Zprávy Radia Praha

Chorvatský prezident na návštěvě v České republice

Integrace Chorvatska do Evropy byla hlavním tématem pražských rozhovorů chorvatského prezidenta Stjepana Mesiče. Prezident, který přijel v úterý na svou vůbec první oficiální návštěvu ČR, ve středu v Praze jednal s premiérem Milošem Zemanem, převzal pamětní medaili Univerzity Karlovy a sešel se i se zástupci krajanského sdružení. V Karolinu vystoupil Mesič s přednáškou Chorvatsko rok poté - k demokracii a Evropě neexistuje alternativa. Zdůraznil v ní, že pro Chorvatsko je prioritním zájmem "návrat do Evropy". Odpoledne si prohlédl českokrumlovskou výcvikovou základnu mírových sil. Poté v nedalekém vojenském výcvikovém prostoru Boletice zhlédl část cvičení vojáků 21. mechanizovaného praporu české armády, včetně bojových střeleb z tanků. Večer Mesičova návštěva v České republice skončila.

ČR připravuje rezoluci ke Kubě

Čeští diplomaté dále připravují rezoluci ke Kubě i poté, kdy se ukázalo, že nelze počítat s Polskem jako očekávaným spolupředkladatelem. Náměstek ministra zahraničí Martin Palouš o rezoluci intenzivně jedná v zemích jižní a střední Ameriky. V Mexiku získal údajně příslib, že se v Komisi OSN pro lidská práva Mexiko tento měsíc pro rezoluci buď vysloví, nebo se zdrží hlasování. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Aleše Pospíšila bude Martin Palouš pokračovat ve své dcestě po latinskoamerických zemí. Palouš odjel do Guatemaly, po které by měl ve čtvrtek navštívit Kostariku a následně i Uruguay a Argentinu.

Spojené státy budou rozhodně usilovat o kritiku nerespektování lidských práv na Kubě při každoročním zasedání Komise OSN pro lidská práva, jež se bude konat ve Švýcarsku. Americký ministr zahraničí Colin Powell ale dodal, že s nynější rezolucí jsou problémy kvůli dodatku navrženému Českou republikou, jenž se vyslovuje proti americkým sankcím uplatňovaným vůči Kubě. Příslušná pasáž byla do návrhu rezoluce zařazena již před kubánským zadržením a následným propuštěním poslance Ivana Pilipa a Jana Bubeníka.

Senátoři odmítají státní příspěvek za mandát

Senátoři Josef Zieleniec a Václav Fischer navrhují zrušení státního příspěvku politickým stranám za mandáty, který schválili poslanci v novele zákona o politických stranách. Podle novely má být státní příspěvek za mandát navýšen na 900 000 korun. Místo něj oba senátoři navrhují zavedení státního příspěvku za hlasy voličů nejen stranám, ale i nezávislým kandidátům.

Vláda schválila zákon o deregulaci nájemného

Vláda na svém středečním zasedání schválila návrh zákona o nájemném, který řeší sjednávání nájemného po deregulaci trhu od roku 2002. Zákon zavádí volné sjednávání nájemného mezi pronajímatelem a nájemcem namísto dosavadní úpravy, která spočívá v postupném zvyšování nájemného státem. Stát bude do nájemního vztahu vstupovat pouze tehdy, pokud se strany na podmínkách nájmu nedohodnou. Pronajímatelé bytů budou však moci zvyšovat nájemné maximálně o deset procent ročně. Ministr financí Pavel Mertlík k zákonu doplnil, že jednání o změně výše nájemného mezi nájemcem a pronajímatelem bytu bude moci probíhat nanejvýš jednou ročně. Zákon, který ještě musí projednat parlament, by měl platit od začátku roku 2002.

Vláda vybrala nového zmocněnce pro lidská práva

Novým vládním zmocněncem pro lidská práva byl na zasedání vlády jmenován Jan Jařab. Šestatřicetiletý Jařab, kterého do funkce doporučil jeho předchůdce Petr Uhl, se stal zároveň předsedou Rady pro národnosti. Jařab pracoval dva roky pod vedením Uhla v odboru pro lidská práva při Úřadu vlády. Petr Uhl rezignoval na svou funkci kvůli možnému střetu zájmů, když byla jeho manželka Anna Šabatová zvolena zástupkyní ombudsmana Otakara Motejla.

