Zprávy Radia Praha

Generální tajemník NATO na návštěvě v České republice

Do České republiky přijel generální tajemník NATO George Robertson. Cílem jeho návštěvy je posouzení stavu zapojení České republiky do sil NATO. Aliance je podle neoficiálních zdrojů nespokojena s připraveností české armády a s plánovaným nákupem drahých vojenských stíhaček, jejichž cena se odhaduje na sto miliard korun. Česká republika přitom nebyla dosud schopna splnit většinu závazků, ke kterým se v transformaci svých ozbrojených sil zavázala.

George Robertson se setkal v Ústřední vojenské nemocnici s prezidentem Václavem Havlem. Jednali spolu o rozšiřování Severoatlantické aliance a připravovaném pražském summitu členských států. Oba politici podle očekávání hovořili také o transformaci české armády. Právě Robertson přitom již dříve uvedl, že nákup nových nadzvukových letounů by neměla česká armáda považovat za svou prioritu.

George Robertson se setkal i s ministrem zahraničí Janem Kavanem. Podle Kavana se šéf aliance domnívá, že Česká republika by mohla plnit některé své závazky účinněji, pokud zvolí jiné rozdělení finančních prostředků. Jedná se zejména o chystaný nákup nadzvukových stíhaček za zhruba sto miliard korun. Robertson zároveň ocenil, že česká vláda plní svůj slib vynakládat na obranu 2,2 procenta hrubého domácího produktu.

Miloš Zeman vyzývá k likvidaci menších politických stran

Předseda vládní sociální demokracie Miloš Zeman vyzývá v zájmu zjednodušení politického spektra k likvidaci menších politických stran. Za nezničitelné považuje kromě ČSSD ještě ODS a KDU-ČSL. Unie svobody je podle něj nestabilní politický útvar, který nemá právo na existenci, protože je založený pouze na programovém nesouhlasu s ODS. Voliče Komunistické strany Čech a Moravy by měla podle Zemana sociální demokracie v příštích volbách absorbovat. Vládní koalici Zeman předem nevylučuje s žádnou stranou.

Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění /CVVM/ by parlamentní volby v současnosti vyhrála čtyřkoalice, která by obdržela téměř 30 procent hlasů. Preference vládní sociální demokracie přitom dosáhly v únoru 21 procent a oproti lednu vzrostly o čtyři procenta. Naopak ODS zaznamenala tříprocentní pokles, přednost jí nyní dává 18 procent voličů. Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do parlamentu, by podle CVVM jpřekročila ještě KSČM se 14 procenty hlasů. Voleb by se nyní účastnilo 58 procent respondentů, 19 procent lidí volit nechce. Až do listopadu loňského roku se chtělo k volbám dostavit více než 60 procent občanů, za poslední tři měsíce však ochota volit mírně klesla.

Podle rakouských ekologů je chystané spuštění Temelína provokace

Předčasné spuštění Jaderné elektrárny Temelín, aniž by předtím česká strana zjistila skutečné příčiny dosavadních poruch, by rakouští ekologičtí aktivisté považovali za provokaci. V Linci to ve středu prohlásil hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer. Reagoval tak na nedávné prohlášení představitele elektrárny, že porucha na portubí turbíny sice byla odstraněna navařením žeber, ale neví se, zda při tom byly odstraněny také příčiny předchozích vibrací. Rakušané podle Pühringera prokázali ochotu k dialogu tím, že minulý čtvrtek odmítli obnovit blokády hraničních přechodů do České republiky. Naproti tomu ohlášené opětné uvedení reaktoru do provozu by v dané situaci bylo možné považovat za cokoli, jen ne za opatření pro posílení důvěry.

Pracovníci Jaderné elektrárny Temelín a dodavatelských firem dokončili v úterý večer všechny práce na opravách potrubí turbíny a začali prohřívat parovody v sekundárním okruhu. V něm se tepelná energie páry přeměňuje na energii elektrickou. Do konce tohoto týdne by obsluha měla znovu nastartovat reaktor. Před nastartováním reaktoru musí elektrárna získat souhlas od tátního úřadu pro jadernou bezpečnost. Poté ji čeká dokončení všech zkoušek podetapy energetického spouštění s výkonem do 30 procent, v níž se blok nacházel při odstavení reaktoru v polovině ledna. Teprve pak požádá SÚJB o souhlas k přechodu do další podetapy, která je limitována výkonem reaktoru do 45 procent. Reaktor byl 17. ledna odstaven, aby obsluha mohla provést revizi zařízení primárního i sekundárního okruhu a odstranit nepřípustné vibrace přívodního potrubí páry. Zamezit by jim mělo 44 ocelových prstenců, které byly při revizi na potrubí přivařeny.

