Zprávy Radia Praha

Václav Havel a Miloš Zeman hovořili o zahraničněpolitických aktivitách

O svých zahraničněpolitických aktivitách a jejich koordinaci v budoucnu hovořili v pondělí večer na jedné ze svých neformálních schůzek prezident Václav Havel a premiér Miloš Zeman. Po setkání, které předcházelo Havlově středeční cestě do Bruselu na zasedání Severoatlantické rady, to řekl prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. "Debatovalo se o Evropské unii i o Severoatlantické alianci, uvedl mluvčí. Prozradil, že Havel hodlá na jednání rady vystoupit a má připraveno několik poznámek. Jejich obsah ale nechtěl tlumočit vzhledem k tomu, že nelze předem říci, jak se bude vyvíjet jednání rady, nejvyššího orgánu NATO. Na dotaz, zda se v prezidentově vystoupení na jednání rady nějak odrazí odmítavý výsledek nedávného irského referenda o nicejské smlouvě států EU, Špaček zopakoval prezidentovo páteční vyjádření. Podle něj Havel nepovažuje výsledek referenda za krok, který by měl zbrzdit rozšiřování EU. "Je to dílčí záležitost, která by nijak neměla ohrozit trend," poznamenal mluvčí.

ČR má 19 kapitol, jednala hlavně o volném pohybu osob

Budou-li Německo a Rakousko trvat na omezení pro poskytování některých služeb českými podniky, hodlá Česká republika požadovat reciproční režim, upozornil ministry zahraničí unie šéf české diplomacie Jan Kavan. Vyzval je také, aby jejich země umožnily přístup českých občanů na své pracovní trhy od okamžiku vstupu, a to pokud možno bez omezení. Jan Kavan při jednání s Evropskou unií předběžně uzavřel 19. kapitolu, "kultura a audiovize". Příprava dohody byla dramatická poté, co prezident Václav Havel minulý týden vrátil parlamentu zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, kterým se harmonizuje právo EU. Členské státy se pak zdráhaly souhlasit s uzavřením kapitoly a diplomatická aktivita byla v plném proudu do poslední chvíle. Rozhovor se logicky soustředil na "volný pohyb osob", kde EU má od konce května společné stanovisko a navrhuje uzavření za podmínek, které umožňují členským zemím uplatnit prakticky jakýkoli režim - od žádného po sedmileté omezení přístupu na pracovní trhy prosazené Němci a Rakušany. Kavan předal svým protějškům dodatečné podklady pro jednání a požádal je, aby nabídku přechodného období pro zaměstnávání českých pracovníků zdůvodnili lépe než pouhou "citlivostí".

Irové ve čtvrtečním referendu, v němž zamítli smlouvu o Evropské unii dohodnutou v Nice, nevyjádřili odpor vůči rozšíření unie, míní český ministr zahraničí Jan Kavan. Řekl, že podle něj Irové spíše vyjádřili obavy o neutralitu země a odmítli společnou zahraniční a bezpečnostní politiku patnáctky. Poukázal i na to, že lidového hlasování se zúčastnila jen třetina oprávněných voličů. "Za tak malé účasti respektive něco málo přes třetinu a těch asi 54 procenta proti smlouvě z Nice bych neinterpretoval jako většinový názor Irů proti rozšíření. Spíš si myslím, že v tom hrála větší roli obava z toho, čemu Irové říkají militarizace Evropské unie," řekl Kavan. "Očekávám, že Irové budou chtít od unie jakési ujištění a v tomto ohledu uvidíme, zda unie bude ochotna k tomu přistoupit," řekl šéf české diplomacie.