U bývalého důstojníka BIS Vladimíra Hučína skončila domovní prohlídka

Detektivové skončili čtrnáctihodinovou domovní prohlídku u bývalého důstojníka Bezpečnostní a informační služby a disidenta Vladimíra Hučína, který byl ve středu obviněn z několika trestných činů. Hučínova žena Jana řekla, že si policisté odvezli písemnosti a zbraně, které si u jejího muže uschoval kolega z disentu. Policie zatím odmítá říci, z čeho Hučína viní a zda pro něj navrhuje vazbu. Podle Hučínové byl její manžel obviněn z nedovoleného ozbrojování a neuposlechnutí rozkazu a vyšetřovatel bude žádat o jeho vzetí do vazby. Kriminalisté minulý týden Hučína nařkli, že v médiích lživě očerňuje policii a civilní kontrašpionáž, a tím vyvolává nepokoje mezi lidmi. Hučín všechna nařčení odmítá a tvrdí, že se jej bezpečnostní složky chtějí zbavit, protože dosahoval výborných výsledků na poli levicového extremismu a upozorňoval na prominenty bývalého režimu ve státní správě a silových složkách. Proti Hučínově zadržení protestuje Konfederace politických vězňů, jejímž je někdejší disident členem. O Hučínově případu bude v neděli jednat s vedením BIS sněmovní komise pro kontrolu kontrarozvědky.

V Temelíně se chystá odstávka reaktoru

Obsluha prvního bloku jaderné elektrárny Temelín ukončila plánované testy a začala snižovat výkon reaktoru před odstávkou. Tu využijí pracovníci plzeňské firmy Škoda Energo k úpravám tří ze čtyř regulačních ventilů. Navržené úpravy by měly mít pozitivní vliv na potlačení vibrací přívodního potrubí páry. Podle ředitele elektrárny Františka Hezoučkého byl již jeden ze čtyř regulačních ventilů upraven v průběhu odstávky od 17. ledna do 25. února a na části potrubí s ním se vibrace snížily až o 80 procent. Energetici tvrdí, že přes problémy s vibracemi potrubí je reálné, aby zkušební provoz prvního bloku začal ještě v červnu.

Rakouští odpůrci temelínské elektrárny ve středu v souvislosti s připravovaným odstavením reaktoru znovu požadovali, aby byl reaktor z provozu odstaven na celou dobu, kdy má probíhat dohodnutá prověrka bezpečnostních a ekologických standardů elektrárny. Tato lhůta byla prodloužena do konce roku. Své požadavky zveřejnili rakouští odpůrci Temelína ve společném prohlášení organizace Global 2000, Zelených a sociálních demokratů (SPÖ), které ve středu zveřejnila agentura APA.

Hospodářský růst nás řadí až na čtvrté místo ve Střední Evropě

Z hlediska hospodářské úrovně zůstává Česká republika v pořadí čtvrtá za Maďarskem, Polskem a Slovinskem. Potvrdil to letošní únorový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, který hodnotil ekonomiky reformních zemí střední a východní Evropy. Zatímco při předchozím šetření v červenci loňského roku ekonomickou situaci své země hodnotilo pozitivně 32 procent respondentů, letos v únoru s ní bylo spokojeno již 37 procent občanů.

Podle analýzy Evropské komise o dopadu rozšíření Evropské unie na její pracovní trh by Poláci a Češi, kteří by dojížděli za prací do Německa, tvořili dvě až čtyři procenta pracovní síly v německém příhraničí. Ve městech by byl tento podíl vyšší, ve venkovských oblastech nižší. Pokud jde o Rakousko, obsahuje analýza odhad, že při naprostém uvolnění pohybu pracovní síly by mezi pendlery patřila tři procenta populace z pohraničních oblastí kandidátských zemí a to jen ti, kteří bydlí nanejvýš 90 minut cesty do příslušného rakouského místa.

Komise EU zveřejnila odhady, kolik lidí by z nových zemí dojíždělo za prací

Podle analýzy Evropské komise o dopadu rozšíření Evropské unie na její pracovní trh by Poláci a Češi, kteří by dojížděli za prací do Německa, tvořili dvě až čtyři procenta pracovní síly v německém příhraničí. Ve městech by byl tento podíl vyšší, ve venkovských oblastech nižší. Pokud jde o Rakousko, obsahuje analýza odhad, že při naprostém uvolnění pohybu pracovní síly by mezi pendlery patřila tři procenta populace z pohraničních oblastí kandidátských zemí a to jen ti, kteří bydlí nanejvýš 90 minut cesty do příslušného rakouského místa. Podle odhadů by migranti tvořili 5,3 procenta lokální rakouské pracovní síly - od 3,3 procent v Horních Rakousích, až po 7,8 procenta ve Vídni. Nyní pracuje v zemích EU legálně 300.000 lidí z kandidátských zemí; tvoří asi 0,2 procenta pracovní síly EU. Z toho 70 procent pracuje v Rakousku a v Německu. Tyto země se také nejvíce zasazují o to, aby EU zavedla přechodná období pro pohyb pracovních sil a ochránila pracovní trh svých stávajících členů. Podle analýzy by většina migrantů z kandidátských zemí odešla za prací nanejvýš na několik let.