Premiér Miloš Zeman uvedl, že dohoda z Melku, kterou uzavřel s rakouským kancléřem Wolfgangem Schüsselem, jasně předpokládá, že prověrky jaderné elektrárny Temelín skončí v květnu nebo počátkem června. Komerční provoz elektrárny bude pak zahájen v červnu letošního roku. Uvedl to v souvislosti s nejnovějšími protesty rakouských odpůrců Jaderné elektrárny Temelín. Zeman současně vytkl rakouské straně, že společných setkání se účastní málo expertů z Vídně. Dohoda z Melku rovněž zavazuje Rakousko, že nebude blokovat vstup svého severního souseda do Evropské unie a že skončí blokády společných hraničních přechodů.

Prozatímní ředitel ČT Jiří Balvín zůstane ve funkci po delší období

Prozatímní ředitel České televize Jiří Balvín bude zřejmě muset některé své kroky vysvětlovat poslancům. Poslankyně Kateřina Dostálová z ODS totiž požádala předsedu mediální komise sněmovny Ivana Langra , aby komisi svolal, aby Balvínovi mohla oficiálně přetlumočit všechny stížnosti občanů a informovat se na stav v ČT.

Funkční období prozatímního ředitele České televize Jiřího Balvína se podle předsedy mediální komise Poslanecké sněmovny Ivana Langra /ODS/ zřejmě protáhne do podzimu. Definitivního ředitele ČT, který veřejnoprávní televizi po Balvínovi převezme, totiž zvolí až nová Rada ČT. Ta však dosud neexistuje a její sestavení potrvá několik měsíců. Sám Balvín řekl, že je se svým delším působením ve funkci srozuměn a že sám už na tuto možnost upozorňoval. Za své hlavní cíle po ukončení stávky v televizi Balvín pokládá forenzní audit hospodaření ČT a sestavení vyrovnaného rozpočtu televize. Poslanecká sněmovna zřídila tento týden devatenáctičlenný volební výbor, který má podle nového zákona o ČT shromažďovat a třídit návrhy na členy rady. Tyto návrhy mají sněmovně předkládat různé společenské organizace a sdružení. Šéf stálé volební komise sněmovny Jan Vidím (ODS) potvrdil, že tento úkol potrvá řadu měsíců. Odhadl, že dolní komora bude moci k samotné volbě rady přistoupit zřejmě až v září.

ČR bude investovat do poválečné obnovy Jugoslávie

Dohodu o spolupráci v energetice mezi ČR a Jugoslávskou svazovou republikou má podepsat ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr během své nadcházející pracovní návštěvy země. Vláda loni v listopadu schválila první projekty pro pomoc Balkánu, mezi nimi státní příspěvek 30 miliónů korun pro obnovu elektrárny Kolubara. Obnova této vybombardované elektrárny, nezbytné pro zásobování hlavního města Bělehradu elektřinou a teplem, je přitom "absolutní prioritou" poválečné sanace Jugoslávie.

České dráhy ohlásily ztrátu za loňský rok

O téměř pět miliard korun se zvýšila meziroční ztráta Českých drah. Je to více než dvacetiprocentní propad oproti roku 1999. Podle mluvčího Českých drah je tato ztráta způsobena tím, že stát plně nefinancuje náklady na provoz osobní přepravy, která je tradičně ztrátová. Dráhy přitom vloni čerpaly státní dotaci na ztrátu z osobní přepravy ve výši 6,6 miliardy korun.

