozpočtu, fondů dopravy a bydlení, z fondů Evropské unie či z emisí státních dluhopisů.

Letos počítá návrh s investicemi 99,7 miliardy korun, v příštím roce se zbývajícími 165 miliardami, uvedl Grégrův náměstek Václav Petříček. Zhruba polovina z uvedených částek bude čerpána z rozpočtu a o zbytek se mají postarat soukromé zdroje z ČR i zahraničí. Ekonomičtí analytici soudí, že štědrá fiskální politika může zvýšit hospodářský růst jen krátkodobě a navíc není jasné, kde by vláda na plánované projekty získala peníze. Bude-li přesto program proveden, dále vzroste schodek obchodní bilance a veřejných rozpočtů, varují. Za podstatnou slabinu plánu považují především jeho financování. "Záhadou je, kde chce vláda vzít 99,7 miliardy korun letos a 165 miliard korun příští rok," poznamenal David Marek z Patria Finance. Premiér Zeman na adresu analytiků prohlásil, že také radili minulým vládám. "Radili jim s takovým úspěchem, že naše ekonomika skončila propadem hrubého domácího produktu, propadem reálných mezd, desetiprocentní inflací, růstem nezaměstnanosti a podobně. Dnes HDP, reálné mzdy, investice i spotřeba rostou, inflace se snížila na čtyři procenta a zahraniční investice se zdvojnásobily," řekl. Plán ministra Miroslava Grégra počítá s větším zapojením bank do úvěrování. Největší domácí banky plánují v letošním roce zvýšení úvěrů poskytnutých podnikům, zaměří se přitom především na malé a střední firmy. Především zahraniční banky působící na českém trhu však požadují pro poskytnutí úvěru kvalitní podnikatelský plán a zajištění.

Analytik britského výzkumného ústavu The Economist Intelligence Unit (EIU) Rupinder Singh soudí, že projekt by mohl být proveditelný, pokud by byl financován například z výnosů privatizace. Není ovšem jasné, zda by skutečně vedl k trvalému ekonomickému růstu. K chystanému napumpování peněz do ekonomiky poznamenal, že Česká republika si musí před vstupem do Evropské unie dávat dobrý pozor na to, aby byl její rozpočet průhledný.

Konfederace zaměstnavatelských svazů i podrobily materiál pečlivé analýze a tají svá stanoviska, která budou na tripartitě prezentovat. Jeden z představitelů zaměstnavatelských svazů řekl, že mnohé z toho, co je v materiálu vyjmenováno, již funguje a navržené záměry jsou užitečné a účelné. Všechny jsou však finančně náročné. Ministerstvo nechce zvyšovat státní rozpočet, takže bude problém potřebné peníze získat. Zástupce zaměstnavatelů se také obává, že ne všechno, co MPO plánuje, je dostatečně projednáno s příslušnými ministerstvy. Jako příklad uvedl připravovaný školský zákon, do kterého nebyly záměry ministerstva promítnuty. Ekonomové, které Česká tisková kancelář oslovila, se domnívají, že strategie ministra Miroslava Grégra může zvýšit hospodářský růst jen krátkodobě. Navíc není podle nich jasné, kde by vláda na plánované projekty získala prostředky. Bude-li přesto program realizován, dále vzroste schodek obchodní bilance a veřejných rozpočtů. Českomoravská konfederace odborových svazů je podle její tiskové mluvčí Jany Kašparové zaskočena rychlostí, s níž Grégr materiál předložil k posouzení v tripartitě. Vzhledem k jeho rozsáhlosti ho budou odboráři konzultovat se zástupci dalších sektorů. To se jim možná do zasedání tripartity nepodaří. Již nyní je však zřejmé, že odbory budou mít na páteční tripartitě řadu připomínek, řekla Kašparová.