Günter Verheugen nepotvrdil výrok o Klausovi a vstupu ČR do EU

Komisař pro rozšíření Evropské unie Günter Verheugen odmítl potvrdit, že někdy pronesl výrok, že vstup České republiky do unie by mohl být ohrožen, kdyby se českým premiérem stal předseda ODS Václav Klaus. "Něco takového bych nikdy veřejně neřekl," uvedl v Českém rozhlase a deníku Mladá fronta Dnes. Premiér Miloš Zeman v pondělním pořadu Interview BBC prohlásil, že podle Verheugena by Klaus ve funkci premiéra ohrozil vstup Česka do unie. Zeman upozornil, že komisař nemluvil veřejně. Neupřesnil ale, kdy a kde takové varování pronesl. "To, co říkám v soukromých rozhovorech s premiéry, to musí vědět oni sami, co dál o tom řeknou," řekl v pondělí v Bruselu Mladé frontě Dnes Verheugen. Obdobně se vyjádřil i pro Český rozhlas v Lucemburku. "Něco takového nebudu komentovat," dodal komisař. "Já bych teď nechtěl lacině citovat slova Güntera Verheugena, která nadto nebyla vyřčena veřejně, že pokud se Václav Klaus stane předsedou české vlády, tak se Česká republika nestane členem Evropské unie... Znovu opakuji: ta slova nebyla vyřčena veřejně, nicméně nebyla embargována, proto je tady mohu citovat," řekl v pondělí Zeman. Klaus ale bude žádat, aby premiér doložil, že se komisař EU opravdu takto vyjádřil.

Jugoslávský premiér Žižic na návštěvě v Česku

Při své oficiální návštěvě České republiky se jugoslávský premiér Zoran Žižic v pondělí setkal se svým českým protějškem Milošem Zemanem a předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem. S českým ministrem zahraničí Janem Kavanem jednal o vzájemném obchodu, srbsko - černohorských vztazích i podzimních volbách v jihosrbské provincii Kosovo. Oba představitelé soudí, že pro tyto volby je nutné zajistit podmínky pro účast národnostních menšin. Žižic mimo jiné oznámil, že Jugoslávie v letošní letní sezóně nebude požadovat po českých turistech, kteří cestují zejména na černohorské pobřeží, víza. V úterý jugoslávského premiéra přijme prezident Václav Havel.

Premiér Žižič ocenil humanitární pomoc, kterou Česká republika v minulosti poskytla Jugoslávii přímo či prostřednictvím Paktu stability. Občanské sdružení Adra například v neděli do Srbska vyslalo náklad potravin a zdravotnického materiálu za 700.000 korun. V této letos již třetí zásilce jsou též hračky z veřejné sbírky pro děti z mateřských školek.

V akci "čisté ruce" je stíháno 4300 osob

Premiér Miloš Zeman v pořadu Interview BBC prohlásil, že důsledkem protikorupční akce "čisté ruce" je nynější stíhání a vyšetřování 4300 osob. Akce "čisté ruce" byla jedním z hlavních volebních slibů ČSSD před volbami v roce 1998. ČSSD se inspirovala podobnou akcí, která se uskutečnila v Itálii a jejímž cílem bylo potrestání lidí, kteří se dopustili velké majetkové kriminality. Voliči ČSSD očekávali, že akce umožní vyřešit případy korupce a nezákonného obohacení, jež byly spojovány s privatizací. Mnozí ale byli později zklamáni z toho, že akce nepřinesla očekávané výsledky.

Klaus ostře kritizuje návrh ČSSD na ozdravění veřejných financí

Předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus ostře kritizoval materiál o ozdravění veřejných financí, který v pondělí obdržel od šéfa ČSSD Vladimíra Špidly. Uvedl, že pokud nedostal omylem jiný text, materiál považuje za žert. Klaus podle svého prohlášení text nemůže považovat za dokument, který by mohl být podkladem pro diskusi o vážné situaci veřejných financí. Špidla v reakci na jeho pochybnosti pravost materiálu potvrdil. Dodal, že jeho strana očekává o problému veřejných financí vážnou debatu, nikoli "povrchní politickou hru".

Podle mluvčího ministerstva financí Libora Vacka šlo zřejmě o pracovní verzi materiálu, protože ministerstvo financí žádný konečný materiál o veřejných financích nezpracovalo a sněmovně nepředalo. Podle Vacka pro dokončení analýzy problematiky veřejných financí zatím stále chybí některé základní údaje, jako například rámec rozpočtu na příští rok.