ŽDB obchodují s Jihoafrickou republikou

Železárny a drátovny Bohumín, a.s, oznámily kontrakt na dodávku ocelových lan pro těžební průmysl s jihoafrickou společností Haggie. Společnost Haggie, jež patří do skupiny Scaw Metals Group, odebere do dubna od ŽDB zboží v hodnotě 12 miliónů korun. Generální ředitel ŽDB Jiří Maléř uvedl, že do konce roku by a.s. ŽDB mohla do JAR vyvézt zboží zhruba za 100 miliónů korun. Obě společnosti zaměřené na drátové výrobky uvažují o společném postupu při pronikání na nové zahraniční trhy nebo o co nejširší exportní nabídce pro existující odběratele. Společný odbyt by měly zaměřit na Austrálii, Afriku, Čínu, Rusko a Střední východ. Společnost Haggie by pak podle Maléře při úspěšném rozvoji obchodní spolupráce mohla s ŽDB vytvořit společný podnik nebo by dokonce do bohumínské huti kapitálově vstoupila.

Železárnám a drátovnám Bohumín povolil soud vyrovnání s věřiteli koncem ledna 2001. Dluhy 1,064 miliardy korun plánuje vedení ŽDB uhradit do konce srpna 2002 zhruba stejným dílem ze zisků a z prodeje nepotřebného majetku a některých provozů. Nynějšími klíčovými provozy ŽDB jsou válcovny, drátovny, slévárna a závod topenářské techniky Viadrus. Hospodaření roku 1999 ukončila a.s. ŽDB s auditovanou účetní ztrátou 2,523 miliardy Kč při tržbách 6,935 miliardy Kč.

Spojení Parama s Unipetrolem schválil Úřad pro cohranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil začlenění společnosti Paramo do petrochemické skupiny Unipetrol s podmínkami, které navazují na smlouvy s Fondem národního majetku. Unipetrol se ve smlouvě s FNM loni v prosinci mimo jiné zavázal k tomu, že udrží podstatnou část současné základní produkce Parama, a dále k rekonstrukci a modernizaci výrobního zařízení. O tom, že necelých 71 procent státního podílu pardubické rafinérie Paramo získá za více než 140 milionů korun státní holding Unipetrol, rozhodla vláda vloni v září. Meziresortní vyhodnocovací komise, složená ze zástupců ministerstva financí, průmyslu a obchodu, životního prostředí, FNM a Pardubic, přitom vládě měla doporučit, aby jako první ve výběrovém řízení skončil kanadský Norex Petroleum. Unipetrol byl až druhý. Zástupce Norexu David Soukup uvedl, že společnost zatím rozklad proti výsledku řízení ÚOHS nepodala. Tuto možnost však nemohl vyloučit.

Dohoda Hospodářské komory a agentury Czechtrade

Dodatek ke společnému memorandu o vzájemné spolupráci Hospodářské komory České republiky a vládní agentury Czechtrade podepsali ve středu předseda komory Zdeněk Somr a generální ředitel Czechtrade Martin Tlapa. Jedním z cílů je dobudování sítě informačních míst agentury Czechtrade při regionálních sídlech Hospodářské komory ve všech 14 nových krajích. V současnosti existuje deset takových pracovišť, a to v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Mostě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Přerově a Šumperku. Podle předsedy Hospodářské komory směřování země do Evropské unie donutí podniky investovat do modernizace výroby tak, aby byla v souladu s požadavky unie. Potřebné informace může podnikům zprostředkovat právě Czechtrade. Agentura má k dispozici 17 zastoupení po celém světě.

Údaje o příslušností k církvím při sčítání obyvatel

Údaje o náboženství nebudou podle mluvčího České biskupské konference Daniela Hermana využity pro jednání s představiteli státu o ekonomickém zabezpečení církví a náboženských společností. Údaje podle něj budou sloužit pro zjištění počtu lidí hlásících se k některému náboženskému směru a umožní církvím stanovit priority v její další činnosti. Církve mají statistiky svých takzvaně praktikujících členů, ale nevědí, kolik lidí se považuje za věřící. Herman dále připomněl, že církve nemají k dispozici statistická data o počtu věřících v době komunismu. Věřící se nyní mohou přihlásit na sčítacích dotaznících k některé z 21 státem registrovaných církví a náboženských společenství. Lidé mohou ale také deklarovat své spříznění s jiným náboženským směrem, například s islámem. Církve se rozhodly vyzvat lidi k vyplnění sčítacích dotazníků včetně rubriky o náboženství formou reklamní kampaně spočívající v reklamních plakátech a rozhlasových spotech. Stejný cíl sleduje i "List biskupů Čech a Moravy", který bude čten při bohoslužbách v neděli 25. února. Podobnou praxi zvolily církve například v Maďarsku.