Prozatimní ředitel české televize navštívil brněnské studio

O situaci v brněnském studiu České televize ve čtvrtek jednal prozatímní ředitel veřejnoprávní televize Jiří Balvín s brněnskými redaktory. Jan Plachý z redakce zpravodajství uvedl, že cílem schůzky bylo zjistil Balvínův názor na kontrolní akci, kterou v Brně zahájil před svým odvoláním generální ředitel České televize Dušan Chmelíček, který na jejím základě navrhl Drahošovo odvolání. Tehdejší Rada České televize mu však nevyhověla. Kontrola upozornila na vysílání skrytých reklam a neoprávněné pronájmy. Drahoš však již dříve výsledky kontroly odmítl a požadavek na pozastavení své funkce považuje za nesmyslný. Plachý uvedl, že Balvín zatím nemá o výsledcích kontroly bližší informace, a vyžádal si proto stanovisko šéfa kontrolní komise Jana Berana. Za jediný způsob, jak zabránit prohlubování krize v brněnském studiu, považují tamní redaktoři pozastavení výkonu Drahošovy funkce do doby, než Poslanecká sněmovna zvolí novou Radu České televize, která jej jako jediná může odvolat.

Dalším krokem k uklidnění situace v Brně má být Balvínova návštěva jihomoravské metropole příští středu, při níž se má sejít s ředitelem brněnského studia Zdeňkem Drahošem, producenty, šéfy jednotlivých tvůrčích skupin a lidmi ze zpravodajství. "Všichni zaměstnanci brněnského studia, ať už byli či nebyli ve stávce, čekají na postoj pan Balvína k situaci v Brně," uvedl Plachý.

Expertíza prokázala, že české vojáky v Kosovu neohrožovalo záření z ochuzeného uranu

České vojáky, kteří působili v Kosovu, neohrožovalo záření z ochuzeného uranu. K tomuto závěru dospěli experti, kteří v Kosovu zkoumali místa, kde příslušníci českých jednotek KFOR působili. O výsledcích měření ve čtvrtek informovali novináře. Právě ochuzený uran, který americká armáda použila v munici, přitom někteří odborníci označují za příčinu zdravotních problémů veteránů. "Armáda vyslala do Kosova své nejlepší specialisty a společně s nimi tam jeli také odborníci z civilního sektoru," uvedl vedoucí speciálního týmu Václav Hanzlík. Během čtyř dnů podle něj zkoumali především místa, odkud vojáci odebírali potraviny a lokality, kde se pohybovali a spali. "Všechna měření prokázala, že hodnoty radiace se pohybují v běžném rozmezí, a tudíž vojáci nebyli ohroženi zářením z ochuzeného uranu," zdůraznil Hanzlík. Čeští experti odjeli do Kosova poté, co se na veřejnosti objevily informace o onemocnění a úmrtí veteránů vojenských misí na Balkáně. Vojáci, kteří se z mise vrátili, proto také museli absolvovat zvláštní lékařské prohlídky. Lékaři však u žádného z nich zatím nezjistili následky po ozáření ochuzeným uranem.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo zprávu o korupci v České republice

Korupce a trestná činnost veřejných činitelů v České republice narůstá. Podle zvláštní policejní služby, zodpovědné za odhalování nejzávažnějších případů korupce, je situace alarmující, uvádí se ve zprávě o korupci v ČR. Zprávu, kterou projednávala vláda na své středeční schůzi, ve čtvrtek poskytlo ministerstvo vnitra. Služba pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti (SPOK) loni zaznamenala nárůst všech forem korupčního jednání, uvádí se ve zprávě, kterou vládě předložil ministr vnitra Stanislav Gross. Z analýzy SPOK vyplývá, že korupce roste stejně v politické oblasti i ve veřejném a soukromém sektoru. Výrazně stoupá zejména zneužívání pravomocí veřejných činitelů v regionech, například přednostů okresních úřadů, starostů a dalších funkcionářů. Česká veřejnost považuje korupci za jeden z nejzávažnějších celospolečenských problémů, uvádí se ve zprávě. Korupci a hospodářskou kriminalitu v průzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění z loňského října označilo za velmi naléhavý problém 80 procent občanů, což je nejvíce ze všech hodnocených oblastí. Za méně palčivý problém dotázaní označili nezaměstnanost, organizovaný zločin, obecnou kriminalitu či sociální jistoty.

Podle mezinárodních průzkumů patří Česká republika v rámci Evropy mezi země s nadprůměrnou korupcí. Organizace Transparency International (TI), která zjišťuje takzvaný Index vnímání korupce, zařadila loni Českou republiku do stejné skupiny s Itálií, Polskem a Litvou. Větší korupce je podle TI už jen v Rumunsku, v Rusku a na Ukrajině.

Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo názory na oteplování planety

Dvě třetiny obyvatel České republiky se domnívají, že se na zeměkouli trvale mění klima, a jsou přesvědčeny o postupném globálním oteplování. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Šetření, zjišťující názor veřejnosti na změny teplot ve světě, uskutečnilo CVVM poprvé, řekl jeho pracovník Jan Červenka. Důvody teplotních změn byly podle více než pětiny dotázaných lidská činnost, nešetrnost k přírodě a neekologické jednání. Dalších 21 procent příčinu vidí v narušení ozónové vrstvy a ve zvětšující se ozónové díře. Průmyslové zplodiny mají vinu na oteplování podle 18 procent lidí. Desetina občanů viní ze změny klimatu skleníkový efekt. Jen malá část oslovených je přesvědčena o tom, že by teploty byly ovlivněny automobilismem, kácením tropických pralesů, lety do vesmíru či jadernými pokusy. Zabránit dalšímu oteplování je možné podle skoro poloviny občanů ochranou životního prostředí, změnou vztahu k přírodě a zastavením činností přispívajících k její devastaci. Osm procent lidí se domnívá, že pomoci může zákaz freonů. Čtyři procenta dotázaných by omezila automobilovou dopravu. O trvalé změně teplot jsou nejčastěji přesvědčeni mladí lidé ve věku od 15 do 19 let, občané se středoškolským či vysokoškolským vzděláním, studenti a podnikatelé. Tento názor sdílejí hlavně lidé ze severních Čech, obyvatelé měst a lidé s dobrou životní úrovní. Že se klima nemění, se domnívají nejčastěji lidé v Praze a dalších městech s více než 100.000 obyvatel, dělníci, lidé se spíše dobrou životní úrovní a příznivci ČSSD.

Galerie Rudolfinum v Praze vystavuje příběh Ježíše Krista ve fotografiích Bettiny Rheimsové

Na 90 rozměrných barevných fotografií, které představují známé výjevy ze života Ježíše Krista, je od 15. února vystaveno v pražské Galerii Rudolfinum. Projekt s názvem I.N.R.I. je dílem francouzské fotografky Bettiny Rheimsové a francouzského spisovatele, filozofa a fotografa Serge Bramlyho. Ke ztvárnění své verze evangelií přizvali modelky a herce a dávný příběh zinscenovali v ulicích Paříže a Mallorky. Téma, které je stále pro mnohé lidi tabu a s nímž by se podle mnohých nemělo příliš experimentovat, autoři zpracovali ve stylu reklamní fotografie či hudebního klipu. Epizody z Ježíšova života jsou někdy šokující, někdy koketní, dráždivé až obscénní, ale vždy působí uhlazeně a krásně. Rheimsová chce provokovat, ale zase ne příliš. Taková je i fotografie, která bude ve zvětšené podobě "zdobit" Rudolfinum. Zachycuje na kříži místo Ježíše nahou mladou ženu - je krásná a vypadá, jako by neprožívala utrpení, ale odpočívala nebo spala. Okázalost a patos patrný na fotografiích částečně vysvětluje bývalé povolání jejich autorky. Rheimsová pracovala původně jako modelka a herečka. Fotografování se začala věnovat koncem 70. let a brzy sklízela úspěchy především se svými portréty slavných osobností v prestižních módních časopisech.

V Los Angeles začala přehlídka filmů Karla Zemana

V kalifornském Los Angeles začala první americká přehlídka filmů českého tvůrce Karla Zemana. V prestižním Egyptian Theatre se představí mimo jiné klasické snímky Vynález zkázy, Baron Prášil, Ukradená vzducholoď, Na kometě, Pohádka tisíce a jedné noci a Cesta do pravěku. Kino označilo Zemanovy filmy kombinující animaci, loutkohru a živé herce za "zářivou šperkovnici plnou zázraků namíchaných ze starých mýtů a moderní vědy, z měsíčňanů, podvodních pirátů, z létacích strojů poháněných pedály a ďábelsky ničivých přístrojů".

Karel Zeman (1910-1989) vytvořil první animovaný film s názvem Vánoční sen ve čtyřicátých letech, v roce 1957 uvedl na animovanou scénu Pana Prokouka, který se stal jednou z nejpopulárnějších postaviček své doby. Přehlídka se koná ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku a s Českým filmovým archívem.

A ještě krátce o pátečním počasí:

Skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 7 až 11 stupňů, na horách kolem 8.