V ČKD Praha Holding proběhne vyrovnání s věřiteli

Soud povolil vyrovnání holdingu ČKD Praha s jeho věřiteli. Do obchodního rejstříku zapsal zvýšení základního jmění ČKD na téměř 5 a půl miliardy ze současné necelé půlmiliardy korun. Vláda v pondělí 26. února přerušila jednání o řešení finanční situace ČKD Praha Holding, které počítá se soudním vyrovnáním a s kapitalizací nesplacených dluhů. ČKD celkem dluží přes 7,5 miliardy korun.

Firma Ronal nemá pozemek ke stavbě nového závodu

Investice nadnárodního koncernu Ronal za 1,5 miliardy korun do závodu na výrobu automobilových kol v Hradci Králové je ohrožena. Důvodem je pravděpodobné pochybení při schvalování územního plánu města. Jak uvedl primátor města Oldřich Vlasák, možností k nápravě by byla změna územního plánu nebo nalezení nové lokality. To by ovšem s sebou neslo mnohaměsíční zdržení investice.

České dráhy mají vyplatit odstupné zaměstnancům

Celkem 326 miliónů korun by mělo letos vyplatit ministerstvo dopravy na odstupném pro propouštěné železničáře. Resort však s tímto výdajem ve své rozpočtové kapitole nepočítá. Jak uvedl vedoucí tiskového odboru ministerstva dopravy Michal Hala, úřad proto nyní o variantách financování odstupného intenzívně jedná. Do doby, nežli ministerstvo získá od státu slíbené prostředky, bude sociální program pro propouštěné pracovníky hradit z vlastních zdrojů. Program kvůli nedostatku financí přerušen nebude. České dráhy, které zaměstnávají okolo 85 tisíc pracovníků, by měly letos propustit zhruba 3400 zaměstnanců v předdůchodovém věku a zároveň přijmout 1350 absolventů škol. V loňském roce dráhy propustily 3700 lidí, kterým na odstupném vyplatily okolo 300 milionů korun. Do pěti let podnik plánuje propustit 14.000 lidí a vytvořit až 6000 nových pracovních míst, především pro mladé absolventy škol. Tím by se měla zlepšit věková struktura zaměstnanců drah, kde je nyní průměrný věk přes 43 let. Celkem by měli propouštění zaměstnanci dostat zhruba 3,5 miliardy korun. Z této částky se však zhruba 1,8 miliardy vrátí ve formě daní a dávek zpět do státního rozpočtu.

Nezaměstnanost na konci února klesla na devět procent

Míra registrované nezaměstnanosti činila k 28. únoru 2001 rovných devět procent a ve srovnání s letošním lednem, kdy byla 9,1 procenta, klesla o 0,1 procentního bodu. Co se týče inflace, spotřebitelské ceny v únoru stagnovaly, meziročně se zvýšily o 4 procenta.

Čeští zaměstnanci mají zkušenosti se šikanou na pracovišti

Téměř každý sedmý člověk v České republice má osobní zkušenost se šikanou na pracovišti, tedy takzvaným mobbingem. Dvě pětiny z nich jsou jí vystaveny dokonce nejméně jednou týdně. Vyplynulo to z únorového průzkumu společnosti GfK Praha. Šetření se zaměřilo na mobbing, který může ovlivnit psychický i fyzický stav člověka. Jeho projevy začínají posměchem a pomluvami a mohou končit až fyzickým ubližováním. K nejčastějším projevům šikany lze přiřadit kritiku či nedoceňování práce poškozeného, které vedou až ke ztrátě jeho sebevědomí, dále je to ukládání nekvalifikované práce a zadávání nesmyslných pracovních úkolů. Oběti šikany jsou také často okřikovány, neustále přerušovány, nebo ostatními zesměšňovány. Formy fyzického násilí byly zjištěny jen v minimálním počtu případů. Více než polovina dotázaných, konkrétně 58 procent, bylo vystaveno šikaně na pracovišti po dobu delší než jeden rok. Mobbingu jsou častěji vystavovány ženy, lidé do 29 let a osoby s nižším vzděláním.