Pracovník BIS propuštěn na kauci

Senát pražského městského soudu na kauci 200 tisíc korun propustil z vazby bývalého pracovníka Bezpečnostní informační služby Romana Hrubanta. Hrubant již od pondělí čelí před soudem obžalobě z vydírání, zpronevěry, podvodu a výtržnictví. Obvinění však považuje za vykonstruovaná. Podle něj jde o mstu za to, že zjistil, odkud unikají z BIS informace do ČSSD.

Z výbuchů v Přerově je podezřelý pracovník BIS

Policisté z Ostravy v minulých dnech vyslýchali novináře ze střední Moravy, kteří píší o čerstvě propuštěném důstojníkovi Bezpečnostní informační služby a bývalém disidentovi Vladimíru Hučínovi. Policie výslechy žurnalistů potvrdila. Lidové noviny zveřejnily, že policie Hučína podezřívá i z pumových útoků v Přerově. Novináři, kteří svědčili na policii, soudí, že podle směřování otázek je Hučín podezřelý zřejmě ze šíření poplašné zprávy. Potvrdili, že někdejší důstojník BIS se vyjadřoval k reálné hrozbě levicového extremismu na severu Moravy a dával jej do souvislosti s přerovskými výbuchy. Hučín považuje postup policie za nátlak na novináře. "Policisté mě v této věci vůbec nekontaktovali, nebyl jsem vyslýchán ani nejsem trestně stíhán. Je to zpravodajská hra proti mně, protože upozorňuji na řadu lidí, kteří byli aktivní za minulého režimu a dnes sedí na vysokých postech v bezpečnostních složkách," prohlásil Hučín.

Výstava o školství v Praze již pošesté

Šestý ročník výstavy Schola Pragensis 2001 se v závěru března uskuteční v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti. Podle generální komisařky výstavy Věry Krumphanzlové akce opět navazuje na myšlenky J. A. Komenského, a proto letos zvolila motto "Labyrint moudrosti". Návštěvníkům se ve svých originálních expozicích představí stovka pražských základních a středních škol. Poprvé se jí zúčastní i pražské domy dětí a mládeže. Expozice jsou koncipovány například jako dětské televizní studio, školní redakce časopisu, atraktivní bude expozice škol z třetího pražského obvodu, v níž se budou zájemci moci zúčastnit archeologické expedice do pravěku nebo virtuální cesty za egyptskými faraony. Další stánky jsou věnovány národnostním menšinám. Po dobu konání budou na výstavě vystupovat dětské hudební, divadelní, taneční a sportovní soubory. Vyvrcholením výstavy bude Kantorský bál, na kterém ministr školství Eduard Zeman vyhlásí letošního nejoblíbenějšího pedagoga.

Vědecká konference o národní identitě na Moravě

Vývoji národní identity obyvatel Moravy se budou na pracovním zasedání v Brně 28. února věnovat historici, politologové, etnografové a jazykovědci z Česka a Slovenska. Pod názvem Češi nebo Moravané je pořádá Historický ústav Akademie věd společně s Historickým ústavem Masarykovy univerzity a Maticí moravskou. Odborníci se na jednání, věnovaném vzniku a formování národního vědomí na Moravě od středověku do současnosti, zaměří na vytváření zemského vlastenectví stavovské obce na Moravě ve středověku a raném novověku, dále se budou věnovat vývoji národního vědomí v 19. století v souvislosti se vznikem moderního nacionalismu a občanské společnosti. Jednat budou i o otázkách historických a jazykových aspektů národního vědomí na Moravě v minulém a na historické souvislosti programů moravských stran a hnutí.

Děti ze Vsetínska poslaly svým vrstevníkům v Bosně více než 5300 svíček, které mají v zemi postižené válkou pomoci překonat zimní výpadky elektřiny. Sbírku s názvem Světlo pro Bosnu iniciovala vsetínská základní škola ve čtvrti Trávníky.

Právě vojáci sloužící v Bosně informovali o tom, že nedostatek elektřiny působí problémy dětem, které se nemohou večer učit ani si hrát. Světlo pro Bosnu začalo shromažďovat Hnutí na vlastních nohou, Valaši svíčky přinášeli do čtenářských center vsetínské knihovny.

Počasí:

V noci bude zataženo až oblačno se sněhovými přeháňkami, zejména v horských oblastech. Nejnižší teploty 3 až -1 stupeň.