ČSSD se k předložení materiálu zavázala v březnu při jednání s ODS o plnění takzvaného tolerančního patentu. Materiál řadí mezi důvody loňského deficitu veřejných financí mimo jiné růst zákonem daných výdajů, nižší příjmy z privatizace a to, že ekonomické oživení neovlivnilo vývoj veřejných financí tak, jak se čekalo. Za součást fiskálních reforem považuje přijetí zákonů, jež by umožnily zprůhlednění finančních toků, omezily vydávání rizikových státních záruk a posílily finanční kontrolu. Počítá rovněž s omezením podnikových dotací po dokončení privatizace a restrukturalizace ekonomiky. Deficit veřejných financí postupně prohloubí z letošních 20 procent HDP až na 30 procent HDP v roce 2004, a dosáhne tak již poloviny limitu daného maastrichtskými kritérii pro budoucí převzetí eura.

Hlavním rizikem dalšího vývoje veřejných financí je krytí rostoucích ztrát Konsolidační banky a plnění vydaných státních záruk. Nepřímé závazky státu za nekvalitní aktiva v transformačních institucích, zejména v KoB, se podle materiálu týkají zhruba 166 miliard korun. Po převodu problematických aktiv IPB z ČSOB na KoB se suma nepřímých závazků státu prohloubí nejméně o dalších 100 miliard korun, řekla dnes ČTK Milena Horčicová z odboru finanční politiky MF. Celkovou ztrátu KoB z převzetí špatných aktiv IPB MF odhaduje na 75 miliard korun.

Průmyslová výroba v dubnu zrychlila růst na 11,4 z 9,8 procenta

Tempo růstu tuzemské průmyslové výroby se v dubnu zrychlilo, když produkce meziročně vzrostla o 11,4 procenta. V březnu byl růst 9,8procentní. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byla produkce v dubnu vyšší o 8,9 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Největší vliv na pokračující výrazný růst produkce a produktivity práce v průmyslu měla podle statistiků zvýšená zahraniční a domácí investiční poptávka. Tržby průmyslu se ve stálých cenách v dubnu meziročně zvýšily o 9,6 procenta a po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,1 procenta. Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu vzrostla v dubnu meziročně o 8,1 procenta na 13.713 korun. Na růst průmyslové výroby a tržeb měly podle ČSÚ rozhodujícím způsobem vliv průmyslová produkce na export (růst tržeb z přímého vývozu o 19 procent), průmyslová produkce ve skupině pro investice (růst produkce o 25,5 procenta) a průmyslové podniky pod zahraniční kontrolou (růst tržeb o 19,7 procenta).

Rakousko upraví zákaz dovozu českého hovězího podle závěrů EK

Zákaz dovozu českého hovězího masa a živých zvířat, který vstoupil v platnost v pondělí, není definitivní a je to pouze předběžné opatření. Rakousko omezení importu přizpůsobí závěrům Evropské komise. Rakousko podle něj toto předběžné opatření zavedlo právě v očekávání brzkého rozhodnutí EU. Zákaz dovozu do země se zatím týká živých zvířat starších 20 měsíců, hovězích embryí, spermatu a jakéhokoliv hovězího masa a produktů z něho. Omezení se netýkají mléčných produktů. Hovězí maso a produkty, které byly dovezeny do Rakouska před tímto zákazem, zůstanou na trhu.

Němečtí a rakouští Zelení chtějí přispět České republice na zastavení Temelína

Představitelé strany Zelených z Německa a Rakouska a poslanci za Zelené v Evropském parlamentu v pondělí na konferenci v bavorském Pasově vyhlásili začátek mezinárodní kampaně, jejímž cílem má být přimět Českou republiku k odstoupení od spuštění jaderné elektrárny Temelín. Politikové Zelených v přijatých dokumentech především vyzývají Evropskou unii a vlády Německa a Rakouska, aby České republice nabídly finanční kompenzaci za neuvedení Temelína do provozu.