Další památky České republiky usilují o zapsání do seznamu UNESCO

O zápis za Českou republiku se nyní uchází pětice českých památek. O brněnské vile Tugendhat roku 1930, která je dílem architekta Ludwiga Mieseho van der Rohe, budou komisaři jednat pravděpodobně letos. Česká republika by do roku 2010 mohla seznam vedle nynějších svých deseti památek rozšířit také o renesanční domy ve Slavonicích, ruční papírnu ve Velkých Losinách, rybniční díla na Třeboňsku, židovskou čtvrť a baziliku sv. Prokopa v Třebíči a skalní města v Českém ráji. Michal Beneš, který Českou republiku zastupuje při jednáních s výborem UNESCO, uvedl, že české památky nebudou mít ani v jednom případě v tvrdé konkurenci snadnou pozici, ale šanci na úspěch mají všechny. První z pětice nově navržených památek se začne posuzovat nejdříve v roce 2002 nebo 2003. Do té doby budou týmy odborníků zpracovávat rozsáhlou dokumentaci.

Zatím poslední z českých památek, olomoucký barokní sloup Nejsvětější Trojice, byla na seznam zapsána loni. V roce 1999 byl zapsán renesanční zámek v Litomyšli a v roce 1998 jihočeská vesnice Holašovice a zámek a zahrady v Kroměříži. Vedle zmíněných zápisů v soupisu figurují historické areály Prahy, Českého Krumlova, Telče, Kutné hory s chrámem sv. Barbory, poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené Hoře a areál v Lednici a Valticích.

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO zpřísnila podmínky pro zápis památek na seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Historikové a další odborníci UNESCO chtějí zabránit tomu, aby se soupis památek neúměrně nerozrůstal, a tím neklesala jeho výběrovost. UNESCO proto nepřijme víc jak 30 nových adeptů ročně. V současné době tedy mají jen malou šanci na zařazení do seznamu klasické památky typu barokních klášterů a kostelů. Zato rostou šance pro takzvané rozvojové země, které ještě žádné své památky na seznamu nemají, a pro technické stavby, přírodní památky a moderní architekturu. Na seznamu UNESCO je nyní 691 míst ve 122 zemích.

Obrázky z dětské soutěže, kterou organizuje Český rozhlas, půjdou do dobročinné aukce

Dobročinná aukce dětských obrázků uzavře 13. března 5. ročník celostátní soutěže v kreslení pro děti, kterou organizuje Český rozhlas. Výtěžek z aukce bude tradičně předán Dětskému domovu pro mentálně a tělesně postižené děti v Otrokovicích, jehož zřizovatelem je Nadace Naděje. V minulých letech takto získal téměř 90.000 korun. První aukci dětských obrázků uspořádal rozhlas v roce 1999. Myšlenka na ni vznikla po rozsáhlých povodních, které poškodily také otrokovický dětský domov.

Vrch Tlustec má nového vlastníka

Zakonzervovaný čedičový lom na kopci Tlustec u Brniště na Českolipsku má nového vlastníka. Od konkursního správce ho získala společnost Go point, jejímž cílem bude zhruba do 1,5 roku obnovit těžbu. Firma Go point, která za lom zaplatila více než 16 miliónů korun, potřebuje kámen z lomu pro svou činnost ve stavebnictví. Desetiprocentní podíl ve firmě Go point má Brniště. Obec si podle starosty Josefa Češky od obnovení těžby slibuje nová pracovní místa a pravidelný příjem.

K zastavení těžby přispěly i protesty ekologů a stížnosti občanů na hluk, prašnost a poškození domů. Protesty provázely těžbu od roku 1991. Podle posledního rozhodnutí ministerstva životního prostředí musí zájemce o obnovení těžby nejprve vyřešit střet zájmů s ekology. Jak uvedl předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec Miroslav Šimonek, i sebešetrnější těžba je pro ekology nepřijatelná, protože by zničila unikátní lokalitu s chráněnými rostlinami a živočichy.

Fotbalová legenda Bican čestným občanem Prahy

Legenda českého fotbalu a symbol týmu Slavie Josef Bican se stal čestným občanem Prahy. Čestné občanství nejslavnějšímu fotbalovému střelci světové historie udělil pražský primátor Jan Kasl jako zvláštní projev úcty a ocenění Bicanových sportovních úspěchů při reprezentaci hlavního města. Nejlepší český fotbalista všech dob, sedmaosmdesátiletý Bican, nastřílel během své sportovní kariéry více než 5000 gólů.

Předseda Českomoravského fotbalového svazu a podnikatel František Chvalovský, obviněný z úvěrového podvodu za 640 milionů korun, odcestoval na služební cestu do Švýcarska. Tam má vést obchodní jednání o finančních transakcích, kvůli kterým je vyšetřován. Zpět do České republiky by se Chvalovský měl vrátit již v pátek.

A ještě krátce o počasí:

V noci oblačno až skoro zataženo. Nejnižší teploty 4 stupně až nula.