Poslankyně Zelených v bavorském zemském sněmu Emma Kellnerová předložila návrh usnesení, v němž by se bavorská vláda "zasadila o vypracování takové koncepce, která Praze umožní získat z fondů EU finanční podporu, úvěry a další úlevy, jež by České republice umožnily odstoupit od Temelína a jeho provozovateli hospodářsky přežít". Podobný návrh předložil hornorakouský zemský politik Zelených Rudi Anschober a připomněl, že příslušná iniciativa Zelených byla v ústředním rakouském parlamentu již podána. Německá poslankyně Zelených v Evropském parlamentu Elisabeth Schröterová vyzvala českou stranu, aby jako první krok "signalizovala připravenost na projektu odstoupení od Temelína spolupracovat".

Prohlášení o neoprávněných lustračních osvědčeních kryje podle Petra Cibulky horší fakta

Prohlášení ministra vnitra Stanislava Grosse o 117 neoprávněně vydaných lustračních osvědčeních je podle předsedy Pravého bloku Petra Cibulky jen podvod, který má zakrýt mnohem horší skutečnost. Gross podle Cibulky předhodil veřejnosti přes stovku kádrů komunistické Státní bezpečnosti a kryje tím desítky tisíc dalších. Dodal, že podvody s vydáváním lustračních osvědčení se děly celých 11 let a lze jim zabránit jen zveřejněním všech archivů StB a KSČ. Cibulka v květnu 1992 v Necenzurovaných novinách otiskl údajně kompletní seznam spolupracovníků Státní bezpečnosti, jehož věrohodnost však byla později v mnoha soudních sporech zpochybněna.

"Snažím se nyní řešit problémy, které v minulosti způsobili přátelé pana Cibulky. Jeho zmatené výroky nemá smysl komentovat. Pokud pan Cibulka něco ví, je jeho povinností to sdělit. Očekávám, že mi pan Cibulka do deseti dnů sdělí, v čem lžu. Pokud tak neučiní, svědčí to o jeho důvěryhodnosti," tlumočil Grossovu reakci na Cibulkovy výroky Samuel Truschka z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra v posledních dnech objevilo 117 případů z let 1991 až 1993, kdy bylo agentům a spolupracovníkům vojenské kontrarozvědky neoprávněně vydáno negativní lustrační osvědčení. Ze 150.000 lustračních osvědčení souvisejících s komunistickou vojenskou kontrarozvědkou již úředníci resortu prověřili asi 20.000 případů. Aféra s neoprávněně vydanými negativními lustračními osvědčeními vypukla 1. června, když Gross oznámil vydání stovky těchto osvědčení lidem z resortu obrany.

Bývalý prokurátor Vaš pochybuje o pravosti motáků Heliodora Píky

Bývalý komunistický prokurátor Karel Vaš, obžalovaný z účasti na vraždě divizního generála Heliodora Píky, pochybuje o pravosti dvou Píkových motáků, jejichž opis v pondělí soud četl. V prvém motáku z ledna 1949 Píka mimo jiné napsal, že proces s ním není justičním omylem, ale politickou vraždou. Ve druhém o měsíc později uvedl, že protokoly jeho výpovědí nejsou pravdivé a že je formuloval Vaš. Vaš dodal, že generál Píka ani obhajoba si nestěžovali na to, že by jeho výslechy byly vedeny tendenčně.

Pětaosmdesátiletý Vaš je podezřelý, že při vyšetřování a vykonstruovaném soudním procesu s generálem Píkou, popraveným v červnu 1949, rozhodující měrou přispěl k vynesení rozsudku smrti. Sám byl v roce 1953 v jiném procesu odsouzen na doživotí za velezradu; o tři roky později byl obvinění zproštěn. Jeho obhájce Čestmír Kubát odmítá podklady, které pro hlavní líčení s jeho klientem připravil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Sympozium o rekonstrukci svatovítské mozaiky na Pražském hradě

Historii a výsledkům rekonstrukce mozaiky Posledního soudu na jižní straně svatovítské katedrály bude věnováno mezinárodní sympozium, které se od úterý do čtvrtka bude konat v Míčovně Pražského hradu. Účastníci sympozia se budou moci seznámit ve třech desítkách přednášek s okolnostmi vzniku mozaiky, její ochranou a konzervací či etickými otázkami spojenými s procesem restaurování.

Rekonstrukce svatovítské mozaiky, která je nejvýznamnější mozaikou italského typu severně od Alp, byla ukončena loni v září. Mozaiku, která znázorňuje Krista jako soudce rozhodujícího o posmrtném osudu lidí, nechal vytvořit v letech 1370 až 1371 císař Karel IV. jako součást průčelí Zlaté brány katedrály, v níž jsou uloženy korunovační klenoty. Mozaika velká 84 metrů čtverečních, která se skládá z miliónu skleněných kostiček a kamínků jednatřiceti odstínů, byla v minulosti několikrát poškozena. Na jejím špatném stavu se podepsaly požáry, války, znečištěné životní prostředí, ale i obrazoborci začátku 17. století, kteří ji zakryli omítkou. Uškodily jí i některé restaurátorské zásahy. Na její renovaci se od roku 1992 podílel Gettyho konzervátorský ústav. Mozaika byla čištěna nově použitou metodou za použití stlačeného vzduchu s drceným sklem a následně pokryta vrstvou laku.

Pražští i rozhlasoví symfonikové uzavřou v tomto týdnu sezónu

Závěrečné koncerty 66. abonentní sezóny Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK bude v úterý a ve středu ve Smetanově síni Obecního domu řídit někdejší šéfdirigent tělesa Martin Turnovský. Původně ohlášený českoamerický dirigent Zdeněk Mácal podle pořadatelů kvůli onemocnění manželky své vystoupení odvolal. Na program koncertu jsou zařazeny Musorgského Obrázky z výstavy a kantáta Carmina burana Carla Orffa. Pražské symfoniky doprovodí Pražský filharmonický sbor a dětský sbor Bambini di Praga, sólisty večera budou pěvci Zdena Kloubová, Vladimír Doležal a Ivan Kusnjer.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu uzavře desátým koncertem 74. koncertní sezónu v úterý večer v Rudolfinu pod taktovkou šéfdirigenta Vladimíra Válka. Na programu je Rossiniho předehra Vilém Tell, Dvořákova Pátá symfonie a Koncert pro orchestr od současného skladatele Jiřího Kalacha.

Českobudějovické slavnosti budou ve stylu 20. a 30. let

Zatímco loňské slavnosti města České Budějovice byly zasvěceny koněspřežní železnici, letos se při nich obyvatelé a návštěvníci města 15. a 16. června přenesou do 20. a 30. let minulého století. Slavnosti začnou v pátek ráno a potrvají až do pozdního sobotního večera, kdy je zakončí koncert pro město a ohňostroj. Kromě kulturního programu na náměstí Přemysla Otakara II. a na Piaristickém náměstí budou mít obyvatelé města příležitost navštívit také prostory dopravního podniku, který si připomene desáté výročí obnovení trolejbusové dopravy. Stejné výročí oslaví rovněž českobudějovické Radio Faktor, které připravilo sobotní koncert ve Všesportovní hale.

Dětské výtvarné práce Malujeme po síti vystavuje Národní technické muzeum

Finálové práce šestého ročníku soutěže Malujeme - po síti, kterou pořádá Český rozhlas, jsou vystaveny v Národním technickém muzeu. Soutěže se zúčastnilo na 4000 dětí z České republiky, Finska, Turecka, Slovenska a Spojených států. Svá díla zaslaly i děti handicapované a děti z dětských domovů. Děti malovaly své představy, sny a přání, jak by měla Země v budoucnosti vypadat, jaká budou zvířata, příroda i lidé. Hodnocení obrázků bylo dvoukolové, do prvního výběru postoupilo podle přibližně 250 prací. Ty ve druhém kole hodnotily významné osobnosti, například malíř Adolf Born, zpěvačka Lucie Bílá, ministr vnitra Stanislav Gross, předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda či místopředseda Unie svobody Vladimír Mlynář. Obrázky budou tradičně k vidění i na internetových stránkách Českého rozhlasu www.rozhlas.cz/malujeme. Originály navíc poputují po městech České republiky a budou vystaveny i v zahraničí, uvedla Kupková. Na konci roku budou obrázky vydraženy ve prospěch Domova pro mentálně a tělesně postižené děti v Otrokovicích na Zlínsku.

Krátce o úterním počasí v České republice:

Oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů, v 1000 m na horách kolem 10 stupňů Celsia.